Sunday, May 24, 2009

λιβραρία


εκτύπως & εμψηφίως


Βιβλία: Θρησκεία

1. ABBOT GEORGE 1600 An exposition vpon the prophet Ionah
2. ABRAHAM BEN JADDAI 1840 Es ist nur ein Gott Vertheidigung des judischen Volkes zu den Zeiten des
Jesus von Nazareth gegen die harten Beschuldigungen der Christen
3. ABRAHAMS ISRAEL 1961 Jewish Life In The Middle Ages
4. AGOSIN MARJORIE 2005 Memory, Oblivion, and Jewish Culture in Latin America (University of Texas Press)
5. AMBELAIN ROBERT 1976 Απόστολος Παύλος και η μυστική ζωή του
6. American Religions An Illustrated History
7. ANGOLD MICHAEL 1997 Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204 Μια Πολιτική Ιστορία (εκδ. Παπαδήμα)
8. ANTONY OF SOUROZH 1987 Ημέρα Κυρίου
9. ARCHIBALD ALEXANDER 1853 A history of the Israelitish nation From their Origin
10. ARGYLE MICHAEL 2000 Psychology and Religion
11. AUGUSTIN NICOLAS & ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1855 Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού Τομ_01
12. AUGUSTIN NICOLAS & ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1855 Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού Τομ_02
13. AVERY-PECK & NEUSNER 2006 The Mishnah in Contemporary Perspective Vol_02
14. AZARIAS BROTHER 1888 Aristotle and the Christian church
15. BARCLAY & SWEET 1996 Early Christian thought in its Jewish context (Cambridge University)
16. BARCLAY & SWEET 1996 Early Christian thought in its Jewish context (Cambridge University)
17. BARKER KENNETH 1993 Premillenialism in the Book of Daniel
18. BARKER MARGARET 2005 The Lost Prophet The Book of Enoch and Its influence on Christianity
19. BARNES ALBERT 1857 The Church and Slavery
20. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_01_pt_01
21. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_01_pt_02
22. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_02_pt_01
23. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_02_pt_02
24. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_03_pt_01
25. BARROIS GEORGES 1974 The Face of Christ in the Old Testament (Excerpts)
26. BARTH KARL 1938 The Knowledge of God and the Service of God according to the Teaching of the Reformation
27. BARTH KARL 1957 Christ and Adam Man and Humanity in Romans 5
28. BARTH KARL 1959 Protestant Thought From Rousseau to Ritschl
29. BARTH KARL 1960 The Knowledge of God and the Service of God according to the Teaching of the Reformation
30. BARTH KARL 1961 Church Dogmatics A Selection _
31. BARTH KARL 1961 Church Dogmatics A Selection
32. BARTH KARL 1963 The Great Promise Luke I
33. BARTH KARL 1968 The Epistle to the Romans (6th ed, Oxford University Press)
34. BAS 2009 From Babylon to Baghdad Ancient Iraq and the Modern West
35. BAUER WALTER 1934 Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity _
36. BAUER WALTER 1934 Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity
37. BAX ERNEST BELFORT 1899 The Peasants War in Germany
38. BAYLIS HARRY JAMES 1928 Minucius Felix and his place among the early fathers of the Latin church
39. BECK HANS-GEORG 1988 Ιστορία της Βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας (ΜΙΕΤ)
40. BECK HANS-GEORG 2000 Η Βυζαντινή χιλιετία (ΜΙΕΤ)
41. BECK HANS-GEORG 2004 Ιστορία της Ορθόδοξης εκκλησίας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία Τόμ_01
42. BECK HANS-GEORG 2004 Ιστορία της Ορθόδοξης εκκλησίας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία Τόμ_02
43. BECK ROGER 2007 A Brief History of Ancient Astrology
44. BECKFORD JAMES 1975 The Trumpet of Prophecy (Blackwell)
45. BECKWITH CARL LAURENCE 2004 The certainty of faith in God's word The theological method and structure of Hilary of Poitiers' De Trinitate (Dissertation)
46. BeDUHN JASON DAVID 2003 Truth in Translation
47. BENTWICH NORMAN 1910 Philo Judaeus of Alexandria
48. BENTWICH NORMAN 1919 Movements in Judaism Hellenism
49. BERDIAEFF NIKOLAI 1936 Οι πηγές και το νόημα του ρωσικού κομμουνισμού
50. BERDIAEFF NIKOLAI 1980 Το πεπρωμένο του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο
51. BERDIAEFF NIKOLAI 1984 Για την Κοινωνική Ανισότητα
52. BERDIAEFF NIKOLAI 1986 1986 Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα
53. BERDIAEFF NIKOLAI 1987 Ο Νέος Μεσαίωνας Ρωσική Επανάσταση Δημοκρατία, Σοσιαλισμός, Θεοκρατία
54. BERDIAEFF NIKOLAI 1999 Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι
55. BERDIAEFF NIKOLAI 2000 Θείον και ανθρώπινον Η υπαρξιακή διαλεκτική των σχέσις
56. BERDIAEFF NIKOLAI 2002 Βασίλειο του πνεύματος και βασίλειο του Καίσαρα
57. BERGSON HENRI Οι Δύο Πηγές της Ηθικής και της Θρησκείας (εκδ. Παπαδημητρίου)
58. BERNARD DAVID 1995 A History of Christian Doctrine
59. BETHUNE BAKER 1908 Nestorius and his teaching A fresh examination of the evidence, with special reference to the newly recovered Apology of Nestorius (The bazaar of Heraclides)
60. BIRNBAUM PHILIP 1964 A book of Jewish concepts
61. BITTON ASHKELONY BROURIA 2005 Encountering the Sacred the Debate on Christian Pilgrimage in Late Antiquity (University of California Press)
62. Blackwell Companion to Eastern Christianity
63. Blackwell Companion to Hinduism
64. Blackwell Companion to Judaism
65. Blackwell Companion to Modern Theology
66. Blackwell Companion to Postmodern Theology
67. Blackwell Companion to Protestantism
68. Blackwell Companion to Religious Ethics
69. Blackwell Companion to Sociology of Religion
70. Blackwell Companion to the Qur'an
71. Blackwell Companion to the Study of Religion
72. Blackwell Guide to Theology and Popular Culture
73. BLANTON WARD 2007 Displacing Christian Origins Philosophy, Secularity, and the New Testament
74. BLAVATSKY HELENA Studies in Occultism
75. BOLT PETER 2008 Jesus' Defeat of Death Persuading Mark's Early Readers
76. BORG & CROSSAN 2009 The First Paul Reclaiming the Radical Visionary Behind the Church's Conservative Icon
77. BOYETT JASON 2009 Pocket Guide to the Afterlife Heaven, Hell, and Other Ultimate Destinations
78. BOYLAN PATRICK 1922 Thoth, the Hermes of Egypt A study of some aspects of theological thought in ancient Egypt
79. BOYLE KEVIN 1997 Freedom of Religion and Belief A World Report
80. BRANT HEDRICK & SHEA 2005 Ancient Fiction The Matrix of Early Christian And Jewish Narrative
81. BREHAUT ERNEST 1912 An Encyclopedist of the Dark Ages Isidore of Seville 01
82. BREHAUT ERNEST 1912 An Encyclopedist of the Dark Ages Isidore of Seville
83. BREYTENBACH, THOM & PUNT 2007 The New Testament Interpreted (Brill)
84. BROCKETT 1879 The Bogomils of Bulgaria and Bosnia
85. BROWN PETER 1998 Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 150-750 μΧ
86. BROWNRIGG RONALD 2001 Who's Who in the New Testament (Routledge)
87. BRUCE F F 1934 The Chester Beatty Papyri
88. BRUCE F F 1959 The New Testament Documents - Are They Reliable
89. BRUCE F F 1959 Τα Κείμενα της Καινής Διαθήκης Είναι άραγε Αξιόπιστα
90. BRUCE F F The Gospel of Thomas
91. BRUCKNER JAMES 2001 Implied Law in the Abraham Narrative A Literary and Theological Analysis (Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield Academic Press)
92. BRYAN CHRISTOPHER 2005 Render to Caesar
93. BUDGE WALLIS 1909 A guide to the Egyptian collections in the British Museum
94. BUDGE WALLIS 1975 Babylonian Life & History (1891)
95. BUHL & MACPHERSON 1892 Canon and text of the Old Testament
96. BUHL FRANTS 1892 Canon and text of the Old Testament
97. BULKELEY KELLY 2008 Dreaming in the World's Religions A Comparative History
98. BURGON JOHN WILLIAM 1896 The causes of the corruption of the traditional text of the Holy Gospels; being the sequel to the traditional text of the Holy Gospels
99. BURGON JOHN WILLIAM 1896 The traditional text of the Holy Gospels vindicated and established
100. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila 01
101. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila
102. BURKITT FRANCIS CRAWFORD 1932 Church and Gnosis
103. BURLEIGH MICHAEL 2007 Earthly Powers The Clash of Religion and Politics in Europe, from the French Revolution to the Great War
104. BURLEIGH MICHAEL 2007 Sacred Causes The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror
105. BURLEIGH NINA 2008 Unholy Business A True Tale of Faith, Greed and Forgery in the Holy Land
106. BURN & TRAUBE 1909 Facsimiles of the Creeds from early manuscripts
107. BUSH ROBERT WHELER 1888 St. Athanasius His life and times
108. BUSHMAN CLAUDIA & RICHARD 1998 Mormons in America (Oxford University Press)
109. BUXTORF JOHANN 1725 Disserationes Varii Argumenti_
110. BUXTORF JOHANN 1725 Disserationes Varii Argumenti
111. BUXTORF JOHANN 1810 Supplementorum ad Buxtorfii et Wolfii diatribas de abbreviaturis Hebraicis sylloge
112. CADOUX JOHN 1919 The early Christian attitude to war A contribution to the history of Christian ethics
113. CADOUX JOHN 1919 The Early Christian Attitude to War
114. Cambridge Companion to Aquinas
115. Cambridge Companion to Atheism
116. Cambridge Companion to Augustine
117. Cambridge Companion To Christian Ethics
118. Cambridge Companion to Classical Islamic Theology
119. Cambridge Companion to Gospels
120. Cambridge Companion to Jesus
121. Cambridge Companion to Kierkegaard
122. Cambridge Companion to Martin Luther
123. Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology (CUNNINGHAM & THEOKRITOFF, 2008 )
124. Cambridge Companion to Plotinus (Gerson, 1996)
125. Cambridge Companion to Postmodern Theology
126. Cambridge Companion to Quran
127. Cambridge Companion to St. Paul
128. Cambridge Companion to the Age of Justinian
129. Cambridge History of Christianity, Vol. 01 Origins to Constantine
130. Cambridge History of Christianity, Vol. 02 Constantine to c. 600
131. Cambridge History of Christianity, Vol. 05 Eastern Christianity
132. Cambridge History of Christianity, Vol. 06 Reform and Expansion 1500-1660
133. Cambridge History of Christianity, Vol. 07 Enlightment, Reawekening and Revolution 1660-1815
134. Cambridge History of Christianity, Vol. 08 World Christianities c. 1815-c. 1914
135. Cambridge History of Christianity, Vol. 09 World Christianities c. 1914-c. 2000
136. Cambridge History of Early Christian Literature _
137. Cambridge History of Early Christian Literature
138. Cambridge History of Islam, Vol. 01A The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the 1st World War
139. Cambridge History of Islam, Vol. 01B The Central Islamic Lands since 1918
140. Cambridge History of Islam, Vol. 02A The Indian Bub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim West
141. Cambridge History of Islam, Vol. 02B
142. Cambridge History of Judaism, Vol. 01 Introduction, The Persian period
143. Cambridge History of Judaism, Vol. 02 The Hellenistic age
144. Cambridge History of Judaism, Vol. 03 The Early Roman period
145. Cambridge History of Judaism, Vol. 04 The Late Roman-Rabbinic period
146. Cambridge History of the Bible, Vol. 01 From the Beginnings to Jerome
147. Cambridge History of the Bible, Vol. 02 The West from the Fathers to the Reformation
148. Cambridge History of the Bible, Vol. 03 The West from the Reformation to the Present Day
149. CAMERON & MILLER 2005 Redescribing Christian Origins (Brill)
150. CAMERON AVERIL 2006 The Byzantines (Peoples of Europe, Blackwell publ.)
151. CAMP RODERIC 1997 Crossing Swords Politics and Religion in Mexico (Oxford University Press)
152. CAMPBELL GEORGE 1838 The philosophy of rhetoric
153. CAMPBELL JAMES MARSHALL 1922 The influence of the second sophistic on the style of the sermons of St. Basil the Great (Catholic University of America)
154. CAMPBELL TED 2008 The Gospel in Christian Traditions (Oxford University Press)
155. CANISIUS PETER 1857 Le grand catechisme de Canisius, ou, Precis de la doctrine chretienne
156. CAREY HILARY 2008 Empires of Religion (Palgrave Macmillan)
157. CARTER WARREN 2006 The Roman Empire and the New Testament An Essential Guide (Abingdon Press)
158. CARUS PAUL 1899 The History of the Devil and the Idea of Evil from the Earliest Times to the Present Day
159. CASEY SHAUN 2009 The making of a Catholic president Kennedy vs. Nixon 1960
160. CASIDAY A M 2006 Evagrius Ponticus (The early church fathers, Routledge)
161. CHADWICK HENRY 2001 The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great
162. CHADWICK OWEN 1998 A History of the Popes 1830-1914 (Oxford History of the Christian Church)
163. CHANCEY MARK 2006 Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus (Society for New Testament Studies Monograph Series, Cambridge University Press)
164. CHARLESWORTH JAMES 1998 The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament Prolegomena for the Study of Christian Origins
165. CHRISTIANSON ERIC 2007 Ecclesiastes through the Centuries
166. Church History in an Age of Uncertainty Historiographical Patterns in the United States, 1906 - 1990
167. CHUVIN PIERRE Οι Τελευταίοι Εθνικοί (εκδ. Επιλογή Θύραθεν)
168. CLARK WILLIAM ROBINSON 1890 Savonarola, his life and times
169. CLARKE PETER 1988 The World's Religions - Islam
170. CLARKE PETER 1990 The World's Religions Islam
171. CLEMENT OLIVIER 1973 Η Θεολογία μετά τον Θάνατο του Θεού (εκδ. Αθηνά)
172. CLIFTON BLACK CARL 1994 Mark Images of an Apostolic Interpreter (University of South Carolina Press)
173. COHN SHERBOK DAN 2003 Judaism History, Belief, and Practice
174. COHN SHERBOK DAN 2005 Judaism History, Belief and Practice
175. COLE MARLEY 1955 Jehovah's Witnesses The New World Society
176. COLE MARLEY 1957 Triumphant Kingdom
177. COLLIANDER TITO 1979 Ο δρόμος των Ασκητών
178. COLLIANDER TITO Ο Δρόμος των Ασκητών
179. CONNORS & GOW 2004 Anglo-American millennialism, from Milton to the Millerites (Studies in the history of Christian thought, Brill Academic Publishers)
180. CONSTANTIN L' EMPEREUR DE OPPYCK 1630 Talmudis Babylonici codex Middoth sive de mensuris templi
181. CONSTANTINOU EUGENIA 2008 Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the East Studies and Translation (Doctoral thesis)
182. CONYBEARE CATHERINE 2006 The Irrational Augustine
183. COSMOPOULOS M 2003 Greek Mysteries The Archaeology of Ancient Greek Secret Cults
184. COZZA LUZI JOSEPH 1893 Codices manuscripti graeci ottoboniani Bibliothecae Vaticanae
185. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_01
186. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_02
187. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_03
188. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_04
189. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_05
190. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_06
191. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_07
192. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_08
193. CREEGAN & GOODNOW 1895 Great missionaries of the church
194. CRIBIORE RAFAELLA 2007 The School of Libanius in Late Antique Antioch (Princeton University Press)
195. CRUSIUS MARTINUS 1584 Turcograeciae Libri Octo quibus Graecorum status sub imperio turcico, in Politia et Ecclesia
196. CRUTWELL THOMAS CHARLES 1893 A Literary History of Early Christianity
197. CULLMANN OSCAR 1950 Baptism in the New Testament
198. CULLMANN OSCAR 1956 Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead
199. CULLMANN OSCAR 2004 Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ Νεκρών Η Μαρτυρία της Καινής Διαθήκης
200. CULLMANN OSCAR 2004 Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ των Νεκρών Η Μαρτυρία της ΚΔ (εκδ.
Άρτος Ζωής)
201. CURRAN JOHN 2002 Pagan City and Christian Capital Rome in the Fourth Century
202. D' AUBIGNE MERLE 1846 History of the Reat Reformation of the 16th century in Germany, Switzerland etc Vol_02
203. DALEY BRIAN 2006 Gregory of Nazianzus (Routledge ed.)
204. DANIELOU JEAN 1958 The Dead Sea Scrolls And Primitive Christianity
205. DANIELOU JEAN 1958 The Dead Sea Scrolls And Primitive Christianity-001
206. DANIELOU JEAN 1961 Primitive Christian Symbols
207. DANIELOU JEAN 1962 The Salvation of The National
208. DANIELOU JEAN 1962 The Scandal of Truth
209. DANIELOU JEAN 1962 The Scandal of Truth-001
210. DANIELS TED 1999 A Doomsday reader Prophets, predictors, and hucksters of salvation (New York University)
211. DAVIDSON 1904 The theology of the Old Testament
212. DAVIES DOUGLAS 2005 A Brief History of Death
213. DAVIES MILES 1716 Athen? Britannic? or, A critical history of the Oxford and Cambrige writers and writings
214. D'COSTA GAVIN 2009 Christianity and World Religions Disputed Questions in the Theology of Religions
215. DEALTRY WILIAM 1811 A vindication of the British and Foreign Bible Society in a letter addressed to the Rev. Dr. Wordsworth
216. DEANE WILLIAM 1891 Pseudepigrapha An account of certain apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians
217. DEANESLY MARGARET 1920 The Lollard Bible and other medieval Biblical versions
218. DEANESLY MARGARET 1969 A History of The Medieval Church 590–1500
219. DECAS 1707 Exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova
220. DEMACOPOULOS & PAPANIKOLAOU 2008 Orthodox Readings of Augustine (St Vladimir's Seminary Press)
221. DERIDDA JACQUES 2001 Acts of Religion (Routledge)
222. DESCHNER KARLHEINZ Kriminalgeschichte des Christentums
223. DESCHNER KARLHEINZ Η Εγκληματική Ιστορία του Χριστιανισμού _Εισαγωγικά_
224. DESCHNER KARLHEINZ Η Εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού Τόμ_03 Αρχαία χριστιανική εκκλησία(Κάκτος, 2004)
225. DIEHL CHARLES 1888 E?tudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne
226. DIEHL CHARLES 1893 Excursions in Greece, to Recently Explored Sites of Classical Interest
227. DIEHL CHARLES 1896 Αρχαιολογικαί Εκδρομαί εν Ελλάδι
228. DIEHL CHARLES 1905 E?tudes byzantines Introduction a? l'histoire de Byzance
229. DIEHL CHARLES 1909 Figures byzantines
230. DIEHL CHARLES 1910 Manuel d'art byzantin
231. DIEHL CHARLES 1923 Ιστορία του Βυζαντιακού Κράτους
232. DIEHL CHARLES 1959 Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)
233. DIEHL CHARLES 1969 Βυζαντινές Μορφές
234. DIEHL CHARLES Θεοδώρα η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου (εκδ. Ηριδανός)
235. DIEHL CHARLES Θεοδώρα η Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου
236. DODARO & LAWLESS 2000 Augustine and his critics
237. DODARO LAWLESS 2005 Augustine and his Critics
238. DODD CHARLES HAROLD 1929 The authority of the Bible
239. DODD CHARLES HAROLD 1938 History and the gospel
240. DODD CHARLES HAROLD The gospel in the New Testament
241. DOLLINGER IGNAZ VON 1924 Die Juden in Europa
242. DOWNEY & SHAW 2007 Everything You Want to Know about Jesus Well Maybe Not Everything but Enough to Get You Started (Zondervan)
243. DRUSIUS JOANNES 1594 Observationum Sacrarum Libri xvi
244. DRUSIUS JOANNES 1604 Tetragrammaton, sive de Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant _
245. DRUSIUS JOANNES 1604 Tetragrammaton, sive de Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant
246. DRUSIUS JOANNES 1616 Ad Voces Ebraicas Novi Testamenti Commentarius
247. DRUSIUS JOANNES 1634 Animadversionum Libri duo
248. DUNDERBERG ISMO 2006 The Beloved Disciple in Conflict Revisiting the Gospels of John and Thomas
249. DUNN HENRY 1867 Liber librorum Its structure, limitations and purpose
250. DUNN HENRY 1872 The destiny of the human race A scriptural inquiry
251. DUNN JAMES 1997 Jesus and the Spirit A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians (Eerdmans Publishing)
252. DZIELSKA MARIA 1997 Υπατία η Αλεξανδρινή (εκδ. Ενάλιος)
253. EDERSHEIM ALFRED 1904 The Temple - Its Ministry and Services
254. EDMUNDSON GEORGE 1913 The Church in Rome in the first century
255. EHRMAN BART 1986 Didymus the Blind and the Text of the Gospels (Society of Biblical Literature)
256. EHRMAN BART 1997 The New Testament A Historical Introduction to the Early Christian Writings
257. EHRMAN BART 2003 Lost Christianities The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew
258. EHRMAN BART 2003 Lost Scriptures Books that Did Not Make It into the New Testament
259. EHRMAN BART 2004 Truth and Fiction in The Da Vinci Code A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine
260. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus The Story Behind Who Changed the Bible and Why
261. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus
262. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus_
263. EHRMAN BART 2008 God's Problem How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question Why We Suffer
264. EHRMAN BART 2009 Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don't Know About Them)
265. Encyclopedia of Philosophers on Religion (Cambridge University Press, 2008)
266. ENDRESS GERHARD 2002 Islam An Historical Introduction
267. EPP ELDON JAY 2005 Persp on New Testament Textual Criticism (Brill Academic Publ.)
268. ERICKSON JOHN 1999 Orthodox Christians in America
269. ERMAN ADOLF 1907 A handbook of Egyptian religion
270. ERMATINGER JAMES 2008 Daily Life in the New Testament
271. EVANS G R 1993 Philosophy and Theology in the Middle Ages (Routledge)
272. EVDOKIMOV PAUL 1973 Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση
273. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel
274. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_2
275. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_4
276. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_6
277. EWER JULIUS 1933 The literature of the Old Testament
278. FABRE D' OLIVET ANTOINE 1921 The Hebraic tongue restored and the true meaning of the Hebrew words re-established and proved by their radical analysis
279. FAURE BERNARD 2009 Unmasking Buddhism
280. FEUERBACH LUDWIG 1854 The essence of Christianity
281. FEUERBACH LUDWIG 1855 The Essence of Christianity
282. FINNEY PAUL CORBY 1994 The Invisible God The Earliest Christians on Art
283. FITZGERALD OBBINK HOLLAND 2004 Philodemus and the New Testament World
284. FITZMYER JOSEPH 2008 First Corinthians (The Anchor Yale Bible Commentaries)
285. FLEURY CLAUDE 1814 Ήθη Ισραηλιτών
286. FLORENSKY PAUL 2006 Η Ζήλεια
287. FLORENSKY PAUL Η αντίστροφη προοπτική Το Εικονοστάσι
288. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Ascetic and Spiritual Fathers
289. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Fathers of the Fifth Century
290. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Fathers of the Sixth to Eighth Century
291. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Eastern Fathers of the Fourth Century
292. FLOROVSKY GEORGES 2003 Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις
293. FLOROVSKY GEORGES 2006 Οι Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αιώνα
294. FLOROVSKY GEORGES 2007 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα
295. FLOROVSKY GEORGES 2007 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 6ου, 7ου & 8ου αιώνα
296. FLOROVSKY GEORGES Dimiourgia_kai_Apolytrosi
297. FLOROVSKY GEORGES Oi Byzantinoi_askitikoi_kai_pnevmatikoi_pateres
298. FLOROVSKY GEORGES Oi Byzantinoi_pateres_tou_ektou_evdomou_kai_ogdoou_aiona
299. FLOROVSKY GEORGES Oi Byzantinoi_pateres_tou_pemptou_aiona
300. FLOROVSKY GEORGES Oi_anatolikoi_pateres_tou_tetartou_aiona
301. FLOROVSKY GEORGES Stathmoi_tis_Rosikis_Theologias
302. FLOROVSKY GEORGES The catholicity of the Church
303. FLOROVSKY GEORGES Themata_Ekklisiastikis_Istorias
304. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 01 Holy Scriptures
305. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 02 Creation
306. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 03 Incarnation and Redemption
307. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 04 On the Church
308. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 05 About Resurrection
309. FLOROVSKY GEORGES Ways of Russian Theology
310. FLOROVSKY GEORGES Xristianismos_kai_Politismos
311. FOLEY & HOGE 2007 Religion and the New Immigrants How Faith Communities Form Our Newest Citizens
312. FORLONG JAMES GEORGE ROCHE 1897 Short studies in the science of comparative religions
313. FOSKETT MARY 2002 A Virgin Conceived Mary and Classical Representations of Virginity
314. FOTOPOULOS JOHN Τα θυσιαστήρια Δείπνα στη Ρωμαϊκή Κόρινθο
315. FOX JONATHAN 2004 Religion, Civilization, and Civil War 1945 through the New Millennium
316. FR R 2004 CrofCo
317. FRANK SIMON 1923 Φιλοσοφία και Θρησκεία (2003, Αφοι Παπαδάκη)
318. FRASSETTO MICHAEL 2006 Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages (Brill Academic Publishers)
319. FREDE & LAKS 2002 Traditions of theology Studies in Hellenistic theology Its background and aftermath (Brill)
320. FRITZ & DAVIES 1998 The Origins of the Ancient Israelite States (JSOT Supplement Series, 228)
321. FUCHS EDUARD 1921 Die Juden in der Karikatur Ein Beitrag zur Kulturgeschichte
322. FULDA HERMANN 1878 Das Kreuz und die Kreuzigung Eine antiquarische Untersuchung nebst Nachweis
323. FULDA HERMANN 1878 Das Kreuz und Die Kreuzigung
324. FULLER ROBERT 1996 Naming the Antichrist The History of an American Obsession (Oxford University Press)
325. GABRIEL RICHARD 2002 Gods of our fathers The memory of Egypt in Judaism and Christianity
326. GAEBELEIN ARNO CLEMENS 1914 Current events in the Light of the Bible
327. GAGER JOHN 2000 Reinventing Paul
328. GALATINO PIETRO 1518 Opus toti christian[a]e reipublic[a]e maxime utile de arcanis catholic[a]e ueritatis contra obstinatissimam
329. GALATINO PIETRO 1518 Opus toti christian[a]e reipublic[a]e maxime utile de arcanis catholic[a]e ueritatis contra obstinatissimam
330. GALLAGHER & ASHCRAFT 2006 Introduction to New and Alternative Religions in America
331. GALLAGHER ASHCRAFT 2006 Introduction to New and Alternative Religions in America
332. GARDNER JAMES 1858 The faiths of the world Vol_02
333. GASTER MOSES 1901 History of the Ancient synagogue of the Spanish and Portuguese Jews
334. GATAKER THOMAS 1645 De nomine Tetragrammato dissertatio Qa vocis Jehova
335. GEDDES ALEXANDER 1786 Prospectus of a new translation of the Holy Bible from corrected
texts, ancient versions, critical observations etc
336. GERTOUX GERARD 1999 The Name of God YeHoWaH Its Story
337. GERTOUX GERARD 2002 The name of God Y.eH.oW.aH which is pronounced as it is written I_Eh_oU_Ah Its story
338. GIAKALIS AMBROSIOS 2005 Images of the Divine The Theology of Icons at the 7th Ecumenical Council
339. GIBBON EDWARD - History of the Decline and Fall of the Roman Empire Volumes 1-6
340. GILBERT MARTIN 1987 Jerusalem Illustrated History Atlas
341. GILL ANTHONY 2008 The Political Origins of Religious Liberty
342. GILL CHARLES 1883 The evolution of Christianity
343. GILL JOHN 1773 A collection of sermons and tracts Vol_01
344. GILL JOHN 1773 A collection of sermons and tracts Vol_02
345. GILL JOHN 1778 A collection of sermons and tracts Vol_03
346. GILL ROBIN 2006 Health Care And Christian Ethics (Cambridge University Press)
347. GILLER PINCHAS 2001 Reading the Zohar The Sacred Text of the Kabbalah (Oxford)
348. GILLES EMERY OP 2007 The Trinitarian Theology of St Thomas Aquinas
349. GILLET LEV 1998 Παρουσία του Χριστού (εκδ. Δόμος)
350. GINSBURG CHRISTIAN 1867 The Massoreth Ha Massoreth of Elias Levita
351. GLADSTONE WILLIAM EWART 1839 The state in its relations with the church
352. GLEASON ARCHER 1996 Three Views on the Rapture Pre-, mid-, or post-Tribulation (c1984, Zondervan Publishing House)
353. GLICK S H 1919 Ein Yakkov Vol. 02
354. GLICK S H 1921 Ein Yakkov Vol. 03
355. GODMAN PETER 2009 Paradoxes of Conscience in the High Middle Ages Abelard, Heloise and the Archpoet (Cambridge University Press)
356. GOODMAN TOBIAS RABBI 1834 The Faith of Israel
357. GORDON SCOTT 2002 Controlling the State Constitutionalism from Ancient Athens to Today (Harvard University Press)
358. GORE CHARLES 1900 The Church and the Ministry
359. GORE CHARLES 1919 The Church and the Ministry
360. GORE CHARLES 1920 The Epistles of St. John
361. GRADEL ITTAI 2002 Emperor Worship and Roman Religion
362. GRAETZ HEINRICH 1898 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 6
363. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 1
364. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 2
365. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 3
366. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 4
367. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 5
368. GREEN WILLIAM HENRY 1895 The Unity of the Book of Genesis
369. GREEN WILLIAM HENRY 1896 The Higher Criticism of the Pentateuch
370. GREEN WILLIAM HENRY 1899 General introduction to the Old Testament The Text
371. GREENSPAHN FREDERICK 2007 An Introduction to Aramaic (Corrected Second Edition, Society of Biblical Literature)
372. GREGORY TIMOTHY 2005 A History of Byzantium (Blackwell Publ.)
373. GREGORY TIMOTHY 2005 A History of Byzantium (Wiley-Blackwell)
374. GREYERZ KASPER VON 2007 Religion and Culture in Early Modern Europe, 1500-1800
375. GRIERSON PHILIP 1999 Byzantine Coinage (Dumbarton Oaks collection of Byzantine coins)
376. GROTIUS HUGO 1743 The truth of the Christian religion, in six books
377. GROUSSET RENE 1970 Ιστορία των Σταυροφοριών
378. GUERICKE & MORRISON 1851 Manual of the antiquities of the church
379. GUERICKE & SHEDD 1857 A Manual of Church History
380. GUROCK & SCHACTER 2009 Mordecai Kaplan A Modern Heretic and a Traditional Community
381. GWATKIN HENRY MELVILL 1889 The Arian Controversy
382. GWATKIN HENRY MELVILL 1900 Studies of Arianism _
383. GWATKIN HENRY MELVILL 1900 Studies of Arianism
384. HADDON ALFRED 1906 Magic and Fetishism
385. HAGG HENNY FISKA 2006 Clement of Alexandria and the beginnings of Christian apophaticism knowing the unknowable (Oxford University Press)
386. HAMILTON & STOYANOV Christian Dualist Heresies in the Byzantine World c. 650 - c. 1450 (Manchester University Press)
387. HANAWALT BARBARA 1999 The Middle Ages An Illustrated History (Oxford University Press)
388. HARMLESS WILLIAM 2004 Desert Christians An Introduction to the Literature of Early Monasticism (Oxford University Press)
389. HARNACK ADOLF 1900 What is Christianity
390. HARNACK ADOLF Apostles Creed
391. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_01
392. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_02
393. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_03
394. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_04
395. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_05
396. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_06
397. HARNACK ADOLF Map The Spread of Christianity down to 180 AD
398. HARNACK ADOLF Monasticism_Its_Ideals_and_History_and_The_Confessions_of_St_Augustine
399. HARNACK ADOLF The Date of the Acts and ofthe Synoptic Gospels
400. HARNACK ADOLF The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries
401. HARNACK ADOLF The Origin of the New Testament
402. HARPER, BROWN & MOORE 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_01
403. HARPER, BROWN & MOORE 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_02
404. HAYES DAWN MARIE 2003 Body and Sacred Place in Medieval Europe, 1100-1389 (Routledge)
405. HEBBLETHWAITE BRIAN 2005 Philosophical Theology and Christian Doctrine
406. HEIN & SHATTUCK 2003 The Episcopalians (Denominations in America, Praeger Publishers)
407. HELMER & PETREY 2005 Biblical Interpretation History, Context And Reality (SBL Symposium Series 26)
408. HEN YITZHAK 2007 Roman Barbarians The Royal Court and Culture in the Early Medieval West (Palgrave Macmillan)
409. HENGSTENBERG & ADDISON 1873 The Psalms translated and explained
410. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1843 Egypt and the books of Moses, or, The books of Moses, illustrated by the monuments of Egypt
411. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1845 Commentary on the Psalms Vol_02
412. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_01
413. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_02
414. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_03
415. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_01
416. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_02
417. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_01
418. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_03
419. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1871 History of the kingdom of God under the Old Testament Vol_01
420. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1871 History of the kingdom of God under the Old Testament Vol_02
421. HENGSTENBERG, PATRICK & FIELDER 1851 The Revelation of St John expounded for those who search the Scriptures
422. HERBERT & MCNAMARA 1989 Irish Biblical Apocrypha Selected Texts in Translation
423. HERRICK SAMUEL EDWARD 1885 Some heretics of yesterday
424. HIGGER MICHAEL 1932 The Jewish Utopia (The Lord Baltimore press)
425. HILL & ROUSER 2006 Christian Philosophy A–Z (Edinburgh University Press)
426. HILLEL DANIEL 2006 The Natural History of the Bible
427. HILLENBRAND CAROLE 2001 The Crusades (Essential Histories 1, Routledge)
428. HISLOP ALEXANDER 1919 The Two Babylons
429. HOBBES THOMAS Λεβιάθαν Τόμ_02 (εκδ. Γνώση, 1989)
430. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_01
431. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_02
432. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_03
433. HODGES GEORGE 1911 Saints and heroes to the end of the Middle Ages
434. HOLDEN ANDREW 2002 Jehovah's Witnesses Portrait of a Contemporary Religious Movement
(Routledge)
435. HOLLENBACH DAVID 2002 The Common Good and Christian Ethics (New Studies in Christian
Ethics, Cambridge University Press)
436. HOLUM KENNETH 1981 Theodosian Empresses Women and Imperial Dominion in Late Antiquity
(University of California Press)
437. HORE ALEXANDER HUGH 1899 Eighteen centuries of the Orthodox Greek Church
438. HORN & PHENIX 2008 John Rufus The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem, and
the Monk Romanus
439. HORSLEY G H R 1983 New Documents Illustrating Early Christianity Review of the Greek
Inscriptions and Papyri Published in 1978 vol_03 (1983, Liverpool University Press)
440. HORSLEY RICHARD 1997 Paul and Empire Religion and Power in Roman Imperial Society (Trinity
Press)
441. HSIA & NIEROP 2002 Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge
University Press)
442. HUEBNER JOHANN 1841 Το ιερόν και θείον ΑπάνθισμαΠεριέχον εκατόν τέσσαρας ιεράς ιστορίας εκ
τε της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης
443. HUGHES PHILIP 1948 A History of the Church, Volume 2, The Church in the World the Church
Created Augustine to Aquinas
444. HUME DAVID The Natural History of Religion
445. HUME DAVID Διάλογοι για τη Φυσική Θρησκεία
446. HUMPHRIES MARK 2006 Early Christianity
447. HUNGER HERBERT Βυζαντινή Λογοτεχνία Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών τόμ. 01
(2008)
448. HUNGER HERBERT Βυζαντινή Λογοτεχνία Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών τόμ. 02
(2005)
449. HUNT EMILY 2003 Christianity in the Second Century The Case of Tatian
450. HUTSON JAMES 2008 Church and State in America
451. HVIDT NIELS CHRISTIAN Christian Prophecy The Post-Biblical Tradition (Oxford University
Press)
452. ISHERWOOD & McPHILLIPS 2008 Post-Christian feminisms A critical approach
453. ISRAEL & SCHWARTZ 2007 The Expansion of Tolerance Religion in Dutch Brazil (Amsterdam
University Press)
454. IZMIRLIEVA VALENTINA 2008 All the Names of the Lord Lists, Mysticism, and Magic
(University Of Chicago Press)
455. JACKS LEO VINCENT 1922 St. Basil and Greek literature (Catholic University of America)
456. JACOBOVICI & PELLEGRINO 2007 The Jesus Family Tomb The Discovery, the Investigation, and
the Evidence That Could Change History
457. JASPERS CARL 1962 Plato and Augustine
458. JEFFERSON KURT 2002 Christianity's Impact on World Politics Not by Might, Nor by Power
(Peter Lang Publ.)
459. JENKIN ROBERT 1715 The reasonableness and certainty of the Christian religion vol. 01
460. JESTICE PHYLLIS 2004 Holy People of the World
461. JEVTIC ATHANASE 1991 Φως Ιλαρόν
462. JOHNSON DAN 1988 From chaos to restoration Αn integrative reading of Isaiah 24-27 (JSOT
Press)
463. JOHNSON EDWIN 1890 The rise of Christendom
464. JOHNSON PAUL 1985 (1976) A History of Christianity
465. JOHNSON PAUL 2006 A History of the Jews
466. JONES A H M 1949 Constantine and the Conversion of Europe
467. JONES TUDUR 2004 Congregationalism in Wales (University of Wales Press)
468. JONQUIERE TESSEL 2007 Prayer in Josephus (Ancient Judaism and Early Christianity) (Brill)
469. JUNG CARL 1958 Psychology And Religion West And East
470. JUNGINGER HORST 2008 The Study of Religion Under the Impact of Fascism
471. KAHLE PAUL 1959 The Cairo Geniza
472. KALDELLIS ANTHONY 2008 Hellenism in Byzantium The Transformations of Greek Identity and
the Reception of the Classical Tradition (Cambridge University Press)
473. KALISCH ISIDOR 1877 Sepher Yezirah A Book on Creation
474. KALMIN RICHARD 2006 Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine
475. KALTNER MCKENZIE KILPATRICK 2008 The Uncensored Bible
476. KANNENGIESSER CHARLES 2006 Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient
Christianity
477. KATZ STEVEN 2006 TheShtetl New evaluations (New York University Press)
478. KAUTSKY KARL 1908 Foundations of Christianity
479. KAZHDAN & EPSTEIN 2004 Αλλαγές στον Βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα (ΜΙΕΤ)
480. KEARNS CLEO MCNELLY 2008 The Virgin Mary, Monotheism and Sacrifice
481. KEIGHTLEY THOMAS 1841 History of the Roman Empire
482. KEITH CHRIS 2008 Jesus Began to Write Literacy, the Pericope Adulterae, and the Gospel of
John (University of Edinburgh, Doctoral thesis)
483. KELLER WERNER Bible as History Digging up the Old Testament (Excerpts)
484. KENNEDY NEWCOMBE 2006 The Da Vinci Myth versus the Gospel Truth
485. KENNETT ROBERT HATCH 1910 Early ideals of righteousness, Hebrew, Greek, and Roman
486. KENNETT ROBERT HATCH 1911 The Servant of the Lord
487. KENNICOTT BENJAMIN 1753 A Dissertation in two parts, part the First compares I Chron XI
with 2 Sam. V and XXIII and part the Second contains Observations on seventy hebrew Mss
488. KENNICOTT BENJAMIN 1753 A Dissertation in two parts
489. KENNICOTT BENJAMIN 1770 The ten annual accounts of the collation of Hebrew MSS of the Old
Testament
490. KENNICOTT BENJAMIN 1774 Critica sacra; or, a short introduction to Hebrew criticism
491. KENNICOTT BENJAMIN 1780 A method of reading Hebrew illustrated by expressing in English
characters Psalm 23
492. KENNICOTT BENJAMIN 1787 Remarks on select passages in the Old Testament
493. KENT JOHN 2004 Wesley and the Wesleyans Religion in Eighteenth-Century Britain
494. KENYON FREDERIC GEORGE 1901 Handbook to the textual criticism of the New Testament
495. KENYON FREDERIC GEORGE 1903 Our Bible and the ancient manuscripts
496. KENYON FREDERIC GEORGE 1903 Our Bible and the ancient manuscripts_Being a history of the
text and its translations
497. KENYON FREDERIC GEORGE 1905 The Gospels in the Early Church
498. KENYON FREDERIC GEORGE 1909 The Codex Alexandrinus in reduced photographic facsimile_Vol_2
499. KENYON FREDERIC GEORGE 1933 The Chester Beatty Biblical Papyri Descriptions and Texts of
Twelve Manuscripts on Papyrus of The Greek Bible
500. KENYON FREDERIC GEORGE 1933 The Chester Beatty Biblical Papyri P45 3rd Century
501. KENYON FREDERIC GEORGE 1936 The Story of the Bible
502. KHALED ANATOLIOS 2004 Athanasius (The early church fathers, Routledge)
503. KHALIL JACK Δικαίωση Καταλλαγή Τελική Κρίση στην Προς Ρωμαίους Επιστολή
504. KIECKHEFER RICHARD 1993 Η μαγεία στο Μεσαίωνα
505. KIERKEGAARD SOREN 1844 Φιλοσοφικά ψιχία ή κνήσματα και περιτμήματα
506. KIERKEGAARD SOREN Η έννοια της Αγωνίας (εκδ. Δωδώνη. 1971) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
507. KIMBALL CHARLES 2008 When Religion Becomes Evil Five Warning Signs Five Warning Signs
(HarperOne)
508. KITTO JOHN 1873 An illustrated history of the Holy Bible
509. KLAUCK BAILEY 2006 Ancient Letters and the New Testament
510. KLIJN ALBERTUS 1991 Jewish-Christian Gospel Tradition (Brill Academic Publishers)
511. KNITTEL & EVANSON 1829 New criticisms on the celebrated text 1 John 5_7
512. KNUST JENNIFER WRIGHT 2006 Abandoned to Lust Sexual Slander and Ancient Christianity
513. KOHLERS JOHANN DAVID 1745 Historischer Munj Belustigung Vol. 17
514. KRAEMER DAVID 1996 Reading the Rabbis The Talmud as Literature (Oxford University Press)
515. KRAEMER DAVID 2007 Jewish Eating and Identity Through the Ages
516. KRAUS THOMAS 2007 Ad Fontes Original manuscripts and their Significance for studying Early
Christianity Selected Essays (Texts and Editions for New Testament Study, Porter)
517. KRUMBACHER KARL 1891 Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende
des ostromischen Reiches, 527-1453
518. KRUMBACHER KARL 1897 The History of Byzantine Literature from Justinian to the end of the
Eastern Roman Empire 527-1453 (2nd ed, Beck)
519. KRUMBACHER KARL 1897 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_01
520. KRUMBACHER KARL 1900 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_02
521. KRUMBACHER KARL 1900 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_03
522. LAHR ANGELA 2007 Millennial Dreams and Apocalyptic Nightmares The Cold War Origins of
Political Evangelicalism (Oxford University Press)
523. LAIOU ANGELIKI & MOTTAHEDEH ROY 2000 The Crusades From The Prespective Of Byzantium And
The Muslim World
524. LAIOU ANGELIKI 2002 The economic history of Byzantium From the 7th through the 15th
century
525. LAKE KIRSOPP 1922 Landmarks in the History of Early Christianity
526. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 01
527. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 02
528. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 03
529. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 04
530. LAMSON ALVAN 1875 The Church of the first three centuries, with special reference to the
doctrine of the Trinity
531. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1937 A History of the Expansion of Christianity Vol_01 The First
Five Centuries A History Of The Expansion Of Christianity
532. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1937 The First Five Centuries A History of the Expansion of
Christianity
533. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1938 A History of the Expansion of Christianity Vol_02 Three
Centuries of Advance AD 500 AD 1500
534. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1939 A History of the Expansion of Christianity Vol_03 Three
Centuries of Advance AD 1500 AD 1800
535. LAWSON TOM 2006 The Church of England and the Holocaust Christianity, Memory and Nazism
536. LAYTON BENTLEY 2000 A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary Sahidic dialect.lnk
537. LAYTON BENTLEY 2004 Coptic Gnostic chrestomathy a selection of Coptic texts with
grammatical analysis and glossary.lnk
538. LEAMAN OLIVER 2006 Jewish thought An introduction
539. Learning to Read Biblical Hebrew An Introductory Grammar (ELLIS ROBERT RAY, 2006, Baylor
University Press).lnk
540. LEGGE F 1915 Forerunners and Rivals Of Christianity Being Studies In Religious History
From 330 BC - 330 AD Vol_01
541. LEGGE F 1915 Forerunners and Rivals Of Christianity Being Studies In Religious History
From 330 BC - 330 AD Vol_02
542. LESLIE JOHN 2007 Immortality Defended
543. LEUSDEN JOHANNES 1754 Johannis Leusdeni de dialectis NT_singulatim de eius Hebraismis
libellus singularis
544. LEVENE NANCY 2004 Spinoza's Revelation Religion, Democracy, and Reason
545. LEVI DAVID 1817 Dissertations on the prophecies of the Old Testament
546. LEVISON JOHN 1997 The spirit in first century Judaism (Brill Leiden)
547. LEWIS JAMES & SARAH 2009 Sacred Schisms How Religions Divide (Cambridge University Press)
548. LEYSER CONRAD 2000 Authority and asceticism from Augustine to Gregory the Great (Oxford
University Press)
549. LIDELL SAMUEL MACGREGOR MATHERS 1888 Το Κλειδί του Βασιλιά Σολομώντα (Σολομωνική)
550. LIM TIMOTHY 2005 The Dead Sea Scrolls - A Very Short Introduction
551. LIPPY CHARLES 2006 Faith in America Changes, Challenges, New Directions
552. LIPSIUS JUSTUS 1594 De Cruce libri tres _b&w
553. LIPSIUS JUSTUS 1594 De Cruce libri tres
554. LIVIER CLEMENT 1997 Η Αλήθεια Ελευθερώσει Υμάς Συνομιλώντας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο Α (εκδ. Ακρίτας)
555. LOEWENTHAL KATE 2000 Psychology of Religion A Short Introduction
556. LONG STEPHEN 2003 Divine Economy Theology and the Market
557. LOUTH ANDREW The Origins of the Christian Mystical Tradition From Plato to Denys (2nd ed.,
Oxford University Press)
558. LOWERY R H 1991 The Reforming Kings, Cults and Society in First Temple Judah
559. LOWNDES WILLIAM THOMAS 1834 The Bibliographer's Manual of English Literature
560. LOWRIE WALTER 1906 Monuments of the early church
561. LOWTH ROBERT & MICHAELIS JOHANN 1810 De sacra poesi Hebr?orum Vol_02
562. LUCK GEORG 2006 Arcana Mundi Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds A
Collection of Ancient Texts
563. LUNDQUIST LYNN Jehovah in the New Testament
564. LUTHER MARTIN 1520 A Prelude on the Babylonian Captivity of the Church
565. LUTHER MARTIN On the Babylonian Captivity of the Church
566. LUTHER MARTIN Select works of vol. 04 (1826)
567. MACDONALD DAVID BRUCE 2003 Balkan Holocausts Serbian and Croatian Victim Centered
Propaganda and the War in Yugoslavia (Manchester University Press).lnk
568. MACLEOD WILSON ANNIE The life and times of Girolamo Savonarola
569. MADDEN RICHARD ROBERT 1853 The Life and Martyrdom of Savonarola Illustrative of the
History of Church and State Connexion Vol_01
570. MADDEN RICHARD ROBERT 1853 The Life and Martyrdom of Savonarola Illustrative of the
History of Church and State Connexion Vol_02
571. MADDEN THOMAS 2004 Crusades The Illustrated History (The University of Michigan Press)
572. MAGIL JOSEF 1905 Linear Prayer Book with Services for Sabbath and Festivals
573. MAGUIRE HENRY 1995 Byzantine Magic (Dumbarton Oaks Research Library)
574. MAIMBOURG LOUIS 1728 The history of Arianism Vol_01
575. MAIMBOURG LOUIS 1729 The history of Arianism Vol_02
576. MAIMONIDES MOSES 1520 The Guide for the Perplexed _ Director dubitatium aut
perplexorum.djvu
577. MAIMONIDES MOSES 1520 The Guide for the Perplexed _ Director dubitatium aut perplexorum
578. MAIMONIDES MOSES 1832 The main principles of the creed and ethics of the Jews Exhibited in
selections from the Yad Hachazakah
579. MAIMONIDES MOSES 1904 The guide for the perplexed _
580. MAIMONIDES MOSES 1904 The Guide for the Perplexed
581. MAIMONIDES MOSES 1912 The eight chapters of Maimonides on ethics
582. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_01
583. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_02
584. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_03
585. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1904 The Guide For The Perplexed
586. MAIMONIDES MOSES The Guide for the Perplexed
587. MANGO CYRIL 2006 Ιστορία του Βυζαντίου (Oxford University Press)
588. MANGO CYRIL 2007 Βυζάντιο Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (ΜΙΕΤ)
589. MARJANEN & LUOMANEN 2005 A Companion to Second-century Christian Heretics (Brill)
590. MARMORSTEIN A RABBI 1927 The old Rabbinic doctrine of God
591. MARTENS JOHN 2003 One God, One Law Philo of Alexandria on the Mosaic and Greco-Roman Law
(Brill Academic Publishers)
592. MARTIN SEAN 2006 The Gnostics The First Christian Heretics
593. MARTIN WALTER Kingdom of the Cults
594. MAXWELL JACLYN 2006 Christianization And Communication in Late Antiquity John Chrysostom
And His Congregation in Antioch (Cambridge University Press)
595. MCCONNELL FRANK 1986 The Bible and the Narrative Tradition (Oxford University Press)
596. MCCRACKEN GEORGE 2006 Early Medieval Theology
597. MCDONOUGH SEAN 1999 YHWH at Patmos Rev_1_4 in its Hellenistic and Early Jewish Setting
598. MCGRATHE ALISTER 2007 Christianity's Dangerous Idea The Protestant Revolution A History
from the Sixteenth Century to the Twenty-First
599. MCGUCKIN ANTHONY 2008 The Orthodox Church An Introduction to the History, Doctrine, and
Spiritual Culture
600. McGUIRE BRIAN PATRICK 2006 A Companion to Jean Gerson (Brill's Companions to the Christian
Tradition)
601. MCLEAN MATTHEW 2007 The Cosmographia of Sebastian Munster
602. MEDIKIS PAOLO DE 1755 Θρησκεία και έθη των Εβραίων
603. MEER & MOOR 1988 The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry
604. MEINARDUS OTTO 2002 Two Thousand Years of Coptic Christianity
605. MELTON GORDON 2000 American Religions An Illustrated History (ABC-Clio)
606. METZGER BRUCE & EHRMAN BART 2005 The Text of the New Testament Its Transmission,
Corruption, and Restoration (4th ed., Oxford University Press)
607. METZGER BRUCE 1968 Historical and Literary Studies Pagan Jewish and Christian
608. METZGER BRUCE 1994 A Textual Commentary on the Greek New Testament
609. MEYENDORFF JOHN 1974 Byzantine Theology Historical Trends and Doctrinal Themes
610. MEYENDORFF JOHN 1979 Byzantine Theology Historical trends and doctrinal themes
611. MEYENDORFF JOHN 1985 Ο Χριστός σωτήρας σήμερα
612. MEYENDORFF JOHN 1987 Byzantine Theology Historical Trends and Doctrinal Themes
613. MEYENDORFF JOHN 1989 Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξη Μυστική παράδοση
614. MEYENDORFF JOHN 2004 Ο Ορθόδοξος Γάμος
615. MIDDLETON DARREN 2005 Scandalizing Jesus Kazantzakis's The Last Temptation of Christ Fifty
Years
616. MILLIGAN WILLIAM & ROBERTS ALEXANDER 1873 The Words of the New Testament, as altered by
transmission and ascertained by modern Criticism
617. MILTON JOHN 1827 De Doctrina Christiana
618. MIOLA ROBERT 2007 Early Modern Catholicism An Anthology of Primary Sources (Oxford
University Press)
619. MITCHELL STEPHEN 2003 Jesus What He Really Said And Did (HarperTempest)
620. Modern Judaism An Oxford Guide
621. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1897 Lectures on the origin and growth of religion as
illustrated by the religion of the ancient Hebrews
622. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1918 The English Jew and his religion
623. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1927 The synoptic Gospels
624. MOORE ROSEMARY 2000 The light in their consciences The early Quakers in Britain, 1646–1666
(Pennsylvania State University)
625. MOOREHEAD WILLIAM 1895 Studies in the mosaic institutions The tabernacle, the priesthood,
the sacrifices, the feasts of ancient Israel
626. MOORHEAD JOHN 2005 Gregory the Great (The Early Church Fathers, Routledge)
627. MULLER JOEL 1878 Masechet Soferim Der talmudische Tractat der Schreiber
628. MULSOW & POPKIN 2003 Secret Conversions to Judaism in Early Modern Europe
629. MURAOKA TAKAMITSU 2005 Classical Syriac A Basic Grammar with a Cherstomathy (Porta
Linguarum Orientalum).lnk
630. MURATORI & TREGELLES 1867 Canon Muratorianus The earliest catalogue of the books of the
New Testament
631. NASH RICHARD 1991 John Craige's Mathematical Principles of Christian Theology
632. NAUMANN WILHELM 1875 Ο Απόστολος Παύλος Ήτοι αι πρώται νίκαι του χριστιανισμού Τόμ_01
633. NEALE JOHN MASON 1847 A history of the Holy Eastern Church Vol 01
634. NEALE JOHN MASON 1847 A history of the Holy Eastern Church Vol 02
635. NEALE JOHN MASON 1847 A history of the Holy Eastern Church Vol 03
636. NEALE JOHN MASON 1871 Sermons on 1. portions on the Apocalypse, 2. the Holy Name, 3. the
last chapter of proverbs
637. NEANDER AUGUST 1851 The Epistle of Paul to the Philippians and the general Epistle of
James & a discourse On the coming of the Lord, and its signs
638. NEANDER AUGUSTUS 1851 General History of the Christian Religion Vol_02
639. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_1
640. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_2
641. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_2_a
642. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_3
643. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_4
644. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_5
645. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_6
646. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_7
647. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_8
648. NEANDER AUGUSTUS General history of the Christian religion and church_Vol_9
649. NECIPOGLU NEVRA Byzantium Between the Ottomans and the Latins 2009 (Cambridge University
Press)
650. NEEV & EMERY 1995 The Destruction of Sodom, Gomorrah, and Jericho Geological,
Climatological, and Archaeological Background (Oxford University Press)
651. NEUBAUER ADOLF & DRIVER 1876 The Fifty-third chapter of Isaiah according to the Jewish
interpreters
652. NEUBAUER JAKOB 1917 Bibelwissenschaftliche Irrungen Ein Beitrag zur Kritik der
alttestamentlichen Bibelkritik an der Hand eines gerichtlichen theologischen Gutachtens
653. NEUSNER JACOB 2002 How the Talmud Works
654. NEUSNER JACOB 2003 Rabbinic Narrative A Documentary Perspective, Vol. 01
655. NEUSNER JACOB 2003 Rabbinic Narrative A Documentary Perspective, Vol. 02
656. NEUSNER JACOB 2003 Rabbinic Narrative A Documentary Perspective, Vol. 03
657. NEUSNER JACOB 2005 Performing Israel's Faith Narrative and Law in Rabbinic Theology
658. NEUSNER JACOB 2006 Judaism The Basics
659. NEUSNER JACOB 2008 Judaism and Christianity in the Age of Constantine History, Messiah,
Israel, and the Initial Confrontation
660. NEUSNER SONN BROCKOPP 2005 Judaism and Islam in Practice A Sourcebook
661. NEWMAN CAREY 1999 Jesus & the Restoration of Israel A Critical Assessment of N.T. Wright's
Jesus and the Victory of God (InterVarsity Press)
662. NEWMAN HILLEL 2006 Proximity to Power and Jewish Sectarian Groups of the Ancient Period A
Review of Lifestyle, Values, and Halakha in the Pharisees, Sadducees, Essenes, and Qumran
663. NEWMAN JOHN HENRY 1845 An Essay on the Development of Christian Doctrine
664. NEWMAN JOHN HENRY 1846 An Essay on the Development of Christian Doctrine
665. NEWMAN JOHN HENRY 1891_The Arians of the fourth century
666. NEWMAN JOHN HENRY An_Essay_on_the_Development_of_Christian_Doctrine
667. NEWMAN_JOHN_HENRY_An_Essay_on_the_Development_of_Christian_Doctrine_1
668. NICOLLE & HOOK 1999 Crusader Knight (Os Publishing)
669. NICOLLE DAVID 1998 Armies of the Ottoman Empire 1775-1820
670. NICOLLE DAVID 2009 The Great Islamic Conquests AD 632-750 (Osprey Essential Histories 71)
671. NICOLLE HALDON & TURNBULL 2007 Fall of Constantinople The Ottoman Conquest of Byzantium
672. NIETZSCHE FRIEDRICH Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα (Εκδ. Καλφάκη, 1958)
673. NIETZSCHE FRIEDRICH Ο Αντίχριστος Μια απόπειρα Κριτικής του Χριστιανισμού (Εκδ. Βάνιας)
674. NIV Application Commentary, The, Colossians & Philemon (Zondervan, 1998)
675. NOBLE & HILBERATH 2006 Charting churches in a changing Europe Charta Oecumenica and the
process of ecumenical encounter (Rodopi publ.)
676. NOGA-BANAI GALIT 2008 The Trophies of the Martyrs An Art Historical Study of Early
Christian Silver Reliquaries (Oxford University Press)
677. OAKES PETER 2002 Rome in the Bible and the Early Church
678. OATES TITUS 1679 An exact discovery of the mystery of iniquity as it is now in practice
amongst the Jesuits and other their emissaries
679. OBERHELMAN STEVEN 2008 Dreambooks in Byzantium.djvu
680. OBERHELMAN STEVEN 2008 Dreambooks in Byzantium
681. ODAHL CHARLES 2006 Constantine and the Christian Empire
682. ODAHL CHARLES MATSON 2004 Constantine and the Christian Empire (Routledge)
683. O'DONNELL JAMES 2006 Augustine A New Biography
684. OEHLER GUSTAV 1883 Theology of the Old Testament
685. OEHLER GUSTAV 1884 Theology of the Old Testament
686. OSTROGORSKY GEORG 1978 Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
687. OSTROGORSKY GEORG Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Tόμ_01 (1978)
688. OSTROGORSKY GEORG Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Τόμ_02 (1979)
689. OSTROGORSKY GEORG Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους Τόμ_03 (1981)
690. OWEN JOHN 1820 The history of the origin and first ten years of the British and foreign
Bible society
691. Oxford History of the Crusades, The (RILEY-SMITH JONATHAN, 1999, Oxford University Press)
692. PAASSEN PIERE VAN 1960 A Crown of Fire The Life And Times of Girolamo Savonarola
693. PAGELS ELAINE 1995 The Origin of Satan
694. PARKE TAYLOR 1975 Yahweh The Divine Name in the Bible TXT
695. PARKE TAYLOR 1975 Yahweh The Divine Name in the Bible
696. PARKER D C 2008 An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts
(Cambridge University Press)
697. PARSONS JOHN DENHAM - The Non-Christian Cross
698. PARSONS JOHN DENHAM - The Non-Christian Cross
699. PARSONS JOHN DENHAM - The Non-Christian Cross_1
700. PASSARO ANGELO 2008 The Wisdom of Ben Sira Studies on Tradition, Redaction, and Theology
(Walter de Gruyter)
701. PATTON KIMBERLEY CHRISTINE 2009 Religion of the Gods Ritual, Paradox, and Reflexivity
702. PAULOS JOHN ALLEN 2008 Irreligion
703. PAYNE ERNEST 1949 The Anabaptists of the 16th century and their influence in the modern
world
704. PELIKAN JAROSLAV 1971 The Christian Tradition - Vol 01
705. PELIKAN JAROSLAV 2005 Whose Bible is It A History of the Scriptures through the Ages _
706. PELIKAN JAROSLAV 2005 Whose Bible is It A History of the Scriptures through the Ages
707. PELIKAN JAROSLAV 2005 Whose Bible Is It A Short History of the Scriptures
708. PETRIE FLINDERS & CURELLY 1906 Researches in Sinai
709. PETRIE FLINDERS 1922 The status of the Jews in Egypt
710. PHILIP NEIL 1997 Μύθοι απ' όλο τον κόσμο
711. PHILLIPS JONATHAN 2002 The Crusades 1095-1197
712. PINCH GERALDINE 2002 Handbook of Egyptian Mythology
713. PLANT RAYMOND 2001 Politics, Theology and History
714. POPE STEPHEN 2004 Common Calling The Laity and Governance of the Catholic Church
(Georgetown University Press)
715. PORTERFIELD AMANDA 2005 Healing in the History of Christianity (Oxford University Press)
716. REA MICHAEL 2009 Oxford Readings in Philosophical Theology Vol 01 Trinity, Incarnation,
and Atonement Summary (Oxford University Press)
717. REEVES JOHN 2005 Trajectories in Near Eastern Apocalyptic A Postrabbinic Jewish Apocalypse
Reader
718. REGINALD RAY 1999 Buddhist Saints in India A Study in Buddhist Values and Orientations
(Oxford University Press 1999)
719. REISEL M 1957 The mysterious name of YHWH
720. RELAND ADRIAAN 1707 Exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova _
721. RELAND ADRIAAN 1707 Exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova __
722. RELAND ADRIAAN 1707 Exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova
723. RENAN ERNEST BEARD CHARLES 1885 Lectures on the influence of the institutions, thought and
culture of Rome on Christianity and the development of the Catholic Church
724. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 1 Life of Jesus
725. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 2 The Apostles
726. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 3 Saint Paul
727. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 4 The Antichrist
728. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 5 The Gospels
729. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 6 The Reigns of Hadrian and
Antoninus Pius
730. RENAN ERNEST The History of the Origins of Christianity Book 7 Marcus Aurelius
731. Research in the Social Scientific Study of Religion Vol. 17 (Brill ed.) _ ANALYSIS OF JWs
CONVERSION
732. REUTER MARK 1994 Plotinus and the role of Nous in self knowledge (thesis, University of
Toronto)
733. REYNOLDS GABRIEL SAID 2008 The Quran in Its Historical Context
734. REYNOLDS HENRY ROBERTS 1889 Athanasius His Life and Life-work
735. RICE JOHN RICHARD 1948 Is Jesus God
736. RICHES & SALIH 2002 Gender and holinessmen, women and saints in late medieval Europe
(Routledge)
737. RIDLING ZAINE The Bible Atlas
738. Rituale Romanum 1847
739. RODGERS ZULEIKA 2007 Making History Josephus And Historical Method
740. ROELKER NANCY LYMAN 1996 One King, One Faith The Parlement of Paris and the Religious
Reformations of the Sixteenth Century (University of California Press)
741. ROLDANUS JOHANNES 2006 The Church in the Age of Constantine The Theological Challenges
742. ROSE SERAPHIM 1996 Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος
743. ROSE SERAPHIM 2004 Η Ψυχή μετά το Θάνατο
744. ROTH CECIL 1946 The History of the Jews of Italy
745. ROTHKIRCHEN LIVIA 2006 The Jews of Bohemia and Moravia Facing the Holocaust (University of
Nebraska Press)
746. ROUGEMONT DENIS DE 2002 Ο Έρως και η Δύση (εκδ. Ίνδικτος)
747. Routledge Companion to the Christian Church (Gerard Mannion, Lewis S. Mudge, 2008)
748. RUBENSTEIN JEFFREY 2003 The Culture of the Babylonian Talmud
749. RUBENSTEIN RICHARD 1999 When Jesus Became God The Epic Fight over Christ's Divinity in the
Last Days of Rome
750. RULE WILLIAM HARIS 1855 Dawn of the Reformation. Savonarola. With events of the reign of
Pope Alexander VI
751. RUNCIMAN STEVEN 1453 Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (εκδ. Παπαδήμα, 2005)
752. RUNCIMAN STEVEN 1930 A history of the First Bulgarian Empire
753. RUNCIMAN STEVEN 1951 A History of the Crusades Vol_01 The First Crusade & the Foundation
of the Kingdom of Jerusalem
754. RUNCIMAN STEVEN 1954 A History of the Crusades Vol_02 The Kingdom of Jerusalem 1100-1187
755. RUNCIMAN STEVEN 1960 The Medieval Manichee A study of the Christian Dualist heresy
(Cambridge University Press)
756. RUNCIMAN STEVEN 1965 Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 1453 (εκδ. Παπαδήμα, 2005)
757. RUNCIMAN STEVEN 1968 The Great Church in Captivity (Excerpts)
758. RUNCIMAN STEVEN 1968 Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία
759. RUNCIMAN STEVEN 1969 Βυζαντινός πολιτισμός (εκδ. Γαλαξία)
760. RUNCIMAN STEVEN 1977 Ιστορία των Σταυροφοριών Τομ_01 (1977)
761. RUNCIMAN STEVEN 1977 Ιστορία των Σταυροφοριών Τομ_02 (1978)
762. RUNCIMAN STEVEN 1977 Ιστορία των Σταυροφοριών Τομ_03 (1979)
763. RUNCIMAN STEVEN 2005 Η Βυζαντινή θεοκρατία (εκδ. Δόμος)
764. RUNCIMAN STEVEN Μυστράς (1986)
765. RUTHVEN & NANJI 2004 Historical Atlas of Islam
766. RUTILIO CLAUDIO Τα Αίτια της Χριστιανικής Επικρατήσεως
767. SADLER RODNEY STEVEN 2005 Can a Cushite Change His Skin An Examination of Race, Ethnicity,
and Othering in the Hebrew Bible
768. SALZMAN MICHELE RENEE 2004 The Making of a Christian Aristocracy Social and Religious
Change in the Western Roman Empire Social and Religious Change in the Western Roman Empire
(Harvard Un..
769. SARRIS PETER 2006 Economy and Society in the Age of Justinian (Cambridge University Press)
770. SAVONAROLA GIROLAMO An Exposition of the Psalm Miserere Mei Deus (1889)
771. SAVONAROLA GIROLAMO Spiritual and ascetic letters of Savonarola (Randolph, 1907)
772. SAVONAROLA GIROLAMO The Triumph of the Cross (1901)
773. SCHAAB GLORIA 2007 Creative Suffering of the Triune God An Evolutionary Theology
774. SCHAFF PHILIP 1881 Bibliotheca symbolica ecclesi? universalis The creeds of Christendom
Vol_01 History of Creeds
775. SCHAFF PHILIP 1881 Bibliotheca symbolica ecclesi? universalis The creeds of Christendom
Vol_02 Greek & Latin Creeds
776. SCHAFF PHILIP 1881 Bibliotheca symbolica ecclesi? universalis The creeds of Christendom
Vol_03 Protestant Creeds
777. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_01
778. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_02
779. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_03
780. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_04
781. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_05
782. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_06
783. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_07
784. SCHAFF PHILIP History of the Christian Church Vol_08
785. SCHENCK KENNETH 2005 A Brief Guide to Philo (Westminster John Knox Press)
786. SCHILDERMAN HANS 2009 Discourse in Ritual Studies
787. SCHLEIERMACHER FRIEDRICH 1922 The Christian faith in outline
788. SCHLUMBERGER GUSTAVE LEON 1904 Η Βυζαντινή εποποιΐα κατά τα τέλη της Ι' εκατονταετηρίδος
Τομ_01 _ Τσιμισκής
789. SCHMEMANN ALEXANDER 1993 Η αποστολή της Εκκλησίας στο Σύγχρονο Κόσμο
790. SCHMEMANN ALEXANDER 1999 Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα _
791. SCHMEMANN ALEXANDER 1999 Μεγάλη Σαρακοστή Πορεία προς το Πάσχα
792. SCHMEMANN ALEXANDER 2000 Ευχαριστία Το Μυστήριο της Βασιλείας
793. SCHMEMANN ALEXANDER 2003 Η Εκκλησία προσευχόμενη Εισαγωγή στη Λειτουργική Θεολογία
794. SCHMEMANN ALEXANDER 2003 Πιστεύω Η Βίωση της Πίστης Α
795. SCHOUTEN JAN PETER 2008 Jesus as Guru The Image of Christ among Hindus and Christians in
India
796. SCHULTZ HERMANN 1895 Old testament theology Vol_1
797. SCHULTZ HERMANN 1895 Old testament theology Vol_2
798. SCHULZ HANS JOACHIM 1998 Η Βυζαντινή Λειτουργία
799. SCHURER EMIL 1891 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_1.1
800. SCHURER EMIL 1891 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_1.2
801. SCHURER EMIL 1891 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_2.1
802. SCHURER EMIL 1891 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_2.2
803. SCHURER EMIL 1891 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_2.3
804. SCHURER EMIL 1910 A history of the Jewish people in the time of Jesus Christ Vol_1
805. SCHWARTZ SETH 2010 Were the Jews a Mediterranean Society Reciprocity and Solidarity in
Ancient Judaism (Princeton University Press)
806. SCURLOCK JO ANN 2006 Magico-Medical Means of Treating Ghost-Induced Illness in Ancient
Mesopotamia (Brill Academic Pub)
807. SCWARTZ JOSEPH 1850 A Descriptive Geography and Brief Historical Sketch of Palestine
808. SENDIVOGIUS MICHAEL Το Νέο Φως της Αλχημείας (εκδ. Πύρινος Κόσμος)
809. SHANKS & WITHERINGTON 2004 The Brother of Jesus The Dramatic Story & Meaning of the First
Archaeological Link to Jesus & His Family (HarperOne, Rev. Upd. ed.)
810. SHARPE SAMUEL 1858 Historic Notes on the Books of the Old and New Testaments
811. SHARPE SAMUEL 1866 Texts from the holy Bible explained by the help of the ancient
monuments
812. SHARPE SAMUEL 1868 The Chronology of the Bible
813. SHARPE SAMUEL 1875 Hebrew Inscriptions With Translations and an Alphabet
814. SHARPE SAMUEL 1890 The History of the Hebrew Nation and Its Literature With an Appendix on
the Hebrew Chronology
815. SHEAR THEODORE LESLIE 1906 The influence of Plato on Saint Basil (thesis)
816. SHEPKARU SHMUEL 2005 Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds
817. SHERRARD PHILIP 1971 Δοκίμια για τον Νέο Ελληνισμό (εκδ. Αθηνά)
818. SHEVZOV VERA 2004 Russian Orthodoxy on the eve of revolution (Oxford University Press)
819. SHEVZOV VERA 2007 Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution (Oxford University Press)
820. SHINDLER COLIN 2005 The Triumph of Military Zionism Nationalism and the Origins of the
Israeli Right
821. SICKER MARTIN 2007 An Introduction to Judaic Thought and Rabbinic Literature
822. SIGAL PHILIP 2007 The Halakhah of Jesus of Nazareth according to the Gospel of Matthew
823. SKJAERVO PRODS OKTOR 2006 An Introduction to Manichaeism (Harvard University)
824. SLACKER SAMUEL 1908 Early Christianity (30-300 AD)
825. SMITH MORTON 1997 Josephus and History of the Greco-Roman Period Essays in Memory of
Morton Smith (Brill)
826. SMITH WILLIAM ROBERTSON 1919 The prophets of Israel and their place in history to the
close of the eighth century BC
827. SMITH WILLIAM ROBERTSON 1927 Lectures On the Religion of the Semites
828. STACKHOUSE JOHN 2008 Making the Best of It Following Christ in the Real World
829. STANILOAE DUMITRU 1980 Theology and the Church OCRed
830. STANILOAE DUMITRU 1980 Theology and the Church
831. STANTON GRAHAM 2004 Jesus and Gospel
832. STONE MICHAEL 1984 Jewish Writings of the Second Temple Period Apocrypha, Pseudepigrapha,
Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum,
Secti..
833. STONER PETER 1976 Science Speaks Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the
Bible
834. STRONG ROWAN 2007 Anglicanism and the British Empire c. 1700–1850 (Oxford University
Press)
835. Studia Biblica et ecclesiastica 1896 Vol 1
836. Studia Biblica et ecclesiastica 1896 Vol 2
837. Studia Biblica et ecclesiastica 1896 Vol 4
838. Studia Biblica et ecclesiastica 1896 Vol 5
839. SUGIRTHARAJAH R S 2005 The Bible and Empire Postcolonial Explorations (Cambridge
University Press)
840. SWETE HENRY BARCLAY 1902 An introduction to the Old Testament in Greek
841. SWINBURNE RICHARD 2008 Was Jesus God (Oxford University Press)
842. TELLER ROMANUS 1749 Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments Vol_01
843. TESKE ROLAND 2009 Augustine of Hippo Philosopher, Exegete and Theologian A Second
Collection of Essays (collective)
844. THATCHER ADRIAN 2008 The Savage Text The Use and Abuse of the Bible
845. The Annual of Rabbinic Judaism Ancient, Medieval, and Modern (Brill Academic Publ, 2000)
846. The Complete Idiot's Guide to World Religions
847. The Old Testament - A Very Short Introduction - (Michael D Coogan, Oxford University Press
2008)
848. The Torah For Dummies 2008
849. The World's Religions Our Great Wisdom Traditions 1999
850. THOMAS & CONSTANTINIDES 2001 Byzantine Monastic Foundation Documents A Complete
Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments (Dumbarton Oaks Studies)
851. THOMPSON LEONARD 1997 The Book of Revelation Apocalypse and Empire
852. TILLICH PAUL 1957 Systematic Theology Vol 2
853. TILLICH PAUL The Interpretation of History
854. TOLLINTON RICHARD BARTRAM 1914 Clement of Alexandria A study in Christian liberalism
Vol_01
855. TOLLINTON RICHARD BARTRAM 1914 Clement of Alexandria A study in Christian liberalism
Vol_02
856. TOUMEY CHRISTOPHER 1994 God's Own Scientists Creationists in a Secular World
857. TOYNBEE ARNOLD 1956 An Historians Approach to Religion _
858. TOYNBEE ARNOLD 1956 An Historians Approach to Religion
859. TRACHTENBERG JOSHUA 1943 The Devil and the Jews The Medieval Conception of the Jew and Its
Relation to Modern Anti-Semitism
860. TRAUBE LUDWIG 1907 Nomina sacra Versuch einer Geschichte der Christlichen Ku?rzung
861. TREBOLLE BARRERA JULIO 1997 The Jewish Bible and the Christian Bible An introduction to
the history of the Bible
862. TRESMONTANT CLAUDE 1989 The Hebrew Christ
863. TRIGG JOSEPH 2002 Origen
864. TROUT & FARIS 1922 Following Jesus Day by Day Junior Department, First Year, Part 03
865. TURNER JOHN 1649 A sermon preached before Sir P.W. Anno 1681
866. TYNDALE WILLIAM Works Vol_01
867. TYNDALE WILLIAM Works Vol_02
868. TYNDALE WILLIAM Works Vol_03
869. TZAMALIKOS P 2006 Origen Cosmology and Ontology of Time (Brill Academic)
870. URUBSHUROW VICTORIA 2008 Introducing World Religions
871. VAAGE WIMBUSH 1999 Asceticism and the New Testament
872. VAN DAM RAYMOND 2008 The Roman Revolution of Constantine (Cambridge University Press)
873. VAN KOOTEN GEORGE 2006 The Revelation of the Name YHWH to Moses
874. VANEIGEM RAOUL 2003 Τίποτα Δεν είναι Ιερό Όλα Μπορούν να Λεχθούν
875. VASILIEV A A 1952 History of the Byzantine Empire (Excerpts)
876. VASILIEV A A 1952 History Of The Byzantine Empire 324 1453 Vol_02
877. VASILIEV A A History of the Byzantine empire 324-1453
878. VASILIEV A A History of the Byzantine empire
879. VASILIEV A A τόμ_01 1995 Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (εκδ. Πάπυρος)
880. VASILIEV A A τόμ_02 1971 Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (εκδ. Πάπυρος)
881. VILLARI PASQUALE 1863 The History of Girolamo Savonarola and of His Times Vol_02
882. VILLARI PASQUALE The Life and Times of Girolamo Savonarola Vol_01 _
883. VILLARI PASQUALE The Life and Times of Girolamo Savonarola Vol_01
884. VILLARI PASQUALE The Life and Times of Girolamo Savonarola Vol_02
885. VRIEZEN & VAN DER WOUDE 2005 Ancient Israelite and Early Jewish Literature (Brill)
886. VRIEZIN & VAN DER WOUDE 2004 Ancient Israelite And Early Jewish Literature
887. WAGNER LEOPOLD 1895 Manners, customs, and observances Their origin and signification
888. WALDENFELS HANS 2009 Jesus Christ and the Religions An Essay in Theology of Religions
889. WALL & GALE 1862 The history of infant baptism
890. WALLACE ROBERT 1850 Antitrinitarian biography or Sketches of the lives & writings of
distinguished Antitrinitarians vol_01
891. WALLACE ROBERT 1850 Antitrinitarian biography or Sketches of the lives & writings of
distinguished Antitrinitarians vol_02l
892. WALLACE ROBERT 1850 Antitrinitarian biography or Sketches of the lives & writings of
distinguished Antitrinitarians vol_03
893. WALLER G 1904 The Biblical view of the soul
894. WALMSLEY LUKE 1912 Fighters and martyrs for the freedom of faith (PRINT
9,17,219,369,438,486-488)
895. WALSH SYLVIA 2009 Kierkegaard Thinking Christianly in an Existential Mode
896. WARD KEITH 2007 Christianity - A Beginner's Guide
897. WARD KEVIN 2006 A History of Global Anglicanism
898. WARE KALLISTOS 2006 Η Εντός Ημών Βασιλεία
899. WARE ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 1983 Η Δύναμη του Ονόματος
900. WARE ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 2006 Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα
901. WARREN ELIZABETH Savonarola The Florentine martyr
902. WATTS ALLAN 1960 Myth and Ritual in Christianity
903. WEINGREEN J 1959 A Practical Grammar for Classical Hebrew (Oxford University Press).lnk
904. WEIR THOMAS 1899 The Hebrew Text of the Old Testament
905. WEISS BERNHARD 1882 Biblical Theology of the New Testament Vol_01
906. WEISS BERNHARD 1882 Biblical Theology of the New Testament Vol_02
907. WEISS BERNHARD 1883 Biblical Theology of the New Testament
908. WELLHAUSEN JULIUS 1883 Prolegomena to the History of Israel
909. WELLHAUSEN JULIUS 1895 The book of Psalms Critical edition of the Hebrew text printed in
colors
910. WENLEY R M 2002 Socrates and Christ A Study in the Philosophy of Religion
911. WESENDONCK HERMAN 1892 Der judisch-christliche Jehova ist kein wahrer, kein wurdiger Gott
und keine Quelle reiner gelauterter Sittlichkeit
912. WESTCOTT BROOKE FOSS 1866 A general survey of the history of the canon of the New
Testament
913. WHELESS JOSEPH 1930 Forgery in Christianity
914. WHITBY MICHAEL 2002 Rome at War 293-696 AD
915. WHITE CYNTHIA 2007 The Emergence of Christianity
916. WHITE JOSEPH BLANCO 1877 Observations on Heresy and Orthodoxy
917. WHITE MICHAEL 2003 The Pope and the Heretic The True Story of Giordano Bruno, the Man Who
Dared to Defy the Roman Inquisition
918. WHITELAW THOMAS 1913 Jehovah-Jesus
919. WIJSEN & SCHREITER 2007 Global Christianity Contested Claims
920. WILBERFORCE WILLIAM 1841 Πρακτική έρευνα του επικρατούντος θρησκευτικού συστήματος των κατ
επάγγελμα Χριστιανών
921. WILKINSON PHILIP 2002 Islam (Eyewitness Guides)
922. WILKINSON PHILIP 2006 Christianity (Eyewitness Guides)
923. WILLIAMS A N 2007 The Divine Sense The Intellect in Patristic Theology
924. WILLIAMS GEORGE 2005 Shinto
925. WILSON ROBERT DICK 1917 Studies in the Book of Daniel
926. WILSON ROBERT DICK 1917 Studies in the Book of Daniel_A discussion of the historical
questions
927. WILSON ROBERT DICK 1922 Is the Higher Criticism Scholarly _
928. WILSON ROBERT DICK 1922 Is The Higher Criticism Scholarly
929. WILSON ROBERT DICK 1926 A Scientific Investigation Of The Old Testament
930. WILSON ROBERT DICK 1926_A Scientific Investigation Of The Old Testament
931. WILSON ROBERT DICK 1928 The Rule of Faith and Life
932. WITHERINGTON BEN New Testament History A Narrative Account (Baker Academic, 2001)
933. WITTGENSTEIN LUDWIG 1961 Tractatus Logico Philosophicus
934. WUTHNOW ROBERT 1993 Christianity in the twenty-first century Reflections on the challenges ahead (Oxford University Press)
935. WYLLIE JAMES AITKEN 1851 The Papacy Its History, Dogmas, Genius, and Prospects
936. ZAHN JACOBUS THAYER TROUT 1909 Introduction to the New Testament
937. ZEVIT ZIONY VT 1991 Yahweh Worship and Worshippers in 8th-Century Syria
938. ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 1743 Βιβλίον ωραιότατον, καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία
939. ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 1798 Βιβλίον ωραιότατον, καλούμενον Αμαρτωλών Σωτηρία
940. ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1638 Status et Ritus ecclesiae graecae
941. Αγιότητα Ένα λησμονημένο όραμα 2001 Συλλογικός τόμος
942. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1965 Εξαγοραζόμενοι τον Καιρόν Μελέτες Άρθρα Ομιλίες
943. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1978 Ψυχολογία και Πνευματική Ζωή (μετάφρ.)
944. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1985 Αποστόλου Παύλου Πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή
945. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2001 Ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης
946. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2004 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
947. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2005 Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Α Κεφ. 01-12
948. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2005 Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Β Κεφ. 13-21
949. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Η επί του Όρους ομιλία του Ιησού
950. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο κοινωνικός χαρακτήρ της Ορθοδοξίας
951. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Χριστός-Παύλος
952. ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1989 Η Γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου
953. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ 1806 Επιτομή είτε Συλλογή των Θείων της Πίστεως Δογμάτων
954. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Κοινωνικές και Οικονομικές οι Ρίζες του Χριστιανισμού Ποιος ήταν ο
Ιησούς
955. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 01 Δ. Τσάμη, Η διαλεκτική φύσις της διδασκαλίας Γρηγορίου του Θεολόγου
956. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 02 Νικολάου Ματσούκα, Γένεσις και ουσία του ορθοδόξου δόγματος
957. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 03 Ευαγγέλου Χρυσού, Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού
958. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 04 Στυλιανού Παπαδόπουλου, Συνάντησις Ορθοδόξου και Σχολαστικής
Θεολογίας
959. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 05 Αθ. Αγγελόπουλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός
960. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 08 Βασ. Ψευτογκά, Μελίτωνος Σάρδεων _Τα περί του Πάσχα δύο_
961. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 09 Θεοδ. Ζήση, Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον
ιερόν Χρυσόστομον
962. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 11 Δ. Τσάμη, Η τελείωσις του ανθρώπου κατά Νικήτα τον Στηθάτον
963. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 15 Θεοδ. Ζήση, Τέχνη παρθενίας. Η επιχειρηματολογία των πατέρων περί της
εν Χριστώ αγαμίας και αι πηγαί αυτής
964. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 20 Βασίλειου Γιούλτση, Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον μέγαν
Φώτιον
965. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 25 Αντ. Παπαδόπουλου, Θεολογική γνωσιολογία κατά τους νηπτικούς πατέρες
966. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 28 Θεοχάρη Δετοράκη, Κοσμάς ο μελωδός. Βίος και έργο
967. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 32 Ζαχαρία Τσιρπανλή, Το ελληνικό κολλέγιο της Ρώμης. Συμβολή στη μελέτη
της μ.πολιτικής του Βατικανού
968. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 34 David Balfour, Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης Έργα Θεολογικά
969. ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΒΛΑΤΑΔΩΝ 48 Μελίτωνος Καρά, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν
ιστορίαν της
970. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ 2006 Ισλάμ Θρησκειολογική επισκόπηση
971. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Ανθολογία πηγών Εκκλησιαστικής Ιστορίας Τομ_01
972. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 Ανθολογία πηγών Εκκλησιαστικής Ιστορίας Τομ_02
973. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_01 _
974. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_01
975. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Εκκλησιαστική Ιστορία Τόμ_02 11ος αι μέχρι σήμερα
976. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κίνδυνος εν Όψει και η Πέμπτη Φάλαγξ ανά την Υφήλιον Σιωνισμός
977. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο Ιούδας δια μέσου των Αιώνων Οι Αφανείς Εχθροί της Ανθρωπότητας
978. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1901 Δοκίμιον συμβολικής εξ' απόψεως Ορθοδόξου OCRed
979. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1901 Δοκίμιον συμβολικής εξ' απόψεως Ορθοδόξου
980. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1921 Η εκλογή του μητροπολίτου Μελετίου Μεταξάκη κανονικώς και κατά
τους γενικούς κανονισμούς εξεταζομένη
981. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1893 Μελέτη επί του Kανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Ανατολικής
Εκκλησίας
982. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 1858 Δογματική θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής και Ανατολικής
Εκκλησίας
983. ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ 1968 (1806) Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας
984. Απάντησις των Ανατολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών προς Κυβέρνηση Ηγεμονειών Βλαχίας και
Μολδαβίας, περί των Γραικικών Μοναστηρίων (1863)
985. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 1837 Σύνοψις κατηχητική της Ιεράς Ιστορίας εκ της Παλαιάς και Νέας
Διαθήκης
986. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 1843 Διατριβή αυτοσχέδιος περί της αρχής και της εξουσίας των
Πατριαρχών & της σχέσεως Εκκλησιας - Πολιτικής
987. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 1847 Της κατά Χριστόν ηθικής πραγματεία
988. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 1855 Λόγος επιτάφιος εις τον αντιστράτηγον Κίτζον Τζαβέλλαν
989. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ 1868 Εγχειρίδιον της κατά Χριστόν ηθικής
990. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 1994 Καταστροφικές Λατρείες
991. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια θεολογία
992. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η Εσχατολογία στη Β Επιστολή Πέτρου
993. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 Οι προκαθήμενοι Αθηνών και πάσης Ελλάδος (Μητρόπολη Δημητριάδος)
994. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1825 Γραμματική της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
995. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1825 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
996. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1829 Περί ψυχικής ωφελείας.Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδήση τον
Κόσμον όλον, και ζημιωθή την Ψυχήν αυτού
997. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1834 Εσωτερικαί ενάργειαι της εμπνεύσεως των Γραφών
998. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1834 Ομιλία παρά του κυρίου Ν. Βάμβα εις την Α' ετήσιον εξέτασιν του εν
Ερμουπόλει Ελληνικού Γυμνασίου
999. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1836 Σύντομος απάντησις προς τον υποκρυπτόμενον υπό Ζ. Π. Ρ.
1000. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1837 Εσωτερικαί ενάργειαι της εμπνεύσεως των Γραφών
1001. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1837 Λόγοι εκφωνηθέντες κατά την ημέραν της εγκαθιδρύσεως του
Πανεπιστημίου Όθωνος
1002. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1837 Σύντομος απάντησις προς τον υποκρυπτόμενον υπό Ζ. Π. Ρ.
1003. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1838 Στοιχεία φιλοσοφίας
1004. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1839 Αντεπίκρισις εις την υπό του Πρεσβυτέρου και Οικονόμου Κωνσταντίνου
του εξ Οικονόμων Επίκρισιν
1005. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1841 ΡητορικήΕκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων
1006. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1843 Επιτάφιοι λόγοιεκφωνηθέντες υπό Ν. Βάμβα
1007. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1844 Λόγος περί προόδου και πτώσεως της Αρχαίας Ελλάδος
1008. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1845 Στοιχεία Ηθικής
1009. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1846 Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης
1010. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1849 Γραμματική της αρχαίας και της σημερινής ελληνικής γλώσσης
1011. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1851 Εγχειρίδιον της του ιερού άμβωνος ρητορικής
1012. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1851 Λόγος εκφωνηθείς εν τη πανδήμω εορτή των τριών Ιεραρχών και
Οικουμενικών διδασκάλων A
1013. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1851 Λόγος εκφωνηθείς εν τη πανδήμω εορτή των τριών Ιεραρχών και
Οικουμενικών διδασκάλων
1014. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1856 ΡητορικήΕκ των ενδοξοτέρων τεχνογραφών αρχαίων και νεωτέρων
1015. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1889 Σύντομος απάντησις περί της ανάγκης της μεταφράσεως των ιερών Γραφών
1016. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1893 Φυσική Θεολογία και χριστιανική ηθική
1017. ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1896 Σύντομος απάντησις περί της ανάγκης της μεταφράσεως των Ιερών Γραφών
εις την Καθομιλουμένην Ελληνικήν
1018. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 Ορθοδοξία και Παπισμός εν Διαλόγω (εκδ. Ο Σωτήρ)
1019. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1977 Η περί της Πηγής των Λογίων θεωρία (Διατριβή)
1020. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982 Η Αγία Γραφή στις σύγχρονες διορθόδοξες αναζητήσεις και η
λειτουργική μας παράδοση, 1982
1021. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1983 Σταυρός και Σωτηρία
1022. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1990 Η συμβολή της παύλειας χριστιανικής διδασκαλίας στην αναμόρφωση
της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας
1023. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1992 Η Ορθοδοξία στο σταυροδρόμι
1024. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα Αγία Γραφή και Ευχαριστία
1025. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 Μετανεωτερικότητα και Εκκλησία
1026. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2002 Χάρις - κοινωνία - διακονία Ο Κοινωνικός χαρακτήρας του παύλειου
προγράμματος της λογείας (Β' Κορ 8-9)
1027. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 Βιβλικές Ερμηνευτικές Μελέτες
1028. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 Παύλος Τομές στη θεολογία του A'
1029. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 Lex Orandi Λειτουργική θεωρία και λειτουργική αναγέννηση
1030. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 Οι τρεις ιεράρχες και η μαρτυρία της εκκλησίας και της θεολογίας
κατά τη μετανεωτερικότητα
1031. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 Ορθόδοξη θεολογία και οικουμενικός διάλογος
1032. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1917 Υπόμνημα περί αναρμοδιότητος του Ανωτάτου λεγομένου
Δικαστηρίου προς εκδίκασιν αυτού
1033. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1897 Υπόμνημα περί εκκλησιαστικού αφορισμού κατά τους θείους και ιερούς
κανόνας
1034. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1903 Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις
1035. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 1883 Ιερά Ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
1036. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 1884 Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία
1037. ΒΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1934 Θεός και Ιστορία εν τη Ισραηλιτική Θρησκεία
1038. ΒΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 Η επίδρασις της Ελληνικής Φιλοσοφίας επί του βιβλίου της Σοφίας
Σολομώντος
1039. ΒΕΡΕΤΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 Η Ύποπτη Δράση του αποστόλου Παύλου στην Έφεσο
1040. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1872 Ιερά Κατήχησις (2η έκδ.)
1041. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1889 Ιερά Ιστορία
1042. ΒΕΡΝΙΚΟΣ & ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Πολυπολιτισμικότητα Οι Διαστάσεις της Πολιτισμικής Ταυτότητας
(εκδ. Κριτική, 2002)
1043. ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1833 Μαθήματα διά ανάγνωσιν, εκλεχθέντα από τας ιεράς γραφάς
1044. ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1883 Neugriechische Chrestomathie
1045. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΠΙΣΙΝΑ 2001 Αγάπη και Μαρτυρία Αναζητήσεις Λόγου και Ήθους στο έργο του Ηλία
Βουλγαράκη (Συλλογικό)
1046. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Αποφυγή ασκήσεως ιεραποστολής εις την αρχαίαν εκκλησίαν
1047. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Η ιεραποστολή κατά τα ελληνικά κείμενα από του 1821 μέχρι του 1917, 1971
1048. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Η περί της καταστροφής των Ιεροσολύμων θεολογική ερμηνεία της αρχαίας
εκκλησίας
1049. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Η συνήθεια ως εμπόδιον εις την μεταστροφήν, 1977
1050. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Ρωσικαί ιεραποστολικαί εταιρείαι (Πορευθέντες 12_1961)
1051. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1766 Η Λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων
1052. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1801 Αδολεσχία Φιλόθεοςήτοι εκ της Αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής
Πεντατεύχου Βίβλου Vol_01.pd2
1053. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1801 Αδολεσχία Φιλόθεοςήτοι εκ της Αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής
Πεντατεύχου Βίβλου Vol_01
1054. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1801 Αδολεσχία Φιλόθεος, ήτοι εκ της Αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής
Πεντατεύχου Βίβλου Vol_01
1055. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1801 Αδολεσχία Φιλόθεος, ήτοι εκ της Αναγνώσεως της Ιεράς Μωσαϊκής
Πεντατεύχου Βίβλου Vol_02
1056. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1806 Επί των υπομνηματικών παρεκβολών του Σοφολογιωτάτου εν
Ιεροδιακόνοις Νεοφύτου
1057. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1872 Ευγενίου του Βουλγάρεως Θεολογικόν
1058. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ JENYNS SOAME 1804 Σπαρτίον Έντριτον κατά των επηρεαστών της εις Χριστόν
αμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων
1059. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ JENYNS SOAME 1838 Σπαρτίον Έντριτον κατά των επηρεαστών της εις Χριστόν
αμωμήτου πίστεως ψευδοφιλοσόφων
1060. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ JENYNS SOAME 1842 Εξέτασις της εσωτερικής σαφηνείας του χριστιανισμού
1061. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1681 A Holy Catechism_OCRed
1062. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1681 Katihisis Iera _ IEOVA
1063. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1681 Katihisis Iera
1064. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1769 Ιερά Κατήχησις
1065. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1818 Ιερά Κατήχησις
1066. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1857 Αληθής έκθεσις περί του εν Κερκύρα θαυματουργού λειψάνου του αγίου
Σπυρίδωνος
1067. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1880 Αληθής έκθεσις περί του εν Κερκύρα θαυματουργού λειψάνου του αγίου
Σπυρίδωνος
1068. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1893 The Holy Catechism of Nicolas Bulgaris
1069. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1893 The Holy Catechism
1070. ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1879 Περί ψυχής, Θεού και ηθικού νόμου διατριβαί
1071. ΒΡΑΧΥΠΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1905 Ο ορθόδοξος κλήρος
1072. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Η Πρώτη Επιστολή του Απ Παύλου προς Θεσσαλονικείς
1073. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Η Δευτέρα Επιστολή του Απ Παύλου προς Θεσσαλονικείς
1074. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιβλικές Ερμηνευτικές και Θεολογικές Μελέτες
1075. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υιοθεσία_Η χρήσις του όρου παρά Παύλω
1076. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1845 Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου, Ινδικών μεταφράσεων Πρόδρομος
1077. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1851 Ιτιχασασαμουτσάια τουτέστιν Αρχαιολογίας Συλλογή ή περί διαλόγων τε
και μύθων φιλοσοφικών κλπ εκ της Μαχαβαράτας
1078. ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Η Προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου
1079. ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ 1874 Μία σελίς εκ της ιστορίας της συγχρόνου εκκλησίας
1080. ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ 1891 Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών
1081. ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ 1984 Αγιοποιήσεις Το καθεστώς της εν αγίοις συναριθμήσεως
1082. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Β 1806 Διδασκαλία Ευσύνοπτος του Μακαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του
Σχολαρίου ή Νόμος Ευαγγελικός εν επιτομή
1083. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1851 Κατήχησιςή Ορθόδοξος διδασκαλία της Ανατολικής εκκλησίας
1084. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1874 Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας
1085. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CAMMERER ANSELM1853 Σύνοψις της Γενικής Ιστορίας
1086. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 1891 Περί των κατά χριστιανών αποσπασμάτων του Πορφυρίου
1087. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1812 Περί της των Ελληνικών Στοιχείων Εκφωνήσεως
1088. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΗΛ 1976 Παλαιόν και Νέον Ημερολόγιον
1089. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Έρως και Γάμος (συλλογικό, εκδ. Αθηνά)
1090. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 Αλφαβητάρι της Πίστης (εκδ. Δομός)
1091. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 Αλφαβητάρι της Πίστης
1092. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 Ευθανασία Πρόβλημα νοήματος του πόνου και του θανάτου
1093. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 Ίχνη από την Αναζήτηση του Υπερβατικού
1094. ΓΙΕΦΤΙΤΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΡΑΜΦΟΣ 1983 Ορθοδοξία και Μαρξισμός
1095. ΓΙΟΥΛΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 Η Παναγία Πρότυπο Πνευματικής Τελειώσεως
1096. ΓΚΟΡΑΪΝΩΦ ΕΙΡΗΝΗ Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ
1097. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Ιωβηλαίο έτος, Μελχισεδέκ και η προς Εβραίους Επιστολή
1098. ΓΛYKATZH-ΑΡΒΕΛΕΡ ΕΛΕΝΗ 2007 Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (εκδ.
Ψυχογιός)
1099. ΓΛΥΚΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ 1676 Κατηχητικόν, τουτέστιν αι κατηχήσεις του Αγίου
Θεοδώρου του Στουδίτου
1100. ΓΛΥΚΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1782 Διδασκαλία Χριστιανική
1101. ΓΟΒΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1800 Ο Εξωστρακισμός του ασεβούς Χριστοδούλου του Μονοφθάλμου του εξ
Ακαρνανίας
1102. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία
1103. ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1970 Η Ομιλητική εν Ελλάδι κατά τον 19ο αιώνα υπό το πρίσμα της
Θεανδρικής Αρχής
1104. ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1982 Εκκλησία και Κοινωνία Εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα σε δύο
κοινότητες
1105. ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Η Προς Εβραίους Επιστολή
1106. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 1866 Δύο υπομνήματα προς την Μ. του Χριστού εκκλησίαν κατά
της μισθοδοσίας του ιερού κλήρου
1107. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ 1836 Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή
1108. Δ Ν 1851 Συντομωτάτη απάντησις εις τα υπό του κυρίου Ν. Βάμβα κατά του Θ. Καϊρη εκδοθέντα
1109. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1865 Περί αρχών επιστημονικών τε και εκκλησιαστικών
1110. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1867 Περί της σχέσεως της αγγλικής εκκλησίας προς την ορθόδοξον
1111. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1876 Έκθεσις προς την Ιεράν Σύνοδον περί των εν Βόννη πεπραγμένων και
κρίσις περί αυτών
1112. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1877 Ορθόδοξος Κατήχησις
1113. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1889 Περί αρχών της φιλοσοφίας και της σχέσεως ταύτης προς την Θεολογίαν
1114. ΔΑΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΠ 1877 Τα κατά την ανακομοιδήν των οστών Αδαμαντίου Κοραή από Παρισίων
_ KORAIS
1115. ΔΑΜΩΔΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 1815 Πράξις κατά συντομίαν εις τας Ρητορικάς Ερμηνείας
1116. ΔΑΝΕΖΗΣ ΜΑΝΟΣ & ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ 1998 Αστρολογία, Θρησκεία και Επιστήμη
1117. ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 2002 Εισαγωγή στο Σύνταγμα των θείων και ιερών Κανόνων
1118. ΔΕΛΙΚΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 1904 Υπόμνημα επί του Αντιοχικού ζητήματος
1119. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1841 Διδασκαλία Χριστιανική ήτοι Ιερά Κατήχησις των ορθών δογμάτων
1120. ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο Ιησούς ως Χριστός και η πολιτική εξουσία
1121. ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σημειώσεις στην Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
1122. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ 1865 Λόγοι δύο κατά της αιρέσεως τωι πατρί μόνωι κτλ
1123. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1866 Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη εμπεριέχουσα Ελλήνων θεολόγων
συγγράμματα
1124. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1867 Ιστορία του σχίσματος της Λατινικής εκκλησίας από της
Ορθοδόξου Ελληνικής
1125. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1872 Ορθόδοξος Ελλάςήτοι περί των Ελλήνων των γραψάντων κατά
Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών
1126. ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2004 Τα Θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και
πολιτισμού
1127. ΔΟΪΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1971 Ο Αγαθάγγελος ως Προφητικόν Αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του
1128. ΔΟΪΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1985 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Γενική Εισαγωγή)
1129. ΔΟΪΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1985 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Ειδική Εισαγωγή)
1130. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1798 Βιβλίον ιστορικόν
1131. ΕΑΠ 2000 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στον Νεότερο Ελληνισμό
1132. ΕΑΠ 2001 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία Βυζαντινή Περίοδος
1133. ΕΑΠ 2001 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο
1134. ΕΛΙΦΑΣ ΛΕΥΙ Οι Μείζονες Κλείδες και οι Σφραγίδες του Σολομώντα (Εκδ. Κυβέλη)
1135. ΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ 200906 Οικουμενισμός Ιστορική και Κριτική Προσέγγιση (συλλογικό)
1136. Ενορία Προς μια νέα ανακάλυψη της (συλλογικό, 1993, εκδ. Ακρίτας)
1137. Ενότης εν τη Ποικιλία Επιλογή Κειμένων από το Περιοδικό SOBORNOST ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SOBORNOST 1997
1138. Επιστημονική Επετηρίδα Βελλάς 2001 Τόμος 01
1139. Επιστημονική Επετηρίδα Βελλάς 2003 Τόμος 02
1140. Επιστημονική Επετηρίδα Βελλάς 2005 Τόμος 03
1141. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1953 Τόμος 01
1142. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1957 Τόμος 02
1143. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1958 Τόμος 03
1144. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1959 Τόμος 04
1145. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1960 Τόμος 05
1146. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1962 Τόμος 07
1147. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1963 Τόμος 08
1148. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1964 Τόμος 09
1149. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1965 Τόμος 10
1150. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1967 Τόμος 11
1151. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1967 Τόμος 12
1152. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1968 Τόμος 13
1153. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1969 Τόμος 14
1154. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1970 Τόμος 15
1155. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1971 Τόμος 16
1156. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1973 Τόμος 18
1157. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1974 Τόμος 19
1158. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1975 Τόμος 20
1159. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1977 Τόμος 22
1160. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1978 Τόμος 23
1161. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1979 Τόμος 24
1162. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1980 Τόμος 25
1163. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1981 Τόμος 26
1164. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1982 Τόμος 27
1165. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1983-1985 Τόμος 28
1166. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 1986-1989 Τόμος 29
1167. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 1988 Διακονία, Τιμητικός για Στογιάννο
1168. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 1990 Τόμος 01
1169. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 1991_92 Τόμος 02
1170. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 1995 Τόμος 05 Τιμητικός για Δαμιανό
Δόικο
1171. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 1999 Τόμος 09
1172. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 2000 Τόμος 10
1173. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 2001 Τόμος 11 Τιμητικός για
Ακανθόπουλο & Ψευτογκά
1174. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΘεολ 2002 Τόμος 12 Τιμητικός γιαΝικόλαο
Ματσούκα
1175. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΠοιμ&ΚοινΘεολ 2002 Τόμος 08
1176. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ ΤμΠοιμ&ΚοινΘεολ 2004 Τόμος 09
1177. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1926 Τόμος 01
1178. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1935-1936 Τόμος XX
1179. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1936-1937 Τόμος XX
1180. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1937-1938 Τόμος XX
1181. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1955 Τόμος XX
1182. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1956 Τόμος XX (Αφιέρωμα στον Γρ. Παπαμιχαήλ)
1183. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1994 Τόμος 29 Τιμητικός για Αγουρίδη
1184. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1996 Τόμος 31
1185. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1998 Τόμος 33 Τιμητικός για Γρατσέα,
Παναγόπουλο, Ανδριόπουλο
1186. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 1999 Τόμος 34 Τιμητικός για Χαστούπη
1187. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 2000 Τόμος 35
1188. Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΠΑ 2001 Τόμος 36
1189. ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΥΗ 2003 Σχολείο και Θρησκεία (2)
1190. ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΥΗ 2003 Σχολείο και Θρησκεία
1191. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΖΙΑΚΑΣ 1996 Το Ισλάμ στα σχολικά βιβλία της Ελλάδος Μια προσέγγιση στο
διάλογο φιλίας Χριστιανισμού και Ισλάμ
1192. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 Δωρόθεος Βουλησμάς Επί τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών
(διατριβή)
1193. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 Γρηγόριος Ε' Σαφής έκφρασις της εκκλησιαστικής πολιτικής επί
Τουρκοκρατίας
1194. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1984 Η πνευματική κίνηση του ΙΗ αιώνα στον Ελληνικό χώρο μέσα από τη
χειρόγραφη παράδοση
1195. ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 St. John of Damascus and the orthodoxy of the Non Chalcedonians
1196. ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 Η Σωτηρία του Ανθρώπου & του Κόσμου κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο (τμήμα)
1197. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2002 Θρησκεία & Πολιτισμός των Προϊστορικών Κοινωνιών & των Αρχαίων Λαών
1198. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η περί ανθρώπου διδασκαλία του Ισλάμ
1199. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η περί εσχάτων διδασκαλία του Ισλάμ
1200. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θρησκειολογία. Η θρησκεία των προϊστορικών κοινωνιών και των αρχαίων λαών
1201. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο μυστικός ποιητής Maulana Jalaladdin Rumi και η διδασκαλία αυτού
1202. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Πίστις, ελπίς και σωτηρία κατά το Ισλάμ
1203. ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Προφητεία, Αποκάλυψις και ιστορία της σωτηρίας κατά το Κοράνιον
(Πουρναρά, 1976)
1204. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ως Άγγελος Οι θεολογικές προϋποθέσεις της
φτερωτής απεικόνισής του (εκδ. Δόμος)
1205. ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΣΤΑΣ 1998 Λ.Ο.Κ. Λόγοι Οβρίμων Καταδρομών
1206. ΖΟΥΡΑΡΙΣ ΚΩΣΤΑΣ Βέβηλα Κίβδηλα Σκύβαλα
1207. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2001 Ύστερη Αρχαιότητα (ένθετο)
1208. Η Μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Εισηγήσεις Δ' Συνάξεως Βιβλικών
Θεολόγων 1986, συλλογικό, εκδ. 1987) OCRed
1209. Η Μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Εισηγήσεις Δ' Συνάξεως Βιβλικών
Θεολόγων 1986, συλλογικό, εκδ. 1987)
1210. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Φιλοσοφικά και Χριστιανικά Μελετήματα
1211. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 1973 Η εν Κύπρω Μείζων Σύνοδος και τα έργα αυτής
1212. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1963 Ιστορία των Δογμάτων Τομ_01_01
1213. Θεολογία και Κόσμος σε Διάλογο Τιμητικός τόμος Μαντζαρίδη Γ 2004
1214. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 1902 Η μετάφρασις του Ευαγγελίου Υπόμνημα της Θεολογικής Σχολής
προς την Ιεράν Σύνοδον
1215. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1875 Πραγματεία περί αιρέσεων κατά το ρωμαϊκόν και βυζαντινόν
δίκαιον
1216. ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προς μια θεολογική κατανόηση της ψυχοπαθολογίας και της θεραπείας.djvu
1217. ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προς μια θεολογική κατανόηση της ψυχοπαθολογίας και της θεραπείας
1218. Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία Θέσεις και αντιθέσεις (συλλογικό, 2006, εκδ. Εν
Πλω) OCRed
1219. Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία Θέσεις και αντιθέσεις (συλλογικό, 2006, εκδ. Εν
Πλω)
1220. Ιερή Ελλάδα (συλλογικό έργο)
1221. Ιησούς Ατενίζοντας τον Σωτήρα (2001, εκδ. Δομός)
1222. ΙΩΑΚΕΙΜ Γ 1901 Προσφωνήματα του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ προς τον Σουλτάνον &
τον Μέγα Βεζύρην
1223. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1894 Απάνθισμα εκκλησιαστικής ιστορίας
1224. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1899 Εκκλησιαστική Ιστορία Γιάνι Κιουτούπι (Καραμανλίδικη)
1225. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1997 Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο ιδρυτής του Μονοθεϊσμού 9000 πΧ
1226. Καινή Κτίση Η θέση του κόσμου στην Ορθόδοξη οπτική (Έκθεση Αγιογραφίας 2003, Περιοδικό
Σύναξη)
1227. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1839 ΛόγοςΘ. Καϊρου
1228. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1839 Μέρος της εκφωνηθείσης ομιλίας υπό Θεοφίλου Καϊρη εις το εν Άνδρω
Ορφανοτροφείον
1229. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1839 Τα κατά τον Θ. ΚαϊρηνΕκ του Ελληνικού Ταχυδρόμου
1230. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1852 Θεοσεβών προσευχαί, και ιερά άσματα
1231. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1853 Δίκη του Θεοφίλου Καΐρου & των συν αυτώ επί Καϊρισμώ
1232. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1856 Κοσμοσοφίαή το Καθολικόν Αλληλέγγυον
1233. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1875 Φιλοσοφικά και φιλολογικά
1234. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1840 Τα κατά Καΐρην,ήτοι Το κήρυγμα της Αληθείας
1235. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ Μ 1840 Πράξις & Περί των εν τω κατά την Άνδρον Ορφανοτροφείω
μαθητευσάντων Καϊρείων μαθητών
1236. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1928 Θεόφιλος Καϊρης
1237. ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Φιλοσοφικά
1238. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 Εκκλησία και Εσχατολογία
1239. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 1863 Αθωνιάς ήτοι Σύντομος περιγραφή του Αγίου Όρους Άθωνος
1240. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1910 Ο Θεός εν τοις έργοις αυτού Ήτοι ευσεβείς μελέται περί της
θείας παντοδυναμίας, πανσοφίας και αγαθότητος
1241. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1914 Πέραν του τάφου
1242. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1919 Χριστιανισμός και πόλεμος
1243. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1921 Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ
1244. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1924 Τα Θεμέλια της Πίστεως Κατηχητικά μαθήματα (εκδ. Πουρναράς, ανατ. 1976, 1996)
1245. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1927 52 Ομιλίαι
1246. ΚΑΛΟΓΝΩΜΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1793 Βιβλίον καλούμενον Θεωρία ορθόδοξος θεολογική
1247. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Η Εικών Μέγας Ει Κύριε του Κρητός Ζωγράφου Ιωάννου Κορνάρου
1248. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 Πηγαί της Χριστιανικής Αρχαιολογίας
1249. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως Ιεροσολύμων και το Θαύμα του Αγίου Φωτός
1250. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Βιβλική Θρησκεία Το Μεγάλο Ψέμα
1251. ΚΑΜΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 Η Αντιπαγανιστική Νομοθεσία μέσα από τους Κώδικες
1252. ΚΑΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Βυζαντινοί Πόλεμοι
1253. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Εικών Θεού και κατ' εικόνα Θεού παρά τω Αποστόλω Παύλω
1254. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 Ελληνική Βιβλική Βιβλιογραφία 1961-1975
1255. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Προσωπείο και Πρόσωπο κατά τους Τρεις Ιεράρχες
1256. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
1257. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Η Ελληνική Βιβλιογραφία του 20ου αιώνα
1258. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Βιβλικές Μελέτες Β
1259. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα Α Απόκρυφα Ευαγγέλια
1260. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Αποστόλου Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους Φιλιππησίους
Κολοσσαείς Φιλήμονα
1261. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα Β Απόκρυφες Πράξεις Επιστολές
Αποκαλύψεις
1262. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Βιβλικές Μελέτες Γ
1263. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Το Βυζαντινό κράτος (εκδ. Βάνιας)
1264. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1847 Περί του Εν Δελφοίς ΕΙ
1265. ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968Η εκκλησιολογία του Μεγάλου Αθανασίου
1266. ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θέματα Ερμηνείας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
1267. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2001 Εκκλησία Η ωραιωθείσα αγάπη (εκδ. Μαΐστρος)
1268. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 Ορθοδοξία και Ισλάμ (εκδ. Δόμος)
1269. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Π 1896 Η Ενεστώσα Κατάστασις εν των Αγίω Όρει
1270. ΚΑΡΡΕΡ Φ 1891 Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός
1271. ΚΕΛΑΡΤΖΗΣ Σ 1847 Ιστορία Εκκλησιαστική
1272. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1982 Πάθη και Αρετές στη Διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
1273. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1992 Άνθρωπος και Φυσικό Περιβάλλον Σπουδή στον Άγιο Συμεών το Νέο
Θεολόγο
1274. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ 2003 Το Πάρσιμο της Πόλης (εκδ. Ακρίτας)
1275. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 1952 Το κατά Ματθαίον άγιον Ευαγγέλιον εξηγημένον το κατά δύναμιν δια
τους απλουστέρους (εκδ. Κιβωτός)
1276. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1844 Εγχειρίδιον εβραϊκής αρχαιολογίας
1277. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1851 Φιλολογική και κριτική ιστορία των Πατέρων και των
συγγραμμάτων αυτών Vol_01
1278. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1853 Φιλολογική και κριτική ιστορία των Πατέρων και των
συγγραμμάτων αυτών Vol_02
1279. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1866 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_01
1280. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1876 Εκκλησιαστική Ιστορία
1281. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1947 Η Παλαιά Διαθήκη στο Φως της Κριτικής
1282. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1947 Η Παλαιά Διαθήκη στο φως της κριτικής _
1283. ΚΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Τα Απόκρυφα Κείμενα της Αποκάλυψης
1284. ΚΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1891 Τα αίτια της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
1285. ΚΥΠΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1900 Υπόμνημα περί των εν Ιερουσαλήμ διαφόρων χριστιανικών εθνών και
λογομαχιών αυτών περί των Παναγίων Προσκυνημάτων
1286. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1878 Δοκίμιον εκκλησιαστικής ιστορίας Χάριν των περί την
θεολογίαν σπουδαζόντων
1287. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1881 Εκκλησιαστική ιστορία από της ιδρύσεως της εκκλησίας
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_01
1288. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1881 Εκκλησιαστική ιστορία από της ιδρύσεως της εκκλησίας
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_02
1289. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1898 Εκκλησιαστική ιστορία από της ιδρύσεως της εκκλησίας
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_01
1290. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1898 Εκκλησιαστική ιστορία από της ιδρύσεως της εκκλησίας
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_02
1291. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 1898 Εκκλησιαστική ιστορία από της ιδρύσεως της εκκλησίας
μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_03
1292. ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 1875 Η αποκάλυψις των καταχρήσεων των υπαλλήλων της εν Αμοργώ
διατηρουμένης Μονής Παναγίας Χοζωβιωτίσσης
1293. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 1844 Περί των Ο' Ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής Τομ_01
1294. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 1845 Περί των Ο' Ερμηνευτών της Παλαιάς Θείας Γραφής Τομ_02
1295. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Κανόνας Παλαιάς Διαθήκης
1296. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ 1863 Επιτομή της Βυζαντινής ιστορίας από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι της
πτώσεως της ελληνικής αυτοκρατορίας Τομ_01
1297. ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων (εκδ. Αίολος)
1298. ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 Παγανιστικά Έθιμα στον Χριστιανισμό (εκδ. Ιάμβλιχος)
1299. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1856 Σύντομος Ιερά Ιστορία της Εκκλησίας της Παλαίας και Καινής
Διαθήκης
1300. ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1863 Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
Τομ_01
1301. ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1863 Επίτομος εκκλησιαστική ιστορία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
Τομ_02
1302. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Η Αποφατική Εκκλησιολογία του Ομοουσίου Η Αρχέγονη Εκκλησία
σήμερα
1303. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1884 Μητροφάνης Κριτόπουλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας κατά τους Κώδικας
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και άλλας πηγάς
1304. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΟΣΧΑΣ 1882 Εγχειρίδιον της κατά την ορθόδοξον εις Χριστόν πίστιν δογματικής
θεολογίας
1305. ΜΑΚΡΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1819 Εραστής σοφίας υπό των θείων Γραφών οδηγούμενος Είτουν εισήγησις
δογματική
1306. ΜΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1859 Τα Μοναστηριακά,ήτοι οδηγίαι, νόμοι, κλπ περί μοναστηρίων
&περιουσίας
1307. ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 2006 Ο Αντίχριστος Ήλθεν 1983-2013
1308. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ 1913 Η Θεωρία της Εξελίξεως και αι Γραφαί
1309. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Ουσία και Ενέργειαι του Θεού κατά τον Μέγαν Βασίλειον
1310. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Το Πρόβλημα του Κακού
1311. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 2000 Ο Θαμπός Καθρέφτης
1312. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 2003 Μισού Αιώνα Έργο και Όνειρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
1313. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1862 Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών Τομ_01
1314. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1862 Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών Τομ_02
1315. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1863 Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών Τομ_03
1316. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1865 Θρησκευτικαί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών Τομ_05
1317. ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1870 Μαθήματα της Ιεράς Ιστορίας
1318. ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1783 Εκκλησιαστική Ιστορία Vol_01
1319. ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1783 Εκκλησιαστική Ιστορία Vol_02
1320. ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1784 Εκκλησιαστική Ιστορία Vol_03
1321. ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1795 Εκκλησιαστική Ιστορία Vol_04 Προσθήκη
1322. ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1853 Εκκλησιαστική Ιστορία Vol_01
1323. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1795 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_01
1324. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1795 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_02
1325. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1795 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_03
1326. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1795 Εκκλησιαστική Ιστορία Τομ_04
1327. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 1999 Τι είναι ο Χριστός (εκδ. Λιβάνη)
1328. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1883 Συμβολική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας Τομ_01
1329. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1892 Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις
1330. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1893 Συμβολική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας Τομ_01_Παράρτημα
1331. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Ομολογώ Έν Βάπτισμα
1332. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Τουρκοκρατία Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
1333. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Πώς έγινε ο Πάπας Αλάθητος
1334. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μύθος για την Καταστροφή αρχαίων μνημείων από τους Χριστιανούς
1335. ΜΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΙΔΗΣ 1852 Φαρμακίδου αντίδοτον
1336. ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 Ιουλιανού Ιερή Σοφία (εκδ. Αρχέτυπο)
1337. ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Η Παράδοση της Εξόδου στους Προφήτες της ΠΔ
1338. ΜΟΥΡΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Η Παράδοση για τον Δαβίδ στην ΠΔ
1339. ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1906 Η ομολογία Κυρίλλου του Λουκάρεως
1340. ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1907 Η Λουκάρειος ομολογία
1341. ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) 1988 Η Αποκάλυψις το Μοναδικόν Προφητικόν Βιβλίον
της Καινής Διαθήκης
1342. ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1967 Η ουσία της Θρησκείας κατά τους Καππαδόκας Πατέρας
1343. ΜΥΡΙΑΝΘΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Απόστολος Βαρνάβας Ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου
1344. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βυζαντιακαί μελέται
1345. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1895 Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα Vol_01
1346. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1896 Επικαί και ελεγειακαί γνώμαι των μικρών Ελλήνων ποιητών
1347. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1896 Ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησαύρισμα Vol_02
1348. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1898 Μάθημα ποιμαντικής Προς χρήσιν των μαθητών της Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Σχολής
1349. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1903 Ευαγγελική Ιστορία δι΄ αρμονίας των κειμένων των ιερών ευαγγελιστών
Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά και Ιωάννου
1350. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 1914 Ιστορική μελέτη περί του Τιμίου Σταυρού
1351. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 1888 Περί των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων (εκδ. 1993)
1352. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 1896 Περί της Ελληνικής Φιλοσοφίας ως Παιδαγωγού των Ελλήνων προς
τον Χριστιανισμόν
1353. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 1901 Μελέτη περί Μετανοίας και Εξομολογήσεως (εκδ. 1980)
1354. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 1904 Προσευχητάριον Κατανυκτικόν
1355. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ 1818 Ανατροπή της Θρησκείας των Εβραίων και των εθίμων αυτών
1356. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1806 Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς των Αποστόλων Ιακώβου,
Πέτρου, Ιωάννου και Ιούδα
1357. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1819 Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί Τομ_01
1358. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1819 Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί Τομ_02
1359. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1895 Εξομολογητάριον
1360. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΛΕΒΑΔΕΥΣ 1869 Πνεύμα της θρησκείας Είτε συγκριτική ιστορία του χριστιανισμού
1361. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 Ερμηνευτικά μελετήματα από Ρητορικής και Υμνολογικής
Επόψεως
1362. ΝΟΤΑΡΑΣ ΔΟΣΙΘΕΟΣ 1690 Εγχειρίδιον κατά της Καλβινικής φρενοβλαβείας
1363. ΝΟΤΑΡΑΣ ΔΟΣΙΘΕΟΣ 1715 Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων
1364. Ο Αγαθάγγελος Ήτοι προφητείαι περί του μέλλοντος των εθνών και ιδίως περί της Ελλάδος
(1837)
1365. Οι περιπέτειες ενός Προσκυνητού (Εκδ. Παπαδημητρίου, 1853)
1366. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Περί της Γνησίας Προφοράς της Ελληνικής Γλώσσης Βιβλίον
1367. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1833 Λόγοι εκκλησιαστικοί εκφωνηθέντες εν τη Γραικική Εκκλησία της
Οδησσού κατά το 1821 1822
1368. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1835 Περί των τριών ιερατικών της Εκκλησίας βαθμών & της
Γνησιότητος των αποστολικών κανόνων
1369. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1837 Λόγος Κυδωνιακός Β' Περί αγάπης πατρίδος
1370. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1839 Επίκρισις εις την περί Νεοελληνικής Εκκλησίας Σύντομον
απάντησιν του Νεοφύτου Βάμβα
1371. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1843 Λόγος επιτάφιος εις τον αοίδιμον Θ. Κολοκοτρώνην
1372. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1849 Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής Vol_01
1373. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1849 Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής Vol_02
1374. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1849 Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής Vol_03
1375. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1849 Περί των Ο, ερμηνευτών της παλαιάς θείας Γραφής Vol_04
1376. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1850 Σιωνίτης προσκυνητήςήτοι, του Νύσσης Αι περί των Ιεροσολύμων
διαλαμβάνουσαι δύω επιστολαί
1377. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1855 Αλέξανδρος ο Στούρζας Βιογραφικόν σχεδίασμα
1378. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1863 Λόγος επιτάφιος εις τον αείμνηστον πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον
1379. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1866 Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου
και Οικονόμου του εξ Οικονόμων Vol_01
1380. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1866 Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου
και Οικονόμου του εξ Οικονόμων Vol_02
1381. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1866 Τα σωζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου
και Οικονόμου του εξ Οικονόμων Vol_03
1382. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1868 Κατήχησιςή Ορθόδοξος διδασκαλία της χριστιανικής πίστεως
1383. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1871 Τα σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου
και Οικονόμου του εξ Οικονόμων Vol_01
1384. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1898 Βίος του εθνομάρτυρος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου
του Ε
1385. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1935 Επιστολή ανέκδοτος προς Πανούτσον Νοταράν Δημ Κουϊμουτσοπούλου
1386. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1860 Βίος Γρηγορίου μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου
1387. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1874 Γράμματα δύο συνοδικά απολυθέντα επί της πρώτης Πατριαρχείας
Γρηγορίου του Ε'
1388. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1868 Του οσίου πατρός ημών Ιωάννου Μητροπολίτου Ρωσσίας
επιστολή προς Κλήμεντα Πάπαν Ρώμης
1389. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1858 Του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως Τα Αμφιλόχια Ή Λόγων Ιερών Συλλογή
1390. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Βιβλικές Μελέτες για τον Αρχέγονο Χριστιανισμό
1391. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 Θεολογία της Καινής Διαθήκης και Πατερική Ερμηνευτική
1392. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 Καινή Διαθήκη και Πολιτισμός
1393. Ορθοδοξία Ελληνισμός Πορεία στην τρίτη χιλιετία τομ_01 (Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, 2002, συλλογικό)
1394. Ορθοδοξία Ελληνισμός Πορεία στην τρίτη χιλιετία τομ_02 (Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, 2002,
συλλογικό)
1395. ΠΑΪΣΙΟΣ 1995 Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα
1396. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ 1907 Υπόμνημα κατά των (Ιησουητικών) προπαγανδιστικών σχολών προς την
σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων
1397. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1900 Περί της σκηνής του μαρτυρίου και του εν Ιεροσολύμοις Ναού
1398. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000 Άγιος Μακάριος Κορίνθου Ο Γενάρχης του Φιλοκαλισμού
1399. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 Θεολογία και Γλώσσα
1400. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 Ο Μακαριστός Ιάκωβος Τσαλίκης
1401. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1920 Ιστορία της εκκλησίας της Ελλάδος
1402. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Η Αγία Σοφία Μεταξύ Ρωμαϊκής και Γοτθικής Αρχιτεκτονικής
1403. ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Η Επίκληση του Ονόματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη
1404. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1864 Περί των καθηκόντων του ανθρώπου ως χριστιανού και πολίτου
1405. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1869 Σολομώντος Άσμα Ασμάτων Δράμα εις πράξεις πέντε μετά
επιλόγου
1406. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1897 Τα Άπαντα ήτοι Ποιήσεις, Άσμα Ασμάτων Σολομώντος, Αγορά,
Συζύγου εκλογή, Χαρακτήρες, Πεζά
1407. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1981 Το παλιοημερολογητικό ζήτημα
1408. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2004 H Δευτέρα Παρουσία
1409. ΠΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1791 Επιστολή ανέκδοτος Αθανασίου του Παρίου προς Κοραήν
1410. ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 Θεολογία και Κοινωνία σε Διάλογο
1411. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 Θεολογία και ορθόδοξο βίωμα (εκδ. Δόμος)
1412. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Η Θέωση του Ανθρώπου
1413. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Μαθητεία και Αποστολικότητα Α' (εκδ. Δόμος)
1414. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 Θεολογία και εμπειρία του γάμου (εκδ. Δόμος)
1415. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Αγία Γραφή και Ιεραποστολή (εκδ. Δόμος)
1416. ΠΑΤΡΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Ιστορία και Εσχατολογία στη Βασιλεία του Θεού
1417. ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΕΝΣΚΥ 2002 Η αντίστροφη προοπτική Το Εικονοστάσι
1418. ΠΑΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 Ήρως Ευρετής Γεωργία και Πολιτισμός στον Αρχαιοελληνικό κόσμο
1419. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΕΦΕΣΙΟΣ 1820 Αναστασιματάριον Νέον
1420. ΠΗΓΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1627 Του Μακαριωτάτου πατρός ημών Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Περί
της αρχής του Πάπα ως εν είδει επιστολών
1421. ΠΗΓΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1908 Η προς τους Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου του Πηγά & Κατά της αρχής του
Πάπα
1422. ΠΗΓΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1924 Επιστολή προς Σιλβέστρον πατριάρχην περί Πασχαλίου
1423. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1852 Ο ανατολικός χριστιανός ή Επιστολαί περί της Ενεστώσης Κυβερνήσεως
της εν Κωνσταντινουπόλει Ανατολικής Εκκλησίας
1424. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1782 Ορθόδοξος Διδασκαλία είτουν Σύνοψις της Χριστιανικής Θεολογίας
1425. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1782 Ορθόδοξος διδασκαλία ήτοι χριστιανική θεολογία εν επιτομή
1426. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1782 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1427. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1827 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1428. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1834 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1429. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1835 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1430. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1836 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1431. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1839 Ορθόδοξος Διδασκαλία sta Karamanlidika
1432. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1851 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1433. ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΣΧΑΣ 1884 Ορθόδοξος Διδασκαλία
1434. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1902 Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού Τομ_01
1435. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1902 Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού Τομ_02
1436. ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ Βίος
1437. ΠΟΤΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1859 Εισαγωγικόν μάθημα εις το εκκλησιαστικόν δίκαιον της ανατολικής
ορθοδόξου εκκλ
1438. ΠΟΤΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1859 Εισαγωγικόν μάθημα εις το εκκλησιαστικόν δίκαιον της ανατολικής
ορθοδόξου εκκλησίας
1439. ΡΑΒΒΙ ΣΑΜΟΥΗΛ 1835 Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων
1440. ΡΑΒΒΙ ΣΑΜΟΥΗΛ 1835 Πόνημα Χρυσούν Σαμουήλ Ραββί του Ιουδαίου, Εξελέγχον την των Ιουδαίων
πλάνην
1441. ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1875 Ελληνική Χρηστομάθεια Εκ των δοκιμωτέρων Ελλήνων πεζογράφων και
ποιητών Vol_02
1442. ΡΑΜΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1983 Η απιστία του Θωμά
1443. ΡΑΜΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1999 Θεού Γράμματα, Σπουδάσματα Μια πρόταση για την Διδασκαλία των
Θρησκευτικών
1444. ΡΑΣΣΙΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 1999 Μιά Ιστορία Αγάπης Η Ιστορία της Χριστιανικής Επικρατήσεως
1445. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1868 Του υπό Ν. Δαμαλά Περί αρχών βιβλίου επίκρισις _ Damalas Papades
amatheis
1446. ΡΑΦΤΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1861 Τα ιουδαϊκάήτοι, Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων Και των εθίμων
αυτών
1447. ΡΑΦΤΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1861 Τα ιουδαϊκά ήτοι, Ανατροπή της θρησκείας των Εβραίων Και των εθίμων
αυτών Μετ' αποδείξεων εκ της Αγίας Γραφής
1448. ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1859 Κύριλλος Λούκαριςο οικουμενικός πατριάρχης
1449. ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1881 Ιστορικαί μελέται Ο Έλλην Πάπας Αλέξανδρος Ε
1450. ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1881 Ιστορικαί μελέται Ο Έλλην Πάπας Αλέξανδρος Ε΄ Το Βυζάντιον και η εν
Βασιλεία Σύνοδος
1451. ΡΙΝΝΕ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Ενότης και Ομοιομορφία εν τη Εκκλησία κατά το Πνεύμα των Οικουμενικών
Συνόδων (Διατριβή)
1452. ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Χριστιανισμός και πλούτος
1453. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_01
1454. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_01_OCR
1455. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_02
1456. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_02_OCR
1457. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_03
1458. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_03_OCR
1459. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_04
1460. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_04_OCR
1461. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_05
1462. ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Άπαντα Τομ_05_OCR
1463. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1869 Λειτουργική
1464. ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1884 Λειτουργική
1465. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 (1973) Δογματική και Συμβολική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας
1466. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθδοόξου Καθολικής Εκκλησίας
Τομ_01
1467. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθδοόξου Καθολικής Εκκλησίας
Τομ_02 Κείμενα
1468. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Η Θρησκεία ειναι Νευροβιολογική Ασθένεια, η δε Ορθοδοξία η Θεραπεία
της
1469. ΡΩΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1908 Σπουδαί περί την φιλοσοφίαν
1470. ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1868 Νεοελληνική ΦιλολογίαΒιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων
Ελλήνων (1453-1821)
1471. ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1871 Προσθήκαι και διορθώσεις εις την Νεοελληνικήν Φιλολογίαν
Κωνσταντίνου Σάθα
1472. ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1984 Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην (2η έκδ.)
1473. ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΥΜΗΝΙΤΗΣ 1703 Δογματική διδασκαλία της αγιωτάτης ανατολικής και καθολικής
Εκκλησίας
1474. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1968 Ορθόδοξος Πνευματικότης Χριστιανισμός Μαρξισμός
(συλλογικό)
1475. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1968 Τι είναι η Εκκλησία (συλλογικό)
1476. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1972 Παράδοσις και Ανανέωσις εις την Εκκλησίαν
(συλλογικό)
1477. ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ 1893 Ιερά Ιστορία Τομ_03
1478. ΣΙΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για το Χριστό και τους Χριστιανούς
1479. ΣΙΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1998 Αίμα σταφυλής
1480. ΣΙΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Το εν Δελφοίς Ε
1481. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1884 Θρησκεία και επιστήμη Μελέται _
1482. ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1884 Θρησκεία και επιστήμη Μελέται
1483. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 Λειτουργικές σκηνές και Ύμνοι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη
1484. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Ο αναμάρτητος και η μοιχαλίδα
1485. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Η Αποκάλυψη του Ιωάννη
1486. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Παύλειες Μελέτες Α
1487. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1998 Θεολογία και Τέχνη
1488. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1999 Περί Φωτός _ Προβληματική περί της Αγ Τριάδας
1489. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1999 Φύση και Αγάπη
1490. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2003 Θεοτόκος και Ορθόδοξο δόγμα
1491. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2004 Άσκηση αυτοσυνειδησίας
1492. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2004 Κάλλος το Άγιον
1493. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην
1494. ΣΤΕΦΑΝΙΤΖΗΣ Π Δ 1838 Συλλογή διαφόρων προρρήσεων
1495. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1968 Πέτρος παρά Παύλω
1496. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 Χριστομάθια ήτοι Η χριστοκεντρική ερμηνευτική αρχή εις τας
Επιστολάς του Αγ Ιγνατίου Θεοφόρου
1497. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1985 Αποκάλυψη και Πολιτική
1498. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988 Ανάλεκτα
1499. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 Πρώτη Επιστολή Πέτρου
1500. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 Ερμηνευτικά μελετήματα
1501. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 The New Testament An Orthodox Perspective Vol_01 (Excerpts)
1502. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1683 Κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των
Χριστιανών περί των Ιερών Τελετών κλπ
1503. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1862 Κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των
Χριστιανών περί των Ιερών Τελετών κλπ
1504. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1797 Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος εκ των λόγων του οσίου και
θεοφόρου Πατρός ημών Σημεώνος του Μεταφραστού
1505. Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας 1ο (Πρακτικά) 1936 - PROCES VERBAUX DU PREMIERE CONGRES DE
THEOLOGIE ORTHODOXE (εκδ. 1939)
1506. Συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας 2ο (Πρακτικά) 1976 (εκδ. 1980)
1507. ΣΥΡΙΓΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1690 Κατά των καλβινικών κεφαλαίων και ερωτήσεων Κυρίλλου του Λουκάρεως
Αντίρρησις
1508. ΣΩΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1982 Η αλήθεια δια τον Σωτήρα (αδελφότητα)
1509. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Ο Ιησούς Γιαχβέ _ notCommentedCopy
1510. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Ο Ιησούς Γιαχβέ
1511. ΤΕΡΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1732 Βιβλιάριον καλούμενον πίστις
1512. ΤΕΡΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1783 Επιτομή της ιεροκοσμικής Ιστορίας
1513. ΤΖΩΓΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1969 Η περί μνημοσύνων έρις εν τω Αγίω Όρει κατά τον ΙΗ' αιώνα
1514. Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Κωνσταντίνο Καλοκύρη (ΑΠΘ ΘεολΣχ, 1985)
1515. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Εισηγήσεις 10ης Συνάξεως Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, 2003)
1516. Τόμος Εόρτιος Χιλιοστής Εξακοσιοστής Επετείου Μεγάλου Αθανασίου (373-1973) (ΑΠΘ ΘεολΣχ,
1974)
1517. Τόμος Εόρτιος Χιλιοστής Εξακοσιοστής Επετείου Μεγάλου Βασιλείου (379-1979)(ΑΠΘ ΘεολΣχ,
1981)
1518. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Εξουσία και Πάθος, Χριστολογικές απόψεις του κατά Μάρκον (εκδ.
Δόμος)
1519. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 Χριστός ο προϋπάρχων Θεός
1520. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 Ομιλητική ή Ιστορία και θεωρία του Κηρύγματος
1521. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Ο Χιλιασμός Αναίρεσις των Αντιχρίστων Διδασκαλιών των Χιλιαστών
OCRed
1522. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Ο Χιλιασμός Αναίρεσις των Αντιχρίστων Διδασκαλιών των Χιλιαστών
1523. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Ο Χιλιασμός
1524. ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Η Μακεδονία στην εποχή της ΚΔ
1525. ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Άνθρωπος και περιβάλλον στη σκέψη των τριών ιεραρχών
1526. ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2006 Η Ελληνική Θρησκευτική Παράδοσις
1527. ΤΣΙΛΙΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιωακείμ Αλεξόπουλος Η ζωή και το έργο
του
1528. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1925 Ηώς της εβραϊκής παλιγγενεσίας από ελληνικής σκοπιάς
1529. Φανάρι 400 χρόνια (2001, εκδ. Οικουμενικού Πατριαρχείου)
1530. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1839 Τα Καΐρεια Εκ της Εφημερίδος ο Αιών
1531. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1840 Απολογία Θ. Φαρμακίδου
1532. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1849 Οικονόμος ο εξ Οικονόμων ή περί όρκου
1533. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 1853 Επιστολιμαία διατριβή. Γ. Α. Μαυροκορδάτου προς
Φαρμακίδην
1534. ΦΑΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ & ΚΟΦΙΝΑΣ 2003 Συζυγία
1535. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1958 Ιστορία της εποχής της Κ. Διαθήκης εξ απόψεως παγκοσμίου και
πανθρησκειακής (απόσπ.)
1536. ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ 2007 Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Θεολογία του
1537. Χαρίσματα και Χαρισματούχοι Τόμ_03 1993
1538. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1905 Τα προνόμια της εκκλησίας, Ιωακείμ ο Γ' και η διαθήκη Χρηστάκη
Ζωγράφου
1539. Χριστιανική διδασκαλία Περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της Ορθοδόξου Πίστεως (1840)
1540. Χριστιανική διδασκαλία Περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της Ορθοδόξου Πίστεως (1864)
1541. Χριστιανική διδασκαλία Περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της Ορθοδόξου Πίστεως (1880)
1542. Χριστιανική διδασκαλία Περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα της Ορθοδόξου Πίστεως Ταλήμ μεσιχή
ορθόδοξος (1768, Καραμανλίδικη)
1543. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1928 Η εκκλησία Αθηνών


Βιβλία: Θρησκεία, πηγές

1. Anecdota Graeca, e codd MSS. Bibl. reg. Parisin. descripsit L. Bachmannus (1828) Vol_02
2. Anecdota Graeca, e codd MSS. Bibl. reg. Parisin. descripsit L. Bachmannus (1828)
3. Book of Mormon, The (Pennsylvania State University, 2001)
4. Book of Mormon
5. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila 01
6. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of
Aquila.djvu
7. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila
8. CHARLES ROBERT HENRY 1913 The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English Vol_01
9. CHARLES ROBERT HENRY 1913 The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English Vol_02
10. CHARLES ROBERT HENRY 1913 The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English Vol_1
11. CHARLES ROBERT HENRY 1913 The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English Vol_2
12. CRAMER JOHN ANTHONY 1836 Anecdota Graeca Vol_03
13. CRAMER JOHN ANTHONY 1836 Anecdota Graeca Vol_03_
14. CRAMER JOHN ANTHONY 1837 Anecdota Graeca Vol_04
15. CRAMER JOHN ANTHONY 1837 Anecdota Graeca Vol_04_
16. CRUSIUS MARTINUS 1584 Turcograeciae Libri Octo quibus Graecorum status sub imperio turcico, in
Politia et Ecclesia
17. Fragmenta historicorum graecorum (Mueller Langlois,1841) Vol_01
18. Fragmenta historicorum graecorum (Mueller Langlois,1841) Vol_02
19. Fragmenta historicorum graecorum (Mueller Langlois,1841) Vol_03
20. Fragmenta historicorum graecorum (Mueller Langlois,1841) Vol_04
21. Fragmenta historicorum graecorum (Mueller Langlois,1841) Vol_05
22. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_01
23. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_02
24. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_03
25. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_04
26. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_05
27. GINSBURG CHRISTIAN 1880 The Massorah Vol_06
28. Greek magical papyri in translation,n, including the Demotic spells, The (BETZ HANS DICTER, 1986,
University of Chicago Press)
29. HALEEM ABDEL 2005 The Qur'an (Oxford World's Classics)
30. HERBERT & MCNAMARA 1989 Irish Biblical Apocrypha Selected Texts in Translation.lnk
31. Index librorum prohibitorum 1726
32. Index librorum prohibitorum 1758
33. Inscriptiones Judaicae Orientis Vol 01 Eastern Europe (Noy, Panayotov & Bloedhorn, 2004)
34. Inscriptiones Judaicae Orientis Vol 02 KleinAsien (Amelingn, 2004) GER
35. MINGANA ALPHONSE 1917 Some early Judaeo-Christian documents in the John Rylands library
36. MINGANA ALPHONSE 1927 Woodbrooke studies Christian documents in Syriac, Arabic, and Garshuni
Vol_01
37. MINGANA ALPHONSE 1927 Woodbrooke studies Christian documents in Syriac, Arabic, and Garshuni
Vol_02
38. MINGANA ALPHONSE 1927 Woodbrooke studies Christian documents in Syriac, Arabic, and Garshuni
Vol_03
39. PRITCHARD JAMES 1969 Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement OCR
40. PRITCHARD JAMES 1969 Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement
41. PRITCHARD JAMES 1969 Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement
42. STALLDUINE SULMAN EVELINE 2002 The Targum of Samuel
43. Taamey HaMikra 1566 (10th cent, on proper reading of the cantellation marks in the Tanach and the
messorah of the text)
44. THOMAS & CONSTANTINIDES 2001 Byzantine Monastic Foundation Documents A Complete Translation of
the Surviving Founders' Typika and Testaments (Dumbarton Oaks Studies).lnk
45. WHISTON WILLIAM 1848 The Constitutions of the Holy Apostles, including the Canons
46. ΑΝΘΙΜΟΣ Η 1896 Απάντησις της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς την Παπικήν Εγκύκλιον
περί ενώσεως
47. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΒΡΑΑΜ & ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΣΑΪΑ - BOX GEORGE HERBERT 1919 The Apocalypse of Abraham & The
Ascension of Isaiah
48. ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΙΩΒΗΛΑΙΩΝ The Book of Jubilees A Critical Text (Vanderkam, 1989, CScrChrOr vol. 87)
49. ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΙΩΒΗΛΑΙΩΝ The Book of Jubilees A Critical Text (Vanderkam, 1989, CScrChrOr vol. 88)
50. ΕΝΩΧ Liber Graece
51. ΕΝΩΧ The book of Enoch translated from Professor Dillmann's Ethiopic text (CHARLES ROBERT 1893)
52. ΕΝΩΧ Το Βιβλίο
53. Ευχολόγιον Ρουχ αφιετλιγή παχαρι ζουμπιουλναμε (1782, Καραμανλίδικα)
54. Ευχολόγιον το Μέγα 1803
55. Ευχολόγιον το Μέγα 1891
56. Η Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών (Εκδ. Πύρινος Κόσμος, Oxford University Press)
57. Θεοτοκάριον, Στέφανος της Αειπαρθένου (ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ & ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1849)
58. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ The Works of the Emperor Julian Vol_03 (1923, Loeb Classical Library, Νο 157)
59. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Μισοπώγων, Κατά Χριστιανών & Επιστολές (εκδ. Θύραθεν)
60. ΙΩΣΗΠΟΣ Βίος Κωνσταντίνου Flavius Josephus Life of Josephus (Translation and Commentary, Vol. 9,
2001, Brill)
61. ΙΩΣΗΠΟΣ Ιουδαϊκές Αρχαιότητες The Antiquities of the Jews by Flavius Josephus (Echo Library,
2006)
62. ΙΩΣΗΠΟΣ Ιουδαϊκός Πόλεμος Josephus The Jewish War Books_01-03 (1956, Loeb Classical Library, Νο )
63. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1952 Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας Τομ_02
64. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας Τομ_02
65. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας Τομ_01
(2ο αντίτυπο)
66. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας Τομ_01
67. ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Προσθήκαι εις Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής
Εκκλησίας
68. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1977
69. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1971
70. ΚΕΛΣΟΣ Αληθής Λόγος Κατά Χριστιανών (Εκδ. Θύραθεν)
71. ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ Η Διδασκαλία της Μέσης Οδού Η Μεγάλη Μάθηση
72. ΚΟΡΑΝΙΟ Translation of the Meanings of the Noble Quran in the Greek Language
73. ΛΑΟΥ ΤΖΕ 2003 Τάο Τε Τζινγκ (εκδ. Πύρινος Κόσμος)
74. Λαυσαϊκόν (ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, 1764)
75. Λειμωνάριον (ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1986)
76. ΛΟΥΚΑΡΙΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 1631 Σύντομος Ομολογία περί της Ορθοδόξου Πίστεως
77. ΛΟΥΚΑΡΙΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Σύντομος Ομολογία περί της Ορθοδόξου Πίστεως
78. Μέγα Γεροντικόν, Το
79. Μηναία
80. ΜΙΣΝΑ The Mishnah, A New Translation (NEUSNER JACOB)
81. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1667 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής
82. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1751 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής 01
83. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1751 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής 02
84. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1762 The orthodox confession of the catholic and apostolic Eastern-Church
85. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1764 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής 01
86. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1764 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής 02
87. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1771 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής
88. ΜΟΓΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1839 Ορθόδοξος Ομολογία της καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας της Ανατολικής
89. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1868 Συναξαριστής των Δώδεκα Μηνών του Ενιαυτού Τομ_01
90. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1868 Συναξαριστής των Δώδεκα Μηνών του Ενιαυτού Τομ_02
91. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1895 Εξομολογητάριον
92. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1895 Η σύγχρονος ιεραρχία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας
93. Παρακλητική
94. Πηδάλιον 1841
95. Πηδάλιον 1886
96. ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ Pistis Sophia (1896)
97. ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ Pistis Sophia (Petermann, 1851)
98. ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ Pistis Sophia A Gnostic gospel originally tr. from Greek into Coptic (Mead, 1896)
99. ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΦΙΑ Pistis Sophia Opus gnosticum (Petermann, 1851)
100. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ The Acts of the Council of Chalcedon (PRICE & GADDIS, 2005)
101. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1852 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_01
102. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1852 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_02
103. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1853 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_03
104. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1854 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_04
105. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1855 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_05
106. ΡΑΛΛΗΣ & ΠΟΤΛΗΣ 1859 Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων Vol_06
107. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1898 Εκκλησιασιαστικόν Δίκαιον της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
108. Συλλογή πάντων των ιερών και θείων κανόνων των τε αγίων Αποστόλων & Συνόδων (1787,
Νεόφυτος Ναζαρέτ, Αγάπιος Πελοπονήσιος)
109. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1683 Κατά πασών των Αιρέσεων, περί τε της Ορθοδόξου πίστεως ημών των
Χριστιανών περί των Ιερών Τελετών κλπ
110. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τα Ευρισκόμενα (εκδ. Β. Ρηγόπουλου) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
111. Συναξάρι των Αγίων (1996, ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
112. Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών 200904 Ομολογία Πίστεως Κατά του Οικουμενισμού
113. Συνοδικό της Αγίας Ζ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας (Eng.)
114. Τριώδιο (ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 1586)
115. Τριώριο - Πεντηκοστάριο
116. ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ των Ιερών Νηπτικών Πατέρων 1893 Τομ_01
117. Χαλδαϊκοί Χρησμοί - The Chaldean Oracles (transl. Mead)
118. ΨΑΛΜΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ - Psalms of Solomon A Critical Edition of the Greek Text (WRIGHT, 2007,
Texts and Studies in Late Judaism and Early Christianity)
119. Ψαλτήρι
120. Ωρολόγιον


Βιβλία: Θρησκεία, πηγές πατρολογίας

1. Ante-Nicene Christian library (set) Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (set)Migne
Patrologia Graeca (set)Migne Patrologia Latina (set)
2. Agios Maximos_00_periexomena.doc
3. Agios Maximos_01
4. Agios Maximos_02
5. Agios Maximos_03-04
6. Agios Maximos_05
7. Agios Maximos_06
8. Agios Maximos_07
9. Agios Maximos_08
10. Agios Maximos_09
11. Agios Maximos_10
12. Agios Maximos_11
13. Agios Maximos_12
14. atn_Ag. Symeon_tom_1-2-3
15. atn_AgMaximos_apanta
16. aton_Ag. Gregorios_Pal_tom_01
17. aton_Ag. Gregorios_Pal_tom_01
18. aton_Ag. Symeon_tom_1
19. aton_Ag. Symeon_tom_2
20. aton_Ag. Symeon_tom_3
21. GrS_AgMaximos_apanta
22. Gr-Soft_Ag. Gregorios_Pal_tom_01
23. Gr-Soft_Ag. Symeon_tom_1-2-3
24. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εορταστικές Επιστολές The Festal Epistles of St Athanasius (1854)
25. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εορταστικές Επιστολές The festal letters of Athanasius (1848)
26. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίλεκτα δογματικά έργα Sancti Athanasii Opera Dogmatica selecta (1853)
27. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λόγοι Κατά Αρειανών Select treatises of St. Athanasius in controversy with the Arians
Vol_01 (1911, transl. Newman John Henry)
28. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λόγοι Κατά Αρειανών Select treatises of St. Athanasius in controversy with the Arians
Vol_02 (1895, transl. Newman John Henry)
29. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περί της Ενανθρωπήσεως De incarnatione Verbi Dei Athanasius on the Incarnation
30. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περί της Ενανθρωπήσεως St. Athanasius on the Incarnation (1891)
31. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Προς Αντίοχον Athanasii Alexandrini Praecepta ad Antiochum (1857)
32. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Του Αγίου Αθανασίου Κατά Αρειανών Λόγοι St Athanasius' Orations Against the Arians
(Oxford, 1884)
33. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ - The Apostolic fathers (Lightfoot & Harmer, 1891, Macmillan & Co)
34. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ The Apostolic Fathers Vol_01 (1975, Loeb Classical Library)
35. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ The Apostolic Fathers Vol_02 (1975, Loeb Classical Library)
36. ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ The letter of Aristeas (GRK, ENG)
37. ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ The letter of Aristeas (Jewish Historical Society of England, Thackeray John,
1904)
38. ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ The letter of Aristeas, translated with an appendix of ancient evidence of the
origin of the Septuagint (Thackeray John, 1917)
39. ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ The letter of Aristeas, translated with an appendix of ancient evidence of the
origin of the Septuagint (Thackeray John, 1917)1
40. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ De civitate Dei
41. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Εξομολογήσεις Augustine Confessions (1955, transl. Outler Albert)
42. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Εξομολογήσεις St Augustine's Confessions Books_01-08 (1912, Loeb Classical Library)
43. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Εξομολογήσεις St Augustine's Confessions Books_09-13 (1912, Loeb Classical Library)
44. ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Epistle of Barnabas From the Sinaitic manuscript of the Bible (SHARPE SAMUEL,
1880)
45. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Επιστολαί Παραμυθητικαί (ΕΠΕ)
46. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ομιλία εις το ρητόν του Κατά Λουκάν Καθελώ μου τας Αποθήκας και περί
Πλεονεξίας (ΕΠΕ)
47. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ομιλία Περί του Μη προσηλώσθαι τοις Βιοτικοίς και Περί του γενομένου
Εμπρησμού έξωθεν της Εκκλησίας (ΕΠΕ)
48. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ομιλία Προς τους Πλουτούντας (ΕΠΕ)
49. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ομιλία ρηθείσα εν Λιμώ και Αυχμώ (ΕΠΕ)
50. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ομιλίες Περί Πίστεως, Εις το Εν Αρχή ην ο Λόγος (ΕΠΕ)
51. ΒΕΔΑΣ The Complete Works of Venerable Bede (GILES) _ Latin & English
52. ΒΟΗΘΙΟΣ De Trinitate
53. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ Dubious or Spurious Writings of Thaumaturgus
54. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ & ΛΙΒΑΝΙΟΣ Julian the Emperor containing Gregory Nazianzen's two Invectives
and Libanius' Monody (1888, transl. C W King)
55. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ The five theological orations of Gregory of Nazionzus (1899)
56. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ Ένα Ταξίδι στα Ιεροσόλυμα Περί των Απιόντων εις Ιεροσόλυμα (εκδ. Τέρτιος, 1989)
57. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ Περί Ψυχής και Αναστάσεως S. Gregorii episcopi Nysseni de anima et resurrectione
cum sorore sua Macrina dialogus (1837, Krabinger, GRK & LAT)
58. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ Λόγοι (ΕΠΕ, 1976)
59. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Λόγοι Αποδεικτικοί Δύο Περί Εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος
60. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Περί Πίστεως
61. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ Υπέρ των Ιερώς Ησυχαζόντων
62. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ On The Divine Names & Mystical theology
63. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ 1879 Κλεις πατρολογίας και βυζαντινών συγγραφέων υπό Migne
64. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΛΟΥΓΔΟΥΝΟΥ Επίδειξις του Αποστολικού Κηρύγματος (1965, Καραβιδόπουλος Ιωάννης)
65. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ - The Apologies of Justin Martyr & appended the Epistle to Diognetus
(Gildersleeve, 1877, Harper)
66. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ - The Epistle to Diognetus (Gorham, 1908)
67. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ - Βιβλιοθήκη των Πατέρων της Εκκλησίας Μετά κριτικών διορθόσεων και
μεταφράσεως (1874, Τυπογραφείο της Λακωνίας)
68. ΕΥΑΓΡΙΟΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus (Liverpool University Press,
2000)
69. ΕΥΝΟΜΙΟΣ The Extant Works (Oxford Early Christian Texts, 1987)
70. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Praeparatio Evangelica
71. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ The Ecclesiastical History 1926
72. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Εκκλησιαστική Ιστορία
73. ΖΙΓΑΒΗΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1710 Πανοπλία Δογματική Αλεξίου Βασιλέως του Κομνηνού
74. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΟΥ Υπόμνημα εις τας Οράσεις του Προφήτου Δανιήλ Theodoret of Cyrus Commentary on
Daniel (Robert Hill, 2006, Brill)
75. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ Λόγοι Αντιρρητικοί Κατά Εικονομάχων (Εκδ. Ίνδικτος, 2006)
76. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ De Viris Illustribus (On Illustrious Men, Advent.org)
77. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ De viris inlustribus liber (Herding, 1889) & MARCUS MINUCIUS FELIX Octavius (Latin)
78. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Περί των Περιφανών Ανδρών (De Viris Illustribus)
79. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Apology 01
80. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Dialogue with Trypho
81. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ Martyrdom of Saints
82. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ - The Apologies of Justin Martyr & appended the Epistle to Diognetus
(Gildersleeve, 1877, Harper)
83. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Apostolic Tradition _ CUMING GEOFFREY 1976
84. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Apostolic Tradition _ EASTON BURTON SCOTT 1934
85. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως
86. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Λόγος Απολογητικός Προς τους Διαβάλλοντας τας αγίας Εικόνας A' (ΕΠΕ)
87. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Προς τους Διαβάλλοντας τας αγίας Εικόνας St. John Damascene on holy images
(1898)
88. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ Κλίμαξ
89. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Θεία Λειτουργία
90. Κανονικόν Ήτοι Οι Θείοι Κανόνες των Αγίων Και Πανσέπτων Αποστόλων, των τε Οικουμενικών Και
Τοπικών Συνόδων 1800
91. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ Στρωματείς Βιβλίο 5ο
92. ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ Αλεξιάδα (The Alexiad, transl. Dawes, 2000)
93. ΚΟΜΝΗΝΗ ΑΝΝΑ Αλεξιάδα DAWES ELIZABETH Anna Comnena The Alexiad Complete Text
94. ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ Lactantius Divine Institutes (Liverpool University Press, 2004)
95. ΛΙΒΑΝΙΟΣ Antioch as a Centre of Hellenic Culture, as Observed by Libanius (Liverpool University
Press, 2001)
96. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Κεφάλαια Περί Αγάπης 4 εκατοντάδες (Φιλοκαλία, τομ. 2ος)
97. ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ Φιλοκαλία τόμ_02 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
98. ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ - Βιβλιοθήκη των Πατέρων της Εκκλησίας κλπ (1874, Τυπογραφείο της Λακωνίας)
- Συντόμευση - Αντίγραφο.lnk
99. ΜΙΝΟΥΚΙΟΣ ΦΗΛΙΞ Minucius Felix The Octavius (transl. Freese, 1919)
100. ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1861 Παλαμά Ομιλίαι ΚΒ'
101. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ - Βιβλιοθήκη των Πατέρων της Εκκλησίας κλπ (1874, Τυπογραφείο
της Λακωνίας)
102. ΣΥΓΚΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκλογή Χρονογραφίας Chronographia _ Corpus Scriptorum Hisoriae
Byzantinae
103. ΣΥΜΕΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Χρονικόν - Symeonis Magistri Et Logothetae Chronicon (Recensuit Staffan
Wahlgren, 2006, de Gruyter)
104. ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Περί της του Θεού Αναστάσεως
105. ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Λόγος 4ος Θάνατος της Ψυχής
106. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ 1879 Kλεις Πατρολογίας και Bυζαντινών Συγγραφέων
107. ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ Εκκλησιαστική Ιστορία
108. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.doc
109. Ταμείον Πατρολογίας (Δωρόθεος Σχολάριος, 1883) Τομ_01
110. Ταμείον Πατρολογίας (Δωρόθεος Σχολάριος, 1887) Τομ_02
111. Ταμείον της πατρολογίας Μιγνίου (Migne) (Δωρόθεος Σχολάριος, 1887) Τόμ_01 A-B
112. Ταμείον της πατρολογίας Μιγνίου (Migne) (Δωρόθεος Σχολάριος, 1887) Τόμ_02 Γ-Θ
113. ΦΙΛΩΝ Liber Antiquitatum Biblicarum The Hebrew fragments of Pseudo-Philo's, Preserved in
the Chronicles of Jerahmeel (1974, SBL)
114. ΨΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΨΕΥΔΟ) Περί Ενεργείας Δαιμόνων Διάλογος On the Operation of Demons (1843,
Collisson)


Βιβλία: Θρησκεία, Βιβλικές μεταφράσεις

1. English OT - A New English Translation of the Septuagint
2. Greek NT - Codex Alexandrinus
3. Greek NT - Codex Sinaiticus
4. Greek NT - Codex Vaticanus
5. Greek NT - Nestle-Aland PDF
6. Greek NT - Scriptures Manuscripts - Codex Vaticanus & Sinaiticus
7. Greek NT - Textus Receptus - Stephanus 1550 (Polytoniki morfi)
8. Greek NT - Vyzantino Keimeno
9. Greek OT - Septuagint by Swete - OnLine
10. Greek OT - Septuagint DOC
11. Greek OT - Septuagint PDF
12. Greek The Holy Bible - Μετάφραση Βάμβα (Vamvas)
13. Hebrew NT - Modern - The Bible Society in Israel 1976
14. Hebrew OT - KITTEL RUDOLPH 1906 Biblia Hebraica
15. Hebrew OT - Masoretic Text
16. Latin OT_NT - Vulgate
17. The Holy Bible - Darby Translation
18. The Holy Bible - Douay-Rheims
19. The Holy Bible - Greek New Testament (Stephanos 1550)
20. The Holy Bible - Greek New Testament (Wescott-Hort)
21. The Holy Bible - Hebrew Old Testament
22. The Holy Bible - Hebrew Transliteration
23. The Holy Bible - Latin Vulgate Translation
24. The Holy Bible - Literal Translation of the Holy Bible
25. The Holy Bible - Louis Segond Translation (French)
26. The Holy Bible - New International Version
27. The Holy Bible - New World Translation
28. The Holy Bible - Russian Version
29. The Holy Bible - The King James Version
30. The Holy Bible - Webster's Bible
31. The Holy Bible - Weymouth New Testament
32. The Holy Bible - Young's Literal Translation
33. Aramaic NT Peshitta
34. Biblia - Nuevo Testamento - Hebreo Transliterado - Orthodox Jewish Brit Chadasha - 1999 - P Goble
35. Coptic NT - HORNER GEORGE WILLIAM 1898 The Coptic version of the New Testament in the northern
dialect Vol_1
36. Coptic NT - HORNER GEORGE WILLIAM 1898 The Coptic version of the New Testament in the northern
dialect Vol_2
37. Coptic NT - HORNER GEORGE WILLIAM 1898 The Coptic version of the New Testament in the northern
dialect Vol_3
38. Coptic NT - HORNER GEORGE WILLIAM 1898 The Coptic version of the New Testament in the northern
dialect Vol_4
39. Coptic NT - HORNER GEORGE WILLIAM 1911 The Coptic version of the New Testament in the Southern
dialect otherwise called Sahidic and Thebaic Vol_3
40. English American Standard Version
41. English Basic English Bible
42. English Bible - J N Darby
43. English Bible - Webster's Bible
44. English Bible - World English Bible
45. English Bible - Young's Literal Translation
46. English Darby Version
47. English Douay-Rheims Version
48. English Hebrew OT - The Holy Scriptures Revised in accordance with Jewish Tradition and modern
Biblical Scholarship (1936)
49. English Hebrew OT The Orthodox Jewish Bible Tanakh and Orthodox Jewish Brit Chadasha The Holy
Bible
50. English King James Version with Apocrypha
51. English NT - ANDERSON H T 1864 The New Testament
52. English NT - ANDERSON H T 1866 The New Testament Translated from Original Greek Revised ed
53. English NT - CAMPBELL GEORGE 1811 The four Gospels vol. 04
54. English NT - CAMPBELL GEORGE 1837 The four Gospels vol. 01
55. English NT - CAMPBELL GEORGE 1837 The four Gospels vol. 02
56. English NT - CAMPBELL GEORGE DODRIDGE MACKNIGHT 1827 The New Testament Translated from the
original Greek
57. English NT - CHARLES WILLIAMS 1937 The New Testament A Translation In The Language Of The People
58. English NT - Expanded Bible, The, New Testament (NELSON THOMAS, 2009)
59. English NT - Jude Johns Epistles - 1858 Sawyer New Testament
60. English NT - MOFFATT JAMES 1915 The New Testament
61. English NT - SCHONFIELD HUGH 1927 An Old Hebrew Text of St Matthew's Gospel _
62. English NT - SCHONFIELD HUGH 1927 An Old Hebrew Text of St Matthew's Gospel
63. English NT - SHARPE SAMUEL 1856 The New Testament
64. English NT - SHARPE SAMUEL 1859 The New Testament Translated from Griesbach's Text
65. English NT - SHARPE SAMUEL 1881 The New Testament, or rather The new covenant
66. English NT - The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1969
67. English NT - The New Testament in an improved version, upon the basis of Archbishop Newcome's new
translation 1808
68. English NT - Today's New International Version of New Testament (TNIV)
69. English NT - WEYMOUTH ROBERTSON 1930 The New Testament in Modern Speech
70. English NT - Weymouth
71. English NT - WILSON BENJAMIN 1864 Emphatic Diaglott New Testament
72. English NT - WILSON BENJAMIN 1864 The Emphatic Diaglott
73. English OT - Exodus English Revised Version_1885
74. English OT - LOWTH ROBERT 1834 Isaiah A new translation with a preliminary dissertation etc
75. English OT - NEWCOME WILLIAM 1809 An attempt towards an Improved Version, a metrical arrangement,
and an explanation of the twelve Minor prophets
76. English OT - Septuagint by Sir Lancelot C.L. Brenton.htm
77. English OT - SHARPE SAMUEL 1871 The Hebrew scriptures Being a revision of the Authorized English
Old Testament Vol_01
78. English OT - SHARPE SAMUEL 1871 The Hebrew scriptures Being a revision of the Authorized English
Old Testament Vol_02
79. English OT - SHARPE SAMUEL 1871 The Hebrew scriptures Being a revision of the Authorized English
Old Testament Vol_03
80. English OT - SHARPE SAMUEL 1877 The book of Isaiah, arranged chronologically in a revised
translation
81. English OT - The Holy Scriptures According To The Masoretic Text A New Translation_1917
82. English OT - The Torah The five books of Moses (3d ed., 2001, The Jewish Publ. Society of
America)
83. English OT - TYNDALE WILLIAM 1539 The Pentateuch
84. English OT - WATTS ISAAC 1803 The psalms of David, imitated in the language of the New-Testament,
and applied to the Christian state and worship
85. English OT - WATTS ISAAC 1823 The psalms of David, imitated in the language of the New Testament,
and applied to the Christian state and worship
86. English Psalms - The_Bay_Psalm_Book_1640_Cambridge_Stephen_Day
87. English The Holy Bible - 21st Century King James Version
88. English The Holy Bible - American Standard Version ASV
89. English The Holy Bible - Amplified Version AMP
90. English The Holy Bible - Authorized Version & the commentaries of Henry and Scott Vol_01
91. English The Holy Bible - Authorized Version & the commentaries of Henry and Scott Vol_02
92. English The Holy Bible - Bible In Basic English
93. English The Holy Bible - Byington Bible in Living English 1972
94. English The Holy Bible - Darby Translation DARBY
95. English The Holy Bible - Douay-Rheims Version DRB
96. English The Holy Bible - English Amplified Version
97. English The Holy Bible - English Geneva Bible - Exodus
98. English The Holy Bible - English Geneva Bible 1560
99. English The Holy Bible - In Basic English BBE
100. English The Holy Bible - King James Version 1613
101. English The Holy Bible - LEESER ISAAC 1853 1891 Holy Scriptures carefully translated
according to the Massoretic text
102. English The Holy Bible - New American Bible NAB
103. English The Holy Bible - New American Standard Bible NASB
104. English The Holy Bible - New International Version NIV
105. English The Holy Bible - New King James Version NKJV
106. English The Holy Bible - SHARPE SAMUEL 1883 The Holy Bible
107. English The Holy Bible - The Holy Bible Translated out of the Original (American Bible
Society, 1819)
108. English The Holy Bible - The Holy Bible Translated Out of the Original (American Bible
Society, 1831)
109. English The Holy Bible - World English Bible WEB
110. English The Holy Bible - Youngs Literal Translation YLT
111. English-Hebrew OT -The Bible - Torah Neviim & Ktuvim
112. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_Holy_Bible_OLD_TESTAMENT
113. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_Acts_of_the_Apostles
114. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_Epistles
115. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_Introduction
116. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_John
117. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_Pauline_Epistles
118. EOB_The_Eastern_Greek_Orthodox_NEW TESTAMENT_Synoptics
119. French Bible - Louis Segond (1910)
120. French OT - CAHEN SAMUEL 1833 La Bible Les Nombres
121. French OT - CAHEN SAMUEL 1834 La Bible Le Deuteronome
122. French OT - CAHEN SAMUEL 1841 La Bible Le Dernieres Prophetes
123. French OT - CAHEN SAMUEL 1858 La Bible Le Dernieres Prophetes
124. German Bible - Luther Bible
125. Greek AsmAsm - ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1869 Σολομώντος Άσμα Ασμάτων Δράμα εις πράξεις
πέντε μετά επιλόγου.lnk
126. Greek English NT - ESTIENNE ROBERT & BAGSTER LONDON 1896 The Englishman's Greek New
Testament Interlinear
127. Greek English NT - The interlinear literal translation of the Greek New Testament 1894
128. Greek Latin NT - ERASMUS DESIDERIUS 1522 Greek-Latin New Testament
129. Greek NT - Byzantine Polytonic
130. Greek NT - Byzantine
131. Greek NT - Byzantine-Majority Text (2000)
132. Greek NT - DE SABIO 1538 Της Καινής Διαθήκης άπαντα
133. Greek NT - GRIESBACH 1809 Novum Testamentum Graece
134. Greek NT - GRIESBACH 1859 Η Καινή Διαθήκη
135. Greek NT - GRIESBACH PERKINS 1839 Η Καινή Διαθήκη Novum Testamentum ad exemplar Millianum
cum emendationibus et lectionibus Griesbachii
136. Greek NT - KUENEN COBET 1860 Η Καινή Διαθηκή Novum Testamentum ad fidem codicis vaticani
137. Greek NT - LEUSDEN GRIESBACH 1823 Η Καινή Διαθήκη Novum Testamentum graece
138. Greek NT - MAI ANGELO 1859 H Kaini Diathiki Novum Testamentum
139. Greek NT - MEXICOS KALLIPOLITIS LOWNDES 1827 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών
Ιησού Χριστού Δίγλωττος τουτέστι Γραικική και Αλβανιτική
140. Greek NT - MIHAIL ANASTASIOS RUTT 1814 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού Μεταφρασθείσα εις κοινήν διάλεκτον 01
141. Greek NT - MIHAIL ANASTASIOS RUTT 1814 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού Μεταφρασθείσα εις κοινήν διάλεκτον
142. Greek NT - MIHAIL ANASTASIOS RUTT 1815 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού Μεταφρασθείσα εις κοινήν διάλεκτον
143. Greek NT - Nestle-Aland 26th with diacritics
144. Greek NT - Nestle-Aland 26th
145. Greek NT - Nestle-Aland 26th_Unicode
146. Greek NT - Nestle-Aland Text ed. XXVII
147. Greek NT - Novi Testamenti Graece, Nestle & Aland
148. Greek NT - SCHOLZ JOHANN 1830 Novum testamentum graece Textum ad fidem testium criticorum
recensuit Τομ_01
149. Greek NT - SCHOLZ JOHANN 1836 Novum testamentum graece Textum ad fidem testium criticorum
recensuit Τομ_02
150. Greek NT - Scrivener (1894)
151. Greek NT - Scrivener (1894)_Unicode
152. Greek NT - Stephanos (1550) - Unicode
153. Greek NT - Stephanos (1550)
154. Greek NT - Stephanus Textus Receptus 1550 text
155. Greek NT - Stephanus Textus Receptus 1550
156. Greek NT - Textus Receptus (1550, 1894)
157. Greek NT - Textus Receptus.doc
158. Greek NT - The Emphatic Diaglott by Benjamin Wilson
159. Greek NT - The English Majority Text Version (EMTV) by Paul Esposito
160. Greek NT - Tischendorf 8th Ed.
161. Greek NT - TISCHENDORF CONSTANTIN 1872 Novum Testamentum Graece Editio Octava Critica
Maior Vol 01
162. Greek NT - TISCHENDORF CONSTANTIN 1872 Novum Testamentum Graece Editio Octava Critica
Maior Vol 02
163. Greek NT - TISCHENDORF CONSTANTIN VON 1862 He Kaine Diatheke Novum Testamentum graece
164. Greek NT - TISCHENDORF_CONSANTIN_VON_1869_The New Testament_The authorised English version
165. Greek NT - Westcott & Hort
166. Greek NT - Westcott & Hort_Unicode
167. Greek NT - Westcott-Hort text
168. Greek NT - Westcott-Hort, UBS4 variants
169. Greek NT - WILSON ESTIENNE 1829 Η Καινή Διαθήκη Novum Testamentum gr?cum
170. Greek NT - Βυζαντινό Κείμενο
171. Greek NT - ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΓΛΥΚΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1671 Θείον και ιερόν ευαγγέλιον
172. Greek NT - ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1864 Θείον και ιερόν ευαγγέλιον και η αποκάλυψις Ιωάννου,
Φυλακτήριον ένθεον
173. Greek NT - ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1888 Θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον και η Αποκάλυψις του
Ιωάννου Φιλακτήριον ένθεον
174. Greek NT - Η Καινή Διαθήκη Μεταγλώττιση (ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, 1991)
175. Greek NT - Η Νέα Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού (1831, Βιβλική Εταιρεία
της Γενεύης)
176. Greek NT - ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ 1536 Η Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη
177. Greek NT - ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΙΤΗΣ 1638 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Τομ_01
178. Greek NT - ΠΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1902 Η Νέα Διαθήκη Κατά το βατικανό χειρόγραφο
179. Greek OT - ESS LEANDER VAN 1824 Vetus Testamentum graecum iuxta Septuaginta interpretes ex
auctoritate Sixti quinti pontificis maximi editum
180. Greek OT - RAHLFS ALFRED The Septuagint (LXX) with morphological data
181. Greek OT - Septuagint (LXX) UTF8
182. Greek OT - Septuagint by Codicis Alexandrini A, Codicis Vaticani B & Codicis Sinaitici S
183. Greek OT - Vamvas
184. Greek OT - ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 1698 Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον Δαβίδ, μεταγλωττισθέν εκ της των
Ελλήνων εις την κοινήν ημετέραν Διάλεκτον
185. Greek OT - ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 1770 Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον Δαβίδ, μεταγλωττισθέν εκ της των
Ελλήνων εις την κοινήν ημετέραν Διάλεκτον
186. Greek OT - ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 1817 Το ψυχοσωτήριον ψαλτήριον Δαβίδ, μεταγλωττισθέν εκ της των
Ελλήνων εις την κοινήν ημετέραν Διάλεκτον
187. Greek OT - ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1833 Ο Πεντάτευχος του Μωϋσέως και το βιβλίον του
Ιησού υιού του Ναυή εκ του εβραϊκού αρχετύπου
188. Greek OT - ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1899 Υπόμνημα εις τον εκατοστόν τρίτον Ψαλμόν.lnk
189. Greek OT - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1925 Ο ιερός ψαλτήρ
190. Greek Psalm - ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΡΗΣ 1698 Ψαλτήριον του Δαβίδ μεταφρασθέν εις κοινήν διάλεκτον
191. Greek The Holy Bible - ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Ερμηνευτική Απόδοση
192. Greek Turkish NT - 1877 Ιντζιλί Σερίφ
193. Greek Turkish OT - Κιτάπη Σερίφ Παλαιά Διαθήκη (1838)
194. Hebrew Ancient OT - Deuteronomy
195. Hebrew Ancient OT - Exodus
196. Hebrew Ancient OT - Genesis
197. Hebrew Ancient OT - Leviticus
198. Hebrew Ancient OT - Numbers
199. Hebrew Modern
200. Hebrew NT - DELITZSCH FRANZ 1883 The Hebrew New Testament of the British and foreign Bible
Society
201. Hebrew NT - Matthew by Franz Delitzsch
202. Hebrew NT - Matthew
203. Hebrew NT - SALKINSON GINSBURG Hebrew New Testament
204. Hebrew OT - Aleppo Codex
205. Hebrew OT - Ben Chayyim 2nd Rabbinic Bible 1524-1525
206. Hebrew OT - Ben Chayyim text
207. Hebrew OT - Hebrew Scriptures 1941 Yiddish translation of parallel Hebrew text
208. Hebrew OT - Targum Onqelos - Aramaic Translation of The Torah
209. Hebrew OT - Westminster Leningrad Codex (Consonants & Vowels)
210. Hebrew OT - Westminster Leningrad Codex (Consonants Only)
211. Hebrew OT - Westminster Leningrad Codex
212. HENGSTENBERG & ADDISON 1873 The Psalms translated and explained.lnk
213. HIMENES 1517 Complutensian Polyglot Vol I Old Testament
214. HIMENES 1517 Complutensian Polyglot Vol II New Testament
215. Holy Books Compendium - KJ Bible + Apocrypha + Dead Sea Scrolls + Koran + Book of Mormon +
Egyptian Book of the Dead (Share Me) (ebook)
216. it-G Syntomografies Metafraseon tis Grafis
217. Latin Bible - Vulgata (Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam)
218. Latin Bible - Vulgate (Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam)
219. Latin NT - Biblia Sacra Vulgata
220. Latin NT - Biblia Vulgata
221. Latin Vulgata Clementina
222. Latin Vulgate Bible
223. Peshitta Syriac New Testament
224. The_Holy_Bible_Translated_from_the_Latin_Vulgate_Dunigan.GetRight
225. The_New_Testament_in_the_Original_Greek_Byzantine_Textform
226. The_Parallel_New_Testament_1611
227. The_Parallel_Old_Testament_1611
228. WESTCOT_FOSS_BROOKE_1925_The New Testament In The Original Greek
229. WESTCOTT_1925_The New Testament In The Original Greek
230. WESTCOTT_HORT_1901_The twentieth century New Testament; a translation into modern English
made from the original Greek - Westcott & Hort's text
231. WESTCOTT_HORT_1902_The twentieth century New Testament a translation into modern English
made from the original Greek - Westcott & Hort's text
232. WESTCOTT_HORT_1904_The twentieth century New Testament; a translation into modern English
made from the original Greek - Westcott & Hort's text
233. WESTCOTT_HORT_1925_The New Testament In The Original Greek
234. WESTCOTT_HORT_The_New_Testament_in_the_original_Greek


Βιβλία: Θρησκεία, Βιβλικά σχολιολόγια-υπομνήματα

1. BARNES ALBERT Barnes' New Testament Notes
2. BARNES ALBERT New Testament Notes
3. BROOKE ALAN ENGLAND 1912 A critical and exegetical commentary on the Johannine epistles
4. BRUCE F F New International Bible Commentary - New Testament
5. BULLINGER ETHELBERT 1913 The Companion Bible
6. BULLINGER ETHELBERT Appendixes To The Companion Bible
7. CALVIN JEAN c1560 1855 Commentaries on the four last books of Moses Arranged in the form of a
harmony Vol 1
8. CALVIN JEAN c1560 1855 Commentaries on the four last books of Moses Arranged in the form of a
harmony Vol 2
9. CALVIN JEAN c1560 1855 Commentaries on the four last books of Moses Arranged in the form of a
harmony Vol 3
10. CHEYNE THOMAS KELLY 1904 Critica Biblica or Critical notes on the text of the Old Testament
writings
11. COOK F C 1873 The Holy Bible according to the authorized version Vol 1
12. COOK F C 1873 The Holy Bible according to the authorized version Vol 2
13. COOK F C 1873 The Holy Bible according to the authorized version Vol 3
14. COOK F C 1873 The Holy Bible according to the authorized version Vol 4
15. COOK F C 1880 The Holy Bible according to the authorized version Vol 2B
16. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_01
17. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_02
18. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_03
19. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_04
20. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_05
21. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_06
22. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_07
23. CRAMER JOHN ANTHONY 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_08
24. ELLICOTT 1897 A New Testament commentary for English readers
25. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 01 Old Testament
26. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 02 Old Testament
27. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 03 Old Testament
28. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 04 Old Testament
29. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 05 Old Testament
30. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 06 New Testament
31. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 07 New Testament
32. GAEBELEIN ARNO CLEMENS - The Annotated Bible Commentary 08 New Testament
33. GRAY JAMES 1999 The Concise Bible Commentary (Hendrickson Publishers)
34. HENGSTENBERG & ADDISON 1873 The Psalms translated and explained
35. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1845 Commentary on the Psalms Vol_02
36. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_01
37. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_02
38. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_01
39. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_03
40. JAMIESON FAUSSET BROWN 1871 Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible
41. JOHNSTON 2007 A Layman's Commentary on the Gospel of John
42. KEIL KARL FRIEDRICH 1869_Biblical commentary on the Old Testament_Vol_2 a
43. KEIL KARL FRIEDRICH 1869_Biblical commentary on the Old Testament_Vol_2
44. KEIL KARL FRIEDRICH 1869_Biblical commentary on the Old Testament_Vol_3
45. KEIL KARL FRIEDRICH 1876_Biblical commentary on the prophecies of Ezekiel_Vol_1
46. KEIL KARL FRIEDRICH 1876_Biblical commentary on the prophecies of Ezekiel_Vol_2
47. KEIL KARL FRIEDRICH 1878_The_Twelve_Minor_Prophets
48. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1927 The synoptic Gospels
49. Oxford Bible Commentary, The (Oxford University Press, 2007)
50. PARKER & HAYWOOD 1722 Bibliotheca biblica Being a commentary upon the Old and New Testament vol. 02
51. PARKER & HAYWOOD 1728 Bibliotheca biblica Being a commentary upon the Old and New Testament vol. 04
52. PARKER & HAYWOOD 1735 Bibliotheca biblica Being a commentary upon the Old and New Testament vol. 05
53. ROBERTSON WILLIAM The Expositor's Greek Testament Vol_1
54. ROBERTSON WILLIAM The Expositor's Greek Testament Vol_2
55. ROBERTSON WILLIAM The Expositor's Greek Testament Vol_3
56. ROBERTSON WILLIAM The Expositor's Greek Testament Vol_4
57. ROBERTSON WILLIAM The Expositor's Greek Testament Vol_5
58. ROSENMULLER ERNST 1814 Scholia in Vetus Testamentum Vol_03_part_07
59. ROSENMULLER ERNST 1818 Scholia in Vetus Testamentum Vol_02_part_03
60. ROSENMULLER ERNST 1820 Scholia in Vetus Testamentum Vol_03_part_03
61. ROSENMULLER ERNST 1821 Scholia in Vetus Testamentum Vol_01_part_01
62. TRENCH RICHARD CHENEVIX Commentary on the Epistles to the Seven Churches in Asia
63. WILLIAMS ARTHUR LUKYN 1914 Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges - Galatians
64. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - GAEBELEIN ARNO CLEMENS 1961 The Revelation An Analysis and Exposition
65. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - HEYLER WAGNER 2008 The Book of Revelation For Dummies
66. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - MOFFATT JAMES The Revelation of St. John
67. ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚ ΛΙΝΔΟΥ 1785 Το Ιερόν Άσμα των Ασμάτων του σοφού Σολομώντος
68. ΒΑΣΙΛΕΩΝ - KEIL KARL FRIEDRICH 1883_The Books of the Kings
69. ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1899 Υπόμνημα εις τον εκατοστόν τρίτον Ψαλμόν
70. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 Η Πρώτη Επιστολή του Απ Παύλου προς Θεσσαλονικείς
71. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 Η Δευτέρα Επιστολή του Απ Παύλου προς Θεσσαλονικείς
72. ΓΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Η Προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου
73. ΓΕΝΕΣΗ - DELITZSCH FRANZ 1894 A new commentary on Genesis
74. ΓΕΝΕΣΗ - ΒΕΔΑΣ Bede, On Genesis (Liverpool University Press - Translated Texts for Historians)
75. ΔΑΝΙΗΛ - JAPHETH BEN ALI HA LEVI 10th cent 1889 A commentary on the book of Daniel
76. ΕΒΡΑΙΟΥΣ - BARNES ALBERT Notes on the New Testament - Hebrews
77. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ - CHRISTIANSON ERIC 2007 Ecclesiastes through the Centuries
78. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1806 Ερμηνεία εις τας επτά καθολικάς επιστολάς
79. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1819 Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄
επιστολαί Τομ_01
80. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 1819 Παύλου του θείου και ενδόξου Αποστόλου αι ΙΔ΄ επιστολαί Τομ_02
81. ΕΣΔΡΑΣ, ΝΕΕΜΙΑΣ - ΒΕΔΑΣ Bede, On Ezra and Nehemiah (Liverpool University Press - Translated Texts for Historians)
82. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - DODD C H 1946 The Johannine Epistles
83. ΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - WESTCOTT BROOK FOSS 1886 The Epistles of St. John The Greek text with notes and essays
84. ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ, ΕΦΕΣΙΟΥΣ - MOFFATT JAMES The Epistles of Paul to the Colossians, to Philemon, to the Ephesians
85. ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ - MOFFATT JAMES The Second Epistle of Paul to the Corinthians
86. ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 1 - FITZMYER JOSEPH 2008 First Corinthians (The Anchor Yale Bible Commentaries)
87. ΛΟΥΚΑΣ - MOFFATT JAMES The Gospel of Luke
88. ΜΑΡΚΟΣ - MOFFATT JAMES The Gospel of Mark
89. ΜΑΤΘΑΙΟΣ - MOFFATT JAMES The Gospel of Matthew
90. ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 1952 Το κατά Ματθαίον άγιον Ευαγγέλιον εξηγημένον το κατά δύναμιν δια τους απλουστέρους
91. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1933 Υπόμνημα εις τας Παροιμίας Σολομώντος (2)
92. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1933 Υπόμνημα εις τας Παροιμίας Σολομώντος
93. ΠΕΤΡΟΥ 1 - FELDMEIER REINHARD 2008 The First Letter of Peter A Commentary on the Greek Text (Baylor University Press)
94. ΠΕΤΡΟΥ 1 - ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 Πρώτη Επιστολή Πέτρου
95. ΠΕΤΡΟΥ, ΙΑΚΩΒΟΥ, ΙΟΥΔΑ - MOFFATT JAMES The General Epistles Peter, James and Judas
96. ΡΩΜΑΙΟΥΣ - BARTH CARL 1932 Epistle to the Romans (6th ed)
97. ΡΩΜΑΙΟΥΣ - BARTH CARL 1968 The Epistle to the Romans (6th ed, Oxford University Press)
98. ΡΩΜΑΙΟΥΣ - MOFFATT JAMES The Epistle of Paul to the Romans
99. ΣΑΜΟΥΗΛ - KEIL KARL FRIEDRICH 1880_Biblical commentary on the books of Samuel
100. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1842 Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων Vol_01
101. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1843 Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων Vol_03
102. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 1843 Η Καινή Διαθήκη μετά υπομνημάτων αρχαίων Vol_04
103. ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ & ΙΑΚΩΒΟΥ - NEANDER AUGUST 1851 The Epistle of Paul to the Philippians and the general Epistle of James & a discourse On the coming of the Lord, and its signs


Θρησκεία: Βιβλικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, γραμματικές

1. ABBOTT SMITH GEORGE 1922 A manual Greek lexicon of the New Testament
2. An Intermediate Greek English Lexicon 1882
3. BALLER FREDERICK WILLIAM 1893 An analytical vocabulary of the New Testament
4. Barclay's New Testament Words
5. BLOOMFIELD SAMUEL THOMAS 1840 A Greek and English lexicon to the New Testament
6. BUCK CHARLES 1815 A Theological Dictionary, Containing Definitions of All Religious Terms
7. BUCK CHARLES 1830 A Theological Dictionary, Containing Definitions of All Religious Terms
8. BUCKLAND AUGUSTUS ROBERT 1914 The Universal Bible dictionary
9. BULLINGER ETHELBERT WILLIAM 1895 A critical lexicon and concordance to the English and Greek New
Testament, together with an index of Greek words
10. Calmet's Great Dictionary of the Holy Bible 1814
11. Calmet's Great Dictionary of the Holy Bible, revised by ROBINSON EDWARD 1832
12. CHEYNE THOMAS KELLY 1903 Encyclopaedia Biblica Vol_2
13. CHEYNE THOMAS KELLY 1903 Encyclopaedia Biblica Vol_3
14. CHEYNE THOMAS KELLY 1903 Encyclopaedia Biblica Vol_4
15. COHN SHERBOK LAVINIA 2002 Who’s Who in Christianity
16. CONYBEARE FREDERICK CORN WALLIS 1905 A Grammar of Septuagint Greek
17. CREMER HERMANN 1872 Biblico-theological lexicon of New Testament Greek
18. CREMER HERMANN 1895 Biblico-theological lexicon of New Testament Greek
19. DAVIDSON BENJAMIN 1848 The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon
20. DAVIS JOHN 1898 A dictionary of the Bible
21. Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century AD, A (Wace & Piercy, Hendrickson Publishers, 1911 1999)
22. Dictionary of Classical and Biblical Allusions (Manser & Pickering, 2003, Facts on File)
23. Dictionary of the Apostolic Church 1916 Vol_01
24. Dictionary of the Apostolic Church 1916 Vol_02
25. EADIE JOHN 1872 A Biblical cyclopaedia
26. Easton's Bible Dictionary
27. Fausset Bible Dictionary
28. GESENIUS & ROBINSON & BROWN DRIVER BRIGGS 1939 A Hebrew and English lexicon of the Old Testament
29. GESENIUS KAUTZSCH 1909 Hebrew Grammar
30. GESENIUS TREGELLES 1996 Hebrew Chaldee Lexicon to the Old Testament.djvu
31. GINGRICH WILBUR 1957 A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature
32. Greek Lexicographic Concordance of the Holy Bible
33. GREEN SAMUEL Greek Grammar - An Introduction To New Testament Greek
34. HARKAVY ALEXANDER 1910 Complete English-Jewish dictionary with the pronunciation of every word in Hebrew characters
35. HarperCollins Bible Dictionary (Achtemeier, Revised ed., 1996)
36. HASTINGS JAMES 1906 A Dictionary Of Christ and the Gospels Vol_01 Aaron Knowledge
37. HASTINGS JAMES 1906 A Dictionary Of Christ and the Gospels Vol_02 Labour-Zion
38. HASTINGS JAMES 1908 A Dictionary Of Christ and the Gospels Vol_02 Labour Zion With Appendix And Indexes
39. HASTINGS JAMES 1916 Dictionary of the Apostolic Church vol_01
40. HASTINGS JAMES 1916 Dictionary of the Apostolic Church vol_02
41. HASTINGS JAMES 1917 A Dictionary Of Christ and the Gospels Vol_01 Aaron Knowledge (TEXT PROBLEMS)
42. HASTINGS JAMES 1918 Dictionary of the Apostolic Church vol_01
43. HASTINGS JAMES A dictionary of Christ and the Gospels_Vol_1
44. HASTINGS JAMES A dictionary of Christ and the Gospels_Vol_2
45. HASTINGS JAMES A dictionary of the Bible_Vol_1 A - Feasts (1908)
46. HASTINGS JAMES A dictionary of the Bible_Vol_2 Feign - Kinsman (1911)
47. HASTINGS JAMES A dictionary of the Bible_Vol_3 Kir - Pleiades (1901)
48. HASTINGS JAMES A dictionary of the Bible_Vol_4 Pleroma - Zuzim (1911)
49. HASTINGS JAMES A dictionary of the Bible_Vol_5 Extras (1905)
50. HASTINGS JAMES Dictionary of the apostolic church_Vol_1
51. HASTINGS JAMES Dictionary of the apostolic church_Vol_2
52. JASTROW MARCUS 1903 Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic literature, A vol. 01
53. JASTROW MARCUS 1903 Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic literature, A vol. 02
54. JOSEPHS MICHAEL 1834 An English and Hebrew lexicon, to which is added a selection of proper names occuring in Scripture and in the rabbinical writings
55. KITTO JOHN 1866_A cyclopaedia of Biblical literature_Vol_1
56. KITTO JOHN 1866_A cyclopaedia of Biblical literature_Vol_2
57. LAMPE G W H 1961 A Patristic Greek Lexicon (Corrected ed.)
58. LEE SAMUEL 1840 A lexicon Hebrew Chaldee and English compiled from the most approved sources Oriental and European Jewish and Christian
59. LEMCHE NIELS PETER 2004 Historical Dictionary of Ancient Israel
60. LUZZATTO SAMUEL DAVID 1876 Grammar of the Biblical Chaldaic language and the Talmud Babli idioms
61. ORR JAMES 1915 International Standard Bible Encyclopedia
62. ORR JAMES 1915_The International standard Bible encyclopaedia_Vol_1
63. ORR JAMES 1915_The International standard Bible encyclopaedia_Vol_2
64. ORR JAMES 1915_The International standard Bible encyclopaedia_Vol_3
65. ORR JAMES 1915_The International standard Bible encyclopaedia_Vol_4
66. ORR JAMES 1915_The International standard Bible encyclopaedia_Vol_5
67. PARKHURST JOHN 1809 A Greek and English Lexicon to the New Testament
68. PIERCY WILLIAM COLEMAN 1908 The Illustrated Bible Dictionary
69. PORTER STANLEY 2006 Dictionary of biblical criticism and interpretation
70. ROBERTSON ARCHIBALD THOMAS 1933 New Testament Word Pictures.exe
71. ROBERTSON WILLIAM 1686 Robertson's Compendious Hebrew dictionary
72. ROBINSON EDWARD 1850 A Greek and English Lexicon of the New Testament
73. ROSENTHAL FRANZ 1961 A Grammar Of Biblical Aramaic
74. ROSENTHAL FRANZ A Grammar Of Biblical Aramaic
75. SARUK MENAHEM BEN 1854 Hebrew and Chaldaic Lexicon of the OT, The First (10th cent.)
76. SCHAFF HERZOG 1891 A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, historical, doctrinal, and practical theology Vol_01
77. SCHAFF HERZOG 1891 A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, historical, doctrinal, and practical theology Vol_02
78. SCHAFF HERZOG 1891 A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, historical, doctrinal, and practical theology Vol_03
79. SCHAFF HERZOG 1891 A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, historical, doctrinal, and practical theology Vol_04
80. SCHLEUSNER 1817 Novum lexicon graeco-latinum in Novum Testamentum Vol_01
81. SCHLEUSNER 1817 Novum lexicon graeco-latinum in Novum Testamentum Vol_02
82. SCHLEUSNER FRIEDER Novum lexicon graeco latinum in Novum Testamentun Vol_1
83. SCHLEUSNER FRIEDER Novum lexicon graeco latinum in Novum Testamentun Vol_1b
84. SCHLEUSNER FRIEDER Novum lexicon graeco latinum in Novum Testamentun Vol_2
85. SCHLEUSNER FRIEDER Novum lexicon graeco latinum in Novum Testamentun Vol_Primus
86. SCHLEUSNER FRIEDER Novum lexicon graeco latinum in Novum Testamentun Vol_Secundus
87. SHEPHERD THOMAS 1880 Westminster Bible dictionary
88. SOPHOCLES E A 1914 Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (From B.C. 146 to A.D. 1100)
89. STEVENSON WILLIAM 1962 Grammar of Palestinian Jewish Aramaic (2nd ed. & reviews)
90. STRONG JAMES Greek Dictionary of the New Testament
91. TRENCH 1894 Synonyms of the New Testament
92. VINCENT MARVIN Word Studies in the New Testament - Vol 1 & 2
93. VINCENT MARVIN Word Studies in the New Testament - Vol 3 & 4
94. VINCENT MARVIN Word Studies In The New Testament.exe
95. VINCENT MARVIN Word Studies In the NT Vol_1_2
96. VINCENT MARVIN Word Studies In the NT Vol_3_4
97. VINCENT MARVIN Word Studies
98. WACE HENRY 1911 A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century AD with an Account of the Principal Sects and Heresies
99. WACE HENRY 1911 A Dictionary of Christian biography and literature to the end of the sixth century, A.D., with an account of the principal sects and heresies
100. Westminster Bible dictionary
101. WIGODER GEOFFREY 2006 The Illustrated Dictionary & Concordance of the Bible
102. WINER GEORG BENEDIKT 1840 A grammar of the idioms of the Greek language of the New Testament
103. WINER MOULTON 1870 A Treatise on the Grammar of New Testament Greek


Θρησκεία: Εγκυκλοπαίδειες

1. A to Z of Anglicanism, The (BUCHANAN COLIN, 2009, The Scarecrow Press)
2. A to Z of Utopianism, The (MORRIS & KROSS, 2009, The Scarecrow Press)
3. ADDIS WILLIAM 1887 A Catholic dictionary containing some account of the doctrine, discipline,
rites, ceremonies, councils, and religious orders of the Catholic church
4. BENHAM WILLIAM 1887 Dictionary of religion, an encyclopaedia of Christian and other religious
doctrines, denominations, sects, heresies, ecclesiastical terms, history, biography
5. Biographical Dictionary of Christian Theologians.djvu
6. Dictionary of Symbols, A (2nd ed., 2002, Dover Publications)
7. Dictionnaire de Spiritualite vol_02_p_01 --
8. Dictionnaire de Spiritualite vol_02_p_02 Compagnie - Cyrille de Scythopolis (1953)
9. Dictionnaire de Spiritualite vol_03 --
10. Dictionnaire de Spiritualite vol_04_p_01 Eadmer - Escobar (1960)
11. Dictionnaire de Spiritualite vol_04_p_02 Espagne - Ezquerra (1961)
12. Dictionnaire de Spiritualite vol_05 Faber - Fyot (1964)
13. Dictionnaire de Spiritualite vol_06 Gabriel - Guzman (1967)
14. Dictionnaire de Spiritualite vol_07_p_01 Haakman - Hypokrisie (1969)
15. Dictionnaire de Spiritualite vol_07_p_02 Ibanez -Izquierdo (1971)
16. Dictionnaire de Spiritualite vol_09 Labadie -Lyonnet (1976)
17. Dictionnaire de Spiritualite vol_10 --
18. Dictionnaire de Spiritualite vol_14_15 Vide -Vocation (1993)
19. GROVES JOHN 1834 A Greek and English Dictionary
20. HART GEORGE 2005 Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, The (Routledge)
21. HART TREVOR 2000 The Dictionary of Historical Theology (2)
22. HART TREVOR 2000 The Dictionary of Historical Theology.djvu
23. HART TREVOR 2000 The Dictionary of Historical Theology
24. HELVIGIO ANDREA 1620 Origenes Dictionum Germanicarum
25. Historical Dictionary of Byzantium (Rosser John, 2001, The Scarecrow Press)
26. Historical dictionary of Israel (Reich, Goldberg, 2008, Scarecrow Press)
27. Historical Dictionary of Jehovah's Witnesses (CHRYSSIDES GEORGE, 2008)
28. Historical Dictionary of Medieval Philosophy and Theology (Brown & Flores, 2007)
29. HUMPHREY CHRISTMAS 2005 A Popular Dictionary of Buddhism
30. JORDAN MICHAEL 2004 Dictionary of Gods and Goddesses
31. KESSLER WENBORN 2005 A Dictionary of Jewish–Christian Relations
32. LURKER MANFRED 2004 The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons
33. NEUSNER AVERY PECK 2004 Routledge Dictionary of Judaism
34. Oxford Dictionary of Byzantium Vol_01 1991
35. Oxford Dictionary of Byzantium Vol_02 1991
36. Oxford Dictionary of Byzantium Vol_03 1991
37. Oxford Dictionary of the Christian Church 1997.djvu
38. Oxford Dictionary of the Jewish Religion (Werblowsky & Wigoder, 1997)
39. PROKURAT GOLITZIN PETERSON 1996 Historical Dictionary of the Orthodox Church
40. Routledge Dictionary of Religious and Spiritual Quotations (Routledge, 2000)
41. The A to Z of Unitarian Universalism (Harris, 2009, The Scarecrow Press)
42. The Brill Dictionary of Religion
43. WACE HENRY 1911 A Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the 6th century
44. Λεξικό των Θρησκειών (Eliade & Couliano, 1992)


Θρησκεία: Λεξικά

1. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (Norman Geisler, with index)
2. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics
3. Britannica Encyclopedia of World Religions 2006
4. Catholic Encyclopedia 1908Vol. 09 Laprade-Mass Liturgy
5. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 01 Aachen-Assize
6. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 02 Assizes-Browne
7. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 03 Brownson-Clairvaux
8. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 04 Clandestinity-Diocesan Chancery
9. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 05 Diocese-Fathers of Mercy
10. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 06 Fathers of the Church-Gregory XI
11. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 07 Gregory XII-Infallability
12. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 08 Infamy-Lapparent
13. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 10 Mass Music-Newman
14. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 11 New Mexico-Philip
15. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 12 Philip II-Reuss
16. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 13 Revelation-Stock
17. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 14 Simony-Tournon
18. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 15 Tournely-Zwirner
19. Catholic Encyclopedia 1908 Vol. 16 [Supplement]
20. Catholic Encyclopedia
21. Christian Philosophy A-Z (HILL & RAUSER, 2006)
22. Companion Encyclopedia of Theology (BYRNE HOULDEN, 1995)
23. Companion Encyclopedia of Theology (HOULDEN LESLIE, 1995)
24. Companion Encyclopedia of Theology (PETER-BYRNE-LESLIE-HOULDEN, 1995)
25. Concise Encyclopedia of Islam (NEWBY GORDON, 2002)
26. Concise Encyclopedia of the Philosophy of Religion (THISELTON ANTHONY, 2002 )
27. Coptic Encyclopaedia Vol_01
28. Coptic Encyclopaedia Vol_02
29. Coptic Encyclopaedia Vol_03
30. Coptic Encyclopaedia Vol_04
31. Coptic Encyclopaedia Vol_05
32. Coptic Encyclopaedia Vol_06
33. Coptic Encyclopaedia Vol_07
34. Coptic Encyclopaedia Vol_08
35. Crusades, The An Encyclopedia (4 Vol. Set)
36. Death and the Afterlife A Cultural Encyclopedia (TAYLOR RICHARD, 2000)
37. Encyclopaedia Judaica - vol.01 (Aa-Alp)
38. Encyclopaedia Judaica - vol.02 (Alr-Az)
39. Encyclopaedia Judaica - vol.03 (Ba-Blo)
40. Encyclopaedia Judaica - vol.04 (Blu-Cof)
41. Encyclopaedia Judaica - vol.05 (Coh-Doz)
42. Encyclopaedia Judaica - vol.06 (Dr-Feu)
43. Encyclopaedia Judaica - vol.07 (Fey-Gor)
44. Encyclopaedia Judaica - vol.08 (Gos-Hep)
45. Encyclopaedia Judaica - vol.09 (Her-Int)
46. Encyclopaedia Judaica - vol.10 (Inz-Iz)
47. Encyclopaedia Judaica - vol.11 (Ja-Kas)
48. Encyclopaedia Judaica - vol.12 (Kat-Lie)
49. Encyclopaedia Judaica - vol.13 (Lif-Mek)
50. Encyclopaedia Judaica - vol.14 (Mel-Nas)
51. Encyclopaedia Judaica - vol.15 (Nat-Per)
52. Encyclopaedia Judaica - vol.16 (Pes-Qu)
53. Encyclopaedia Judaica - vol.17 (Ra-Sam)
54. Encyclopaedia Judaica - vol.18 (San-Sol)
55. Encyclopaedia Judaica - vol.19 (Som-Tn)
56. Encyclopaedia Judaica - vol.20 (To-Wei)
57. Encyclopaedia Judaica - vol.21 (Wel-Zy)
58. Encyclopaedia Judaica - vol.22 (Thematic Outline & Index)
59. Encyclopaedia Perthensis or Universal dictionary of the arts, sciences, literature (1816) vol. 11
60. Encyclopedia of African Religion (ASANTE & MAZAMA, 2009 )
61. Encyclopedia of Christian theology (LACOSTE JEAN YVES, 2005)
62. Encyclopedia of Death and Dying (Palgrave MacMillan)
63. Encyclopedia of Evangelicalism (BALMER RANDALL, 2004)
64. Encyclopedia of Greco-Roman Mythology (DIXON KENNEDY MIKE, 1998)
65. Encyclopedia of Haunted Places (BELANGER JEFF, 2005)
66. Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements (LANDES RICHARD, 2000)
67. Encyclopedia of New Religious Movements (CLARKE PETER, 2006)
68. Encyclopedia of Protestantism (HILLERBRAND HANS, 2004)
69. Encyclopedia of Protestantism (MELTON GORDON, 2005)
70. Encyclopedia of Religion (WILKINSON CHARING, 2004)
71. Encyclopedia of Religious and Spiritual Development (2005 , Sage publ.)
72. Encyclopedia of religious rites, rituals and festivals (SALAMONE FRANK, 2004)
73. Encyclopedia of Taboos (LYNN HOLDEN, 2000)
74. Encyclopedia of the Qur'an Vol_01
75. Encyclopedia of the Qur'an Vol_02
76. Encyclopedia of the Qur'an Vol_03
77. Encyclopedia of the Qur'an Vol_04
78. Encyclopedia of the Qur'an Vol_05
79. Encyclopedia of the Qur'an Vol_06
80. Encyclopedia of World Religions, The (ELLWOOD ALLES, 2007, Revised ed.)
81. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. (Vols. 1 - 11)
82. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 01
83. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 02 _
84. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 02
85. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 03
86. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 04
87. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 05
88. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 06
89. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 07
90. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 08
91. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 09
92. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 10
93. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 11
94. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 12
95. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 13
96. Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed. Vol. 14
97. Greenhaven Encyclopedia of The Middle Ages, The (Streissguth & Leone, 2003)
98. Greenhaven Encyclopedia of World Religions, The (HAY & HOLLER, 2007)
99. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_01
100. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_02
101. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_03
102. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_04
103. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_05
104. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_07
105. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_08
106. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_09
107. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_10
108. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_12
109. HASTINGS JAMES 1922 Encyclopaedia of religion and ethics Vol_Index
110. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_01 Aach_Apocalyptic Literature
111. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_02 Apocrypha_Benash
112. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_03 Bencemero_Chazanuth
113. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_04 Chazars_Dreyfus Case
114. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_05 Dreyfus Brisac_Goat
115. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_06 God_Istria
116. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_07 Italy_Leon
117. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_08 Leon_Moravia
118. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_09 Morawczyk_Philippson
119. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_10 Philipson_Samoscz
120. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_11 Samson_Talmid Hakam
121. Jewish Encyclopedia 1901 Vol_12 Talmud_Zweifel
122. Jewish encyclopedia A guide to its contents, an aid to its use (JACOBS JOSEPH, 1906 )
123. Junior Worldmark Encyclopedia of World Holidays, Vol_01 (2001)
124. Junior Worldmark Encyclopedia of World Holidays, Vol_02 (2001)
125. Junior Worldmark Encyclopedia of World Holidays, Vol_03 (2001)
126. Junior Worldmark Encyclopedia of World Holidays, Vol_04 (2001)
127. Melton's Encyclopedia of American Religions
128. New Catholic Encyclopedia - vol.01 (A-Azt)
129. New Catholic Encyclopedia - vol.02 (Baa-Cam)
130. New Catholic Encyclopedia - vol.03 (Can-Col)
131. New Catholic Encyclopedia - vol.04 (Com-Dyn)
132. New Catholic Encyclopedia - vol.05 (Ead-Fre)
133. New Catholic Encyclopedia - vol.06 (Fri-Hoh)
134. New Catholic Encyclopedia - vol.07 (Hol-Jub)
135. New Catholic Encyclopedia - vol.08 (Jud-Lyo)
136. New Catholic Encyclopedia - vol.09 (Mab-Mor)
137. New Catholic Encyclopedia - vol.10 (Mos-Pat)
138. New Catholic Encyclopedia - vol.11 (Pau-Red)
139. New Catholic Encyclopedia - vol.12 (Ref-Sep)
140. New Catholic Encyclopedia - vol.13 (Seq-The)
141. New Catholic Encyclopedia - vol.14 (Thi-Zwi)
142. New Catholic Encyclopedia - vol.15 (Index)
143. New Catholic Encyclopedia - vol.Jubilee
144. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_01
145. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_02
146. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_03
147. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_05
148. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_06
149. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_07
150. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_08
151. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_09
152. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_10
153. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_11
154. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_12
155. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_13
156. New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge Vol_13a
157. Religious Holidays and Calendars An Encyclopedic Handbook (Omnigraphics, 2004)
158. Saints Signs and Symbols A Concise Dictionary (POST ELLWOOD, 1974)
159. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 01 Almanac
160. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 02 Almanac
161. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 03 Biographies
162. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 04 Biographies
163. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 05 Primary Sources
164. World Religions Reference Library (Schlager & Weisblatt, 2007) Vol. 06 Cumulative Index
165. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 Οι προκαθήμενοι Αθηνών και πάσης Ελλάδος (Μητρόπολη Δημητριάδος)


Θρησκεία: Περιοδικά

1. Biblical Interpretation
2. Church History
3. Dumbarton Oaks Papers Vol. 1-59
4. Harvard Theological Review
5. International Journal for Philosophy of Religion
6. International Journal of Systematic Theology
7. Journal of Ecumenical Studies
8. Modern Theology
9. New Testament Studies
10. Religion
11. Religious Studies
12. Religious Studies Review
13. Scotish Journal of Theology
14. Studia Theologica
15. The Journal of Biblical Studies
16. The Journal of Ecclesiastical History
17. Theological Studies
18. Theology today
19. Αναλόγιον
20. Βυζαντινός Δόμος
21. Δαυλός
22. Δελτίο Βιβλικών Μελετών
23. Διάβαση
24. Εκκλησία
25. ΕΡΟΥΡΕΜ-ΙΝΔΙΚΤΟΣ
26. Θρησκειολογία
27. Καθ' Οδόν
28. Κληρονομία
29. Παρακαταθήκη
30. Σύναξη
31. Σύνορο
32. Φωνή Κυρίου
33. Χρονικά (ΚΙΣ)


Λεξικά

1. A Practical Grammar for Classical Hebrew (WEINGREEN J, 1959, Oxford University Press)
2. BIERCE AMBROSE GWYNNETT 1911 Το Αλφαβητάρι του Διαβόλου
3. Cambridge International Dictionary of idioms
4. Classical Syriac A Basic Grammar with a Cherstomathy (MURAOKA TAKAMITSU, 2005, Porta Linguarum Orientalum)
5. COMENIUS JOHN AMOS 1806 Ονομαστικόν Περί του παντός
6. Common Errors in English Usage (Oxford University Press)
7. Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, The (Chris Baldick, 2001, Oxford University Press)
8. Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions
9. Dictionary of Literary Biography Ancient Roman Writers (Briggs, 1999, The Gale Group)
10. English Grammar for Dummies
11. Eικονογραφημένο Λεξικό της Γης
12. FOWLER 2000 The New Modern English Usage
13. GROVES JOHN 1833 A Greek and English dictionary
14. HOFMANN J B 1974 Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής
15. Intermediate Greek English Lexicon, An (Liddell, 1882)
16. JOHNSON SAMUEL 1756 A Dictionary of the English language Vol 02
17. JOHNSON SAMUEL 1822 A Dictionary of the English language Vol 01
18. KENNICOTT BENJAMIN 1780 A method of reading Hebrew illustrated by expressing in English characters Psalm 23
19. KERIDIS DIMITRIS 2009 Historical Dictionary of Modern Greece (Scarecrow Press).lnk
20. LANGENSCHEIDT Basic German Vocabulary (1991)
21. LAYTON BENTLEY 2000 A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary Sahidic dialect
22. LAYTON BENTLEY 2004 Coptic Gnostic chrestomathy a selection of Coptic texts with grammatical analysis and glossary
23. Learning to Read Biblical Hebrew An Introductory Grammar (ELLIS ROBERT RAY, 2006, Baylor University Press)
24. LIDDELL & SCOTT 1871 A Greek-English lexicon
25. LIDDELL & SCOTT 1883 A Greek-English lexicon
26. LIDDELL & SCOTT 1996 A Greek-English Lexicon
27. LONGMAN Advanced Learners' Grammar A self-study reference & practice book with answers (2003)
28. LONGMAN Dictionary of Common Errors.djvu
29. LONGMAN Dictionary of Common Errors
30. LONGMAN Grammar of Spoken and Written English 1999
31. LONGMAN New Junior English Dictionary
32. LONGMAN Pocket Phrasal Verbs Dictionary
33. McGraw Hill NTC's Pocket Dictionary of Words and Phrases
34. McGraw-Hill's Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs
35. McGraw-Hill's Essential American Idioms Dictionary
36. McGraw-Hill's Essential American Slang
37. McGraw-Hill's Essential Phrasal Verbs Dictionary
38. Mediae Latinitatis Lexicon Minus (NIERMEYER, 1976)
39. New American Roget’s College Thesaurus, The (2009)
40. New Dictionary of the History of Ideas Vol 1-6 (Maryanna Horowitz)
41. Oxford English Dictionary (2nd ed.) on CD-ROM v.4.0
42. Oxford Dictionary of Idioms, The (2005, Oxford University Press)
43. Oxford Dictionary of New Words, The
44. Oxford Dictionary of Quotations
45. Oxford Latin Dictionary (1968)
46. Oxford Latin Dictionary.djvu
47. Oxford Thesaurus An A-Z Dictionary Of Synonyms
48. Routledge's pronouncing dictionary of the English language (1867, Nuttall)
49. SANDER & TRENEL 1859 Dictionnaire Hebreu - Francais
50. SCHMIDT & ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1851 Επίτομον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, κατά το στερεότυπον του Γερμανού Ι. Α. Ε. Σμιδιτίου
51. SHIPLEY JOSEPH 1955 Dictionary Of Early English
52. STAVROPOULOS 1988 Oxford Greek-English Learner's Dictionary
53. STAVROPOULOS 1998 Oxford English-Greek Learner's Dictionary
54. Teacher's Grammar of English, The A Course Book and Reference Guide (Cambridge University Press, 2008)
55. THOMAS JOSEPH 1876 Universal Pronouncing Dictionary of Biography and Mythology
56. THOMAS JOSEPH 1876 Universal Pronouncing Dictionary of Biography and Mythology Vol_1
57. THOMAS JOSEPH 1876 Universal Pronouncing Dictionary of Biography and Mythology Vol_2
58. VOLTAIRE 1764 Philosophical Dictionary Vol_05
59. VOLTAIRE A Philosophical Dictionary
60. WALTER & SKEAT 1888 Concise Dictionary of Middle English from AD 1150 to 1580
61. Webster's New World Dictionary Of The American Language 1960
62. Webster's New World Medical Dictionary (Fully Revised and Updated, 3rd ed., 2008)
63. WEEKLEY ERNEST 1924 A Concise Etymological Dictionary Of Modern English
64. WERNER KAREL 2005 A Popular Dictionary of Hinduism
65. WOODHOUSE 1910 English-Greek Dictionary A Vocabulary Of The Attic Language
66. Word by word Picture Dictionary
67. ΒΑΡΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ1876 Επίτομον Λεξικόν των Κύριων Ονομάτων Ιστορικών Μυθολογικών & Γεωγραφικών
68. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 1996 Ιστορία μιας λέξης (εκδ. Νέα Σύνορα - Λιβάνη)
69. ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1499 Ετυμολογικόν Μέγα κατά Αλφάβητον πανύ ωφέλιμον
70. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θυσαυρός 10.000 Γνωμικών και Αποφθεγμάτων
71. ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1809 Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων Vol_01
72. ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1812 Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων Vol_02
73. ΓΑΖΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1816 Λεξικόν ελληνικόν προς χρήσιν των περί τους παλαιούς συγγραφείς ενασχολουμένων Vol_03
74. Επίτομο Λεξικό Ελληνικής Ιστορίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (Το Βήμα)
75. Επίτομο Λεξικό Ελληνικής Ιστορίας ΠΡΟΣΩΠΑ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Το Βήμα)
76. ΖΩΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1808 Lexicon (ed. Crusius) vol_01
77. ΖΩΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1808 Lexicon (ed. Crusius) vol_02
78. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1826 Λεξικόν δια τους μελετώντας τα των παλαιών ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρεϊμέρου Α-Λ Τομ_01
79. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1826 Λεξικόν δια τους μελετώντας τα των παλαιών ελλήνων συγγράμματα, κατά το ελληνογερμανικόν του Ρεϊμέρου Μ-Ω Τομ_02
80. ΛΑΟΥΝΔΣ LWUDS ISAAK 1827 Λεξικόν της αγγλικής και γρακικής γλώσσης
81. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Γερακάκη & Παρθενίου, 1863) Τομ_01
82. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Γερακάκη & Παρθενίου, 1863) Τομ_02
83. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Γερακάκη & Παρθενίου, 1863) Τομ_03
84. Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας (Γερακάκη & Παρθενίου, 1863) Τομ_04
85. Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης Κατά το ελληνικόν λεξικόν του Γουλιέλμου Πάπε 01
86. Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης Κατά το ελληνικόν λεξικόν του Γουλιέλμου Πάπε 02
87. Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης Κατά το ελληνικόν λεξικόν του Γουλιέλμου Πάπε 03
88. Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης Κατά το ελληνικόν λεξικόν του Γουλιέλμου Πάπε 04
89. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 01 Α - ανεντροπίαστος
90. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 02 ανέντροπος - ασπιδόκρινος
91. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 03 ασπιδόλιθος - γεωδαιτικώς
92. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 04 γεωδαιτούμαι - δυσέμπτωτος
93. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 05 δυσεμπτώτως - επαλείφω
94. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 06 επάλειψις - ηδονικός
95. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 07 ηδονικώς - καταφοινίσσω
96. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 08 καταφοίτησις - ληθίδιος
97. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 09 λήθιος - νέκταρ
98. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 10 νεκτάρας - παραβαλλέταιρος
99. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 11 παραβάλλω - πολυάριθμος
100. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 12 πολυαριθμώτης - σβήνω
101. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 13 σβήσιμο - σύρρους
102. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 14 σύρρυσις - υφαίρεσις
103. Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Τόμος 15 υφαιρέτρια - ωώδης
104. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2005 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας OCRed
105. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 2005 Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
106. ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE Το Παπυράκι 2003
107. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1971 Καλιαρντά
108. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_01 Α-Αντιγορίτης
109. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_02 Αντιγραφή - Βολβός
110. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_03 Βόλγα - Ερμής
111. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_04 Ερμής-Λάμιον
112. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_05 Λαμορισιέρ- Πυθαγόρειον θεώρημα
113. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_06 Πυθαγόριος φιλοσοφία - Ωχρός
114. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1898 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν Τομ_07 Συμπλήρωμα
115. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 Το Αλφαβητάρι των Ιδιωματικών Εκφράσεων
116. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon 1854
117. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon Gr?ce & Latine 1853 Α - Ε
118. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon Gr?ce & Latine 1853 Κ - Ω
119. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon Gr?ce & Latine Vol_01
120. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon Gr?ce & Latine Vol_02
121. ΣΟΥΙΔΑ Suidae Lexicon Gr?ce & Latine Vol_03
122. ΣΟΥΙΔΑ Λεξικόν
123. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας
124. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ερμηνευτικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γυμνασίου
125. ΨΥΛΛΑΣ Γ 1836 Επιτομή Λεξικού της Παλαιάς Ελληνικής Γλώσσης εις την Σημερινήν


Εγκυκλοπαίδειες

1. Britannica Concise Encyclopedia 2006
2. DK Illustrated Family Encyclopedia vol1
3. DK Illustrated Family Encyclopedia vol2
4. Encyclopedia Americana International ed. Vol_30 (Index)
5. Encyclopedia Americana Vol_01 (A-Battle) 1836
6. Encyclopedia Americana Vol_01 (A-Battle) 1838
7. Encyclopedia Americana Vol_02 (Battle axe-Catholic majesty) 1838
8. Encyclopedia Americana Vol_03 (Catholic Epistles-Cranmer) 1838
9. Encyclopedia Americana Vol_04 (Crantara-Domicil) 1838
10. Encyclopedia Americana Vol_04 (Crantara-Domicil) 1854
11. Encyclopedia Americana Vol_05 (Evelyn-Grecourt) 1838
12. Encyclopedia Americana Vol_06 (Greece Ancient-Indre&Loire) 1838
13. Encyclopedia Americana Vol_07 (Induction-Linnaean) 1835
14. Encyclopedia Americana Vol_07 (Induction-Linnaean) 1838
15. Encyclopedia Americana Vol_08 (Linnaeus-Monopteral Temples) 1838
16. Encyclopedia Americana Vol_09 (Monotheism-Pen) 1836
17. Encyclopedia Americana Vol_09 (Monotheism-Pen) 1838
18. Encyclopedia Americana Vol_10 (Pen-Revelliere) 1838
19. Encyclopedia Americana Vol_11 (Revelation-Stettin) 1838
20. Encyclopedia Americana Vol_12 (Steuben-Vishnu) 1838
21. Encyclopedia Americana Vol_13 (Visigoths-Zetland Islands) 1838
22. KEYSER & IRBY-MASSIE 2008 The Encyclopedia of Ancient Natural Scientists The Greek Tradtion and Heirs (Routledge)
23. Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life (vol. 01-05)
24. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 01 Α - Αγκάλας
25. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 02 Αγκαλέγκα - Αεροδιαστημική
26. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 03 Αεροδιαστημικός - Αθλητισμός
27. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 04 Αθλητισμός - Αιμιλία
28. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 05 Αιμιλία - Ακτινοβολία
29. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 06 Ακτινοβολία - Αλκοόλ
30. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 07 Αλκοόλες - Αμπανκούρ
31. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 08 Άμπανο - Ανάπτυξη
32. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 09 Αναπτυσσόμενη - Αντίοχος
33. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 10 Αντίοχος - Αρθρωδία
34. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 11 Άρθρωση - Ασσούρ
35. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 12 Ασσυρία - Αφρικανικών Λαών Τέχνες
36. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 13 Αφρικανικών Λαών Τέχνες - Βελτιοδοξία
37. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 14 Βελτιστοποίηση Βοιώ
38. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 15 Βοϊωάννης - Γαιοπρόσοδος
39. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 16 Γάιος - Γέφυρες
40. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 17 Γέφυρες - Γκένιους
41. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 18 Γκενόν - Γοτθική
42. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 19 Γοτθική τέχνη - Δαυλίς
43. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 20 Δαυλίτες - Διδακτογένια
44. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 21 Διδασκαλείο - Έβατ
45. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 22 Εβδοκίμοβα - Ελιός
46. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 23 Έλιοτ - επιγραφή
47. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 24 Επιγραφική - Εσπεριδοειδή
48. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 25 Εσπερινός - Ζεγιαρίδες
49. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 26 Ζέγκερς - Ηνωμένες Επαρχίες
50. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 27 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Θεριανός
51. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 28 Θεριζοαλωνιστική μηχανή - Ιάσων
52. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 29 Ιάσων - Ιουδαϊσμός
53. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 30 Ιουδαϊσμός - Ίτο Χιρομπούμι
54. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 31 Ι-τσανγκ - Κανταράκης
55. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 32 Κανταρέ - κατοικία
56. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 33 Κατοικία λαϊκή - Κινούμενα σχέδια
57. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 34 Κινούσα - Κομνηνή
58. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 35 Κομνηνοί - Κούρτιζ
59. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 36 Κουρτίκης - Κύπρος
60. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 37 Κύπρος - Λαχανοκομία
61. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 38 Λαχάουλ εντ Σπίτι - Λίντσεϋ
62. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 39 Λίντσεϋ - Μαζέρου
63. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 40 Μάζης - Μαστοράκη
64. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 41 Μαστοράτικα - μεταμόσχευση
65. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 42 Μεταμφιέσεις - μορόζοφ
66. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 43 Μορόν - μπορντάδα
67. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 44 Μπορντέ - Νέα Καληδονία
68. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 45 Νέα Σκέψη - Ντάου
69. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 46 Ντάου - Όλυμπος
70. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 47 Όλυμπος - Παλαιοντολογία
71. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 48 Παλαιοξάρι - περιβάλλον
72. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 49 Περιβάλλον - ποινική δίωξη
73. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 50 ποινική ρήτρα - προλακτίνη
74. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 51 προλαμίνη - Ρεν
75. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 52 Ρεναί - Σαβά
76. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 53 Σαβά βασίλισσα του Σιγκ
77. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 54 Σίγκα - Σούλτσε
78. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 55 Σούλτσε Ντέλιτς - συμβολισμός
79. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 56 Σύμβολο - Ταταρέσκου
80. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 57 Ταταρία - τουρκοτέλι
81. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 58 Τούρκου - Ύλλας
82. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 59 Υλλείς - φλαζολέ
83. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 60 Φλαθιάκες - Χαρώνδας
84. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τόμος 61 Χαρώνεια - ωχρό σωματίδιο


Βιβλία: Φιλοσοφία

1. A to Z of Utopianism, The (MORRIS & KROSS, 2009, The Scarecrow Press)
2. An Illustrated Brief History of Western Philosophy
3. ANNAS JULIA Ancient Philosophy for the 21 century
4. BEVAN EDWYN 1913 Stoics and Sceptics
5. Cambridge Companion to Arabic Philosophy
6. Cambridge Companion to Early Greek Philosophy
7. Cambridge Companion to Early Modern Philosophy
8. Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy
9. Cambridge Companion to Medieval Philosophy
10. Cambridge Companion to Medieval Philosophy_
11. Cambridge Companion to Ockham
12. Cambridge Companion to Spinoza
13. Cambridge Companion to Stoics
14. Cambridge Companion to Wittgenstein (Cambridge Companions to Philosophy, Sluga & Stern, 1996, Cambridge University Press)
15. Cambridge Dictionary of Philosophy
16. Cambridge History of Hellenistic Philosophy
17. COHN JONAS 1970 Πρωτοπόροι Φιλόσοφοι
18. Companion Encyclopedia of Asian Philosophy (CARR MAHALINGAM, 1997 )
19. Companion to Ancient Philosophy, A (Blackwell, 2006)
20. COUSIN VICTOR 1885 Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας
21. Encyclopedia of Philosophers on Religion (Cambridge University Press, 2008)
22. ERASMUS DESIDERIUS 1864 Μωρίας Εγκώμιον
23. FRANK & LEAMAN 2005 History of Jewish Philosophy (Routledge)
24. GRACIA NOONE 2002 A Companion to Philosophy in the Middle Ages
25. GUTHRIE Οι Έλληνες Φιλόσοφοι από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη (εκδ. Παπαδήμα, 1987)
26. HEINRICH MANN Ο Νίτσε (Εκδ. Παπαδημητρίου)
27. HILL & ROUSER 2006 Christian Philosophy A–Z (Edinburgh University Press).lnk
28. JASPERS KARL Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (3η έκδ., Δωδώνη)
29. JORDAN WILLIAM 1990 Ancient Concepts of Philosophy
30. LEAMAN OLIVER 1999 Key Concepts in Eastern Philosophy
31. MACCOLL NORMAN 1869 The Greek Sceptics from Pyrrho to Sextus
32. MARCUSE HERBERT Ψυχανάλυση και πολιτική (Ηριδανός, 1971)
33. MCKEON RICHARD 1947 Introduction to Aristotle
34. O'MEARA DOMINIC 1995 Plotinus An Introduction to the Enneads (Oxford University Press)
35. PATRICK NARY MILLS 1899 Sextus Empiricus and Greek Scepticism (OCR)
36. PATRICK NARY MILLS 1899 Sextus Empiricus and Greek Scepticism
37. PERIN CASEY Phyrrhonian Scepticism and Search for Truth
38. Routledge Key Guide _ Fifty Key Medieval Thinkers
39. Routledge Key Guide _ Philosophy of Education
40. RUSSEL BERTRAND Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας ενοτ_06 Η Νεότερη Φιλοσοφία από την Αναγέννηση στον Χιουμ
41. RUSSELL BERTRAND 1945 A History of Western Philosophy
42. RUSSELL BERTRAND 1947 Western Philosophy
43. RUSSELL BERTRAND 1951 An Outline of Philosophy
44. SHIELDS CHRISTOPHER 2007 Aristotle (Routledge ed.)
45. SOKOLOWSKI ROBERT 2003 Εισαγωγή στη Φαινομενολογία
46. SUBER PETER Classical Skepticism
47. SZASZ THOMAS Αιρετικά
48. THORSRUD HARALD Ancient Greek Skepticism
49. WALLACE EDWIN 1882 Peri psyches. Aristotle's psychology in Greek and English
50. WARBURTON NIGEL 1999 Φιλοσοφία (εκδ. Περίπλους)
51. WENLEY R M 2002 Socrates and Christ A Study in the Philosophy of Religion
52. ZELLER E 1880 The Stoics, Epicureans and Sceptics
53. ZEMB JEAN MARIE 1979 Αριστοτέλης Η προσωπικότητα και η φιλοσοφία του μέσα από το έργο του (Εκδ. Νέα Σύνορα Λιβάνης)
54. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Επίκουρος Κείμενα Πηγές της Επικούρειας Φιλοσοφίας
55. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σωκράτης Ο Προφήτης της Αρχαιότητας (1996)
56. ΚΟΡΥΔΑΛΕΥΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1729 Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους Υπομνήματα και Ζητήματα
57. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1994 Φιλοσοφική Προπαιδεία
58. ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1933 Ιστορία της Φιλοσοφίας Τομ_01
59. ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1933 Ιστορία της Φιλοσοφίας Τομ_02
60. ΛΥΤΑΣ ΧΑΡΗΣ 2004 Λάθε Βιώσας Η Επικούρεια τέχνη του Ευ Ζην (Εκδ. Κέδρος)
61. ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 1984 Τι είναι Φιλοσοφία (εκδ. Σύγχρονη Εποχή)
62. ΟΕΔΒ Αρχές Φιλοσοφίας
63. ΟΕΔΒ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 1995 Φιλοσοφία
64. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 Οι Δρόμοι της Ζωής
65. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λογική (2η εκδ., Δωδώνη, 1974)
66. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πρακτική Φιλοσοφία (2η εκδ, Δωδώνη, 1984)
67. CHOMSKY NOAM 2006 Language and Mind (Cambridge University Press)
68. ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 Η Ζωή σε Απόσταση Στοχασμοί


Βιβλία: Φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδειες & λεξικά

1. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_01 (Abbagnano–Byzantine Philosophy)
2. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_02 (Cabanis–Destutt de Tracy)
3. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_03 (Determinables–Fuzzy Logic)
4. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_04 (Gadamer–Just War Theory)
5. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_05 (Kabbalah–Marxist Philosophy)
6. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_06 (Masaryk–Nussbaum)
7. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_07 (Oakeshott–Presupposition)
8. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_08 (Price–Sextus Empiricus)
9. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, vol_09 (Shaftesbury–Zubiri)
10. Macmillan Encyclopedia of Philosophy,vol_10 (APPENDIX, THEMATIC OUTLINE, BIBLIOGRAPHIES. INDEX)
11. Routledge History of Philosophy vol_01 From_the_Beginning_to_Plato
12. Routledge History of Philosophy vol_01-10
13. Routledge History of Philosophy vol_02 From Aristotle to Augustine
14. Routledge History of Philosophy vol_03 Medieval Philosophy
15. Routledge History of Philosophy vol_04 The Renaissance and 17 century Rationalism
16. Routledge History of Philosophy vol_06 The Age of German Idealism
17. Routledge History of Philosophy vol_08 Twentieth century Continental Philosophy
18. Routledge History of Philosophy vol_09 Philosophy of Science, Logic & Mathematics
19. Routledge History of Philosophy vol_10 Philosophy of Meaning, Knowledge & Value
20. ΝΤΟΚΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1980 Λεξικό Φιλοσοφικών Όρων (εκδ. Αστήρ)


Βιβλία: Πολιτική

1. A to Z of Utopianism, The (MORRIS & KROSS, 2009, The Scarecrow Press)
2. BOOKCHIN MURRAY 1987 Ο Μαρξισμός σαν Αστική Κοινωνιολογία
3. BRZEZINSKI ZBIGNIEW Between Two Ages
4. Cambridge Companion to Marx
5. Cambridge History of Political Thought 1450-1700
6. Cambridge History of Political Thought 20th Century
7. Cambridge History of Political Thought Eighteenth-Century
8. Cambridge History of Political Thought Greek and Roman
9. Cambridge History of Political Thought, Medieval c.350-c.1450
10. ENGELS FRIEDRICH Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους (εκδ. Σύγχρονη Εποχή)
11. FO DARIO Ο τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού
12. HITLER ADOLF 1998 Mein Kampf (Mariner Books)
13. HITLER ADOLF Ο Αγών μου Τομ_01
14. HITLER ADOLF Ο Αγών μου Τομ_02
15. KROPOTKIN PETER 1896 Το Κράτος και ο ιστορικός ρόλος του
16. KROPOTKIN PETRE Η κατάκτηση του ψωμιού
17. LENIN VLADIMIR Tι να Kάνουμε
18. LENIN VLADIMIR Αριστερισμός
19. LENIN VLADIMIR Κράτος και επανάσταση
20. MARX & ENGELS 1956 The holy family
21. MARX KARL 1904 Capital A critical analysis of capitalist production
22. MARX KARL Το Κεφάλαιο (επίτομο, εκλαϊκευμένο)
23. MARX KARL Το Κεφάλαιο Τομ_01 (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2002)
24. MARX KARL Το Κεφάλαιο Τομ_02 (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1979)
25. MARX KARL Το Κεφάλαιο Τομ_03 (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1978)
26. REICH WILHELM The mass psychology of Fascism (1946)
27. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΙΛΗ 1974 Αντιγνώση Τα δεκανίκια του Καπιταλισμού
28. ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 Η Γέννηση του Νεοφασισμού Ελλάδα 1960-1974 (εκδ. Παπαζήση)
29. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2004 Ενάντια στην παρακμή
30. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1950 Μάζα και Ιστορία
31. ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ & ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ 2003 Φάκελος 17Ν


Βιβλία: Ψυχολογία, ανθρωπολογία & κοινωνιολογία

1. ADLER ALFRED 1971 Ανθρωπογνωσία Menschenkenntnis (εκδ. Μανιατέα)
2. ADLER ALFRED Ανθρωπογνωσία
3. BRAISBY & GELLATLY 2005 Cognitive Psychology (Oxford University Press)
4. Cambridge Dictionary of Sociology
5. Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine
6. Cambridge Handbook Sociocultural Psychology
7. Concise Dictionary of Psychology, The (STATT DAVID, 1998)
8. DURKHEIM EMILE 1973 Η εκπαίδευση, η φύση της, ο ρόλος της
9. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (Barnard & Spencer, 2002, Routledge)
10. Encyclopedia of social psychology (Baumeister, Vohs, 2007, SAGE Publ.) Vol_01
11. Encyclopedia of social psychology (Baumeister, Vohs, 2007, SAGE Publ.) Vol_02
12. Encyclopedia of Sociology Vol_01
13. Encyclopedia of Sociology Vol_02
14. Encyclopedia of Sociology Vol_03
15. Encyclopedia of Sociology Vol_04
16. Encyclopedia of Sociology Vol_05
17. FREUD SIGMUND 1920 Psychopathology of everyday life
18. FREUD SIGMUND 1920 Selected papers on hysteria and other psychoneuroses
19. FREUD SIGMUND 1920 Wit and its relation to the unconscious
20. FREUD SIGMUND 1922 Delusion and dream
21. FREUD SIGMUND 1939 Moses and Monotheism
22. FREUD SIGMUND 1950 Totem and taboo
23. FREUD SIGMUND O Leonardos Da Vinci
24. FREUD SIGMUND Ιστορία της Ψυχαναλύσεως
25. FREUD SIGMUND Το Άγχος
26. Gale Encyclopedia of Psychology 2nd ed., 2001
27. GIDDENS ANTHONY 1993 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
28. JUNG CARL 1958 Psychology And Religion West And East.
29. JUNG KARL Man and His Symbols (1964, Dell Publishing)
30. REICH WILHELM The mass psychology of Fascism (1946)
31. Sage Dictionary of Sociology, The
32. SKRENTNY JOHN 2004 The minority rights revolution (Harvard University Press)
33. Social and Cultural Anthropology (Routledge Key Guide)
34. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1886 Ιδού ο άνθρωπος
35. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1941 H τεραστία κοινωνική σημασία των βλακών εν τω συγχρόνω βίω
36. ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 Η Ψυχολογία σήμερα 01 Γενική Ψυχολογία (εκδ. Παπαζήση)
37. ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1982 Η Ψυχολογία σήμερα 02 Κλινική Ψυχολογία (εκδ. Παπαζήση)
38. ΝΤΕΜΠΟΡ ΓΚΥ Η Κοινωνία του Θεάματος


Βιβλία: Ιστορία

1. 100 Decisive Battles from Ancient Times to the Present
2. 2nd World War.pps
3. A Political Chronology of Europe
4. ADKINS LESLEY & ROY 2004 Handbook to Life in Ancient Rome (Updated ed., Facts On File)
5. ALSTON & DICKERSON 2009 Devil's Sanctuary An Eyewitness History of Mississippi Hate Crimes (Lawrence Hill Books)
6. ANSELM A M 1842 Επίτομος Γενική Ιστορία της Ανθρώπινης Κοινωνίας (Nichtlateinische
Schriftzeichen)
7. BAX ERNEST BELFORT 1899 The Peasants War in Germany
8. BEARD MARY 2004 The Parthenon Temple, Cathedral, Mosque, Ruin, Icon
9. BLACK JEREMY 2002 European warfare, 1494–1660 (Routledge)
10. BRYCE & HOOK 2007 Hittite Warrior (Osprey Publishing)
11. Cambridge Ancient History (BURY 1928) Vol_01
12. Cambridge Ancient History (BURY 1933) Vol_06
13. Cambridge Ancient History 01.1. Prolegomena and Prehistory
14. Cambridge Ancient History 01.2. Early History of the Middle East
15. Cambridge Ancient History 02.1. Middle East & Aegean Region 1800-1300
16. Cambridge Ancient History 02.2. Middle East & Aegean Region 1300-1000
17. Cambridge Ancient History 03.1. Balkans, Middle East & Aegean World 10-8th c. BC
18. Cambridge Ancient History 03.2. Assyrian and Babylonian Empires 8-6th c. BC
19. Cambridge Ancient History 03.3. The Expansion of the Greek World, 8-6th c. BC
20. Cambridge Ancient History 04. Persia, Greece, Western Mediterranean 525-479 BC _ MISSING PAGES
21. Cambridge Ancient History 05. 5th c BC
22. Cambridge Ancient History 06. 4th c BC
23. Cambridge Ancient History 07.1. The Hellenistic World
24. Cambridge Ancient History 07.2. The Rise of Rome to 220 BC
25. Cambridge Ancient History 08. Rome & the Mediterranean to 133 BC
26. Cambridge Ancient History 09. Roman Republic 146-43 BC
27. Cambridge Ancient History 10. The Augustan Empire 43 BC-AD 69
28. Cambridge Ancient History 11. The High Empire 70-192
29. Cambridge Ancient History 12. The Crisis of Empire AD 193-337
30. Cambridge Ancient History 13. The Late Empire AD 337-425
31. Cambridge Ancient History 14. Late Antiquity Empire and Successors AD 425-600
32. Cambridge History of Greek and Roman Warfare Vol 01. Greece, the Hellenistic world and the rise of Rome
33. Cambridge History of Greek and Roman Warfare Vol 02. Rome from the late Republic to the late Empire
34. Cambridge Medieval History, New01, 500-700
35. Cambridge Medieval History, New02, 700-900
36. Cambridge Medieval History, New03, 900-1024
37. Cambridge Medieval History, New04.1, 1024-1198
38. Cambridge Medieval History, New04.2, 1024-1198
39. Cambridge Medieval History, New05, 1198-1300
40. Cambridge Medieval History, New06, 1300-1415
41. Cambridge Medieval History, New07, 1415-1500
42. Cambridge Modern History, New 01. The Renaissance 1493-1520
43. Cambridge Modern History, New 02. The Reformation 1520-1559
44. Cambridge Modern History, New 03. Counter-Reformation & Price Revolution 1559-1610
45. Cambridge Modern History, New 04. The Decline of Spain and the Thirty Years War 1609-49
46. Cambridge Modern History, New 05. The Ascendancy of France 1648-88
47. Cambridge Modern History, New 06. The Rise of Great Britain & Russia 1688-1725
48. Cambridge Modern History, New 07. The Old Regime 1713-63
49. Cambridge Modern History, New 08. The American and French Revolutions 1763-93
50. Cambridge Modern History, New 09. War & Peace in an Age of Upheaval 1793-1830
51. Cambridge Modern History, New 10. The Zenith of European Power 1830-70
52. Cambridge Modern History, New 11. Material Progress and World-wide Problems 1870-98
53. Cambridge Modern History, New 12. The Shifting Balance of World Forces 1898-1945
54. Cambridge Modern History, New 13. Companion Volume
55. CAPLAN RICHARD 2005 Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia (Cambridge University Press)
56. CUHAJ GEORGE 2008 Standard Catalog of World Paper Money 1961 - 2008 (14th ed.)
57. Cultural Atlas of Egypt
58. D' AVENNES PRISSE 2000 Atlas of Egyptian Art
59. DARYAEE TOURAJ 2009 Sasanian Persia The Rise and Fall of an Empire
60. DAVID & CHARLES 2005 New Illustrated History of the Nazis
61. DIES AUGUSTE Πλάτων Ο άνθρωπος, η εποχή του, το έργο του (2η έκδ., Ζήτα)
62. DK e.guides _ Ancient Greece
63. DURANT WILL 1935 The_Story_Of_Civilization_vol_2
64. DURANT WILL 1953 The Story Of Philosophy The Lives And Opinions Of The Greater Philosopher
65. DURANT WILL 1957 The Reformation A History Of European Civilization From Wyclif To Calvin 1300-
1564 The Story Of Civilization Part VI
66. DURANT WILL The_Story_Of_Civilization
67. DURANT WILL The_Story_Of_Civilization_vol1aa
68. DZIELSKA MARIA 1997 Υπατία η Αλεξανδρινή (εκδ. Ενάλιος)
69. EVERETT JASON 2006 The People's Chronology
70. FERRERO & BARBAGALLO 1918 A Short History of Rome 754BC-44BC
71. FERRERO & BARBAGALLO 1919 A Short History of Rome 44BC-476AD
72. FISCHER TODD 2001 The Napoleonic Wars Rise of the Emperor 1805-1807
73. FORBES TOYNBEE MITRANY ET AL 1916 The Balkans A History of Bulgaria, Serbia, Greece, Rumania, Turkey
74. GEOFFREY OF MONMOUTH 1977 The History of the Kings of Britain (Penguin Classics)
75. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_01 (1850)
76. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_01 (1881)
77. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_01 (1887)
78. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_02 (1850)
79. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_02 (1862)
80. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_02 (1901) _
81. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_02 (1901)
82. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_03 (1887)
83. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_03 (1891)
84. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_03 (1914)
85. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_04 (1850)
86. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_04 (1862)
87. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_04 (1879)
88. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_05 (1850)
89. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_05 (1854)
90. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_05 (1879)
91. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_05 (1881)
92. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_06 (1855)
93. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_06 (1862)
94. GIBBON EDWARD The history of the decline and fall of the Roman empire Vol_07 (1900)
95. GUICHONNET PAUL 2007 Μουσολίνι Τι γνωρίζω
96. HANAWALT BARBARA 1999 The Middle Ages An Illustrated History (Oxford University Press)
97. Handbook of Egyptian Mythology
98. HARRISON PETER 2004 Great Battles of the Ancient World, Time Commanders (Virgin Books)
99. History of World Trade Since 1450, 2006, 2 vols
100. HOBSBAWM ERIC JOHN 1994 Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα _
101. HOBSBAWM ERIC JOHN 1994 Έθνη και Εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα
102. HOBSBAWM ERIC JOHN 2002 Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914 _
103. HOBSBAWM ERIC JOHN 2002 Η Εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914
104. HOBSBAWM ERIC JOHN 2002 Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848 _
105. HOBSBAWM ERIC JOHN 2002 Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848
106. HOBSBAWM ERIC JOHN 2003 Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875 _
107. HOBSBAWM ERIC JOHN 2003 Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875
108. HOBSBAWM ERIC JOHN 2004 Η Εποχή των Άκρων 1914-1991 _
109. HOBSBAWM ERIC JOHN 2004 Η Εποχή των Άκρων 1914-1991
110. HUBY PAMELA 2007 Theoprastus of Eresus Sources for his Life, Writings, Thought and
Influence Commentary Vol_02 Logic (Brill)
111. KEIGHTLEY THOMAS 1841 History of the Roman Empire
112. KEPPIE LAWRENCE 1998 The Making of the Roman Army From Republic to Empire (Routledge)
113. LAIOU ANGELIKI & MOTTAHEDEH ROY 2000 The Crusades From The Prespective Of Byzantium And The Muslim World
114. LAIOU ANGELIKI The Crusades From The Prespective Of Byzantium And The Muslim World
115. LAZARE BERNARD 1903 Antisemitism Its history and causes
116. MACDONALD DAVID BRUCE 2003 Balkan Holocausts Serbian and Croatian Victim Centered Propaganda and the War in Yugoslavia (Manchester University Press)
117. MAHAFFY J P 1890 Greek Pictures Drawn with Pen and Pencil
118. MANDELSSOHN BARTHOLDY KARL 1876 Ιστορία της Ελλάδος από της εν έτει 1453 Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_01
119. MANDELSSOHN BARTHOLDY KARL 1876 Ιστορία της Ελλάδος από της εν έτει 1453 Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Τομ_02
120. MARSTON DANIEL 2001 The Seven Years' War
121. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_01
122. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_02
123. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_03
124. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_04
125. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_05
126. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_06
127. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_07
128. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_08
129. MASPERO KING HALL 1906 History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia and Assyria Vol_09
130. MEN RIBEIRO DE 2001 Franco and the Spanish Civil War (Routledge).djvu
131. MIGNET FRANCOIS EUGUSTE 2006 History of the French Revolution from 1789 to 1814
132. MOMMSEN THEODOR 1894 History of Rome Vol_01
133. MOMMSEN THEODOR 1894 History of Rome Vol_02
134. MOMMSEN THEODOR 1894 History of Rome Vol_03
135. MOMMSEN THEODOR 1894 History of Rome Vol_04
136. MOMMSEN THEODOR 1894 History of Rome Vol_05
137. MOORE R I 2007 Formation of a Persecuting Society Authority and Deviance in Western Europe 950-1250 (Wiley-Blackwell, 2nd ed.)
138. MOSSE CLAUDE & SCHNAPP GOURBEILLON ANNIE 2008 Επίτομη Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας (Εκδ. Παπαδήμα)
139. MOSSE CLAUDE Οι Θεσμοί στην Κλασική Ελλάδα (2000, εκδ. Μεταίχμιο)
140. NICOLLE DAVID 1998 Armies of the Ottoman Empire 1775-1820.lnk
141. Oxford History of Modern Europe
142. Oxford History of Modern War
143. Oxford History of the Classical World (1986, Boardman, Griffin & Murray)
144. Oxford History of the Crusades, The (RILEY-SMITH JONATHAN, 1999, Oxford University Press)
145. Oxford Illustrated History of Medieval Europe
146. Oxford War Atlas, The Vol_03 War in 1943 (STEMBRIDGE, 1943, Oxford University Press)
147. PAMUK SEVKET 2000 A Monetary History of the Ottoman Empire (Cambridge University Press)
148. Penguin Historical Atlas of Ancient Rome (SCARRE CHRIS, 1995)
149. PHANG SARA ELISE 2008 Roman Military Service Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate (Cambridge University Press)
150. REED JOHN Δέκα Μέρες που Συγκλόνησαν τον Κόσμο (Εκδ. Σύγχρονη Εποχή)
151. RICE MICHAEL 2003 Egypt's Making The Origins of Ancient Egypt 5000-2000 BC (Routledge)
152. ROCKE RUDOLF Εθνικισμός και Πολιτισμός Τομ_01
153. ROSENMEYER THOMAS 1989 Senecan Drama and Stoic Cosmology (University of California Press)
154. RUFFINI GIOVANNI 2008 Social Networks in Byzantine Egypt (Cambridge University Press)
155. SCHMITZ DAVID 2006 The United States and Right-Wing Dictatorships, 1965-1989 (Cambridge University Press)
156. SEKUNDA & WARRY 1998 Alexander the Great His Armies and Campaigns 334-323 BC (Os Publishing)
157. SHERRARD PHILIP 1971 Δοκίμια για τον Νέο Ελληνισμό (εκδ. Αθηνά)
158. SOLD FRIEDHOFF & FEHRENBACH 2002 That Time Cannot Be Forgotten A Correspondence on the Holocaust (Indiana University Press)
159. TALBERT R 1989 Atlas of Classical History
160. TOYNBEE ARNOLD 1954 A Study of History Vol_2
161. TOYNBEE ARNOLD 1954 A Study of History Vol_4
162. TOYNBEE ARNOLD 1954 A Study of History Vol_6
163. TOYNBEE ARNOLD 1954 A Study of History Vol_7
164. TOYNBEE ARNOLD 1954 A Study of History Vol_9
165. TOYNBEE ARNOLD Industrial Revolution
166. TOYNBEE ARNOLD Industrial_Revolution
167. WAKELIN DANIEL 2007 Humanism, Reading, and English Literature 1430-1530 (Oxford University Press)
168. WEBER GOERG 1859 Σύνοψις της παγκοσμίου ιστορίας (μεταφρ. Αντωνιάδης Αντώνιος) Τομ_02
169. WEBER GOERG 1881 Σύνοψις της παγκοσμίου ιστορίας (μεταφρ. Αντωνιάδης Αντώνιος) Τομ_01
170. WELLS H G 1920 The outline of history, being a plain history of life and mankind Vol 1
171. WELLS H G 1920 The outline of history, being a plain history of life and mankind Vol 2
172. WELLS H G 1921 The outline of history, being a plain history of life and mankind
173. WIKIBOOK 2006 A Survey of Modern European History From Joan of Arc to Tony Blair
174. ΑΝΣΕΛΜΟΣ ANSELM 1842 Επίτομος Γενική Ιστορία Nichtlateinische Schriftzeichen
175. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1885 Σύνοψις της παγκοσμίου ιστορίας Τόμ_02
176. ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ Ελληνική Νομαρχία ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας (Εκδ. Κάλβος, 1806 (1968))
177. Αρχαιολογικά Μυστήρια στην Ελλάδα (2005, εκδ. Αρχέτυπο)
178. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ
179. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
180. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
181. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
182. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δημοπούλου Ρεθεμιωτάκη Νώτα, 2005)
183. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
184. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
185. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
186. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_03
187. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1973 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_04
188. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1974 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_01
189. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1976 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_02
190. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_05
191. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1982 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_06
192. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_07
193. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Τόμ_08
194. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 Ιστορία της Μακεδονίας 01 Αρχαία Εποχή
195. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 Ιστορία της Μακεδονίας 01 Μεσαιωνική Εποχή
196. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2007 Ιστορία της Μακεδονίας 01 Νέα Εποχή
197. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Η Θεσσαλονίκη των ΠΕριηγητών 1430 - 1930 (2008, εκδ. Μίλητος)
198. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1947 Το Βουλγαρικό Όργιο Αίματος εις την Δυτικήν Μακεδονίαν
199. ΔΗΜΑΡΑΣ Νεοελληνικός Διαφωτισμός (εκδ. Ερμής, 1989)
200. ΕΑΠ 2000 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στον Νεότερο Ελληνισμό
201. ΕΑΠ 2001 Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία Βυζαντινή Περίοδος
202. ΕΑΠ 2001 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Κόσμο
203. ΕΑΠ 2001 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο, και στο Νεότερο Ελληνισμό
204. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 1990 Παγκόσμια Ιστορία Τομ_01
205. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 1990 Παγκόσμια Ιστορία Τομ_02
206. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1889 Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων Τομ_01
207. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1890 Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων Τομ_02
208. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1892 Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων Τομ_03
209. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 2000 Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες Μελέτες
210. ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 2007 Η Ιστορία από την Σκοπιά των Τούρκων (εκδ. Σιδέρης)
211. ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 Η Γέννηση του Νεοφασισμού Ελλάδα 1960-1974 (εκδ. Παπαζήση)
212. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 Σύντομη Ιστορία του Ελληνικού κόσμου (εκδ. Πατάκη)
213. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2000 Νεοελληνικός Διαφωτισμός Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες
(εκδ. ΜΙΕΤ)
214. ΚΟΛΟΜΠΟΒΑ & ΟΖΕΡΕΤΣΚΑΓΙΑ Η Καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα (εκδ. Παπαδήμα)
215. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_08 Ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
1204-1453
216. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_09 Τουρκοκρατία 1453-1821_
217. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_10 1821-1832_
218. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_11 1834-1862_
219. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_12 1862-1900_
220. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Τομ_13 1900-1924_
221. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1924 Η Κοινωνική σημασία της ελληνικής Επαναστάσεως του 1821
222. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1818 Ιστορική χρονολογία
223. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_01
224. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_02
225. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_03
226. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_04
227. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_05
228. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_06
229. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_07
230. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_09
231. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_10
232. ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1830 Ιστορίαι των Ανθρωπίνων Πράξεων Τομ_12
233. ΚΥΡΤΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 Κατακτώντας την αρχαιότητα Ιστοριογραφικές διαδρομές (εκδ. Πόλις)
234. Κωνσταντινιάς Παλαιά τε και Νεωτέρα ήτοι Περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως (Ανωνύμου, 1824,
1979, εκδ. Νέα Πορεία)
235. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 2005 Η Αυτολογοκριμένη Μνήμη Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική Εθνικοφροσύνη
236. ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 Παιδομάζωμα Το Μεγάλο Έγκλημα Κατά της Φυλής
237. ΜΟΛΧΟ ΡΕΝΑ 2006 Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919 Μια ιδιαίτερη κοινότητα
238. Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921 Η χρυσή βίβλος του ελληνισμού
Vol_06
239. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1854 Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος τυπωθέντων βιβλίων Τομ_01pdf
240. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1857 Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος τυπωθέντων βιβλίων Τομ_02
241. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος
242. ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ 1903 Μακεδονία Αρχαία και Βυζαντιακή εποχή
243. ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣ 1985 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας _
244. ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣ 1985 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας __
245. ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΙΝΟΣ 1985 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
246. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΚΛΠ 1918 Τα σύμβολα της εθνικής πίστεως Kωνσταντινούπολις και Αγία Σοφία
247. ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1841 Φιλοσοφία της Ιστορίας. Δοκίμιον
248. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1875 Εγχειρίδιον της Ελληνικής Αρχαιολογίας
249. ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1868 Νεοελληνική Φιλολογία Βιογραφίαι των εν τοις Γράμμασι Διαλαμψάντων Ελλήνων (1455-1821) OCRed
250. ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1868 Νεοελληνική Φιλολογία Βιογραφίαι των εν τοις Γράμμασι Διαλαμψάντων Ελλήνων (1455-1821)
251. ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1995 Το 1821 και η Αλήθεια (εκδ. Κάκτος)
252. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν Διογένης Οι αρχαίοι Κυνικοί Αποσπάσματα και μαρτυρίες (εκδ. Γνώση)
253. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Τα Ελληνικά Νομίσματα 1828 - 2002
254. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Δια Πυρός και Σιδήρου
255. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1860 Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως Τομ_01
256. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1860 Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως Τομ_02
257. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1860 Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως Τομ_03
258. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1860 Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως Τομ_04
259. ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1989 Τόμ_01 1789-1889
260. ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1989 Τόμ_02 1890-1989
261. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1839 Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος 1715-1837 Τομ_01
262. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1839 Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος 1715-1837 Τομ_02
263. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1841 Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος 1715-1837 Τομ_03
264. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2002 Η Μυστική Ιστορία της Θεσσαλονίκης (εκδ. Αρχέτυπο)
265. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ 2005 Εισαγωγή στην Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου (7η έκδ., εκδ. Πατάκη)
266. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 Η Καθημερινή Ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία (εκδ. Παπαδήμας)
267. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Α Φ 2005 Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών)
268. ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1996 Ένας Νέος Κόσμος Γεννιέται Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη 19ος αι (συλλογικό, εκδ. Ακρίτας).


Βιβλία: Ιστορία, πηγές

1. ARNIM HANS F A 1964 Stoicorum veterum fragmenta Vol_01
2. ARNIM HANS F A 1964 Stoicorum veterum fragmenta Vol_02
3. ARNIM HANS F A 1964 Stoicorum veterum fragmenta Vol_03
4. ARNIM HANS F A 1964 Stoicorum veterum fragmenta Vol_04
5. MARCUS AURELIUS Marcus Aurelius in Love - Marcus Aurelius and Marcus Cornelius Fronto (2006, Amy Richlin)
6. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Αγαμέμνων
7. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Βίος
8. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Επτά επί Θήβας
9. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ευμενίδες
10. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ορέστεια Αγαμέμνων Χοηφόροι Ευμενίδες (Εκδ. Εστία)
11. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Πέρσες
12. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Προμηθεύς Δεσμώτης
13. ΑΙΣΧΥΛΟΣ Χοηφόροι
14. ΑΛΚΑΙΟΣ - ΣΑΠΦΩ(C.M.Bowra, 1983, Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση, εκδ. ΜΙΕΤ)
15. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Βιβλιοθήκη Α
16. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Βιβλιοθήκη Β
17. ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Βιβλιοθήκη Γ
18. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Hθικά Ευδήμια - Eudemian Ethics 1, 2 & 3 (WOODS, Oxford University Press, 1996, 2005)
19. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Αθηναίων Πολιτεία
20. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Βίος
21. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ηθικά Νικομάχεια - Βιβλίο Ι
22. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ηθικά Νικομάχεια - Βιβλίο ΙV
23. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ηθικά Νικομάχεια - Βιβλίο ΙΙ
24. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ηθικά Νικομάχεια - Βιβλίο ΙΙΙ
25. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μεταφυσικά Θ - Metaphysics 9 (MAKIN, Oxford University Press, 2006)
26. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Αισθήσεως και αισθητών
27. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί αναπνοής
28. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Αρετών και Κακιών
29. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ενυπνίων
30. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί μνήμης και αναμνήσεως
31. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Μακροβιότητος και Βραχυβιότητος
32. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Μέθης, Περί Αρετών και Κακιών, Περί Κόσμου (εκδ. Ζήτρος, Τριαντάρη Μαρά, 2006)
33. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Νεότητος και Γήρως και Ζωής και Θανάτου
34. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ποιητικής - On the Art of Poetry (BYWATER, Oxford Clarendon University Press, 1909) ENG & GRK
35. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ποιητικής
36. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί της καθ ύπνον μαντικής
37. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί ύπνου και εγρηγόρσεως
38. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής (εκδ. Ζήτρος)
39. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής (μεταφρ. σχόλ. Γρατσι?τος Π, Φέξη, 1911)
40. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής _ Εισαγωγή
41. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής De Anima (HICKS, 1907)
42. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής On the Vital Principle (COLLIER, Cambridge, 1855)
43. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής Α
44. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής Β
45. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περί Ψυχής Γ
46. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Πολιτικά - Politica (JOWETT, Oxford Clarendon University Press, 1885) Vol_01
47. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Πολιτικά 01 (εκδ. Κάκτος)
48. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Αχαρνείς - νεοελληνική απόδοση
49. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Αχαρνείς
50. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Βάτραχοι - νεοελληνική απόδοση
51. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Βάτραχοι
52. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Βίος
53. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Ειρήνη - νεοελληνική απόδοση
54. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Ειρήνη
55. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Εκκλησιάζουσαι
56. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Θεσμοφοριάζουσαι
57. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Ιππείς
58. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Λυσιτράτη
59. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Νεφέλες - νεοελληνική απόδοση
60. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Νεφέλες
61. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Όρνιθες
62. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Πλούτος
63. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ Σφήκες
64. ΑΡΡΙΑΝΟΣ Αλεξάνδρου Ανάβασις, Βιβλία 1 & 2(μετ. Ράπτης, εκδ. Ζήτρος)
65. ΑΡΡΙΑΝΟΣ Αλεξάνδρου Ανάβασις, Βιβλία 3, 4 & 5 (μετ. Ράπτης, εκδ. Ζήτρος)
66. ΑΡΡΙΑΝΟΣ Αλεξάνδρου Ανάβασις, Βιβλία 6 & 7 (μετ. Ράπτης, εκδ. Ζήτρος)
67. ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ο ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΣ 1544 Τα μέχρι νυν σωζόμενα Άπαντα (Latin & Greek)
68. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ολυνθιακός Α - νεοελληνική απόδοση
69. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ολυνθιακός Β - νεοελληνική απόδοση
70. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ολυνθιακός Γ - νεοελληνική απόδοση
71. ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ Άπαντα Τόμος 01, Βιβλία 1,2 (εκδ. Κάκτος)
72. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Άπαντα Τομ_01
73. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Άπαντα Τόμ_01
74. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Άπαντα Τομ_02_-_Istorika_02
75. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Άπαντα Τομ_03_-_Istorika_03
76. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Βιβλιοθήκης Ιστορικής Βίβλος 2 (εκδ. Κάκτος)
77. ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ Βιβλιοθήκης Ιστορικής Βίβλος 3 (εκδ. Κάκτος)
78. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Επιστολή προς Μενοικέα
79. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κείμενα Πηγές της Επικούρειας Φιλοσοφίας (Εκδ. Θύραθεν, 2000)
80. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κύριαι Δόξαι
81. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ Εγχειρίδιο Σύνοψη της Στωικής Φιλοσοφίας και Ηθικής (Εκδ. Θεσσαλονίκης, 2005)
82. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ανδρομάχη
83. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Βάκχαι
84. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ελένη
85. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ηλέκτρα
86. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ιππόλυτος
87. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ιφιγένεια εν Ταύροις - νεοελληνική απόδοση
88. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ιφιγένεια εν Ταύροις
89. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ίων (Ερχομενός)
90. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Μήδεια - νεοελληνική απόδοση
91. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Μήδεια
92. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Ρήσος - νεοελληνική απόδοση
93. ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ Τρωάδες - νεοελληνική απόδοση
94. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Άπαντα (εκδ. Ζήτρος, Φάλκος Αρβανιτάκης, 1999)
95. ΗΣΙΟΔΟΣ Άπαντα (Εκδ. Φύλλα)
96. ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ Ειδύλλια
97. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΕΡΕΣΟΥ Περί Σημείων On Weather Signs (Sider & Brunschon, 2007, Brill)
98. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ιστορίαι (Πελοποννησιακός πόλεμος) (μεταφρ. Ελ. Βενιζέλος)
99. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Άπαντα Τομ_01 (εκδ. Κάκτος)
100. ΚΙΚΕΡΩΝ De Finibus Cicero On Moral Ends (Annas, Woolf, 2004, Cambridge University Press)
101. ΛΙΒΑΝΙΟΣ Υπέρ των Ελληνικών Ναών (Εκδ. Θύραθεν)
102. ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ De rerum natura libri sex (1898, Titus Lucretius Carus, Hugh, Johnstone, Duff) Vol_01
103. ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ De rerum natura libri sex (1898, Titus Lucretius Carus, Hugh, Johnstone, Duff) Vol_02
104. ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ De rerum natura libri sex (1898, Titus Lucretius Carus, Hugh, Johnstone, Duff) Vol_03
105. ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα (Μετ. Καζαντζάκη Κακριδή)
106. ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάς
107. ΟΜΗΡΟΣ Οδύσσεια The Odyssey by Homer (1999, Butler, Pennsylvania State University)
108. ΠΛΑΤΩΝ Απολογία Σωκράτους (Η Δίκη Του Σωκράτη) (εκδ. Κάκτος)
109. ΠΛΑΤΩΝ Ευθύφρων Απολογία Κρίτων Φαίδων Φαίδρος Plato's Euthyphro Apology Crito Phaedo
Phaedrus (2005, Loeb Classical Library, No 184)
110. ΠΛΑΤΩΝ Θεαίτητος (Περί Επιστήμης) Σοφιστής (Περί του Όντος) Plato's Theaetetus Sophist (1921, Loeb Classical Library, No 007)
111. ΠΛΑΤΩΝ Λάχης Πρωταγόρας Μένων Ευθύδημος Plato's Laches Protagoras Meno Euthedymus (1952, Loeb Classical Library, No 165)
112. ΠΛΑΤΩΝ Νόμοι 1 (εκδ. Κάκτος)
113. ΠΛΑΤΩΝ Νόμοι Plato's Laws Books_01-06 (1961, Loeb Classical Library, No 187)
114. ΠΛΑΤΩΝ Νόμοι Plato's Laws Books_07-12 (1926, Loeb Classical Library, No 192)
115. ΠΛΑΤΩΝ Πολιτεία Plato's Republic Books_01-05 (1937, Loeb Classical Library, No 237)
116. ΠΛΑΤΩΝ Πολιτεία Plato's Republic Books_06-10 (1942, Loeb Classical Library, No 276)
117. ΠΛΑΤΩΝ Συμπόσιον (εκδ. Κάκτος)
118. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Αλκιβιάδης
119. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Αριστείδης
120. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ερωτικός (1999, εκδ. Ενάλιος)
121. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Θησεύς
122. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Κίμων
123. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί Ίσιδος και Οσίριδος
124. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί Παίδων Αγωγής
125. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί Σωκράτου Δαιμόνιου
126. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής & Λακωνικά αποφθέγματα (Εκδ. Ζήτρος, Ράπτης Γεώργιος, 2006)
127. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί τού ΕΙ τού εν Δελφοίς
128. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί του Σωκράτους διαμονίου, Περί του ΕΙ του εν Δελφοίς, Περί του μη χραν εμμετρα νυν την Πυθίαν (εκδ. Ζήτρος, 2006, Γκιργκένης)
129. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Τόμ_01 Περί Παίδων Αγωγής κλπ (εκδ. Κάκτος)
130. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Περί Αγαλμάτων (Εκδ. Ηλιοδρόμιο)
131. ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Sextus Empiricus Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις (Berlin, 1842)
132. ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Προς Λογικούς (κείμενο)
133. ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις (κείμενο)
134. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Η αληθινή Απολογία (ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1932, εκδ. Κέδρος)
135. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Τα Επιγράμματα
136. ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ Άπαντα Τόμ_01 (Εκδ. Κάκτος)
137. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΜΠΑΡΜΠΑΡΟ 1993 Η Πόλις Εάλω Το Χρονικό της Πολιορκίας και της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (εκδ. Νέα Σύνορα-Λιβάνη)
138. ΦΡΥΝΙΧΟΣ ΑΡΑΒΙΟΣ The new Phrynichus, being a revised text of the Ecloga of the grammarian Phrynichus
139. ΦΩΤΑΚΟΣ 1858 Απομνημονεύματα Περί της Ελληνικής Επαναστάσεως


No comments: