Saturday, December 26, 2009

Θεοδικία: το κακό του κόσμου και ο αγαθός Θεός


Θεοδικία:
«ο όρος επλάσθη υπό του Λεϊβνιτίου (ενν. Γκότφριντ Βίλχελμ Λάιμπνιτς). Δια της θεοδικίας ζητείται το πώς συμβιβάζεται η ύπαρξις του εν τω κόσμω κακού προς την έννοιαν του σοφού, του αγαθού και του δικαίου θεού. Περί το πρόβλημα τούτο ησχολήθησαν πάλαι μεν οι Στωικοί και ιδίως ο Πλωτίνος, εν τω Μεσαίωνι ο Ωριγένης και ο Αυγουστίνος, εν δε τη νεώτερα φιλοσοφία κατ' εξοχήν ο Λεϊβνίτιος εν τω Δοκιμίω θεοδικίας περί της αγαθότητος του Θεού τω εκδοθέντι τω 1710».

(Σύγχρονος Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, τομ. 11ος, σ. 466)

No comments: