Monday, February 8, 2010

Βιβλιακές αναζητήσεις Ι (AB-MO) /
Book browsing I (AB-MO)


1. ABBOT GEORGE 1600 An exposition vpon the prophet Ionah


2. ABERBACH DAVID 2004 Major Turning Points in Jewish Intellectual History (Palgrave Macmillan)


3. ABHAYANANDA SWAMI 1996 History of Mysticism The Unchanging Testament (3rd Rev. ed., Atma Books)


4. ABRAHAM BEN JADDAI 1840 Es ist nur ein Gott Vertheidigung des judischen Volkes zu den Zeiten des Jesus von Nazareth gegen die harten Beschuldigungen der Christen


5. ABRAHAMS ISRAEL 1961 Jewish Life In The Middle Ages


6. ABRAMS RAY HAMILTON 1933 Preachers present Arms A study of the War-time attitudes and activities of the Churches and the Clergy in the United States, 1914-1918


7. ABRAMS RAY HAMILTON 1933 Preachers present Arms


8. AGOSIN MARJORIE 2005 Memory, Oblivion, and Jewish Culture in Latin America (University of Texas Press)


9. ALDHOUSE GREEN MIRANDA 2004 An Archaeology of Images Iconology and Cosmology in Iron Age and Roman Europe (Routledge)


10. ALTSHULER MOR 2006 The Messianic Secret of Hasidism (Brill's Series in Jewish Studies, Brill Academic Publ.)


11. AMBELAIN ROBERT 1976 Απόστολος Παύλος και η μυστική ζωή του


12. AMBELAIN ROBERT Γολγοθάς και τα Βαρειά Μυστικά του (εκδ. Δίβρης)


13. AMBELAIN ROBERT Ιησούς ή το θανάσιμο μυστικό των Ναϊτών (εκδ. Δίβρης)


14. AMERICAN INSTITUTE OF SACRED LITERATURE 1897 Essays concerning Jesus and His times (The University of Chicago Press)


15. American Religions An Illustrated History


16. AMERICAN TRACT SOCIETY 1900 Ecumenical missionary conference, New York Vol_02


17. AMES EDWARD SCRIBNER 1918 The new orthodoxy (The University of Chicago Press)


18. ANDERSON BYRON LM StChrJR 2005 Christian Prayer and Song in a Post-Holocaust Church


19. ANGOLD MICHAEL 1997 Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204 Μια Πολιτική Ιστορία (εκδ. Παπαδήμα)


20. ANKERBERG & WELDON 1997 Knowing the Truth About the Reliability of the Bible (Harvest House Publishers)


21. ANKERBERG & WELDON 1997 The Facts on the False Views of Jesus - The Truth Behind the Jesus Seminar (Harvest House Publishers)


22. ANTOINE FAIVRE 1995 The eternal Hermes From Greek god to alchemical magus (Phanes Press)


23. ANTONY OF SOUROZH 1987 Ημέρα Κυρίου


24. APPELBAUM PATRICIA 2009 Kingdom to Commune Protestant Pacifist Culture between World War I and the Vietnam Era (University of North Carolina Press)


25. ARCHIBALD ALEXANDER 1853 A history of the Israelitish nation From their Origin


26. ARGYLE MICHAEL 2000 Psychology and Religion


27. ARMSTRONG KAREN 1994 A History of God The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam


28. ARMSTRONG KAREN 2009 The Case for God (Knopf)


29. ARNOLD EBERHARD 2007 The Early Christians in their own words (Plough Publishing House)


30. ARVIDSSON STEFAN 2006 Aryan Idols Indo-European Mythology as Ideology and Science (University Of Chicago Press)


31. ASSELT ET AL 2007 Iconoclasm and Iconoclash (Jewish and Christian Perspectives Series, Brill)


32. ASSMANN JAN 1997 Moses the Egyptian The Memory of Egypt in Western Monotheism (Harvard University Press)


33. ASTLEY, BROWN & LOADES 2003 Evil (Problems in Theology, Vol. 2)


34. ATHANASSIADI & FREDE 1999 Pagan Monotheism in Late Antiquity (Oxford University Press)


35. ATKINSON JAMES 2006 Luther - Early Theological Works (Library of Christian Classics)


36. ATKINSON LOUISE WARREN 1910 The story of Paul of Tarsus A manual for teachers (The University of Chicago Press)


37. AUDISIO GABRIEL 2007 Preachers by Night The Waldensian Barbes (15th–16th Centuries, Studies in Medieval and Reformation Traditions, Brill)


38. AUGUSTIN NICOLAS & ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1855 Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού Τομ_01


39. AUGUSTIN NICOLAS & ΒΡΑΪΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1855 Φιλοσοφικαί μελέται περί Χριστιανισμού Τομ_02


40. AVERY-PECK & NEUSNER 2006 The Mishnah in Contemporary Perspective Vol_02


41. AZARIAS BROTHER 1888 Aristotle and the Christian church


42. BACHRACH BERNARD 1977 Early Medieval Jewish Policy in Western Europe (University of Minnesota Press)


43. BAER YITZHAK 1993 A History of the Jews in Christian Spain (Jewish Publications Society)


44. BAINTON ROLAND HERBERT 1930 Debtors to God (The Westminster Press)


45. BAINTON ROLAND HERBERT 1941 The Church of our Fathers (The Westminster Press)


46. BAINTON ROLAND HERBERT 1951 The travail of Religious Liberty, Nine Biographical Studies (The Westminster Press)


47. BAINTON ROLAND HERBERT 1960 Christian Attitudes Toward War and Peace A historical survey and critical reevaluation (Abingdon Press)


48. BAR -YOSEF & VALMAN The Jew in Late-Victorian and Edwardian Culture between the East End and East Africa (Palgrave Macmillan)


49. BARCLAY & SWEET 1996 Early Christian thought in its Jewish context (Cambridge University)


50. BARCLAY & SWEET 1996 Early Christian thought in its Jewish context (Cambridge University)


51. BARKER KENNETH 1993 Premillenialism in the Book of Daniel


52. BARKER MARGARET 2005 The Lost Prophet The Book of Enoch and Its influence on Christianity


53. BARNES ALBERT 1857 The Church and Slavery


54. BARNES PETER 1994 The truth about Jesus and the Trinity


55. BARRETT CYRIL 1967 Wittgenstein, Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief (University of California Press)


56. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_01_pt_01


57. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_01_pt_02


58. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_02_pt_01


59. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_02_pt_02


60. BARRETT RICHARD 1847 A synopsis of criticisms upon those passages of the Old Testament Vol_03_pt_01


61. BARROIS GEORGES 1974 The Face of Christ in the Old Testament (Excerpts)


62. BARTH KARL 1938 The Knowledge of God and the Service of God according to the Teaching of The Reformation


63. BARTH KARL 1957 Christ and Adam Man and Humanity in Romans 5


64. BARTH KARL 1959 Protestant Thought From Rousseau to Ritschl


65. BARTH KARL 1960 The Knowledge of God and the Service of God according to the Teaching of The Reformation


66. BARTH KARL 1961 Church Dogmatics A Selection _


67. BARTH KARL 1961 Church Dogmatics A Selection


68. BARTH KARL 1963 The Great Promise Luke I


69. BARTH KARL 1968 The Epistle to the Romans (6th ed, Oxford University Press)


70. BARTLETT JOHN 1997 Archaeology and Biblical Interpretation (Routledge)


71. BARTON GEORGE AARON 1917 The religions of the world (The University of Chicago Press)


72. BAS 2009 From Babylon to Baghdad Ancient Iraq and the Modern West


73. BAS 2009 Israel An Archaeological Journey


74. BAUER WALTER 1934 Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity _


75. BAUER WALTER 1934 Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity


76. BAUR FERDINAND CHRISTIAN 1878 The Church History of the first three centuries Vol_01


77. BAUR FERDINAND CHRISTIAN 1879 The Church History of the first three centuries Vol_02


78. BAX ERNEST BELFORT 1899 The Peasants War in Germany


79. BAYLIS HARRY JAMES 1928 Minucius Felix and his place among the early fathers of the Latin church


80. BEARDSLEE JOHN WALTER 1918 The use of ΦΥΣΙΣ (PHYSIS) in fifth century Greek literature (The University of Chicago Press)


81. BECK HANS-GEORG 1988 Ιστορία της Βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας (ΜΙΕΤ)


82. BECK HANS-GEORG 2000 Η Βυζαντινή χιλιετία (ΜΙΕΤ)


83. BECK HANS-GEORG 2004 Ιστορία της Ορθόδοξης εκκλησίας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία Τόμ_01


84. BECK HANS-GEORG 2004 Ιστορία της Ορθόδοξης εκκλησίας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία Τόμ_02


85. BECK ROGER 2006 A Brief History of Ancient Astrology (Blackwell Publishing Limited)


86. BECK ROGER 2007 A Brief History of Ancient Astrology


87. BECKFORD JAMES 1975 The Trumpet of Prophecy (Blackwell)


88. BECKWITH CARL 2009 Hilary of Poitiers on the Trinity From De Fide to De Trinitate (Oxford University Press)


89. BECKWITH CARL LAURENCE 2004 The certainty of faith in God's word The theological method and structure of Hilary of Poitiers' De Trinitate (Dissertation)


90. BeDUHN JASON DAVID 2000 The Manichaean Body In Discipline and Ritual (The Johns Hopkins University Press)


91. BeDUHN JASON DAVID 2003 Truth in Translation


92. BELLITTO & HAMILTON 2005 Reforming the Church Before Modernity Patterns, Problems And Approaches (Ashgate Publishing)


93. BELLO NINO LO 1968 The Vatican Empire, An Authoritative Report that Reveals the Vatican as a Nerve Center of High Finance and Penetrates the Secret of Papal Wealth (Trident Press)


94. BELLOC HILAIRE 1937 Richelieu (IHS Press, 2006)


95. BENITE & BEN 2009 The Ten Lost Tribes A World History (Oxford University Press)


96. BENNETT MARTIN 2006 Oliver Cromwell (Routledge Historical Biographies, Rouledge)


97. BENTWICH NORMAN 1910 Philo Judaeus of Alexandria


98. BENTWICH NORMAN 1919 Movements in Judaism Hellenism


99. BERDIAEFF NIKOLAI 1936 Οι πηγές και το νόημα του ρωσικού κομμουνισμού


100. BERDIAEFF NIKOLAI 1980 Το πεπρωμένο του ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο


101. BERDIAEFF NIKOLAI 1984 Για την Κοινωνική Ανισότητα


102. BERDIAEFF NIKOLAI 1986 1986 Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα


103. BERDIAEFF NIKOLAI 1987 Ο Νέος Μεσαίωνας Ρωσική Επανάσταση Δημοκρατία, Σοσιαλισμός, Θεοκρατία


104. BERDIAEFF NIKOLAI 1999 Το πνεύμα του Ντοστογιέφσκι


105. BERDIAEFF NIKOLAI 2000 Θείον και ανθρώπινον Η υπαρξιακή διαλεκτική των σχέσις


106. BERDIAEFF NIKOLAI 2002 Βασίλειο του πνεύματος και βασίλειο του Καίσαρα


107. BERGEN WESLEY 1998 Elisha & the End of Prophetism (Sheffield Academic Press)


108. BERGSON HENRI Οι Δύο Πηγές της Ηθικής και της Θρησκείας (εκδ. Παπαδημητρίου)


109. BERMAN ELI 2009 Radical, Religious, and Violent The New Economics of Terrorism (MIT Press)


110. BERMAN HAROLD 2006 Law and Revolution, II, The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition (Belknap Press of Harvard University Press)


111. BERNARD DAVID 1995 A History of Christian Doctrine


112. BETHUNE BAKER 1908 Nestorius and his teaching A fresh examination of the evidence, with special reference to the newly recovered Apology of Nestorius (The bazaar of Heraclides)


113. BEVAN EDWYN ROBERT 1913 Stoics and sceptics, Four lectures (Oxford Clarendon Press)


114. BEVAN EDWYN ROBERT 1914 Brothers all, The war and the race question


115. BEVAN EDWYN ROBERT 1915 Peace with empire, the problem


116. BEVAN EDWYN ROBERT 1918 Jerusalem under the high-priests, five lectures on the period between Nehemiahh and the New Testament


117. BEVAN EDWYN ROBERT 1921 Hellenism and Christianity _


118. BEVAN EDWYN ROBERT 1921 Hellenism and Christianity


119. BEVER EDWARD 2008 The Realities of Witchcraft and Popular Magic in Early Modern Europe Culture, Cognition and Everyday Life (Palgrave Macmillan)


120. BIGG CHARLES 1909 The origins of Christianity


121. BIGG CHARLES 1913 The Christian Platonists of Alexandria


122. BIGG CHARLES 1922 The doctrine of the twelve Apostles


123. BIRNBAUM PHILIP 1964 A book of Jewish concepts


124. BITTON ASHKELONY BROURIA 2005 Encountering the Sacred the Debate on Christian Pilgrimage in Late Antiquity (University of California Press)


125. BITTON-ASHKELONY & KOFSKY 2006 The Monastic School of Gaza (Supplements to Vigiliae Christianae, V. 78, Brill Academic)


126. BLACK CHRISTOPHER 2004 Church, Religion, And Society In Early Modern Italy (Palgrave Macmillan)


127. Blackwell Companion to Eastern Christianity


128. Blackwell Companion to Hinduism


129. Blackwell Companion to Judaism


130. Blackwell Companion to Modern Theology


131. Blackwell Companion to Postmodern Theology


132. Blackwell Companion to Protestantism


133. Blackwell Companion to Religious Ethics


134. Blackwell Companion to Sociology of Religion


135. Blackwell Companion to the Qur'an


136. Blackwell Companion to the Study of Religion


137. Blackwell Guide to Theology and Popular Culture


138. BLANTON WARD 2007 Displacing Christian Origins Philosophy, Secularity, and the New Testament


139. BLAVATSKY HELENA Studies in Occultism


140. BLOCH JOSEPH 2001 Israel and the Nations (Row Varda Books)


141. BLONDAL & BENEDIKZ 2007 The Varangians of Byzantium (1978, Cambridge University Press )


142. BLONDAL & BENEDIKZ 2007 The Varangians of Byzantium (1978, Cambridge University Press )


143. BODEMANN MICHAL 2008 New German Jewry and the European Context The Return of the European Jewish Diaspora (Palgrave Macmillan)


144. BOHME JAKOB 1832 Jakob Bo?hme's sa?mmtliche werke


145. BOLT PETER 2008 Jesus' Defeat of Death Persuading Mark's Early Readers


146. BOND HELEN 1999 Pontius Pilate in History and Interpretation (Cambridge University Press)


147. BONNER MICHAEL 2008 Jihad in Islamic History Doctrines and Practice (Princeton University Press)


148. BORG & CROSSAN 2009 The First Paul Reclaiming the Radical Visionary Behind the Church's Conservative Icon


149. BOUSSET WILHELM 1896 The Antichrist legend _


150. BOUSSET WILHELM 1896 The Antichrist legend


151. BOUSSET WILHELM 1911 Jesus


152. BOUSSET WILHELM 1913 Kyrios Christos Geschichte des Christusglaubens von den Anfangen des Christentums bis Irenaeus


153. BOWMAN RAYMOND 1970 Aramaic Ritual Texts from Persepolis (University of the Oriental Institute Publications)


154. BOYER PAUL 1994 When Time Shall Be No More Prophecy Belief in Modern American Culture (Belknap Press of Harvard University Press)


155. BOYETT JASON 2009 Pocket Guide to the Afterlife Heaven, Hell, and Other Ultimate Destinations


156. BOYLAN PATRICK 1922 Thoth, the Hermes of Egypt A study of some aspects of theological thought in ancient Egypt


157. BOYLE KEVIN 1997 Freedom of Religion and Belief A World Report


158. BRANT HEDRICK & SHEA 2005 Ancient Fiction The Matrix of Early Christian And Jewish Narrative


159. BRANTLEY JESSICA 2007 Reading in the Wilderness Private Devotion and Public Performance in Late Medieval England (University of Chicago Press)


160. BREASTED JAMES HENRY 1903 The battle of Kadesh A study in the earliest known military strategy (The University of Chicago Press)


161. BREHAUT ERNEST 1912 An Encyclopedist of the Dark Ages Isidore of Seville 01


162. BREHAUT ERNEST 1912 An Encyclopedist of the Dark Ages Isidore of Seville


163. BREISACH ERNST 1995 Historiography Ancient, Medieval, and Modern (2nd ed., University Of Chicago Press)


164. BREMMER JAN 1983 The Early Greek Concept of the Soul (Princeton University Press)


165. BREYTENBACH, THOM & PUNT 2007 The New Testament Interpreted (Brill)


166. BRIGHT WILLIAM 1860 A history of the church from the Edict of Milan AD 313 to the Council of Chalcedon AD 451 _


167. BRIGHT WILLIAM 1860 A history of the church from the Edict of Milan AD 313 to the Council of Chalcedon AD 451


168. BRIGHT WILLIAM 1874 The Definitions of the Catholic faith, and canons of discipline of the first four general councils of the Universal Church, in Greek and English


169. BRIGHT WILLIAM 1875 A history of the church from the Edict of Milan AD 313 to the Council of Chalcedon AD 451


170. BRIGHT WILLIAM 1878 Chapters of early English church history _


171. BRIGHT WILLIAM 1878 Chapters of early English church history


172. BRIGHT WILLIAM 1882 Notes on the canons of the first four general councils


173. BRIGHT WILLIAM 1896 The Roman see in the early Church, and other studies in church history


174. BRIGHT WILLIAM 1897 Chapters of early English church history


175. BRIGHT WILLIAM 1898 Some aspects of primitive church life _


176. BRIGHT WILLIAM 1898 Some aspects of primitive church life


177. BRIGHT WILLIAM 1899 The law of faith


178. BROCKETT 1879 The Bogomils of Bulgaria and Bosnia


179. BROMILEY G 2006 Zwingli and Bullinger (Library of Christian Classics)


180. BROWN PETER 1982 The Cult of the Saints Its Rise and Function in Latin Christianity (The Haskell Lectures on History of Religions, University Of Chicago Press)


181. BROWN PETER 1998 Ο κόσμος της ύστερης αρχαιότητας 150-750 μΧ


182. BROWNRIGG RONALD 2001 Who's Who in the New Testament (Routledge)


183. BRUCE F F 1934 The Chester Beatty Papyri


184. BRUCE F F 1959 The New Testament Documents - Are They Reliable


185. BRUCE F F 1959 Τα Κείμενα της Καινής Διαθήκης Είναι άραγε Αξιόπιστα


186. BRUCE F F The Gospel of Thomas


187. BRUCKNER JAMES 2001 Implied Law in the Abraham Narrative A Literary and Theological Analysis (Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield Academic Press)


188. BRUNDAGE JAMES 2008 The Medieval Origins of the Legal Profession Canonists, Civilians, and Courts (University of Chicago Press)


189. BRUNNER EMIL 1934 The Mediator A study of the central doctrine of the Christian faith


190. BRUNNER EMIL 1936 Our faith


191. BRYAN CHRISTOPHER 2005 Render to Caesar


192. BUDGE WALLIS 1909 A guide to the Egyptian collections in the British Museum


193. BUDGE WALLIS 1975 Babylonian Life & History (1891)


194. BUHL & MACPHERSON 1892 Canon and text of the Old Testament


195. BUHL FRANTS 1892 Canon and text of the Old Testament


196. BULKELEY KELLY 2008 Dreaming in the World's Religions A Comparative History


197. BULMAN RAYMOND & PARRELLA 2006 From Trent to Vatican II Historical and Theological Investigations (Oxford University Press)


198. BULTMANN RUDOLF 1954 History and Eschatology (Gifford Lectures, Harper and Row, 1957)


199. BULTMANN RUDOLF 1954 History and Eschatology (Gifford Lectures, Harper and Row, 1962)


200. BUNSEN CHRISTIAN 1852 Hippolytus and his age or, The doctrine and practice of the church of Rome under Commodus and Alexander Severus Vol_01


201. BUNSEN CHRISTIAN 1852 Hippolytus and his age or, The doctrine and practice of the church of Rome under Commodus and Alexander Severus Vol_02


202. BUNSEN CHRISTIAN 1852 Hippolytus and his age or, The doctrine and practice of the church of Rome under Commodus and Alexander Severus Vol_03


203. BUNSEN CHRISTIAN 1852 Hippolytus and his age or, The doctrine and practice of the church of Rome under Commodus and Alexander Severus Vol_04


204. BUNSEN CHRISTIAN 1854 Hippolytus and his age or, The beginnings and prospects of Christianity Vol_01


205. BUNSEN CHRISTIAN 1854 Hippolytus and his age or, The beginnings and prospects of Christianity Vol_02


206. BURGON JOHN WILLIAM 1896 The causes of the corruption of the traditional text of the Holy Gospels; being the sequel to the traditional text of the Holy Gospels


207. BURGON JOHN WILLIAM 1896 The traditional text of the Holy Gospels vindicated and established


208. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila 01


209. BURKITT CRAWFORD 1897 Fragments of the Books of Kings, according to the translation of Aquila


210. BURKITT FRANCIS CRAWFORD 1932 Church and Gnosis


211. BURLEIGH J 2006 Augustine - Earlier Writings (Library of Christian Classics)


212. BURLEIGH MICHAEL 2007 Earthly Powers The Clash of Religion and Politics in Europe, from the French Revolution to the Great War


213. BURLEIGH MICHAEL 2007 Sacred Causes The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror


214. BURLEIGH NINA 2008 Unholy Business A True Tale of Faith, Greed and Forgery in the Holy Land


215. BURN & TRAUBE 1909 Facsimiles of the Creeds from early manuscripts


216. BURNABY JOHN 2006 Augustine - Later Works (Library of Christian Classics)


217. BURNET JOHN 1916 The Socratic doctrine of the soul


218. BURNET JOHN 1920 Early Greek philosophy


219. BURTON & GOODSPEED 1920 A harmony of the synoptic Gospels in Greek (The University of Chicago Press)


220. BURTON & MATHEWS 1901 Constructive studies in the life of Christ An aid to historical study and a condensed commentary on the Gospels (The University of Chicago Press)


221. BURTON ERNEST DE WITT 1904 Studies in the Gospel according to Mark (The University of Chicago Press)


222. BURTON ERNEST DE WITT 1918 Spirit, soul, and flesh (The University of Chicago Press)


223. BUSH ROBERT WHELER 1888 St. Athanasius His life and times


224. BUSHMAN CLAUDIA & RICHARD 1998 Mormons in America (Oxford University Press)


225. BUSS MARTIN 1998 Biblical Form Criticism in Its Context (Sheffield Academic Press)


226. BUTTENWIESER MOSES 1938 The Psalms chronologically treated with a New Translation (The University of Chicago Press) ----


227. BUTTERFIELD KENYON LEECH 1911 The country church and the rural problem The Carew lectures at Hartford Theological Seminary, 1909 (The University of Chicago Press)


228. BUXTORF JOHANN 1725 Disserationes Varii Argumenti _


229. BUXTORF JOHANN 1725 Disserationes Varii Argumenti A _


230. BUXTORF JOHANN 1810 Supplementorum ad Buxtorfii et Wolfii diatribas de abbreviaturis Hebraicis sylloge


231. CADOUX JOHN 1919 The early Christian attitude to war A contribution to the history of Christian ethics


232. CADOUX JOHN 1919 The Early Christian Attitude to War


233. CAIRNS & PLESSIS 2007 Beyond Dogmatics Law and Society in the Roman World (Edinburgh University Press)


234. CAJETANUS, TOMASSO DE VIO 1532 Euangelia cum commentariis reuerendissimi


235. CAJETANUS, TOMASSO DE VIO 1539 Commentarii illustres planeq[ue] insignes in quinque Mosaicos libros


236. CAJETANUS, TOMASSO DE VIO 1545 Parabolae Salomonis ad veritatem hebraicam castigatae


237. Cambridge Companion to Aquinas


238. Cambridge Companion to Atheism


239. Cambridge Companion to Augustine


240. Cambridge Companion To Christian Ethics


241. Cambridge Companion to Classical Islamic Theology


242. Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, The (MARINA JACQUELINE, 2005, Cambridge University Press)


243. Cambridge Companion to Gospels


244. Cambridge Companion to Jesus


245. Cambridge Companion to Kierkegaard


246. Cambridge Companion to Martin Luther


247. Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology (CUNNINGHAM & THEOKRITOFF, 2008 )


248. Cambridge Companion to Plotinus (Gerson, 1996)


249. Cambridge Companion to Postmodern Theology


250. Cambridge companion to Puritanism, The (COFFEY & LIM, 2008, Cambridge University Press)


251. Cambridge Companion to Quran


252. Cambridge Companion to St. Paul


253. Cambridge Companion to the Age of Justinian


254. Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature, The (FONROBERT & JAFFEE, 2007, Cambridge University Press)


255. Cambridge History of Christianity, Vol. 01 Origins to Constantine


256. Cambridge History of Christianity, Vol. 02 Constantine to c. 600


257. Cambridge History of Christianity, Vol. 05 Eastern Christianity


258. Cambridge History of Christianity, Vol. 06 Reform and Expansion 1500-1660


259. Cambridge History of Christianity, Vol. 07 Enlightment, Reawekening and Revolution 1660-1815


260. Cambridge History of Christianity, Vol. 08 World Christianities c. 1815-c. 1914


261. Cambridge History of Christianity, Vol. 09 World Christianities c. 1914-c. 2000


262. Cambridge History of Early Christian Literature _


263. Cambridge History of Early Christian Literature


264. Cambridge History of Islam, Vol. 01A The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the 1st World War


265. Cambridge History of Islam, Vol. 01B The Central Islamic Lands since 1918


266. Cambridge History of Islam, Vol. 02A The Indian Bub-Continent, South-East Asia, Africa and the Muslim West


267. Cambridge History of Islam, Vol. 02B


268. Cambridge History of Judaism, Vol. 01 Introduction, The Persian period


269. Cambridge History of Judaism, Vol. 02 The Hellenistic age


270. Cambridge History of Judaism, Vol. 03 The Early Roman period


271. Cambridge History of Judaism, Vol. 04 The Late Roman-Rabbinic period


272. Cambridge History of the Bible, Vol. 01 From the Beginnings to Jerome


273. Cambridge History of the Bible, Vol. 02 The West from the Fathers to the Reformation


274. Cambridge History of the Bible, Vol. 03 The West from the Reformation to the Present Day


275. CAMERON & MILLER 2005 Redescribing Christian Origins (Brill)


276. CAMERON AVERIL 2006 The Byzantines (Peoples of Europe, Blackwell publ.)


277. CAMP RODERIC 1997 Crossing Swords Politics and Religion in Mexico (Oxford University Press)


278. CAMPBELL GEORGE 1838 The philosophy of rhetoric


279. CAMPBELL JAMES MARSHALL 1922 The influence of the second sophistic on the style of the sermons of St. Basil the Great (Catholic University of America)


280. CAMPBELL ROBERT ALLEN 1887 Phallic Worship


281. CAMPBELL TED 2008 The Gospel in Christian Traditions (Oxford University Press)


282. CANISIUS PETER 1857 Le grand catechisme de Canisius, ou, Precis de la doctrine chretienne


283. CAREY HILARY 2008 Empires of Religion (Palgrave Macmillan)


284. CARROLL JASON SCOT 2007 Reconstructing Celibacy Sexual Renunciation in the First Three Centuries of the Early Church (MA thesis)


285. CARTER WARREN 2006 The Roman Empire and the New Testament An Essential Guide (Abingdon Press)


286. CARUS PAUL 1899 The History of the Devil and the Idea of Evil from the Earliest Times to the Present Day


287. CARVER MARTIN 2004 The Cross Goes North Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300-1300 (York Medieval Press)


288. CASADIO & JOHNSTON 2009 Mystic Cults in Magna Graecia (University of Texas Press)


289. CASE SHIRLEY JACKSON 1914 The evolution of early Christianity A genetic study of first-century Christianity in relation to its religious environment _


290. CASE SHIRLEY JACKSON 1914 The evolution of early Christianity A genetic study of first-century Christianity in relation to its religious environment


291. CASE SHIRLEY JACKSON 1918 The Book of Revelation (The University of Chicago Press)


292. CASE SHIRLEY JACKSON 1918 The Millennial Hope A Phase of War-time Thinking


293. CASE SHIRLEY JACKSON 1920 The evolution of early Christianity A genetic study of first-century Christianity in relation to its religious environment


294. CASE SHIRLEY JACKSON 1923 The social origins of Christianity


295. CASE SHIRLEY JACKSON 1934 Makers of Christianity From Jesus to Charlemagne (The University of Chicago Press)


296. CASE SHIRLEY JACKSON 1943 The Christian Philosophy of History (The University of Chicago Press)


297. CASEY SHAUN 2009 The making of a Catholic president Kennedy vs. Nixon 1960


298. CASIDAY A M 2006 Evagrius Ponticus (The early church fathers, Routledge)


299. CASTOR GEORGE DEWITT 1918 Matthew's sayings of Jesus; the non-Markan common source of Matthew and Luke (The University of Chicago Press)


300. Catholicism and Orthodox Christianity (World Religions, ANATOLIOS KHALED & BROWN STEPHEN, 2009, Chelsea House Publications)


301. CHADWICK & OULTON 2006 Alexandrian Christianity, Selected Translation of Clement and Origen (Library of Christian Classics)


302. CHADWICK HENRY 2001 The Church in Ancient Society From Galilee to Gregory the Great


303. CHADWICK OWEN 1998 A History of the Popes 1830-1914 (Oxford History of the Christian Church)


304. CHADWICK OWEN 2006 Western Asceticism (Library of Christian Classics)


305. CHAMPLIN EDWARD 2005 Nero (Belknap Press of Harvard University Press)


306. CHANCEY MARK 2006 Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus (Society for New Testament Studies Monograph Series, Cambridge University Press)


307. CHANG K 1988 Art, Myth and Ritual The Path to Political Authority in Ancient China (Harvard University Press)


308. CHARLES ROBERT HENRY 1912 Immortality (the Drew lecture)


309. CHARLESWORTH JAMES 1992 The Messiah Developments in Earliest Judaism and Christianity (The First Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins, Augsburg Fortress Publ.)


310. CHARLESWORTH JAMES 1998 The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament Prolegomena for the Study of Christian Origins


311. CHASE FREDERIC HENRY 1887 Chrysostom, a study in the history of biblical interpretation


312. CHEUNG ALEX 1999 Idol Food in Corinth Jewish Background and Pauline Legacy (JStNTSS 176, Sheffield Academic Press)


313. CHRISTIANSON ERIC 2007 Ecclesiastes through the Centuries


314. Church History in an Age of Uncertainty Historiographical Patterns in the United States, 1906 - 1990


315. CHUVIN PIERRE Οι Τελευταίοι Εθνικοί (εκδ. Επιλογή Θύραθεν)


316. CLARK WILLIAM ROBINSON 1890 Savonarola, his life and times


317. CLARKE PETER 1988 The World's Religions - Islam


318. CLARKE PETER 1990 The World's Religions Islam


319. CLEMENT OLIVIER 1973 Η Θεολογία μετά τον Θάνατο του Θεού (εκδ. Αθηνά)


320. CLIFTON BLACK CARL 1994 Mark Images of an Apostolic Interpreter (University of South Carolina Press)


321. COE GEORGE ALBERT 1916 The psychology of religion (The University of Chicago Press)


322. COHN SHERBOK DAN 2003 Judaism History, Belief, and Practice


323. COHN SHERBOK DAN 2005 Judaism History, Belief and Practice


324. COLE MARLEY 1955 Jehovah's Witnesses The New World Society


325. COLE MARLEY 1957 Triumphant Kingdom


326. COLLIANDER TITO 1979 Ο δρόμος των Ασκητών


327. COLLIANDER TITO Ο Δρόμος των Ασκητών


328. COLLINS ROGER 2009 Keepers of The Keys of Heaven A History of the Papacy (Phoenix publ.)


329. COMPTON PIERS Στα Άδυτα του Βατικανού


330. CONNORS & GOW 2004 Anglo-American millennialism, from Milton to the Millerites (Studies in the history of Christian thought, Brill Academic Publishers)


331. CONSTANTIN L' EMPEREUR DE OPPYCK 1630 Talmudis Babylonici codex Middoth sive de mensuris templi


332. CONSTANTINOU EUGENIA 2008 Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the East Studies and Translation (Doctoral thesis)


333. CONYBEARE CATHERINE 2006 The Irrational Augustine


334. COOPER & HILLNER 2007 Religion, Dynasty, and Patronage in Early Christian Rome, 300-900 (Cambridge University Press)


335. COSMOPOULOS M 2003 Greek Mysteries The Archaeology of Ancient Greek Secret Cults


336. COTTON HENRY & WHITE 1821 A list of editions of the Bible and parts thereof in English


337. COWAN DOUGLAS 2003 Bearing False Witness An Introduction to the Christian Countercult (Praeger Publishers)


338. COX JEFFREY 2008 The British Missionary Enterprise since 1700 (Christianity and Society in the Modern World, Routledge)


339. COZZA LUZI JOSEPH 1893 Codices manuscripti graeci ottoboniani Bibliothecae Vaticanae


340. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_01


341. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_02


342. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_03


343. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_04


344. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_05


345. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_06


346. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_07


347. CRAMER J A 1844 Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum Vol_08


348. CREEGAN & GOODNOW 1895 Great missionaries of the church


349. CRIBIORE RAFAELLA 2007 The School of Libanius in Late Antique Antioch (Princeton University Press)


350. CROMPTON LOUIS 2003 Homosexuality and Civilization (Belknap Press)


351. CROSS GEORGE 1911 The theology of Schleiermacher A condensed presentation of his chief work 'The Christian faith' (The University of Chicago Press)


352. CROSS GEORGE 1918 What is Christianity A study of rival interpretations (The University of Chicago Press) _


353. CROSS GEORGE 1918 What is Christianity A study of rival interpretations (The University of Chicago Press)


354. CRUMP THOMAS 1992 The Anthropology of Numbers (Cambridge University Press)


355. CRUSIUS MARTINUS 1584 Turcograeciae Libri Octo quibus Graecorum status sub imperio turcico, in Politia et Ecclesia


356. CRUTWELL THOMAS CHARLES 1893 A Literary History of Early Christianity


357. CULLMANN OSCAR 1950 Baptism in the New Testament


358. CULLMANN OSCAR 1956 Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead


359. CULLMANN OSCAR 1956 The early Church


360. CULLMANN OSCAR 2004 Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ Νεκρών Η Μαρτυρία της Καινής Διαθήκης


361. CULLMANN OSCAR 2004 Αθανασία της Ψυχής ή Ανάσταση εκ των Νεκρών Η Μαρτυρία της ΚΔ (εκδ. Άρτος Ζωής)


362. CURRAN JOHN 2002 Pagan City and Christian Capital Rome in the Fourth Century


363. CURTIS BYRON 2006 Up the Steep and Stony Road The Book of Zechariah in Social Location Trajectory (Society of Biblical Literature)


364. CZOGALLA & ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 1996 Η Τετρακτύς των Πυθαγορείων (Βιβλιοθήκη του Ρόδου)


365. D' AUBIGNE MERLE 1846 History of the Reat Reformation of the 16th century in Germany, Switzerland etc Vol_02


366. D'COSTA GAVIN 2009 Christianity and World Religions Disputed Questions in the Theology of Religions


367. DALEY BRIAN 2006 Gregory of Nazianzus (Routledge ed.)


368. DALMAN GUSTAF 1901 Christianity and Judaism An essay


369. DANIELOU JEAN 1958 The Dead Sea Scrolls And Primitive Christianity-001


370. DANIELOU JEAN 1958 The Dead Sea Scrolls And Primitive Christianity


371. DANIELOU JEAN 1961 Primitive Christian Symbols


372. DANIELOU JEAN 1962 The Salvation of The National


373. DANIELOU JEAN 1962 The Scandal of Truth


374. DANIELS TED 1999 A Doomsday reader Prophets, predictors, and hucksters of salvation (New York University)


375. DANIELS, GULEVICH & THOMPSON 2008 Holiday Symbols & Customs (4th ed., Omnigraphics)


376. DAVIDSON ANDREW BRUCE 1904 The theology of the Old Testament


377. DAVIES DOUGLAS 2005 A Brief History of Death


378. DAVIES MILES 1716 Athen? Britannic? or, A critical history of the Oxford and Cambrige writers and writings


379. DAVIS KENNETH Don't Know Much About the Bible Everything You Need to Know About the Good Book but Never Learned


380. DAVIS MORRIS 2008 The Methodist Unification Christianity and the Politics of Race in the Jim Crow Era (Religion, Race and Ethnicity, NYU Press)


381. DAWSON GEORGE ELLSWORTH 1909 The Child and his Religion (The University of Chicago Press)


382. DAY ABBY 2008 Religion and the Individual (Ashgate)


383. DE BARY THEODORE 1996 The Trouble with Confucianism (Harvard University Press)


384. DE WETTE 1850 A critical and historical introduction to the canonical scriptures of the Old Testament Vol_01


385. DE WETTE 1850 A critical and historical introduction to the canonical scriptures of the Old Testament Vol_02


386. DEALTRY WILIAM 1811 A vindication of the British and Foreign Bible Society in a letter addressed to the Rev. Dr. Wordsworth


387. DEANE WILLIAM 1891 Pseudepigrapha An account of certain apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians


388. DEANESLY MARGARET 1920 The Lollard Bible and other medieval Biblical versions


389. DEANESLY MARGARET 1969 A History of The Medieval Church 590–1500


390. DEANGELIS GARY DELANEY 2008 Teaching the Daode Jing (Oxford University Press)


391. DECAS 1707 Exercitationum philologicarum de vera pronuntiatione nominis Jehova


392. DEISSMANN ADOLF 1910 Light from the ancient East


393. DEMACOPOULOS & PAPANIKOLAOU 2008 Orthodox Readings of Augustine (St Vladimir's Seminary PRess)


394. DERIDDA JACQUES 2001 Acts of Religion (Routledge)


395. DEROO & MANOUSSAKIS 2009 Phenomenology and Eschatology (Ashgate)


396. DESCHNER KARLHEINZ Kriminalgeschichte des Christentums


397. DESCHNER KARLHEINZ Η Εγκληματική Ιστορία του Χριστιανισμού _Εισαγωγικά_


398. DESCHNER KARLHEINZ Η Εγκληματική ιστορία του Χριστιανισμού Τόμ_03 Αρχαία χριστιανική εκκλησία (Κάκτος, 2004)


399. DETIENNE & VERNANT 2007 Θυσία και Μαγειρική στην Αρχαία Ελλάδα (εκδ. Δαίδαλος)


400. DIDON ABBA 1883 Ο άνθρωπος κατά την επιστήμην και την θρησκείαν


401. DIEHL CHARLES 1888 E?tudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne


402. DIEHL CHARLES 1893 Excursions in Greece, to Recently Explored Sites of Classical Interest


403. DIEHL CHARLES 1896 Αρχαιολογικαί Εκδρομαί εν Ελλάδι


404. DIEHL CHARLES 1905 E?tudes byzantines Introduction a? l'histoire de Byzance


405. DIEHL CHARLES 1909 Figures byzantines


406. DIEHL CHARLES 1910 Manuel d'art byzantin


407. DIEHL CHARLES 1923 Ιστορία του Βυζαντιακού Κράτους


408. DIEHL CHARLES 1959 Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751)


409. DIEHL CHARLES 1969 Βυζαντινές Μορφές


410. DIEHL CHARLES Θεοδώρα η αυτοκράτειρα του Βυζαντίου (εκδ. Ηριδανός)


411. DIETZ MARIBEL 2005 Wandering monks, virgins, and pilgrims Ascetic travel in the Mediterranean world, AD 300–800 (The Pennsylvania State University)


412. DIXON SCOTT 2002 The Reformation in Germany (Historical Association Studies, Wiley-Blackwell)


413. DODARO & LAWLESS 2000 Augustine and his critics


414. DODARO & LAWLESS 2005 Augustine and his critics


415. DODD CHARLES HAROLD 1920 The Meaning of Paul for to-day


416. DODD CHARLES HAROLD 1929 The authority of the Bible


417. DODD CHARLES HAROLD 1938 History and the gospel


418. DODD CHARLES HAROLD The gospel in the New Testament


419. DOLLINGER IGNAZ VON 1924 Die Juden in Europa


420. DONALDSON TERRENCE 2008 Judaism and the Gentiles Jewish Patterns of Universalism [to 135 CE] (Baylor University Press)


421. DOOM ERIN MICHAEL 2004 Patriarch, Monk and Empress A Byzantine Debate over Icons (BA thesis)


422. DORNER J 1871 History of Protestant Theology Vol_01


423. DORNER J 1871 History of Protestant Theology Vol_02


424. DOSICK WAYNE 1998 Living Judaism The Complete Guide to Jewish Belief, Tradition, and Practice (HarperCollins)


425. DOWNEY & SHAW 2007 Everything You Want to Know about Jesus Well Maybe Not Everything but Enough to Get You Started (Zondervan)


426. DRINKWATER, LESSER & SHNEER 2009 Torah Queeries Weekly Commentaries on the Hebrew Bible (New York University Press)


427. DROWER E 1937 The Mandaeans of Iraq and Iran Their Cults, Customs, Magic Legends, and Folklore (Oxford Clarendon Press)


428. DROZDEK ADAM 2007 Greek Philosophers as Theologians (Ashgate)


429. DRUSIUS JOANNES 1583 Ebraicarvm qv?stionvm, sive, Qu?stionum ac responsionum libri duo


430. DRUSIUS JOANNES 1594 Observationum Sacrarum Libri xvi


431. DRUSIUS JOANNES 1604 Tetragrammaton, sive de Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant _


432. DRUSIUS JOANNES 1604 Tetragrammaton, sive de Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant


433. DRUSIUS JOANNES 1616 Ad Voces Ebraicas Novi Testamenti Commentarius _


434. DRUSIUS JOANNES 1634 Animadversionum Libri duo


435. DRUSIUS JOANNES 1634 Tetragrammaton, sive de Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant


436. DUFFY & LOADES 2006 The Church of Mary Tudor, Catholic Christendom, 1300 - 1700 (Ashgate Publishing)


437. DUNCAN PETER 2000 Russian Messianism Third Rome, Revolution, Communism and after (Routledge)


438. DUNDERBERG ISMO 2006 The Beloved Disciple in Conflict Revisiting the Gospels of John and Thomas


439. DUNN HENRY 1867 Liber librorum Its structure, limitations and purpose


440. DUNN HENRY 1872 The destiny of the human race A scriptural inquiry


441. DUNN JAMES 1980 Christology in the making, A New Testament inquiry into the origins of the doctrine of the Incarnation (Westminster Press)


442. DUNN JAMES 1997 Jesus and the Spirit A Study of the Religious and Charismatic Experience of Jesus and the First Christians (Eerdmans Publishing)


443. DUNN MARILYN 2000 The Emergence of Monasticism From the Desert Fathers to the Early Middle Ages (Blackwell Publishers)


444. DZIELSKA MARIA 1997 Υπατία η Αλεξανδρινή (εκδ. Ενάλιος)


445. EDERSHEIM ALFRED 1904 The Temple - Its Ministry and Services


446. EDMONDSON STEPHEN 2004 Calvin's Christology (Cambridge University Press)


447. EDMUNDSON GEORGE 1913 The Church in Rome in the first century


448. EDWARDS DOUGLAS 1996 Religion and Power Pagans, Jews, and Christians in the Greek East (Oxford University Press)


449. EHRMAN BART 1986 Didymus the Blind and the Text of the Gospels (Society of Biblical Literature)


450. EHRMAN BART 1997 The New Testament A Historical Introduction to the Early Christian Writings


451. EHRMAN BART 2003 Christianity in Late Antiquity, 300-450 CE A Reader (Oxford University Press)


452. EHRMAN BART 2003 Lost Christianities The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew


453. EHRMAN BART 2003 Lost Scriptures Books that Did Not Make It into the New Testament


454. EHRMAN BART 2004 Truth and Fiction in The Da Vinci Code A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine


455. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus The Story Behind Who Changed the Bible and Why


456. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus


457. EHRMAN BART 2005 Misquoting Jesus_


458. EHRMAN BART 2006 Peter, Paul, and Mary Magdalene The Followers of Jesus in History and Legend (Oxford University Press)


459. EHRMAN BART 2008 God's Problem How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question Why We Suffer


460. EHRMAN BART 2009 Jesus, Interrupted Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don't Know About Them)


461. ELAYI & SAPIN 1998 Beyond the River New Perspectives on Transeuphratene (Sheffield Academic Press)


462. ELIADE MIRCEA 1968 The Sacred and the Profane. The Nature of Religion (ISBN 015679201X)


463. ELIADE MIRCEA Το μυστήριο του Δόκτωρος Χόνιχμπέργκερ (εκδ. Γαβριηλίδης, 1989)


464. ELIPHALET ALLISON READ 1900 The Idea of God in relation to Theology (The University of Chicago Press)


465. ELLIS ROBERT RAY 2006 Learning to Read Biblical Hebrew An Introductory Grammar (Baylor University Press)


466. ELSEE CHARLES 1908 Neoplatonism in relation to Christianity An Essay


467. Encyclopedia of Philosophers on Religion (Cambridge University Press, 2008)


468. ENDRESS GERHARD 2002 Islam An Historical Introduction


469. ENDSJO DAG OISTEIN 2009 Greek Resurrection Beliefs and the Success of Christianity (Palgrave Macmillan)


470. EPP ELDON JAY 2005 Persp on New Testament Textual Criticism (Brill Academic Publ.)


471. ERICKSEN EPHRAIM EDWARD 1905 The priestly element in the Old Testament, an aid to historical study, for use in advanced Bible classes (The University of Chicago Press)


472. ERICKSEN EPHRAIM EDWARD 1922 The psychological and ethical aspects of Mormon group life (The University of Chicago Press)


473. ERICKSON JOHN 1999 Orthodox Christians in America


474. ERMAN ADOLF 1907 A handbook of Egyptian religion


475. ERMATINGER JAMES 2008 Daily Life in the New Testament


476. ERNST CARL 2003 Following Muhammad Rethinking Islam in the Contemporary World (University of North Carolina Press)


477. EVANS G R 1993 Philosophy and Theology in the Middle Ages (Routledge)


478. EVDOKIMOV PAUL 1973 Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση


479. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel


480. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_2


481. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_4


482. EWALD HEINRICH 1883 The history of Israel_Vol_6


483. EWER JULIUS 1933 The literature of the Old Testament


484. FABRE D' OLIVET ANTOINE 1921 The Hebraic tongue restored and the true meaning of the Hebrew words re-established and proved by their radical analysis


485. FAIRWEATHER A 2006 Aquinas on Nature and Grace, Selections from the Summa Theologica (Library of Christian Classics)


486. FAIRWEATHER EUGENE 2006 A Scholastic Miscellany Anselm to Ockham (Library of Christian Classics)


487. FARMER WILLIAM 1958 Maccabees, Zealots, and Josephus An Inquiry into Jewish Nationalism in the Greco-Roman Period (Columbia University Press)


488. FAURE BERNARD 2009 Unmasking Buddhism


489. FENN RICHARD 2006 Dreams of Glory The Sources of Apocalyptic Terror (Ashgate Publishing)


490. FESTUGIERE A J Ο Επίκουρος και οι θεοί του (1945, εκδ. Θύραθεν)


491. FEUERBACH LUDWIG 1854 The essence of Christianity


492. FEUERBACH LUDWIG 1855 The Essence of Christianity


493. FIGUEIRA ROBERT 2006 Plenitude of Power The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages (Ashgate Publishing) _


494. FIGUEIRA ROBERT 2006 Plenitude of Power The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages (Ashgate Publishing)


495. FILOTAS BERNADETTE 2005 Pagan survivals, Superstitions and Popular cultures in Early Medieval Pastoral Literature (Pontifical Institute of Mediaeval Studies)


496. FINNEY PAUL CORBY 1994 The Invisible God The Earliest Christians on Art


497. FISHBANE MICHAEL 2008 Sacred Attunement A Jewish Theology (University of Chicago Press)


498. FISHBERG MAURICE 1911 The Jews A study of Race and Environment


499. FITZGERALD OBBINK HOLLAND 2004 Philodemus and the New Testament World


500. FITZMYER JOSEPH 2008 First Corinthians (The Anchor Yale Bible Commentaries)


501. FLEURY CLAUDE 1814 Ήθη Ισραηλιτών


502. FLORENSKY PAUL 2006 Η Ζήλεια


503. FLORENSKY PAUL Η αντίστροφη προοπτική Το Εικονοστάσι


504. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Ascetic and Spiritual Fathers


505. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Fathers of the Fifth Century


506. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Byzantine Fathers of the Sixth to Eighth Century


507. FLOROVSKY GEORGES 1978 The Eastern Fathers of the Fourth Century


508. FLOROVSKY GEORGES 1979 Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας


509. FLOROVSKY GEORGES 1983 Δημιουργία και Απολύτρωση


510. FLOROVSKY GEORGES 1986 Σταθμοί της Ρωσικής θεολογίας Μέρος Πρώτο


511. FLOROVSKY GEORGES 1992 Οι Βυζαντινοί Ασκητικοί και Πνευματικοί Πατέρες


512. FLOROVSKY GEORGES 1992 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα


513. FLOROVSKY GEORGES 1993 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 6ου, 7ου & 8ου αιώνα


514. FLOROVSKY GEORGES 2000 Χριστιανισμός και πολιτισμός


515. FLOROVSKY GEORGES 2002 The catholicity of the Church


516. FLOROVSKY GEORGES 2003 Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις


517. FLOROVSKY GEORGES 2006 Οι Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αιώνα _


518. FLOROVSKY GEORGES 2006 Οι Ανατολικοί Πατέρες του 4ου αιώνα


519. FLOROVSKY GEORGES 2007 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 5ου αιώνα


520. FLOROVSKY GEORGES 2007 Οι Βυζαντινοί Πατέρες του 6ου, 7ου & 8ου αιώνα


521. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 01 Holy Scriptures


522. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 02 Creation


523. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 03 Incarnation and Redemption


524. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 04 On the Church


525. FLOROVSKY GEORGES Theological Articles 05 About Resurrection


526. FLOROVSKY GEORGES Ways of Russian Theology


527. FOLEY & HOGE 2007 Religion and the New Immigrants How Faith Communities Form Our Newest Citizens


528. FORLONG JAMES GEORGE ROCHE 1897 Short studies in the science of comparative religions


529. FORSTER MARC 2001 Catholic Revival in the Age of the Baroque Religious Identity in Southwest Germany, 1550-1750 (New Studies in European History, Cambridge University Press)


530. FOSKETT MARY 2002 A Virgin Conceived Mary and Classical Representations of Virginity


531. FOSTER EDGAR 2001 Christology and the Trinity An Exploration


532. FOTOPOULOS JOHN Τα θυσιαστήρια Δείπνα στη Ρωμαϊκή Κόρινθο


533. FOWLER HENRY THATCHER 1916 The origin and growth of the Hebrew religion (The University of Chicago Press) _


534. FOWLER HENRY THATCHER 1916 The origin and growth of the Hebrew religion (The University of Chicago Press)


535. FOX JONATHAN 2004 Religion, Civilization, and Civil War 1945 through the New Millennium


536. FR R 2004 CrofCo


537. FRANCE JOHN 2005 The Crusades and the Expansion of Catholic Christendom, 1000-1714 (Routledge)


538. FRANK SIMON 1923 Φιλοσοφία και Θρησκεία (2003, Αφοι Παπαδάκη)


539. FRASSETTO MICHAEL 2006 Heresy and the Persecuting Society in the Middle Ages (Brill Academic Publishers)


540. FREDE & LAKS 2002 Traditions of theology Studies in Hellenistic theology Its background and aftermath (Brill)


541. FREDERICK NOLAN 1815 An inquiry into the integrity of the Greek Vulgate or, Received text of the New Testament


542. FREY JORG ET AL 2007 Jewish Identity in the Greco-Roman World Judische Identitat in Der Griechisch-Romischen Welt (Ancient Judaism and Early Christianity, Brill Academic)


543. FRITZ & DAVIES 1998 The Origins of the Ancient Israelite States (JSOT Supplement Series, 228)


544. FRITZE RONALD 2009 Invented Knowledge False History, Fake Science and Pseudo-Religions (Reaktion Books)


545. FUCHS EDUARD 1921 Die Juden in der Karikatur Ein Beitrag zur Kulturgeschichte


546. FULDA HERMANN 1878 Das Kreuz und die Kreuzigung Eine antiquarische Untersuchung nebst Nachweis _


547. FULDA HERMANN 1878 Das Kreuz und die Kreuzigung Eine antiquarische Untersuchung nebst Nachweis


548. FULDA HERMANN 1878 Das Kreuz und Die Kreuzigung


549. FULLER ROBERT 1996 Naming the Antichrist The History of an American Obsession (Oxford University Press)


550. FULLER ROBERT 2004 Religious Revolutionaries The Rebels Who Reshaped American Religion (Palgrave Macmillan)


551. GABRIEL RICHARD 2002 Gods of our fathers The memory of Egypt in Judaism and Christianity


552. GAEBELEIN ARNO CLEMENS 1914 Current events in the Light of the Bible


553. GAGER JOHN 2000 Reinventing Paul


554. GALATINO PIETRO 1518 Opus toti christian[a]e reipublic[a]e maxime utile de arcanis catholic[a]e ueritatis contra obstinatissimam


555. GALATINO PIETRO 1518 Opus toti christian[a]e reipublic[a]e maxime utile de arcanis catholic[a]e ueritatis contra obstinatissimam


556. GALLAGHER & ASHCRAFT 2006 Introduction to New and Alternative Religions in America


557. GALLAGHER ASHCRAFT 2006 Introduction to New and Alternative Religions in America


558. GARDNER & LIEU 2004 Manichaean texts from the Roman Empire (Cambridge University Press)


559. GARDNER JAMES 1858 The faiths of the world Vol_02


560. GASTER MOSES 1901 History of the Ancient synagogue of the Spanish and Portuguese Jews


561. GATAKER THOMAS 1645 De nomine Tetragrammato dissertatio Qa vocis Jehova


562. GATHERCOLE SIMON 2007 The Gospel of Judas Rewriting Early Christianity (Oxford University Press)


563. GEDDES ALEXANDER 1786 Prospectus of a new translation of the Holy Bible from corrected texts, ancient versions, critical observations etc


564. GELBER HARRY 2004 Opium, Soldiers and Evangelicals (Palgrave Macmillan)


565. GERHARDS & LEONHARD 2007 Jewish and Christian Liturgy and Worship (Jewish and Christian Perspectives Series, Brill)


566. GERTOUX GERARD 1999 The Name of God YeHoWaH Its Story


567. GERTOUX GERARD 2002 The name of God Y.eH.oW.aH which is pronounced as it is written I_Eh_oU_Ah Its story


568. GIAKALIS AMBROSIOS 2005 Images of the Divine The Theology of Icons at the 7th Ecumenical Council


569. GIBBON EDWARD - History of the Decline and Fall of the Roman Empire Volumes 1-6


570. GIGNILLIAT MARK 2009 Karl Barth and the Fifth Gospel (Ashgate)


571. GILBERT GEORGE HOLLEY 1906 A short history of Christianity in the apostolic age (The University of Chicago Press)


572. GILBERT MARTIN 1987 Jerusalem Illustrated History Atlas


573. GILL ANTHONY 2008 The Political Origins of Religious Liberty


574. GILL CHARLES 1883 The evolution of Christianity


575. GILL JOHN 1773 A collection of sermons and tracts Vol_01


576. GILL JOHN 1773 A collection of sermons and tracts Vol_02


577. GILL JOHN 1778 A collection of sermons and tracts Vol_03


578. GILL ROBIN 2006 Health Care And Christian Ethics (Cambridge University Press)


579. GILLER PINCHAS 2001 Reading the Zohar The Sacred Text of the Kabbalah (Oxford)


580. GILLES EMERY OP 2007 The Trinitarian Theology of St Thomas Aquinas


581. GILLET LEV 1998 Παρουσία του Χριστού (εκδ. Δόμος)


582. GINSBURG CHRISTIAN 1867 The Massoreth Ha Massoreth of Elias Levita


583. GLADSTONE WILLIAM EWART 1839 The state in its relations with the church


584. GLAJAR & RADULESCU 2008 Gypsies in European Literature and Culture (Studies in European Culture and History, Palgrave Macmillan)


585. GLASS JAMES 2004 Jewish Resistance During the Holocaust Moral Uses of Violence and Will (Palgrave Macmillan)


586. GLEASON ARCHER 1996 Three Views on the Rapture Pre-, mid-, or post-Tribulation (c1984, Zondervan Publishing House)


587. GLICK S H 1919 Ein Yakkov Vol. 02


588. GLICK S H 1921 Ein Yakkov Vol. 03


589. GODMAN PETER 2009 Paradoxes of Conscience in the High Middle Ages Abelard, Heloise and the Archpoet (Cambridge University Press)


590. GOLD BEN-ZION 2007 The life of Jews in Poland before the Holocaust A memoir (University of Nebraska Press)


591. GOLDSTEIN JONATHAN The Anchor Bible 2 Maccabees Vol_41A (Doubleday, Yale University Press)


592. GOODMAN TOBIAS RABBI 1834 The Faith of Israel


593. GOODSPEED EDGAR JOHNSON 1917 The Gospel of John (The University of Chicago Press)


594. GOODSPEED EDGAR JOHNSON 1922 Paul (The University of Chicago Press)


595. GOODSPEED EDGAR JOHNSON 1924 The story of the New Testament (The University of Chicago Press)


596. GOODSPEED EDGAR JOHNSON 1939 The Story of the Apocrypha (The University of Chicago Press)


597. GORDIS ROBERT 1937 The Biblical text in the making A study of the kethib-qere


598. GORDON ROBERT 2006 Hebrew Bible And Ancient Versions Selected Essays (Ashgate Publ.)


599. GORDON SCOTT 2002 Controlling the State Constitutionalism from Ancient Athens to Today (Harvard University Press)


600. GORE CHARLES 1900 The Church and the Ministry


601. GORE CHARLES 1919 The Church and the Ministry


602. GORE CHARLES 1920 The Epistles of St. John


603. GOULD KEVIN 2006 Catholic Activism in South-West France, 1540–1570 (Ashgate Publishing)


604. GRABILL JOSEPH 1971 Protestant diplomacy and the Near East; Missionary influence on American policy, 1810-1927 (University of Minnesota Press)


605. GRADEL ITTAI 2002 Emperor Worship and Roman Religion


606. GRAETZ HEINRICH 1898 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 6


607. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 1


608. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 2


609. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 3


610. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 4


611. GRAETZ HEINRICH 1904 History of the Jews From the earliest times to the present day Vol 5


612. GRANBERY JOHN COWPER 1909 Outline of New Testament Christology; a study of genetic relationships within the Christology of the New Testament period (The University of Chicago Press)


613. GRANT ROBERT 1963 A Historical Introduction to the New Testament (Harper and Row Publ.)


614. GREEN & SEARLE-CHATTERJEE 2008 Religion, Language, and Power (Routledge)


615. GREEN IAN 2009 Humanism and Protestantism in Early Modern English Education (Ashgate)


616. GREEN WILLIAM HENRY 1895 The Unity of the Book of Genesis


617. GREEN WILLIAM HENRY 1896 The Higher Criticism of the Pentateuch


618. GREEN WILLIAM HENRY 1899 General introduction to the Old Testament The Text


619. GREENBERG GARY 2002 101 Myths of the Bible How Ancient Scribes Invented Biblical History


620. GREENSLADE S 2006 Early Latin Theology, Selections from Tertullian, Cyprian, Ambrose, and Jerome (Library of Christian Classics)


621. GREENSPAHN FREDERICK 2007 An Introduction to Aramaic (Corrected Second Edition, Society of Biblical Literature)


622. GREGORY TIMOTHY 2005 A History of Byzantium (Blackwell Publ.)


623. GREGORY TIMOTHY 2005 A History of Byzantium (Wiley-Blackwell)


624. GRELLARD & ROBERT 2009 Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology (Brill)


625. GRENFELL & HUNT 1897 Logia Iesou Sayings of our Lord from an early Greek papyrus


626. GREYERZ KASPER VON 2007 Religion and Culture in Early Modern Europe, 1500-1800


627. GRIERSON PHILIP 1999 Byzantine Coinage (Dumbarton Oaks collection of Byzantine coins)


628. GRIFFIN MARGARET 2004 Regulating Religion and Morality in the King's Armies, 1639-1646 (Brill Academic Publ.)


629. GROTIUS HUGO 1743 The truth of the Christian religion, in six books


630. GROUSSET RENE 1970 Ιστορία των Σταυροφοριών


631. GUERICKE & MORRISON 1851 Manual of the antiquities of the church


632. GUERICKE & SHEDD 1857 A Manual of Church History


633. GUROCK & SCHACTER 2009 Mordecai Kaplan A Modern Heretic and a Traditional Community


634. GWATKIN HENRY MELVILL 1889 The Arian Controversy


635. GWATKIN HENRY MELVILL 1900 Studies of Arianism _


636. GWATKIN HENRY MELVILL 1900 Studies of Arianism


637. HAAG MICHAEL 2008 The Templars History & Myth (Profile Books)


638. HADDON ALFRED 1906 Magic and Fetishism


639. HAGG HENNY FISKA 2006 Clement of Alexandria and the beginnings of Christian apophaticism knowing the unknowable (Oxford University Press)


640. HALL CHARLES CUTHBERT 1905 Christian belief interpreted by Christian experience (The University of Chicago Press)


641. HALL CHARLES CUTHBERT 1909 Christ and the eastern soul The witness of the oriental consciousness to Jesus Christ (The University of Chicago Press)


642. HALSALL GUY 2008 Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568 (Cambridge Medieval Textbooks, Cambridge University Press)


643. HAMILTON & STOYANOV Christian Dualist Heresies in the Byzantine World c. 650 - c. 1450 (Manchester University Press)


644. HANAWALT BARBARA 1999 The Middle Ages An Illustrated History (Oxford University Press)


645. HANEGRAAFF & PIJNENBURG 2009 Hermes in the Academy (Amsterdam University Press)


646. HANNAH DARRELL Michael and Christ Michael Traditions and Angel Christology in Early Christianity (Mohr Siebeck)


647. HARDY EDWARD 2006 Christology of the Later Fathers (Library of Christian Classics)


648. HARMLESS WILLIAM 2004 Desert Christians An Introduction to the Literature of Early Monasticism (Oxford University Press)


649. HARNACK ADOLF 1900 What is Christianity


650. HARNACK ADOLF Apostles Creed


651. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_01


652. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_02


653. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_03


654. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_04


655. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_05


656. HARNACK ADOLF History of Dogma Vol_06


657. HARNACK ADOLF Map The Spread of Christianity down to 180 AD


658. HARNACK ADOLF Monasticism_Its_Ideals_and_History_and_The_Confessions_of_St_Augustine


659. HARNACK ADOLF The Date of the Acts and ofthe Synoptic Gospels


660. HARNACK ADOLF The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries


661. HARNACK ADOLF The Origin of the New Testament


662. HAROUTUNIAN JOSEPH 2006 Calvin - Commentaries (Library of Christian Classics)


663. HARPER & BROWN ET AL 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_01


664. HARPER & BROWN ET AL 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_02


665. HARPER WILLIAM RAINEY 1905 The prophetic element in the Old Testament; an aid to historical study for use in advanced Bible classes (The University of Chicago Press)


666. HARPER, BROWN & MOORE 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_01


667. HARPER, BROWN & MOORE 1908 Old Testament and Semitic studies in memory of William Rainey Harper Vol_02


668. HARRIES RICHARD 2003 After the Evil Christianity and Judaism in the Shadow of the Holocaust (Oxford University Press)


669. HARRIS LACHLAN MACNEILL 1914 The Christology of the Epistle to the Hebrews (The University of Chicago Press)


670. HARRISON PETER 2004 Castles of God Fortified Religious Buildings of the World (The Boydell Press)


671. HARTSHORNE & REESE 1953 Philosophers speak of God (The University of Chicago Press) ---


672. HARTZ PAULA 2009 Baha'i Faith (World Religions, Chelsea House Publications)


673. HAYES DAWN MARIE 2003 Body and Sacred Place in Medieval Europe, 1100-1389 (Routledge)


674. HAYNES CHARLES 2007 Finding Common Ground A Guide to Religious Liberty in Public Schools (First Amendment Center)


675. HEATH DUNBAR ISIDORE 1852 The Future Human Kingdom of Christ, or Man's Heaven to be this Earth


676. HEBBLETHWAITE BRIAN 2005 Philosophical Theology and Christian Doctrine


677. HEEMSTRA MARIUS 2009 How Rome's Administration of the Fiscus Judaicus Accelerated the Parting of the Ways between Judaism and Christianity (PhD thesis)


678. HEIN & SHATTUCK 2003 The Episcopalians (Denominations in America, Praeger Publishers)


679. HELMER & PETREY 2005 Biblical Interpretation History, Context And Reality (SBL Symposium Series 26)


680. HEN YITZHAK 2007 Roman Barbarians The Royal Court and Culture in the Early Medieval West (Palgrave Macmillan)


681. HENGSTENBERG & ADDISON 1873 The Psalms translated and explained


682. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1843 Egypt and the books of Moses, or, The books of Moses, illustrated by the monuments of Egypt


683. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1845 Commentary on the Psalms Vol_02


684. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_01


685. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_02


686. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1861 Christology of the Old Testament, and a commentary on the messianic predictions Vol_03


687. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_01


688. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1865 Commentary on the Gospel of St. John Vol_02


689. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_01


690. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1867 Commentary on the Psalms Vol_03


691. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1871 History of the kingdom of God under the Old Testament Vol_01


692. HENGSTENBERG ERNST WILHELM 1871 History of the kingdom of God under the Old Testament Vol_02


693. HENGSTENBERG, PATRICK & FIELDER 1851 The Revelation of St John expounded for those who search the Scriptures


694. HERBERT & MCNAMARA 1989 Irish Biblical Apocrypha Selected Texts in Translation


695. HERL JOSEPH 2004 Worship Wars in Early Lutheranism Choir, Congregation, and Three Centuries of Conflict (Oxford University Press)


696. HERNDON JEFFREY 2007 Eric Voegelin and the Problem of Christian Political Order (University of Missouri Press)


697. HERRICK SAMUEL EDWARD 1885 Some heretics of yesterday


698. HESSELING DIRK CHRISTIAAN Βυζάντιον και βυζαντινός πολιτισμός (ΕΣΣΕΛΙΓΓ, μετάφρ. Σακελλαροπούλου, εκδ. Σιδέρη)


699. HIGGER MICHAEL 1932 The Jewish Utopia (The Lord Baltimore press)


700. HILL & ROUSER 2006 Christian Philosophy A–Z (Edinburgh University Press)


701. HILLEL DANIEL 2006 The Natural History of the Bible


702. HILLENBRAND CAROLE 2001 The Crusades (Essential Histories 1, Routledge)


703. HINCKLEY GILBERT THOMAS MITCHELL 1912 The Ethics of the Old Testament (The University of Chicago Press)


704. HISLOP ALEXANDER 1919 The Two Babylons


705. HITCHCOCK MONTGOMERY 1914 Irenaeus of Lugdunum A study of his teaching (Cambridge University Press) _


706. HITCHCOCK MONTGOMERY 1914 Irenaeus of Lugdunum A study of his teaching (Cambridge University Press)


707. HOBBES THOMAS Λεβιάθαν Τόμ_02 (εκδ. Γνώση, 1989)


708. HOCKENOS MATTHEW 2004 A Church Divided German Protestants Confront the Nazi Past (Indiana University Press)


709. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_01


710. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_02


711. HODGE CHARLES 1940 Systematic Theology Vol_03


712. HODGES GEORGE 1911 Saints and heroes to the end of the Middle Ages


713. HODGSON MARSHALL 1977 The Venture of Islam, Vol_01 The Classical Age of Islam (University Of Chicago Press)


714. HOLDEN ANDREW 2002 Jehovah's Witnesses Portrait of a Contemporary Religious Movement (Routledge)


715. HOLLENBACH DAVID 2002 The Common Good and Christian Ethics (New Studies in Christian Ethics, Cambridge University Press)


716. HOLMES JOHN HAYNES 1916 New Wars for Old, being a statement of radical Pacifism in terms of force versus non-resistance, special reference to Great War


717. HOLMES JOHN HAYNES 1916 New Wars for Old


718. HOLMES JOHN HAYNES 1917 New Wars for Old, being a statement of radical Pacifism in terms of force versus non-resistance, special reference to Great War


719. HOLUM KENNETH 1981 Theodosian Empresses Women and Imperial Dominion in Late Antiquity (University of California Press)


720. HOLZNER JOSEPH Παύλος (μεταφρ. Ιερώνυμου Κοτσώνη, 1953)


721. HOMZA LU ANN 2000 Religious Authority in the Spanish Renaissance (The Johns Hopkins University Press)


722. HOOD, HILL & SPILKA 2009 The Psychology of Religion, Fourth Edition An Empirical Approach (Guilford Press)


723. HOOVER STEWART 2006 Religion in the Media Age (Routledge)


724. HORE ALEXANDER HUGH 1899 Eighteen centuries of the Orthodox Greek Church


725. HORN & PHENIX 2008 John Rufus The Lives of Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem, and the Monk Romanus


726. HORSLEY G H R 1983 New Documents Illustrating Early Christianity Review of the Greek Inscriptions and Papyri Published in 1978 vol_03 (1983, Liverpool University Press)


727. HORSLEY RICHARD 1997 Paul and Empire Religion and Power in Roman Imperial Society (Trinity Press)


728. HORSLEY RICHARD 2000 Paul and politics Ekklesia, Israel, imperium, interpretation (Trinity Press International)


729. HOUGHTON HUGH 2008 Augustine's Text of John Patristic Citations and Latin Gospel Manuscripts (Oxford University Press)


730. HSIA & NIEROP 2002 Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge University Press)


731. HUEBNER JOHANN 1841 Το ιερόν και θείον Απάνθισμα Περιέχον εκατόν τέσσαρας ιεράς ιστορίας εκ τε της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης


732. HUGHES PHILIP 1948 A History of the Church, Volume 2, The Church in the World the Church Created Augustine to Aquinas


733. HUME DAVID The Natural History of Religion


734. HUME DAVID Διάλογοι για τη Φυσική Θρησκεία


735. HUMPHREY EDWARD FRANK 1912 Politics and religion in the days of Augustine


736. HUMPHRIES MARK 2006 Early Christianity


737. HUNGER HERBERT Βυζαντινή Λογοτεχνία Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών τόμ. 01 (2008)


738. HUNGER HERBERT Βυζαντινή Λογοτεχνία Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών τόμ. 02 (2005)


739. HUNT EMILY 2003 Christianity in the Second Century The Case of Tatian


740. HUNTER, LAURSEN & NEDERMAN 2005 Heresy in Transition Transforming Ideas of Heresy in Medieval and Early (Ashgate Publishing)


741. HUNTER, LAURSEN & NEDERMAN 2005 Heresy In Transition Transforming Ideas Of Heresy In Medieval And Early Modern Europe (Ashgate Publishing) _


742. HUTSON JAMES 2008 Church and State in America


743. HVIDT NIELS CHRISTIAN Christian Prophecy The Post-Biblical Tradition (Oxford University Press)


744. INOWLOCKI SABRINA 2006 Eusebius and the Jewish Authors His Citation Technique in an Apologetic Context (Ancient Judaism and Early Christianity, 64, Brill Academic)


745. ISHERWOOD & McPHILLIPS 2008 Post-Christian feminisms A critical approach


746. ISRAEL & SCHWARTZ 2007 The Expansion of Tolerance Religion in Dutch Brazil (Amsterdam University Press)


747. IZMIRLIEVA VALENTINA 2008 All the Names of the Lord Lists, Mysticism, and Magic (University Of Chicago Press)


748. JACKS LEO VINCENT 1922 St. Basil and Greek literature (Catholic University of America)


749. JACOBOVICI & PELLEGRINO 2007 The Jesus Family Tomb The Discovery, the Investigation, and the Evidence That Could Change History


750. JACOBS STEVEN LEONARD 2009 Confronting genocide Judaism, Christianity, Islam (Lexington Books)


751. JAEGER WERNER 1966 Πρωτοχριστιανικοί χρόνοι και Ελληνική παιδεία


752. JAEGER WERNER WILHELM The Theology of the Early Greek Philosophers (The Gifford Lectures, 1936, Clarendon Press, 1947) _


753. JAEGER WERNER WILHELM The Theology of the Early Greek Philosophers (The Gifford Lectures, 1936, Clarendon Press, 1947)


754. JARRETT CHARLES 2007 Spinoza A Guide for the Perplexed (Continuum)


755. JASPERS CARL 1962 Plato and Augustine


756. JEFFERSON KURT 2002 Christianity's Impact on World Politics Not by Might, Nor by Power (Peter Lang Publ.)


757. JENKIN ROBERT 1715 The reasonableness and certainty of the Christian religion vol. 01


758. JENKINS PHILIP 2008 The Lost History of Christianity The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia And How It Died (HarperOne)


759. JESTICE PHYLLIS 2004 Holy People of the World


760. JEVTIC ATHANASE 1991 Φως Ιλαρόν


761. JOHNSON DAN 1988 From chaos to restoration Αn integrative reading of Isaiah 24-27 (JSOT Press)


762. JOHNSON EDWIN 1890 The rise of Christendom


763. JOHNSON PAUL 1985 (1976) A History of Christianity


764. JOHNSON PAUL 2006 A History of the Jews


765. JOHNSTON MARK 2009 Saving God after Idolatry (Princeton University Press)


766. JONES & BUTMAN 1991 Modern Psychotherapies A Comprehensive Christian Appraisal (InterVarsity Press)


767. JONES A H M 1949 Constantine and the Conversion of Europe


768. JONES TUDUR 2004 Congregationalism in Wales (University of Wales Press)


769. JONQUIERE TESSEL 2007 Prayer in Josephus (Ancient Judaism and Early Christianity) (Brill)


770. JUNG CARL 1958 Psychology And Religion West And East


771. JUNGINGER HORST 2008 The Study of Religion Under the Impact of Fascism


772. KAHLE PAUL 1959 The Cairo Geniza


773. KALDELLIS ANTHONY 2008 Hellenism in Byzantium The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition (Cambridge University Press)


774. KALISCH ISIDOR 1877 Sepher Yezirah A Book on Creation


775. KALMIN RICHARD 2006 Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine


776. KALTNER MCKENZIE KILPATRICK 2008 The Uncensored Bible


777. KANNENGIESSER CHARLES 2006 Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient Christianity


778. KATZ MARION 2007 The Birth of The Prophet Muhammad Devotional Piety in Sunni Islam (Culture and Civilization in the Middle East, Routledge)


779. KATZ STEVEN 2006 The Shtetl New evaluations (New York University Press)


780. KAUTSKY KARL 1908 Foundations of Christianity


781. KAYE JOHN 1845 The ecclesiastical history of the second and third centuries, Illustrated from the writings of Tertullian


782. KAZHDAN & EPSTEIN 2004 Αλλαγές στον Βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αιώνα (ΜΙΕΤ)


783. KEARNS CLEO MCNELLY 2008 The Virgin Mary, Monotheism and Sacrifice


784. KEIGHTLEY THOMAS 1841 History of the Roman Empire


785. KEITH CHRIS 2008 Jesus Began to Write Literacy, the Pericope Adulterae, and the Gospel of John (University of Edinburgh, Doctoral thesis)


786. KELLE & AMES 2008 Writing and Reading War Rhetoric, Gender, and Ethics in Biblical and Modern Contexts (Symposium, Society of Biblical Literature)


787. KELLER WERNER Bible as History Digging up the Old Testament (Excerpts)


788. KELLY JOHN NORMAN DAVIDSON 1995 Golden Mouth The Story of John Chrysostom, Ascetic, Preacher, Bishop (Cornell University Press)


789. KENNEDY NEWCOMBE 2006 The Da Vinci Myth versus the Gospel Truth


790. KENNETT ROBERT HATCH 1910 Early ideals of righteousness, Hebrew, Greek, and Roman


791. KENNETT ROBERT HATCH 1911 The Servant of the Lord


792. KENNICOTT BENJAMIN 1753 A Dissertation in two parts, part the First compares I Chron XI with 2 Sam. V and XXIII and part the Second contains Observations on seventy hebrew Mss


793. KENNICOTT BENJAMIN 1753 A Dissertation in two parts


794. KENNICOTT BENJAMIN 1770 The ten annual accounts of the collation of Hebrew MSS of the Old Testament


795. KENNICOTT BENJAMIN 1774 Critica sacra; or, a short introduction to Hebrew criticism


796. KENNICOTT BENJAMIN 1780 A method of reading Hebrew illustrated by expressing in English characters Psalm 23


797. KENNICOTT BENJAMIN 1787 Remarks on select passages in the Old Testament


798. KENT JOHN 2004 Wesley and the Wesleyans Religion in Eighteenth-Century Britain


799. KENYON FREDERIC GEORGE 1901 Handbook to the textual criticism of the New Testament


800. KENYON FREDERIC GEORGE 1903 Our Bible and the ancient manuscripts


801. KENYON FREDERIC GEORGE 1903 Our Bible and the ancient manuscripts_Being a history of the text and its translations


802. KENYON FREDERIC GEORGE 1905 The Gospels in the Early Church


803. KENYON FREDERIC GEORGE 1909 The Codex Alexandrinus in reduced photographic facsimile_Vol_2


804. KENYON FREDERIC GEORGE 1933 The Chester Beatty Biblical Papyri Descriptions and Texts of Twelve Manuscripts on Papyrus of The Greek Bible


805. KENYON FREDERIC GEORGE 1933 The Chester Beatty Biblical Papyri P45 3rd Century


806. KENYON FREDERIC GEORGE 1936 The Story of the Bible


807. KHALED ANATOLIOS 2004 Athanasius (The early church fathers, Routledge)


808. KHALIL JACK Δικαίωση Καταλλαγή Τελική Κρίση στην Προς Ρωμαίους Επιστολή


809. KIDD THOMAS 2004 The Protestant Interest New England After Puritanism (Yale University Press)


810. KIECKHEFER RICHARD 1993 Η Μαγεία στο Μεσαίωνα (εκδ. Κωσταράκη)


811. KIERKEGAARD SOREN 1844 Φιλοσοφικά ψιχία ή κνήσματα και περιτμήματα


812. KIERKEGAARD SOREN Η έννοια της Αγωνίας (εκδ. Δωδώνη. 1971) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ


813. KILEEN & FORSHAW 2007 The Word and the World Biblical Exegesis and Early Modern Science (Palgrave Macmillan)


814. KIMBALL CHARLES 2008 When Religion Becomes Evil Five Warning Signs Five Warning Signs (HarperOne)


815. KIMURA G 2007 Neopragmatism and Theological Reason (Ashgate Publishing)


816. KING CHARLES WILLIAM 1887 The Gnostics and their remains Ancient and mediaeval


817. KITTO JOHN 1873 An illustrated history of the Holy Bible


818. KLAUCK BAILEY 2006 Ancient Letters and the New Testament


819. KLETTER RAZ 1998 Economic Keystones The Weight System of the Kingdom of Judah (Jsot Supplement Series, 276, Sheffield Academic Press)


820. KLIJN ALBERTUS 1991 Jewish-Christian Gospel Tradition (Brill Academic Publishers)


821. KNITTEL & EVANSON 1829 New criticisms on the celebrated text 1 John 5_7


822. KNOWLES, BROOKE & LONDON The Heads of Religious Houses England and Wales 940-1216 (2nd ed., 2001, Cambridge University Press)


823. KNUST JENNIFER WRIGHT 2006 Abandoned to Lust Sexual Slander and Ancient Christianity


824. KOCHAN LIONEL 2005 The Making of Western Jewry, 1600-1819 (Palgrave Macmillan)


825. KOHLERS JOHANN DAVID 1745 Historischer Munj Belustigung Vol. 17


826. KOVELMAN ARKADY 2005 Between Alexandria And Jerusalem The Dynamic of Jewish And Hellenistic Culture (The Brill Reference Library of Judaism, Brill Academic Publ.)


827. KRAEMER DAVID 1990 The Mind of the Talmud An Intellectual History of the Bavli (Oxford University Press)


828. KRAEMER DAVID 1996 Reading the Rabbis The Talmud as Literature (Oxford University Press)


829. KRAEMER DAVID 2007 Jewish Eating and Identity Through the Ages


830. KRAUS THOMAS 2007 Ad Fontes Original manuscripts and their Significance for studying Early Christianity Selected Essays (Texts and Editions for New Testament Study, Porter)


831. KREEFT PETER 2007 The Philosophy of Jesus (St. Augustines Press)


832. KRITIKOS THEODOROS HI 1999 Science and Religion in Greece, at the End of 19th Century


833. KRUMBACHER KARL 1891 Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des ostromischen Reiches, 527-1453


834. KRUMBACHER KARL 1897 The History of Byzantine Literature from Justinian to the end of the Eastern Roman Empire 527-1453 (2nd ed, Beck)


835. KRUMBACHER KARL 1897 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_01


836. KRUMBACHER KARL 1900 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_02


837. KRUMBACHER KARL 1900 Ιστορία της Βυζαντηνής λογοτεχνίας τομ_03


838. KUGEL JAMES 1999 Traditions of the Bible A Guide to the Bible As It Was at the Start of the Common Era (Harvard University Press)


839. KUKLICK BRUCE 1996 Puritans in Babylon (Princeton University Press)


840. KURTH GODFREY 2008 The Church at the Turning Points of History (Ihs Press)


841. LAGERQUIST& LENARD 2004 Αριθμολογία Complete Idiot's Guide


842. LAHR ANGELA 2007 Millennial Dreams and Apocalyptic Nightmares The Cold War Origins of Political Evangelicalism (Oxford University Press)


843. LAIOU ANGELIKI & MOTTAHEDEH ROY 2000 The Crusades From The Prespective Of Byzantium And The Muslim World


844. LAIOU ANGELIKI 2002 The economic history of Byzantium From the 7th through the 15th century


845. LAKE KIRSOPP 1922 Landmarks in the History of Early Christianity


846. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 01


847. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 02


848. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 03


849. LAKE KIRSOPP ROPES ETC 1920 The beginnings of Christianity Vol. 04


850. LAMSON ALVAN 1875 The Church of the first three centuries, with special reference to the doctrine of the Trinity


851. LANG BEREL 2005 Post-Holocaust Interpretation, Misinterpretation, And The Claims of History (Indiana University Press)


852. LANZILLOTTA & LAUTARO 2004 The apocryphal Acts of Andrew a new approach to the character, thought and meaning of the primitive text (PhD thesis)


853. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1937 A History of the Expansion of Christianity Vol_01 The First Five Centuries A History Of The Expansion Of Christianity


854. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1937 The First Five Centuries A History of the Expansion of Christianity


855. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1938 A History of the Expansion of Christianity Vol_02 Three Centuries of Advance AD 500 AD 1500


856. LATOURETTE KENNETH SCOTT 1939 A History of the Expansion of Christianity Vol_03 Three Centuries of Advance AD 1500 AD 1800


857. LAURSEN & ZANDE 2003 Early French and German defenses of freedom of the press (Brill’s studies in intellectual history)


858. LAWSON TOM 2006 The Church of England and the Holocaust Christianity, Memory and Nazism


859. LAYTON BENTLEY 2000 A Coptic Grammar with Chrestomathy and Glossary Sahidic dialect


860. LAYTON BENTLEY 2004 Coptic Gnostic chrestomathy a selection of Coptic texts with grammatical analysis and glossary


861. LEAMAN OLIVER 2006 Jewish Thought An Introduction (Routledge)


862. LEAMAN OLIVER 2006 Jewish thought An introduction


863. LEEMING DAVID 2005 Jealous Gods and Chosen People The Mythology of the Middle East (Oxford University Press)


864. LEGGE F 1915 Forerunners and Rivals Of Christianity Being Studies In Religious History From 330 BC - 330 AD Vol_01


865. LEGGE F 1915 Forerunners and Rivals Of Christianity Being Studies In Religious History From 330 BC - 330 AD Vol_02


866. LESLIE JOHN 2007 Immortality Defended


867. LEUSDEN JOHANNES 1754 Johannis Leusdeni de dialectis NT_singulatim de eius Hebraismis libellus singularis


868. LEVENE NANCY 2004 Spinoza's Revelation Religion, Democracy, and Reason


869. LEVI DAVID 1817 Dissertations on the prophecies of the Old Testament


870. LEVINE LEE 1994 The Galilee in Late Antiquity (The Jewish Theological Seminary of America)


871. LEVINE, ALLISON ETC 2006 The Historical Jesus in Context (Princeton Readings in Religions, Princeton University Press)


872. LEVISON JOHN 1997 The spirit in first century Judaism (Brill Leiden)


873. LEVITA ELIJAH BEN ASHER 1772 Uebersetzung des Buchs Massoreth Hammassoreth Unter Aufsicht und mit Anmerkungen


874. LEWIS & KEMP 2007 Handbook of New Age (Brill)


875. LEWIS FRANK GRANT 1919 How the Bible grew The story as told by the Book and its keepers (The University of Chicago Press)


876. LEWIS JAMES & SARAH 2009 Sacred Schisms How Religions Divide (Cambridge University Press)


877. LEYSER CONRAD 2000 Authority and asceticism from Augustine to Gregory the Great (Oxford University Press)


878. LIDELL SAMUEL MACGREGOR MATHERS 1888 Το Κλειδί του Βασιλιά Σολομώντα (Σολομωνική)


879. LIM TIMOTHY 2005 The Dead Sea Scrolls - A Very Short Introduction


880. LINCOLN BURR & DERSHOWITX 1914 Narratives of the Witchcraft Cases 1648-1706 (1992, Gryphon ed.)


881. LINDER ROBERT 2007 The Reformation Era (Greenwood Guides to Historic Events 1500-1900, Greenwood Press)


882. LIPPY CHARLES 2006 Faith in America Changes, Challenges, New Directions


883. LIPSIUS JUSTUS 1594 De Cruce libri tres _b&w


884. LIPSIUS JUSTUS 1594 De Cruce libri tres


885. LIVIER CLEMENT 1997 Η Αλήθεια Ελευθερώσει Υμάς Συνομιλώντας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α (εκδ. Ακρίτας)


886. LOBSTEIN & MAXSON 1902 An introduction to Protestant dogmatics (The University of Chicago Press) _


887. LOBSTEIN & MAXSON 1902 An introduction to Protestant dogmatics (The University of Chicago Press)


888. LOEWENTHAL KATE 2000 Psychology of Religion A Short Introduction


889. LONG STEPHEN 2003 Divine Economy Theology and the Market


890. LOUTH ANDREW The Origins of the Christian Mystical Tradition From Plato to Denys (2nd ed., Oxford University Press)


891. LOWERY R H 1991 The Reforming Kings, Cults and Society in First Temple Judah


892. LOWNDES WILLIAM THOMAS 1834 The Bibliographer's Manual of English Literature


893. LOWRIE WALTER 1906 Monuments of the early church


894. LOWTH ROBERT & MICHAELIS JOHANN 1810 De sacra poesi Hebr?orum Vol_02


895. LUCK GEORG 2006 Arcana Mundi Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds A Collection of Ancient Texts


896. LUNDQUIST JOHN 2007 The Temple of Jerusalem Past, Present, and Future (Praeger Publishers)


897. LUNDQUIST LYNN Jehovah in the New Testament


898. LUTHER MARTIN 1520 A Prelude on the Babylonian Captivity of the Church


899. LUTHER MARTIN On the Babylonian Captivity of the Church


900. LUTHER MARTIN Select works of vol. 04 (1826)


901. MACDONALD DAVID BRUCE 2003 Balkan Holocausts Serbian and Croatian Victim Centered Propaganda and the War in Yugoslavia (Manchester University Press)


902. MACLEOD WILSON ANNIE The life and times of Girolamo Savonarola


903. MADDEN RICHARD ROBERT 1853 The Life and Martyrdom of Savonarola Illustrative of the History of Church and State Connexion Vol_01


904. MADDEN RICHARD ROBERT 1853 The Life and Martyrdom of Savonarola Illustrative of the History of Church and State Connexion Vol_02


905. MADDEN THOMAS 2004 Crusades The Illustrated History (The University of Michigan Press)


906. MAGIL JOSEF 1905 Linear Prayer Book with Services for Sabbath and Festivals


907. MAGUIRE HENRY 1995 Byzantine Magic (Dumbarton Oaks Research Library)


908. MAIMBOURG LOUIS 1728 The history of Arianism Vol_01


909. MAIMBOURG LOUIS 1729 The history of Arianism Vol_02


910. MAIMONIDES MOSES 1520 The Guide for the Perplexed _ Director dubitatium aut perplexorum


911. MAIMONIDES MOSES 1520 The Guide for the Perplexed _ Director dubitatium aut perplexorum


912. MAIMONIDES MOSES 1832 The main principles of the creed and ethics of the Jews Exhibited in selections from the Yad Hachazakah


913. MAIMONIDES MOSES 1904 The guide for the perplexed _


914. MAIMONIDES MOSES 1904 The Guide for the Perplexed


915. MAIMONIDES MOSES 1912 The eight chapters of Maimonides on ethics


916. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_01


917. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_02


918. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1828 The Guide for the Purplexed Moreh Nevuchim Vol_03


919. MAIMONIDES MOSES RAMBAM 1904 The Guide For The Perplexed


920. MAIMONIDES MOSES The Guide for the Perplexed


921. MALANDRA WILLIAM 1983 An Introduction to Ancient Iranian Religion, Readings from the Avesta and the Achaemenid Inscriptions (University of Minnesota Press)


922. MANGO CYRIL 2006 Ιστορία του Βυζαντίου (Oxford University Press)


923. MANGO CYRIL 2007 Βυζάντιο Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης (ΜΙΕΤ)


924. MARJANEN & LUOMANEN 2005 A Companion to Second-century Christian Heretics (Brill)


925. MARKUS R 1988 Saeculum History and Society in the Theology of St Augustine (Cambridge University Press)


926. MARMORSTEIN A RABBI 1927 The old Rabbinic doctrine of God


927. MARTENS JOHN 2003 One God, One Law Philo of Alexandria on the Mosaic and Greco-Roman Law (Brill Academic Publishers)


928. MARTIN SEAN 2006 The Gnostics The First Christian Heretics


929. MARTIN WALTER Kingdom of the Cults


930. MASTERMAN ERNEST WILLIAM GURNEY 1909 Studies in Galilee (The University of Chicago Press) _


931. MASTERMAN ERNEST WILLIAM GURNEY 1909 Studies in Galilee (The University of Chicago Press)


932. MATHEWS SHAILER 1905 The Messianic hope in the New Testament (The University of Chicago Press)


933. MAXWELL JACLYN 2006 Christianization And Communication in Late Antiquity John Chrysostom And His Congregation in Antioch (Cambridge University Press)


934. MAZAR AMIHAI 2001 Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan (Jsot Supplement Series, Sheffield Academic Press)


935. McCAFFREY ENDA 2009 The Return of Religion in France From Democratisation to Postmetaphysics (Palgrave Macmillan)


936. MCCONNELL FRANK 1986 The Bible and the Narrative Tradition (Oxford University Press)


937. McCONNELL, COHRAN & CARMELLA 2001 Christian Perspectives on Legal Thought (Yale University Press)


938. McCRACKEN GEORGE 2006 Early Medieval Theology (Library of Christian Classics)


939. MCCRACKEN GEORGE 2006 Early Medieval Theology


940. MCDONOUGH SEAN 1999 YHWH at Patmos Rev_1_4 in its Hellenistic and Early Jewish Setting


941. MCGRATHE ALISTER 2007 Christianity's Dangerous Idea The Protestant Revolution A History from the Sixteenth Century to the Twenty-First


942. MCGUCKIN ANTHONY 2008 The Orthodox Church An Introduction to the History, Doctrine, and Spiritual Culture


943. McGUIRE BRIAN PATRICK 2006 A Companion to Jean Gerson (Brill's Companions to the Christian Tradition)


944. McINTOSH JOHN STRAYER 1912 A study of Augustines versions of Genesis (The University of Chicago Press)


945. MCLEAN MATTHEW 2007 The Cosmographia of Sebastian Munster


946. McMICHAEL & MYERS 2004 Friars and Jews in the Middle Ages and Renaissance (The medieval Franciscans, v. 2, Koninklijke Brill NV)


947. McNEILL JOHN 2006 Calvin - Institutes of the Christian Religion, Vol_01 (Library of Christian Classics)


948. McNEILL JOHN 2006 Calvin - Institutes of the Christian Religion, Vol_02 (Library of Christian Classics)


949. MEAD G 1903 Did Jesus Live 100 BC (Theosophical Publishing Society)


950. MEDDING PETER 2008 Sephardic Jewry and Mizrahi Jews Vol 22 (Oxford University Press)


951. MEDIKIS PAOLO DE 1755 Θρησκεία και έθη των Εβραίων


952. MEDZHIBOVSKAYA INESSA 2009 Tolstoy and the Religious Culture of His Time A Biography of a Long Conversion, 1845-1887 (Lexington Book)


953. MEECH JOHN 2006 Paul in Israel's Story Self and Community at the Cross (An American Academy of Religion Book)


954. MEER & MOOR 1988 The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry


955. MEINARDUS OTTO 2002 Two Thousand Years of Coptic Christianity


956. MELTON GORDON 2000 American Religions An Illustrated History (ABC-Clio)


957. MERBACK MITCHELL 2007 Beyond the Yellow Badge Anti-judaism and Antisemitism in Medieval and Early Modern Visual Culture (Brill's Series in Jewish Studies, Brill Academic)


958. METZGER BRUCE & EHRMAN BART 2005 The Text of the New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration (4th ed., Oxford University Press)


959. METZGER BRUCE 1968 Historical and Literary Studies Pagan Jewish and Christian


960. METZGER BRUCE 1994 A Textual Commentary on the Greek New Testament


961. MEYENDORFF JOHN 1974 Byzantine Theology Historical Trends and Doctrinal Themes


962. MEYENDORFF JOHN 1979 Byzantine Theology Historical trends and doctrinal themes


963. MEYENDORFF JOHN 1985 Ο Χριστός σωτήρας σήμερα


964. MEYENDORFF JOHN 1987 Byzantine Theology Historical Trends and Doctrinal Themes


965. MEYENDORFF JOHN 1989 Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξη Μυστική παράδοση


966. MEYENDORFF JOHN 1996 Orthodox Church Its Past and Its Role in the World Today (St. Vladimir's Seminary Press)


967. MEYENDORFF JOHN 1996 Orthodox Church Its Past and Its Role in the World Today (St. Vladimir's Seminary Press)


968. MEYENDORFF JOHN 2004 Ο Ορθόδοξος Γάμος


969. MEYER ANN 2003 Medieval Allegory and the Building of the New Jerusalem (D. S. Brewer, Cambridge)


970. MEYER MARVIN 2007 Judas The Definitive Collection of Gospels and Legends About the Infamous Apostle of Jesus (HarperCollins)


971. MIDDLETON DARREN 2005 Scandalizing Jesus Kazantzakis's The Last Temptation of Christ Fifty Years


972. MIDELFORT ERIK 2005 Exorcism and Enlightenment Johann Joseph Gassner and the Demons of Eighteenth-Century Germany (Yale University Press)


973. MILLER CYNTHIA 2008 Studies in Semitic and Afroasiatic Linguistics Presented to Gene B. Gragg (Studies in Ancient Oriental Civilization, Oriental Institute of the University of Chicago)


974. MILLER PETER 2004 Defining the Common Good Empire, Religion and Philosophy in Eighteenth-century Britain (Cambridge University Press)


975. MILLIGAN WILLIAM & ROBERTS ALEXANDER 1873 The Words of the New Testament, as altered by transmission and ascertained by modern Criticism


976. MILTON JOHN 1660 Treatise on Christian Doctrine (Of the Son of God and of the Holy Spirit) Part_01


977. MILTON JOHN 1660 Treatise on Christian Doctrine (Of the Son of God and of the Holy Spirit) Part_02


978. MILTON JOHN 1827 De Doctrina Christiana


979. MIOLA ROBERT 2007 Early Modern Catholicism An Anthology of Primary Sources (Oxford University Press)


980. MITCHELL HINCKLEY GILBERT THOMAS 1912 The ethics of the Old Testament (The University of Chicago Press)


981. MITCHELL STEPHEN 2003 Jesus What He Really Said And Did (HarperTempest)


982. MLADEN POPOVIC 2006 Reading the human body Physiognomics and astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman period Judaism (PhD thesis)


983. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1897 Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religion of the ancient Hebrews


984. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1918 The English Jew and his religion


985. MONTEFIORE CLAUDE GOLDSMID 1927 The synoptic Gospels


986. MONTFAUCON & BAHRDT 1769 Hexaplorum Origenis qu? supersunt Vol_01


987. MONTFAUCON & BAHRDT 1770 Hexaplorum Origenis qu? supersunt Vol_02


988. MONTGOMERY ROBERT 2001 The Lopsided Spread of Christianity Toward an Understanding of the Diffusion of Religions (Praeger Publishers)


989. MOOR EDWARD 1834 Oriental fragments


990. MOORE EDWARD CALDWELL 1919 The Spread of Christianity in the Modern World (The University of Chicago Press)


991. MOORE EDWARD CALDWELL 1927 Religious Thought in the Last Quarter-century (The University of Chicago Press)


992. MOORE GEORGE FOOT 1898 The Book of Judges A New English Translation Printed in Colors


993. MOORE GEORGE FOOT 1901 A Critical and Exegetical Commentary on Judges


994. MOORE GEORGE FOOT 1913 The Literature of the Old Testament


995. MOORE GEORGE FOOT 1920 History of Religions


996. MOORE GEORGE FOOT 1927 Judaism in the First Centuries of the Christian Era - The Age Of The Tannaim Vol_01


997. MOORE GEORGE FOOT 1949 History of Religions II Judaism Christianity Mohammedanism


998. MOORE MEGAN BISHOP 2006 Philosophy and Practice in Writing a History of Ancient Israel (The Library of Hebrew BibleOld Testament Studies, No. 435, T&T Clark International)


999. MOORE ROSEMARY 2000 The light in their consciences The early Quakers in Britain, 1646–1666 (Pennsylvania State University)


1000. MOOREHEAD WILLIAM 1895 Studies in the mosaic institutions The tabernacle, the priesthood, the sacrifices, the feasts of ancient Israel

No comments: