Thursday, November 11, 2010

Ιωάννης Καρμίρης:
Η Ελληνορθόδοξη εκκλησία
& η Νεοελληνική απόδοση της Αγίας Γραφής /

Ioannis Karmiris:
Greek Orthodox Church
& the translation of the Bible in Modern Greek
«Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

Πρωταρχικόν αναντιρρήτως καθήκον της Εκκλησίας είναι να καταστήση κτήμα και τροφήν πνευματικήν του λαού τον λόγον του Θεού, θέτουσα εις χείρας αυτού την αγίαν Γραφήν, και μάλιστα την Κ. Διαθήκην, την οποίαν πρέπει ούτος να αγαπήση και συνηθίση να μελετά τακτικώς και ανελλιπώς «προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη», καθιστών αυτήν αχώριστον σύντροφον του βίου του, καθημερινόν ανάγνωσμα και εντρύφημα και άρτον επιούσιον αυτού, ίνα ούτως αποβή το Ευαγγέλιον πραγματικώς το βιβλίον της ζωής του και ο υπέρτατος ρυθμιστής αυτής και καθόλου ο πνευματικός και ηθικός ποδηγέτης του ευσεβούς Ελληνικού λαού. Πρέπει να ομολογηθή, ότι ημείς οι Έλληνες δεν εμελετώμεν όσον άλλοι χριστιανικοί λαοί το Ευαγγέλιον, το οποίον δεν είχε δυστυχώς εισαγάγει η Εκκλησία μας εις τους οίκους όλων μας, από του καλλιμαρμάρου μεγάρου μέχρι της ταπεινής καλύβης, καίτοι οι μεγάλοι Πατέρες, και προ πάντων ο ιερός Χρυσόστομος, συνιστώσι ζωηρώς και επιβάλλουσι την υπό του λαού μελέτην αυτού ως υποχρεωτικήν και απαραίτητον δια την θρησκευτικήν και ηθικήν οικοδομήν των πιστών. Δια ταύτα επιβάλλεται, φρονούμεν, να οργανωθή συστηματικώτερον υπό των Ιερών Μητροπόλεων, του Ιερού Κλήρου, της Αποστολικής Διακονίας, του θρησκευτικού τύπου, των θρησκευτικών σωματείων, των κατηχητικών σχολείων, των ευσεβών διδασκάλων και γενικώς πάντων των θέσει και φύσει δυναμένων αληθής σταυροφορία και πραγματικόν κίνημα χριστιανικόν δια την εισαγωγήν του Ευαγγελίου εις πάσαν ελληνικήν οικογένειαν και την ευσεβή μελέτην αυτού υφ' όλων των Ελλήνων».

* Ιωάννη Καρμίρη,
«Η μελέτη της Καινής Διαθήκης και η εις την Νεοελληνικήν απόδοσις αυτής»,
Εκκλησία, 15 Αυγούστου 1948,
σσ. 259-262.
[Ελληνικά/Greek, PDF]Υπογραφή του καθηγητή Ιωάννη Καρμίρη (1980)

No comments: