Saturday, September 10, 2011

Colwell's rule on Joh 1:1 /

Ο κανόνας του Colwell στο Ιωα 1:1

Το εναρκτήριο εδάφιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη περιέχει ένα από τα πολλά κείμενα στα οποία αυτός ο κανόνας υποδεικνύει τη μετάφραση του κατηγορήματος ως οριστικού ουσιαστικού. Η φράση «Καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος» φαίνεται πιο κοντά στο «Και ο Λόγος ήταν Θεός» παρά στο «Και ο Λόγος ήταν θεϊκός» όταν εξετάζεται αναφορικά με αυτόν τον κανόνα. Η απουσία του άρθρου δεν καθιστά το κατηγόρημα αόριστο ή ποιοτικό όταν προηγείται του ρήματος· είναι αόριστο σε αυτή τη θέση μόνο όταν το απαιτεί το περικείμενο. Το περικείμενο δεν εγείρει τέτοια απαίτηση στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διότι η δήλωση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ξένη στον πρόλογο του ευαγγελίου το οποίο αποκορυφώνεται με την ομολογία του Θωμά.

* Ernst Cadman Colwell,
"A Definite Rule for the Use of the Article in the Greek New Testament"
[Συγκεκριμένος Κανόνας για τη Χρήση του Άρθρου στην Ελληνική Καινή Διαθήκη] *,
Journal of Biblical Literature, Vol./Τόμ. 52, No./Αρ. 1, Apr./Απρ., 1933,
pp./σσ. 12-21

No comments: