Thursday, October 27, 2011

Jesus
as the representative of God's name on earth /

Ο Ιησούς
ως αντιπρόσωπος του ονόματος του Θεού στη γη
“It is probable that Jesus’ identity was very early associated with the angel of YHWH who is superior to all angels in that he represents God’s name on earth.”


«Είναι πιθανότατο ότι η ταυτότητα του Ιησού συσχετίστηκε από πολύ νωρίς με τον άγγελο του ΓΧΒΧ ο οποίος είναι ανώτερος από όλους τους άλλους αγγέλους καθώς αυτός αντιπροσωπεύει το όνομα του Θεού στη γη».

Alan F. Segal,
Heavenly Ascent in Hellenistic Judaism, Early Christianity and Their Environment
[Ουράνια Ανάληψη στον Ελληνιστικό Ιουδαϊσμό, στον Πρώιμο Χριστιανισμό και στο Περιβάλλον τους],
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt (ANRW) 23.2:1371.

No comments: