Monday, October 3, 2011

Ο Πατριάρχης & ο Σουλτάνος:
Σχέσεις αμοιβαίων συμφερόντων /

The Patriarch & the Sultan:
Relations of mutual interests

Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής
& Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος /

Mehmed II
& Patriarch Gennadius Scholarius*

Ἔδωκε δὲ καὶ προστάγματα ἐγγράφως τῷ πατριάρχῃ μετὰ ἐξουσίας βασιλικῆς ὑπογεγραμμένα κάτωθεν, ἵνα μηδεὶς αὐτὸν ἐνοχλήσῃ ἢ ἀντιτείνῃ, ἀλλὰ εἶναι ἀναίτητον καὶ ἀφορολόγητον καὶ ἀδιάσειστόν τε ἀπὸ παντὸς ἐναντίου, καὶ τέλους καὶ δώσεως ἐλεύθερος ἔσηται αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν πατριάρχαι εἰς τὸν αἰῶνα, ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ὑποτεταγμένοι αὐτῷ ἀρχιερεῖς.

Γεώργιος Φραντζής / George Phrantzes,
Χρονικόν / Chronicon sive Maius
(partim sub auctore Macario Melisseno)

[Ελληνικά/Greek, PDF]

V. Grecu,
Georgios Sphrantzes. Memorii 1401-1477
[Scriptores Byzantini 5. Bucharest: Academia Republicae Romanicae, 1966] σ. 456.34*No comments: