Tuesday, June 5, 2012

Φιλιππησίους / Philippians 2:6:

Ποιες είναι οι δυνατές ερμηνείες
της φράσης οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ;

What are the possible interpretations
of the phrase οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ?

Κριτικό κείμενο 27NA
6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων
6 ο οποίος, αν και ήταν Θεός,
6 ο οποίος, αν και υπήρχε με μορφή Θεού,
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,
δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής,
δεν διανοήθηκε κάποια αρπαγή, δηλαδή το να είναι ίσος με τον Θεό.
7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν
7 αλλά τα απαρνήθηκε όλα,
Όχι! Αλλά άδειασε τον εαυτό του
μορφὴν δούλου λαβών,
πήρε μορφή δούλου
και πήρε μορφή δούλου
ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος·
κι έγινε άνθρωπος·
και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους.
καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
και όντας πραγματικός άνθρωπος
8 Και όταν βρέθηκε ως άνθρωπος κατά το σχήμα,
8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν
8 ταπεινώθηκε θεληματικά
ταπείνωσε τον εαυτό του
γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου,
υπακούοντας μέχρι θανάτου,
και έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου,
θανάτου δὲ σταυροῦ.
και μάλιστα θανάτου σταυρικού.
ναι, θανάτου πάνω σε ξύλο βασανισμού.
9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
9 Γι’ αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά
9 Γι’ αυτόν το λόγο και ο Θεός τον εξύψωσε σε ανώτερη θέση
καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα.
και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ’ όλα τα ονόματα.
και του έδωσε με καλοσύνη το όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα,* Ralph P. Martin,
The Epistle of Paul to the Philippians:
An Introduction and Commentary

[Η Επιστολή του Παύλου προς του Φιλιππησίους:
Εισαγωγή και Σχολιολόγιο
],
Wm. B. Eerdmans Publishing, 1987,
pp./σσ. 101-104.

*
No comments: