Saturday, December 5, 2015

Οι 181 φορές
όπου ο όρος «Κύριος» στην ΚΔ
αντιστοιχεί στο Τετραγράμματο
σύμφωνα με την Μεταγλώττιση της Καινής Διαθήκης,
του Σπύρου Καραλή /

"LORD" in place of the Tetragrammaton
within the Greek NT
in the Metaglottisis Modern Greek Version,
by Spiridon Karalis

(Τμήμα / Part 2/2)1 Thessalonians 1:1  Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων που είναι ενωμένη με το Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Χάρη ς εσάς και ειρήνη.
1 Thessalonians 1:3  μνημονεύοντας35> μπροστᾶ στο Θεο και Πατερα μασ το εργο τησ πῖστησ σασ και τον κοπο τησ αγᾶπησ σασ και την υπομονῆ τησ ελπῖδασ σασ στον Κῦριο μασ Ιησοῦ Ξριστο
1 Thessalonians 1:6  Και εσείς γίνατε μιμητές δικοί μας και του Κυρίου, γιατί δεχτήκατε το λόγο του Θεού μέσα σε θλίψη πολλή μαζί με χαρά Πνεύματος Αγίου,
1 Thessalonians 1:8  Γιατί από εσάς ήχησε προς τα έξω ο λόγος του Κυρίου, όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά σε κάθε τόπο η πίστη σας που είναι προς το Θεό έχει εξέλθει, ώστε εμείς να μην έχουμε ανάγκη να λέμε τίποτα.
1 Thessalonians 2:15  οι οποίοι σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού και τους προφήτες, και εμάς εκδίωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και ς όλους τους ανθρώπους είναι ενάντιοι,
1 Thessalonians 2:19  Γιατί ποια είναι η ελπίδα μας ή η χαρά ή ο στέφανος της καύχησής μας ή δεν είστε βέβαια εσείς; μπροστά στον Κύριό μας Ιησού κατά την παρουσία του;
1 Thessalonians 3:8  γιατί τώρα ζούμε αν εσείς στέκεστε στον Κύριο.
1 Thessalonians 3:11  Και ο ίδιος ο Θεός και Πατέρας μας και ο Κύριός μας Ιησούς είθε να κατευθύνουν την οδό μας προς εσάς.
1 Thessalonians 3:12  Κι εσάς ο Κύριος είθε να σας αυξήσει και να σας κάνει να περισσέψετε στην αγάπη ο ένας προς τον άλλο και προς όλους, καθώς ακριβώς και εμείς έχουμε προς εσάς,
1 Thessalonians 3:13  ώστε να στηρίξει τις καρδιές σας άμεμπτες μέσα στην αγιοσύνη…¿ μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού μαζί με όλους τους αγίους του. Αμήν.
1 Thessalonians 4:1  Τέλος, λοιπόν, αδελφοί, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε μέσω του Κυρίου Ιησού, ώστε, καθώς παραλάβατε από εμάς το πώς πρέπει να περπατάτε…À και να αρέσετε στο Θεό καθώς και πράγματι περπατάτε έτσι να προοδεύετε ς αυτό περισσότερο.
1 Thessalonians 4:2  Γιατί ξέρετε ποιες παραγγελίες σας δώσαμε μέσω του Κυρίου Ιησού.
1 Thessalonians 4:6  το να μην υπερβαίνει κανείς τα όριᐠκαι να μην εκμεταλλεύεται…( ς αυτό το πράγμα…& τον αδελφό του, γιατί ο Κύριος είναι τιμωρός…Å για όλα αυτά, καθώς και προείπαμε ς εσάς και σας το βεβαιώσαμε επίσημα.
1 Thessalonians 4:15  Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου δε θα προλάβουμε να φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν.
1 Thessalonians 4:16  Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί οι ενωμένοι με το Χριστό θα αναστηθούν πρώτα.
1 Thessalonians 4:17  ,Επειτα εμείς οι ζωντανοί, που θα μένουμε ως υπόλοιπο, συγχρόνως μαζί με αυτούς θα αρπαχτούμε μέσα σε νεφέλες για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο.
1 Thessalonians 5:2  γιατί εσείς οι ίδιοι ακριβώς ξέρετε ότι η ημέρα του Κυρίου έτσι έρχεται, όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα.
1 Thessalonians 5:9  Γιατί δε μας έθεσε…7 ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
1 Thessalonians 5:12  Και σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και που είναι προϊστάμενοί σας μέσω του Κυρίου και σας νουθετούν…9.
1 Thessalonians 5:23  Και αυτός ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάσει ολότελα, και ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα σας είθε να τηρηθούν άμεμπτα κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1 Thessalonians 5:27  Σας εξορκίζωB στον Κύριο να διαβαστεί η επιστολή σε όλους τους αδελφούς.
1 Thessalonians 5:28  Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας.
2 Thessalonians 1:1  Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την εκκλησία των Θεσσαλονικέων που έχει κοινωνία με το Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
2 Thessalonians 1:2  Χάρη ς εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό.
2 Thessalonians 1:7  και άνεση ς εσάς που θλίβεστε μαζί μ εμάς, κατά την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δύναμής του
2 Thessalonians 1:8  μέσα σε πύρινη φλόγα, αποδίδοντας εκδίκηση ς αυτούς που δεν ξέρουν το ΘεόC και ς αυτούς που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού.
2 Thessalonians 1:9  Οι οποίοι θα πληρώσουν την τιμωρία τους με αιώνιο όλεθροD προερχόμενο απόE το πρόσωπο του Κυρίου και από τη δόξα της ισχύος του,
2 Thessalonians 1:12  για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού μέσα σαςG, και εσείς να δοξαστείτε μέσα ς αυτόνH, σύμφωνα με τη χάρη του Θεού μας και Κυρίου Ιησού ΧριστούI.
2 Thessalonians 2:1  Παρακαλούμε λοιπόν εσάς, αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος…` μπροστά του,
2 Thessalonians 2:2  να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας ούτε να θορυβείστε, μήτε από πνεύμαK μήτε από λόγο μήτε από επιστολή σαν να ήταν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου.
2 Thessalonians 2:8  Και τότε θα αποκαλυφτεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρέψει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσειR με την επιφάνειαS της παρουσίας του.
2 Thessalonians 2:13  Εμείς όμως οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί αγαπημένοι από τον Κύριο, γιατί σας διάλεξε ο Θεός ως απαρχήU για σωτηρία με αγιασμό Πνεύματος και με πίστη στην αλήθεια.
2 Thessalonians 2:14  Σ αυτό και σας κάλεσε μέσω του ευαγγελίου μας προς απόκτηση της δόξας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
2 Thessalonians 2:16  Και αυτός ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατέρας μας, που μας αγάπησε και μας έδωσε αιώνια παρηγοριά…´ και αγαθή ελπίδα μέσω της χάρης του,
2 Thessalonians 3:1  Λοιπόν, προσεύχεστε για μας, αδελφοί, για να τρέχει και να δοξάζεται ο λόγος του Κυρίου καθώς γίνεται και ς εσάς,
2 Thessalonians 3:3  Και είναι πιστός¶ž ο ΚΥΡΙΟΣ, ο οποίος θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον Πονηρό¶ñ.
2 Thessalonians 3:4  ,Εχουμε όμως πεποίθησ綛 για σας, που προέρχεται από τη σχέση μας με τον Κύριο, ότι αυτά που παραγγέλλουμε και τα κάνετε και θα τα κάνετε.
2 Thessalonians 3:5  Και ο Κύριος είθε να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού¶— και στην υπομονή του Χριστού.
2 Thessalonians 3:6  Σας παραγγέλλουμε λοιπόν, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε¶˜ από κάθε αδελφό που περπατά άτακτᶙ και όχι κατά την παράδοση που οι πιστοί παράλαβαν από εμάς.
2 Thessalonians 3:12  Σε τέτοιους ανθρώπους, λοιπόν, παραγγέλλουμε και προτρέπουμε, ενώ βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να εργάζονται με ησυχία και να τρώνε το δικό τους άρτο.
2 Thessalonians 3:16  Και αυτός ο Κύριος της ειρήνης είθε να σας δώσει την ειρήνη διαπαντός με κάθε τρόπο. Ο Κύριος ας είναι μαζί με όλους σας.
2 Thessalonians 3:18  Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με όλους σας.
1 Timothy 1:2  προς τον Τιμόθεο, γνήσιο τέκνο μου στην πίστη. Χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και το Χριστό¶Î Ιησού τον Κύριό μας.
1 Timothy 1:12  Ευχαριστώ αυτόν που με ενδυνάμωσε, το Χριστό Ιησού τον Κύριό μας, γιατί με θεώρησε πιστό¶/ και με έθεσε σε διακονία,
1 Timothy 1:14  Και υπερπλεόνασε η χάρη του Κυρίου μας μαζί με πίστη και αγάπη που υπάρχει σε κοινωνία με το Χριστό Ιησού.
1 Timothy 6:3  Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικά και δεν προσέρχεταιO στους υγιείς λόγους που είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη διδασκαλία που συμφωνεί με την ευσέβεια,
1 Timothy 6:14  να τηρήσεις την εντολή άσπιληW και ανεπίληπτη μέχρι την επιφάνειαX του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
1 Timothy 6:15  την οποία θα δείξει στους δικούς του καθορισμένους καιρούς ο μακάριος και μόνος δυνάστης, ο βασιλιάς αυτών που βασιλεύουν και Κύριος αυτών που κυριαρχούν300>,
2 Timothy 1:2  προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό τέκνο μου. Χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και το Χριστό Ιησού τον Κύριό μας.
2 Timothy 1:8  Μη λοιπόν ντραπείς τη μαρτυρία του Κυρίου μας μήτε εμένα το δέσμιό του, αλλά συγκακοπάθησε στο ευαγγέλιο σύμφωνα με τη δύναμη του Θεού,
2 Timothy 1:16  Είθε να δώσει έλεος ο Κύριος στον οίκο του Ονησιφόρου, γιατί πολλές φορές με ανακούφισε και την αλυσίδα μου δεν ντράπηκε,
2 Timothy 1:18  Είθε να του δώσει ο Κύριος318> να βρει ελεοσ απο τον Κῦριο2319> εκεῖνη την ημερὰ Και οσα στην /Εφεσο διακονησε2320> εσῦ τα γνωρῖζεισ καλῦτερὰ
2 Timothy 2:7  Κατάλαβε ό,τι λέω. Γιατί θα σου δώσει ο Κύριος σύνεση σε όλα.
2 Timothy 2:19  Αλλά όμως το στερεό θεμέλιο του Θεού έχει στηθεί, έχοντας αυτήν τη σφραγίδα: Ο ΚΥΡΙΟΣ γνώρισε αυτούς που είναι δικοί του. και: Ας απομακρυνθεί από την αδικία327> καθενασ που ονομᾶζεΐ2328> το ονομα του ΚΥΡΙΟΥ
2 Timothy 2:22  Και τις νεανικές331> επιθυμῖεσ αποφευγέ αλλᾶ επιδῖωκε δικαιοσῦνή πῖστή αγᾶπή ειρῆνη μαζῖ μ εκεῖνουσ που επικαλοῦνται τον Κῦριο μεσα απο καθαρῆ καρδια
2 Timothy 2:24  Ο δούλος όμως του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι ήπιος προς όλους, διδακτικός, ανεξίκακος,
2 Timothy 3:11  τους διωγμούς, τα παθήματα, τι είδους μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα τι είδους διωγμούς υπέφερα και από όλα με έσωσε ο Κύριος.
2 Timothy 4:8  Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο ς εμένα, αλλά και ς όλους αυτούς που έχουν αγαπήσει την επιφάνειά353> τοὺ
2 Timothy 4:14  Ο Αλέξανδρος ο χαλκουργός πολλά κακά μου έκανε θα του αποδώσει ο Κύριος κατά τα έργα του.
2 Timothy 4:17  Αλλά ο Κύριος μου συμπαραστάθηκε και με ενδυνάμωσε, για να βεβαιωθεί πλήρως356> το κῆρυγμα απο εμενα και να ακοῦσουν ολα τα εθνη και γλῖτωσα απο στομα λεοντὰ
2 Timothy 4:18  Θα με γλιτώσει ο Κύριος από κάθε έργο κακό και θα με σώσει για τη βασιλεία του την επουράνια. Σ αυτόν ας είναι η δόξα στους αιώνες των αιώνων! Αμήν.
2 Timothy 4:22  Ο Κύριος ας είναι μαζί με το πνεύμα σου. Η χάρη μαζί σας.
Philemon 1:3  Χάρη ς εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Philemon 1:5  επειδή ακούω και την πίστη που έχεις προς τον Κύριο Ιησού και την αγάπη σου σε όλους τους αγίους395>,<2396>
Philemon 1:16  όχι πια ως δούλο, αλλά περισσότερο από δούλο, ως αδελφό αγαπητό, μάλιστα για μένα και πόσο μάλλον για σένα, και σχετικά με το σώμα και σχετικά με τον Κύριο.
Philemon 1:20  Ναι, αδελφέ, είθε κι εγώ να είχα κάποιο όφελοςαπό εσένα ως προς τον Κύριο ανάπαυσέ μου τα σπλάχνα στο Χριστό.
Philemon 1:25  Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί με το πνεύμα σας.
Hebrews 2:3  πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία; Η οποία, αφού άρχισε να κηρύττεται μέσω του Κυρίου, βεβαιώθηκε ς εμάς από εκείνους που άκουσαν,
Hebrews 7:14  Γιατί είναι φανερό ότι από τη φυλή του Ιούδα έχει ανατείλει ο Κύριός μας. Γι αυτήν τη φυλή, για ιερείς ο Μωυσής δε μίλησε τίποτα.
Hebrews 7:21  Εκείνος όμως έγινε με ορκωμοσία μέσω Εκείνου που έλεγε προς αυτόν: Ορκίστηκε ο ΚΥΡΙΟΣ και δε θα μεταμεληθεί: Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα.
Hebrews 8:2  και έγινε λειτουργός στα γιακαι της Σκηνής του Μαρτυρίου της αληθινής, την οποία στερέωσε/W ο Κύριος, όχι άνθρωπος.
Hebrews 8:8  Γιατί κατηγορώντας αυτούς λέει: Ιδού, έρχονται ημέρες, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ, που θα συνάψω με τον οίκο Ισραήλ και με τον οίκο Ιούδα διαθήκη καινούργια.501>
Hebrews 8:9  ,Οχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα μέ τους πατέρες τους την ημέρα που πήρα το χέρι τους, για να τους εξαγάγω από τη γη της Αιγύπτου. Επειδή αυτοί δεν ενέμειναν στη διαθήκη μου, κι εγώ τους παραμέλησα502>, λεει ο ΚΥΡΙΟΣ
Hebrews 8:10  Γιατί αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με τον οίκο Ισραήλ μετά τις ημέρες εκείνες, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ: Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και πάνω στις καρδιές τους θα τους γράψω, και θα είμαι ς αυτούς Θεός και αυτοί θα μου είναι λαός.
Hebrews 8:11  Και δε θα διδάξουν καθένας τον συμπολίτη του και καθένας τον αδελφό του λέγοντασ: Γνώρισε τον ΚΥΡΙΟ. Γιατί όλοι τους θα με ξέρουν, από τον μικρό ως τον μεγάλο από αυτούς.
Hebrews 10:16  Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ: Είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοιά τους θα τους γράψω,
Hebrews 10:30  Γιατί ξέρουμε αυτόν που είπε: Σ εμένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω. Και πάλι: Θα κρίνει ο ΚΥΡΙΟΣ το λαό του.
Hebrews 12:5  και έχετε ξεχάσει εντελώς την προτροπή στην οποία ο Θεός συνδιαλέγεται μ εσάς όπως σε γιους του: Γιε μου, μην αδιαφορείς για την παιδεία του ΚΥΡΙΟΥ, μήτε να αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεσαι από αυτόν.
Hebrews 12:6  γιατί αυτόν που αγαπά ο ΚΥΡΙΟΣ παιδεύει562> και μαστιγῶνει κᾶθε γιο που παραδεξεταΐ2563>.
Hebrews 12:14  Ειρήνη να επιδιώκετε με όλους και τον αγιασμό569>, χωρῖσ τον οποῖο κανεῖσ δε θα δει τον Κῦριό
Hebrews 13:6  ,Ωστε έχοντας θάρρος εμείς ας λέμε: Ο Κύριος είναι ς εμένα βοηθός και δε θα φοβηθώ τι θα μου κάνει άνθρωπος;
Hebrews 13:20  Και ο Θεός της ειρήνης, που επανέφερε από τους νεκρούς το μέγα ποιμένα των προβάτων με το αίμα αιώνιας διαθήκης, τον Κύριό μας Ιησού,
James 1:1  Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τις δώδεκα φυλές601> που εῖναι στη διασπορᾶ ξαῖρετὲ
James 1:7  Ας μη νομίζει, βεβαίως, ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον ΚΥΡΙΟ
James 1:12  Μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει δοκιμασία613>, γιατῖ οταν γῖνει δοκιμοσ2614>, θα λᾶβει το στεφανο τησ ζωῆσ τον οποῖο [ο Κῦριοσ] υποσξεθηκε σ αυτοῦσ που τον αγαποῦν
James 2:1  Αδελφοί μου, μην έχετε με προσωποληψίες την πίστη του ένδοξου Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
James 3:9  Με αυτήν ευλογούμε τον ΚΥΡΙΟ και Πατέρα, και με αυτήν καταριόμαστε τους ανθρώπους που έχουν γίνει καθ ομοίωση του Θεού.
James 4:10  Ταπεινωθείτε μπροστά στον ΚΥΡΙΟ και θα656> σασ υψῶσεὶ
James 4:15  Αντί να λέτε: Αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο.
James 5:4  Ιδού, ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας, που τους τον έχετε στερήσει, κράζει, και οι κραυγές των θεριστών έχουν εισέλθει στα αυτιά του ΚΥΡΙΟΥ Σαβαώθ659>.
James 5:7  Μακροθυμήστε λοιπόν, αδελφοί, ως την παρουσία του ΚΥΡΙΟΥ. Ιδού, ο γεωργός αναμένει τον πολύτιμο καρπό της γης, περιμένοντάς τον με μακροθυμία, ωσότου λάβει πρώιμη και όψιμη [βροχή].
James 5:8  Μακροθυμήστε και εσείς, στηρίξτε τις καρδιές σας, γιατί η παρουσία του Κυρίου έχει πλησιάσει.
James 5:10  Αδελφοί, λάβετε ως υπόδειγμα της κακοπάθειας και της μακροθυμίας τους προφήτες που λάλησαν στο όνομα του ΚΥΡΙΟΥ.
James 5:11  Ιδού, μακαρίζουμε αυτούς που υπέμειναν. Την υπομονή του Ιώβ την ακούσατε και το τέλος του ΚΥΡΙΟΥ το είδατε, γιατί ο ΚΥΡΙΟΣ είναι πολυεύσπλαχνος και οικτίρμονας662>.
James 5:14  Ασθενεί κανείς μεταξύ σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου.
James 5:15  Και η προσευχή της πίστης θα σώσει τον αποκαμωμένο ασθενή και θα τον σηκώσει ο Κύριος. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του αφεθούν663>.
1 Peter 1:3  Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε σύμφωνα με το πολύ έλεός του για μια ζωντανή ελπίδα μέσω της ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς,
1 Peter 1:25  Ο λόγος689> ομωσ του Κυρῖου μενει στον αιῶνὰ Και αυτοσ εῖναι ο λογοσ2690> που ευαγγελῖστηκε σ εσᾶσ
1 Peter 2:3  αν γευτήκατε ότι καλός είναι ο ΚΥΡΙΟΣ.
1 Peter 2:13  Υποταχτείτε σε κάθε ανθρώπινο θεσμό698> για ξᾶρη του Κυρῖου: εῖτε σε βασιλια επειδῆ υπερεξεΐ2699>,
1 Peter 3:6  όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάμ και τον καλούσε κύριο710>  τησ οποῖασ γῖνατε τεκνα αν αγαθοποιεῖτε και δε φοβᾶστε κανενα τρομαγμὰ
1 Peter 3:12  Γιατί οι οφθαλμοί του ΚΥΡΙΟΥ είναι πάνω στους δίκαιους και τ αυτιά του προσέχουν στη δέησή τους714>, το προσωπο ομωσ του ΚΥΡΙΟΥ εῖναι ενᾶντια σ εκεῖνουσ που κᾶνουν τα κακα
1 Peter 3:15  Αλλά τον ΚΥΡΙΟ, το Χριστό, αγιάστε716> μεσα στισ καρδιεσ σασ και να εῖστε ετοιμοι πᾶντοτε προσ απολογῖα2717> σε καθεναν που σασ ζητᾶ λογο για την ελπῖδα που εξετε μεσα σασ
2 Peter 1:2  Χάρη ς εσάς και ειρήνη είθε να πληθύνουν μέσω της επίγνωσης754> του Θεοῦ και του Ιησοῦ του Κυρῖου μασ
2 Peter 1:8  Γιατί αυτά, όταν υπάρχουν ς εσάς και πλεονάζουν, δε θα σας καταστήσουν αργούς ούτε άκαρπους στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
2 Peter 1:11  Γιατί έτσι πλούσια θα σας χορηγηθεί επιπλέον η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού.
2 Peter 1:14  επειδή ξέρω ότι γρήγορα θα γίνει η απόθεση του σκηνώματός μου763> καθῶσ και ο Κῦριοσ μασ Ιησοῦσ Ξριστοσ μοῦ το δῆλωσὲ
2 Peter 1:16  Γιατί δε σας γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχοντας ακολουθήσει σοφιστικούς764> μῦθουσ αλλᾶ γῖναμε αυτοπτεσ μᾶρτυρεσ τησ μεγαλειοτητασ εκεῖνοὺ
2 Peter 2:9  συμπεραίνεται πως ξέρει ο ΚΥΡΙΟΣ τους ευσεβείς να τους σώζει από τον πειρασμό, ενώ τους άδικους να τους διατηρεί τιμωρούμενους777> για2778> την ημερα τησ κρῖσησ
2 Peter 2:11  ενώ οι άγγελοι, που είναι μεγαλύτεροι σε ισχύ και σε δύναμη, δεν προφέρουν εναντίον τους μπροστά στον ΚΥΡΙΟ βλάστημη κρίση.
2 Peter 2:20  Γιατί, λοιπόν, αν ηττώνται από αυτά, επειδή πάλι μπλέχτηκαν στα δίχτυα τους, αφού απόφυγαν τα μιάσματα787> του κοσμου με την επῖγνωση του Κυρῖου μασ και σωτῆρα Ιησοῦ Ξριστου εξει γῖνει σ αυτοῦσ η τελευταῖα κατᾶσταση ξειροτερη απο την πρῶτὴ
2 Peter 3:2  για να θυμηθείτε τα λόγια790> που εξουν προειπωθεῖ απο τουσ ᾶγιουσ προφῆτεσ και την εντολῆ των αποστολων σασ που εῖναι του Κυρῖου και Σωτῆρὰ
2 Peter 3:8  Και ένα πράγμα ας μη σας διαφεύγει, αγαπητοί, αυτό: ότι μία ημέρα μπροστά στον ΚΥΡΙΟ είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μία ημέρα.
2 Peter 3:9  Δε βραδύνει ο ΚΥΡΙΟΣ την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για σας, επειδή δε θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά όλοι να προσχωρήσουν στη μετάνοια.
2 Peter 3:10  Θα έρθει όμως η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ σαν κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν καθώς θα καίγονται, και η γη και τα έργα που είναι ς αυτή θα βρεθούν795>.
2 Peter 3:15  Και τη μακροθυμία του ΚΥΡΙΟΥ μας να τη θεωρείτε σωτηρία, καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος σας έγραψε σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε,
2 Peter 3:18  αλλά να αυξάνετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας796> και σωτῆρα Ιησοῦ Χριστου Σ αυτον ασ εῖναι η δοχα και τῶρα και στην αιῶνια Ημερὰ [Αμῆν].
Jude 1:4  Γιατί εισχώρησαν κρυφά C μερικοί άνθρωποι, που είχε γραφτεί σχετικά με αυτούς από παλιά γι αυτήν την καταδίκη, ασεβείς, που μεταβάλλουν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια και που αρνούνται το μόνο Δεσπότη και Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Jude 1:5  Και ς εσάς θέλω να υπενθυμίσω, επειδή τα ξέρετε όλα, ότι ο ΚΥΡΙΟΣ αφού έσωσε μια φορά το λαό Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, ύστερα D εκείνους που δεν πίστεψαν τους κατάστρεψε.
Jude 1:9  Ενώ ο Μιχαήλ ο αρχάγγελος, όταν φιλονικώντας με το Διάβολο συνδιαλεγόταν για το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να επιφέρει βλάστημη κρίση, αλλά είπε: Να σε επιτιμήσει ο ΚΥΡΙΟΣ.
Jude 1:14  Προφήτεψε επίσης και γι αυτούς ο Ενώχ, έβδομος από τον Αδάμ, λέγοντασ: Ιδού, ήρθε ο ΚΥΡΙΟΣ με τις άγιες μυριάδες O του,
Jude 1:17  Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια Q που έχουν προειπωθεί από τους αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
Jude 1:21  να διατηρήσετε Sτους εαυτούς σας μέσα στην αγάπη του Θεού, περιμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για ζωή αιώνια.
Jude 1:25  στο μόνο Θεό το σωτήρα μας, ας είναι δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος U και εξουσία πριν από κάθε αιώνα ´ και τώρα και σε όλους τους αιώνες διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν.

Revelation 1:8  Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, λέει ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός, ο Είναι και ο ,Ηταν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορας.
Revelation 1:10  ,Ηρθα σε πνευματική έκσταση κατά την ημέρα του Κυρίου907> και ᾶκουσα πῖσω μου φωνῆ μεγᾶλη σαν σᾶλπιγγα
Revelation 4:8  Και τα τέσσερα ζωντανά όντα, το καθένα τους ξεχωριστά έχουν από έξι φτερούγες, ενώ κυκλικά και από μέσα940> εῖναι γεμᾶτα οφθαλμοῦσ Και ανᾶπαυση δεν εξουν ημερα και νῦξτα λεγοντασ: γιοσ ᾶγιοσ ᾶγιοσ ΚΥΡΙΟΣ ο Θεοσ ο Παντοκρᾶτορασ ο /Ηταν και ο Εῖναι και ο Ερχομενοσ+
Revelation 4:11  ξιος είσαι, ο Κύριος και ο Θεός μας, να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, γιατί εσύ έχτισες τα πάντα και εξαιτίας του θελήματός σου υπήρξαν και χτίστηκαν942>.
Revelation 11:4  Αυτοί είναι τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λυχνίες που μπροστά στον Κύριο της γης έχουν σταθεί.
Revelation 11:8  Και το πτώμα τους θα βρίσκεται πάνω στην πλατεία της πόλης της μεγάλης, που καλείται πνευματικά990> Σοδομα και Αῖγυπτοσ οπου και ο Κῦριοσ τουσ σταυρῶθηκὲ
Revelation 11:15  Και ο έβδομος άγγελος σάλπισε και έγιναν φωνές μεγάλες στον ουρανό που έλεγαν: Η βασιλεία του κόσμου έγινε του Κυρίου μας και του Χριστού του, και θα βασιλέψει στους αιώνες των αιώνων.
Revelation 14:13  Και άκουσα φωνή από τον ουρανό να λέει: Γράψε: Μακάριοι οι νεκροί που πεθαίνουν με τον Κύριο από τώρα. Ναι, λέει το Πνεύμα, για να αναπαυτούν από τους κόπους τους, γιατί τα έργα τους ακολουθούν μαζί τους.
Revelation 17:14  Αυτοί με το Αρνίο θα πολεμήσουν και το Αρνίο θα τους νικήσει, γιατί είναι Κύριος κυρίων και Βασιλιάς βασιλιάδων, και όσοι είναι μαζί του είναι κλητοί031> και εκλεκτοῖ και πιστοι
Revelation 18:8  Γι αυτό σε μια ημέρα θα έρθουν οι πληγές της, θάνατος και πένθος και λιμός035> και με φωτιᾶ θα κατακαεῖ γιατῖ εῖναι ισξυροσ ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεοσ που την εκρινὲ
Revelation 19:6  Και άκουσα σαν φωνή από πλήθος πολύ και σαν βοή από νερά πολλά και σαν βοή βροντών ισχυρών να λένε: Αλληλουιά, γιατί βασίλεψε ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός μας ο Παντοκράτορας.
Revelation 19:16  Και έχει πάνω στο ρούχο του και πάνω στο μηρό του048> ενα ονομα γραμμενο: Βασιλιᾶσ βασιλιᾶδων και Κῦριοσ κυρῖων
Revelation 21:22  Και ναό δεν είδα μέσα ς αυτή, γιατί ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός ο Παντοκράτορας είναι ναός της, και το Αρνίο.
Revelation 22:5  Και νύχτα δε θα υπάρχει πια και δεν έχουν ανάγκη από φως λύχνου και από φως ήλιου, γιατί ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός θα φωτίζει πάνω τους, και θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων.
Revelation 22:6  Και μου είπε: Αυτοί οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί, και ο ΚΥΡΙΟΣ, ο Θεός των πνευμάτων των προφητών, απέστειλε τον άγγελό του, για να δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να γίνουν γρήγορα.
Revelation 22:21  Η χάρη του Κυρίου Ιησού ας είναι μαζί με όλους.

No comments: