Friday, January 25, 2013

Second Council of Ephesus:
The case where
Dioscorus of Alexandria,
the successor
& a thug equal to Cyril of Alexandria,
murdered Flavianus of Constantinople /

Δεύτερη Σύνοδος της Εφέσου:
Η περίσταση κατά την οποία
ο Διόσκορος Αλεξανδρείας,
ο διάδοχος
& τραμπούκος αντάξιος του Κύριλλου Αλεξανδρείας,
δολοφόνησε τον Φλαβιανό ΚΠόλεως
Ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Φλαβιανός (446-449)
/

Archbishop Flavian
of Constantinople (446-449)


[Николай Михайлович Зернов],


G. P. Putnam's Sons 1961,
p./σ. 62.

[English/Αγγλικά, PDF]Τῇ ἀποφάσει ταύτη ἀπαρεσκόμενος ὁ δείλαιος Εὐτυχὴς καὶ τοῦ Χρυσαφίου τὴν εὔνοιαν ἀπολαμβάνων ἐνήργησε νὰ συγκλιθῇ τῇ 8 Αὐγούστου 449 ἡ ἐν Ἐφέσῳ σύνοδος ἐξ ἑκατὸν τριάκοντα σχεδὸν ἐπισκόπων, ἡ ἐν τῇ ἱστορίᾳ γνωστὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα ληστρικὴ σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ. Ἐν αὐτῇ ἀπεφασίσθη τὸ ἐλεεινὸν τέλος τοῦ Φλαβιανοῦ, ὃν καθῄρεσαν καὶ κατέκριναν· ἀναφέρεται ὅτι Διογένης ὁ τῆς Κυζίκου ἐπίσκοπος συνεννοηθεὶς μετὰ τίνος Βαρσουμᾶ, σύρου μοναχοῦ ἔχοντος ὑφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μοναχούς τινας ἡμιαγρίους, παρεκίνει αὐτὸν νὰ σφάξῃ τὸν ἱερὸν Φλαβιανόν. Ἀπωθούμενος ἐκ τοῦ ληστρικοῦ ἐκείνου συνεδρίου ὁ ἱερὸς πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπεβίωσε τρεῖς ἡμέρας μετὰ τὴν 8ην Αὐγούστου, ἀπαγόμενος εἰς ἐξορίαν κατὰ συνέπειαν τῶν λακτισμάτων, τὰ ὁποῖα κατ᾽ αὐτοῦ κατήνεγκεν ὁ Διόσκορος Ἀλεξανδρείας καὶ οἱ ὁμόρφονες αὐτῷ μοναχοὶ τοῦ κακούργου Βαρσουμᾶ.


* Οικουμενικό Πατριαρχείο, Φλαβιανός.


10 comments:

Anonymous said...

Πιστεύετε ότι ο Κύριλλος ήταν τραμπούκος;

Αν ναι , για ποιο λόγο;

digiSapientia said...

Ναι, αυτό συνάγεται από τον βίο και την πολιτεία του στην αιγυπτιακή μητρόπολη.

Anonymous said...

Δε μπορούε όμως να πούμε ότι σκότωσε την Υπατία σε καμία περίπτωση.Απλώς ίσως να φανάτιζε τους Χριστιανούς παραπάνω από όσο θα έπρεπε!


Επίσης να κρίνουμε την Αλεξάνδρεια με βάση την πολυθρησκευτικότητα και τις εντάσεις που είχε!

digiSapientia said...

Ακριβώς. Ο φανατισμός είναι δηλητήριο και σχήμα οξύμωρο όταν πρόκειται για "χριστιανικό".

Anonymous said...

Μπορείτε να το εξηγήσετε καλύτερα το τελευταίο;

Εννοείτε ότι ο Χριστιανισμός από μόνος του δεν προβάλλει τον φανατισμό;

digiSapientia said...

Εννοώ ότι χριστιανισμός (ή, αν θέλετε, η "χριστιανοσύνη", για να ξεφύγουμε από τους -ισμούς) και φανατισμός είναι εκ φύσεως αλληλοαναιρούμενα.
Φυσικά, η ιστορική πραγματικότητα του εφαρμοσμένου χριστιανισμού είναι γνωστή.

Anonymous said...

Ωραία λοιπόν.Και τι προτείνετε εσείς;

Να επιστρέψουμε στα είδωλα;

Τι να κανουμε;

Αν πείτε να έχουμε θρησκευτική ελευθερία , θα σας απαντήσω ότι ελέυθερία δε σημάινει ασυδοσία.

Έχει όρια η ελευθερία.

digiSapientia said...

Όποιος θέλει είδωλα, να έχει είδωλα. Όποιος θέλει εικονολατρία, ας έχει εικονολατρία. Όποιος θέλει αθρησκεία, ας είναι άθρησκος. Όποιος θέλει να αρνείται ή να διακωμωδεί τα θεία, ας το κάνει. Κανείς δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει για τον άλλον τι είναι ιερό και τι είναι όσιο.

Μόνο ο ένας να μην διεκδικεί τον αποκλεισμό του άλλου στον δημόσιο χώρο. Εκεί καταλύεται η έννοια του κοσμικού κράτους. Μετά έχουμε δείγματα-φαινόμενα επαναβυζαντινισμού ή και εξισλαμισμού στις ακραίες μορφές τους.

Anonymous said...

Άρα για να συννενοούμαστε.

Σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζεστε , βγαίνει το συμπέρασμα ότι για εσάς όλες οι θρησκείες είναι ένα και το αυτό.Όλες είναι ίδιες και όλες έχουν τον ίδιο σκοπό , άρα δεν έχει σχέση που θα πιστεύει κανείς.Ο καθένας κρίνει τι είναι όσιο και τί όχι.

Εγώ μπορεί να πιστεύω τη γάτα μου για παράδειγμα.Και εσείς αυτό το βρίσκετε ίδιο με το να πιστεύει κάποιος στο Χριστό.

Άρα βάζετε στο ίδιο καζάνι όλες τις θρησκείες , μην εξετάζωντας τι αποζητά η κάθε θρησκεία , αν οφελεί ή όχι και τι στόχους έχει για τον άνθρωπο.

Διαφωνώ ριζικά με αυτήν την άποψη , και αυτή θα είναι ππυ θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στον αφανισμό.

digiSapientia said...

Δεν έκανα κριτική στο περιεχόμενο της καθεμιάς κοσμοαντίληψης-θρησκείας. Σίγουρα θα προτιμούσα να είμαι φίλος του Σιντάρτα Γκαουτάμα παρά τού Τορκεμάδα. Αλλά, πλέον, όταν κάποιος παραβαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και πολλές δεκαετίες παγκόσμια είναι υπόλογος ενώπιον του νόμου. Αυτό το θεωρώ δεδομένο.

Όχι δεν είναι όλες οι θρησκείες το ίδιο. Πέρα από τις διακηρύξεις τους, η αξία καθεμιάς κοσμοαντίληψης-θρησκείας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Εντούτοις, ενώπιον του νόμου και του κράτους οφείλουν να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και ως προς τα όποια οφέλη και ως προς τους όποιους περιορισμούς.

Είναι βέβαιο ότι ο αφανισμός δεν προέρχεται από την ελεύθερη βούλησή μας. Αλλά από τη χρήση που της κάνουμε.