Saturday, January 30, 2010

Η (μη) επιστροφή του γνωστικισμού στο ΗΒ /
Gnosticism is (not) back at UK


* "Commission rejects Gnostic Centre's bid for charitable status",
[Η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα Γνωστικού Κέντρου για καθεστώς φιλανθρωπικού σκοπού],
15 Ιανουαρίου 2010.

* "Lawyers criticise Charity Commission's decision on gnostics",
[Δικηγόροι ασκούν κριτική στην απόφαση της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Οργανισμών σχετικά με τους γνωστικούς],
26 Ιανουαρίου 2010.

No comments: